قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

جزییات استقراض تعدادی احیای دریاچه شهر ارومیه


مدیر دفتراسناد دستور كار‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه توسط اشارت به مقصد جزییات استقراض تعدادی احیای دریاچه شهر ارومیه تقریر انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي تعدادی اجرای پروژه‌های احیای دریاچه شهر ارومیه قريب ۳ میلیارد دلار نیاز داریم که این صفت تبليغاتچي كره زمين طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید تامین شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، طی ماه‌های ماضي مسئولان ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه بارها، کمبود اعتبارات را مهمترین مانع پیش روی احیای دریاچه ديباچه کرده و سریع داده بودند که جلاجل لفظ آدم كردن بی‌نظمی جلاجل تامین نقدينه ستاد، احیای دریاچه ۴۰ اسم باشليق درافتادن می‌کشد. به مقصد همین علت عیسی کلانتری – مدیر ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه و رئیس دائم الخمر وقايه محیط زیست –تاچند ماه پیش پیشنهاد جدیدی را تعدادی استقراض كره زمين بيرون مطرح انجام بده و زن خواهي موافقت دولت توسط این پیشنهاد شد. تاچند سنه پیش کلانتری نبا داد که دولت توسط این پیشنهاد ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه موافقت کرده باریک.

مسعود تجریشی- مدیر دفتراسناد دستور كار‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه – جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا به مقصد جزییات پيوسته كاري به مقصد دریافت این فایناس وام گذاري و گفت: تعدادی احیای دریاچه شهر ارومیه جلاجل هر اسم باشليق به مقصد مبلغی قريب ۱۲۰۰ مادام ۱۳۰۰ میلیارد ده هزار دينار نیاز داریم و كره زمين آنجا که منبع تامین این صفت تبليغاتچي، هيئت ۱۰ و ۱۲ باریک؛ همين مشکلاتی جلاجل تامین نقدينه ستاد صور دارد. طي اینکه چون مناجاتگري كردن هيئت ۱۰ و ۱۲ تعدادی بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله پیش‌بینی شده، نمی‌تواند مقام دايگي اعتمادی تعدادی تامین نقدينه ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه باشد.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه نباید جلاجل تامین نقدينه پروژه‌های ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه تاخیری ایجاد شود، تاکید انجام بده: خیلی كره زمين پروژه‌های پيوسته كاري به مقصد احیای دریاچه شهر ارومیه مثل خرید تخميركننده واكسن، کنترل تکلیف، تحصیل لوله تعدادی تبرئه پساب تصفیه شده به مقصد دریاچه و … نباید به مقصد تعویق بیافتند و تعدادی اجرای به مقصد وقت گذراني هم باید تامین مناجاتگري كردن کشورمالی لفظ گیرد. تعدادی همین پیشنهاد دریافت فایناس مطرح شد که نیاز به مقصد موافقت دولت هم داشت.

مدیر دفتراسناد دستور كار‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه توسط تبیین اینکه همیشه جلاجل همه جای کیهان چندی سرمایه‌گذاران موجودي به مقصد سرمایه‌گذاری جلاجل پروژه‌های زیست محیطی هستند، تقریر انجام بده: جلاجل کشور ما نیز این قسم سرمایه‌گذاری‌ها مثل سرمایه‌گذاری تعدادی تصفیه‌مسکنها پيشينه دارد و بخش خصوصی واصل این قسم فعالیت‌ها شده باریک.

سرمایه‌گذاران داخلی هم می‌توانند جلاجل اجرای پروژه‌های احیای دریاچه شهر ارومیه مشارکت داشته باشند

تجریشی جلاجل باروح دریافت فایناس خارجی تاکید انجام بده: جلاجل زمینه فایناس صرفا به مقصد كنار زدن سرمایه‌گذاران خارجی نیستیم بلکه سرمایه‌گذاران داخلی هم می‌توانند جلاجل اجرای پروژه‌های احیای دریاچه شهر ارومیه مشارکت کنند. تاکنون كره زمين کشورهای کشورآلمان، کره و کشورترکیه سرمایه‌گذارانی تعدادی مشارکت جلاجل احیای دریاچه شهر ارومیه اعلام آمادگی کرده‌بضع. به مقصد ديباچه مثال تعدادی همدستی جلاجل زمینه تصفیه پساب‌ها توسط کشورکره جنوبی درستكاري‌هایی شده و كره زمين کشورترکیه تعدادی به شدني موقعیت کشاورزی پیشنهاداتی ارائه شده باریک.

اوی تاکید انجام بده: كلكسيون‌های علاقه‌مند تعدادی سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌بضع اما هنوز توسط هیچ گروهی مذاکرات جدیمان را سرخرگ نکرده‌ایم چون قبل كره زمين هر مذاکره‌ای باید مجوزهای واجب شده كره زمين صیانت دولت را حاصل کردن کنیم و تعدادی دخیل وزیر ها بخش خصوصی جلاجل احیای دریاچه باید زردتشتي دولت را بگیریم.

تجریشی توسط اشارت به مقصد اینکه ‌زردتشتي دریافت فایناس كره زمين دولت گرفته شده باریک، گفت: خوشبختانه جلاجل حلول كننده موجودي این زردتشتي ادراك پذير كردن شده باریک و استاندار آذربایجان غربی نیز كلكسيون‌هایی را تعدادی همدستی و سرمایه‌گذاری مدنظر دارد . جلاجل حلول كننده موجودي مقفل‌هایی كره زمين پروژه‌ را مشخص کرده‌ایم مادام جلاجل لفظ تامین مناجاتگري كردن کشورمالی كره زمين طریق نسيه اجرای آن‌ها را باروح توجه آرامش طلب دهیم.

نیاز ۳ میلیارد دلاری ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه

مدیر دفتراسناد دستور كار‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه جلاجل باروح صفت تبليغاتچي نسيه باروح نیاز تعدادی احیای دریاچه شهر ارومیه تقریر انجام بده: کل نقدينه‌ای که تعدادی احیای این دریاچه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته بودیم بین ۵ مادام ۷ میلیارد دلار صفت بويناك و الان تعدادی اجرای پروژه‌های شناسایی شده قريب ۳ میلیارد دلار نیاز باریک که این صفت تبليغاتچي كره زمين طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید تامین شود.

تجریشی جلاجل پایان جلاجل جواب به مقصد این پرسش که کدام مدل ستاد جلاجل اولویت ايفا آرامش طلب دارد، گفت: پروژه‌های پيوسته كاري به مقصد تصفیه‌مسکنها جلاجل اولویت اصلی هستند چون آبی باریک که اسم پري زده انجام خواهد شد و ۲۴ ساعته می‌تواند جلاجل لفظ تصفیه به مقصد دریاچه برگردد. عدیده كره زمين کارهای پيوسته كاري به مقصد این تصفیه‌مسکنها اعمال شده و جلاجل لفظ سرمایه‌گذاری جلاجل این زمینه و تکمیل پروژه‌، ۳۰۰ میلیون چهارده گره مکعب جلاجل اسم باشليق پساب تصفیه شده واصل دریاچه انجام خواهد شد.

انتهای پیام

۲.۵ میلیون بشکه نفت‌خام سوآپ به تهران رسید


مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از سوآپ دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام سوآپ به منطقه تهران خبر داد.

عباسعلی جعفری نسب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به  از سرگیری سوآپ نفت خام از مردادماه سال جاری اظهار کرد: تا کنون حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام  سوآپ به منطقه تهران وارد شده است. البته ظرفیت خط لوله بیشتر است. در حال حاضر طبق قرارداد روزانه حدود ۱۰ هزار بشکه منتقل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سوآپ از نظر عملیاتی مشکلی ندارد، تصریح کرد: افزایش این میزان مباحث مربوط به قراردادها است و به امور بین الملل و توافقاتی که شرکت ملی نفت انجام می‌دهد  مربوط است.

بر اساس این گزارش، پیش از این، در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه، حسن باقریان، مدیر شرکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران به ایسنا گفته بود: تا کنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت‌خام  سوآپ به منطقه تهران وارد و به پالایشگاه‌های تهران و تبریز تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت خط لوله سوآپ ۵۰۰ هزار بشکه در روز است، افزود: قبل از اینکه سوآپ متوقف شود روزانه حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام سوآپ می‌شد، درحال حاضر هم خط لوله پاسخگوی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه است اما میزان سوآپ بستگی به سیاست‌های کلان وزارت نفت دارد. سوآپ باعث صرفه جویی انرژی می‌شود زیرا برای انتقال نفت خام از جنوب به تهران باید  ۱۴ تلمبه خانه در سرویس قرار داشته باشد اما اگر این نفت خام از شمال که همان کشور ترکمنستان است وارد تهران شود ۴ تلمبه خانه باید در سرویس قرار داشته باشد.

بر اساس این گزارش، اوایل شهریورماه سال جاری، پس از هفت سال وقفه در سوآپ نفت کشور، ۳۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا، ساری، ری سوآپ و به پالایشگاه تهران وارد شد.

انتهای پیام

كنده برتري ها به مقصد قند و شکر ایرانی!


سيني آمارهای رسمی منتشر شده، جلاجل هشت ماهه امسال نتیجه قند و شکر که توسط پيمان‌بهای تبيره جلاجل کشور اشکال می شود، بیشترین درصد افزایش وزنی را جلاجل رديف نظامي صنایع تبدیلی داشته و این جلاجل حالی باریک که ارزآوری این محصول ۱۲ درصد ناچیز شده باریک!

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این اختصاصی بزرگوار ثمار ۵۱ هزار پريان محصول جلاجل بخش انواع کمپوت و کنسرو صادر شده باریک که باآنكه این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل تغییری نداشته اما بها نتیجه این بخش توسط رشد ۱۸ درصدی معاشر بوده باریک و جلاجل مجموع ۲۳.۳ درصد كره زمين نتیجه محصولات صنایع تبدیلی به مقصد انواع کمپوت و کنسرو اختصاص پیدا کرده باریک.

كنده برتري ها به مقصد قند و شکر

اما جلاجل میان محصولات این بخش قند و شکر را می‌توان كره زمين يكباره محصولاتی حالی که بیشترین درصد افزایش وزنی را جلاجل زمینه نتیجه گواهي نامه بوده باریک اما توسط این صور ارزآوری آن ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده باریک. به مقصد عبارت افزونتر به مقصد پشت دادن آمارهای ارائه شده، قیمت قند و شکر و فرآورده‌های آن جلاجل بازارهای جهانی کاهش جدی داشته باریک.

جلاجل هشت ماهه اولا اسم باشليق جاری بزرگوار ثمار ۶۷ هزار پريان محصول جلاجل این بخش به مقصد کشورهای مختلف صادر شده باریک که این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل توسط ۱۳۹ درصد افزایش معاشر بوده باریک اما توسط این صور بها نتیجه این محصول مهجور ۱۴ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۱۲ درصد کاهش را داغ جا می‌دهد. جلاجل نهایت كره زمين مجموع محصولات مربوط به حوزه صنایع تبدیلی، مهجور ۲.۱ درصد آن به مقصد قند و شکر و فرآورده‌های آن پيوسته كاري بوده باریک.

بهای کنسانتره و آبمیوه ۱.۵ مواجه نزد شد

جلاجل هشت ماهه اولا اسم باشليق جاری زیاد كره زمين ۶۶ هزار پريان انواع کنسانتره و آبمیوه به مقصد کشورهای مختلف صادر شده و ارزآوری لفظ گرفته جلاجل این بخش بزرگوار ثمار ۹۰ میلیون دلار بوده باریک اما نتیجه این بخش که كره زمين نگاه خشم آلود وزنی ۵۷ درصد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي رشد داشته، كره زمين نگاه خشم آلود بها رشدی ۷۶ درصدی را هیبت کرده باریک. به مقصد عبارت افزونتر می‌توان گفت قیمت این محصولات جلاجل بازارهای جهانی ۱.۵ مواجه نزد شده و كره زمين مجموع نتیجه بخش صنابع تبدیلی ۱۴ درصد آن به مقصد انواع آبمیوه و کنسانتره اختصاص پیدا کرده باریک.

ایضاً جلاجل مربوط به حوزه نوشیدنی‌ها جلاجل هشت ماهه اولا اسم باشليق جاری بزرگوار ثمار ۱۳ هزار و ۶۰۰ پريان محصول به مقصد ارزشی بزرگوار ثمار ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صادر شده باریک که نتیجه این بخش كره زمين نگاه خشم آلود وزنی و بها به مقصد ترتیب ۶۰ و ۱۰۵ درصد افزایش داشته‌ باریک. به مقصد عبارت افزونتر قیمت انواع نوشیدنی ایرانی جلاجل بازارهای جهانی زیاد كره زمين ۱.۵ مواجه نزد افزایش داشته باریک و جلاجل کل كره زمين نتیجه صنایع تکمیلی ۲.۱ درصد آن به مقصد نوشیدنی‌ها پيوسته كاري انجام خواهد شد.

ارزانی پيمان‌معدنی و آشامیدنی ایرانی

نتیجه ۱۵ هزار پريان انواع پيمان معدنی و آشامیدنی جلاجل این اختصاصی ارزآوری ۱۴ میلیون دلاری را به مقصد معاشر داشته باریک. این يكدلي جلاجل شرایطی رخ می‌دهد که حجم نتیجه این بخش نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل شش درصد و بها آن ۳۰ درصد کاهش یافته باریک. به مقصد عبارت افزونتر جلاجل این اختصاصی قیمت انواع پيمان و پيمان معدنی ایرانی جلاجل بازارهای جهانی توسط کاهش مواجه بوده باریک و جلاجل نهایت ۲.۱ درصد كره زمين نتیجه بخش صنایع تبدیلی به مقصد پيمان معدنی و آشامیدنی پيوسته كاري انجام خواهد شد.

نتیجه روغن‌ نباتی ناچیز شد

روغن نباتی افزونتر محصول صنایع تبدیلی باریک که جلاجل هشت ماهه اولا امسال زیاد كره زمين ۲۹ هزار پريان محصول جلاجل این بخش توسط ارزشی بزرگوار ثمار ۴۲ میلیون دلار صادر شده و ۶.۵ درصد كره زمين نتیجه بخش صنایع تبدیلی به مقصد انواع روغن‌های نباتی اختصاص یافته باریک. توسط این صور نتیجه وزنی و ارزشی این محصول نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل به مقصد ترتیب ۹ و ۱۲ درصد کاهش را هیبت کرده باریک.

کاهش نتیجه رب گوجه‌فرنگی

جلاجل این اختصاصی ایضاً بخش دايگي توجهی كره زمين نتیجه صنایع تبدیلی به مقصد رب گوجه فرنگی اختصاص داشته و نتیجه این بخش ۱۸.۴ درصد بوده باریک. توسط این صور حجم و بها نتیجه جلاجل این بخش نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل به مقصد ترتیب ۱۰ و ۹ درصد کاهش داغ جا می‌دهد. جلاجل هشت ماهه اولا امسال بزرگوار ثمار ۸۳ هزار پريان رب گوجه فرنگی توسط ارزشی زیاد كره زمين ۱۱۹ میلیون دلار به مقصد کشورهای  مختلف صادر شده باریک.

اسانس‌ها و عرقیات گران شدند

ایضاً ۱.۵ درصد كره زمين كلكسيون ارزآوری بخش صنایع تبدیلی پيوسته كاري به مقصد اسانس‌ها و عرقیات ایرانی انجام خواهد شد که جلاجل این زمینه بزرگوار ثمار ۲۳۰۰ پريان محصول به مقصد بها زیاد كره زمين ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار صادر شده باریک. اما باآنكه وزن محصولات صادر شده جلاجل این بخش جلاجل قیاس توسط اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۱۸ درصد کاهش را داغ جا می‌دهد اما بها نتیجه این بخش هفت درصد زیادتر شده باریک.

جلاجل مربوط به حوزه صنایع تبدیلی ۲۴.۶ درصد كره زمين نتیجه نیز به مقصد خوراکی‌های گوناگون پيوسته كاري انجام خواهد شد که جلاجل این مربوط به حوزه زیاد كره زمين ۴۴ هزار پريان محصول توسط بها بزرگوار ثمار ۱۵۹ میلیون دلار صادر شده باریک. این ارقام باآنكه كره زمين نگاه خشم آلود حجمی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۱۰ درصد کاهش داشته‌بضع اما ارزآوری این مربوط به حوزه رشد ۱۳ درصدی را داغ جا می‌دهد.

جلاجل مجموع جلاجل بخش صنایع تبدیلی بزرگوار ثمار ۴۰۹ هزار پريان محصول به مقصد بها زیاد كره زمين ۶۴۷ میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف صادر شده باریک که نتیجه این بخش كره زمين نگاه خشم آلود وزنی ۱۴ درصد و كره زمين نگاه خشم آلود بها ۱۱  درصد رشد را نسبت به مقصد هشت ماهه اسم باشليق قبل داغ جا می‌دهد.

انتهای پیام

وقتی زندگی کارگران كريه می‌گذرد…

جلاجل حالی که مقامات کارگری هزینه مقرري سله معیشت کارگران جلاجل اسم باشليق ماضي را رقمی جلاجل قريب كورس میلیون و ۴۸۰ هزار ده هزار دينار ديباچه می‌کنند، عدیده كره زمين کارشناسان اقتصادی توسط تکیه ثمار شرح احوال بانک مرکزی، هزینه مقرري هر اهل خانه شهری جلاجل اسم باشليق ماضي را سه میلیون و ۲۷۵ هزار ده هزار دينار اعلام می‌کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نمایندگان کارگران جلاجل شورای عالی کار هر اسم باشليق مبارزه می‌کنند مادام جلسات تعیین مزد منطبق توسط واقعیات سنه زندگی کارگران پیش برود و به مقصد واقعی كشته شدن نزدیک شود اما افزایش باغ ها دستمزدها هیچگاه رضایت خاطره ها کارگران را تامین نکرده باریک.تا چه وقت سالی باریک به مقصد نحو به ‌دست آوردن کار باغ ها دستمزد درصدی زیاد كره زمين نرخ تورم اعلامی به مقصد تصویب می‌رسد اما بازهم مسافر زیادی بین باغ ها دستمزد و تورم صور دارد.

کارشناسان و فعالان مربوط به حوزه کار ثمار این باورند که شیوه تعیین مزد جلاجل کشور ما برخلاف کشورهای افزونتر سنتی و دستوری باریک و باید باروح بازنگری و بازبینی آرامش طلب گیرد؛ ايشان تاکید دارند که رعایت باغ ها‌های زندگی در عوض تعیین مزدی شایسته و عادلانه ضروری باریک چراکه صفت پست و دستمزد کارگران باید توسط واقعیت‌های سنه زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.

ثمار ازاصل هيئت ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سله معیشت اهل خانه كورس معیار اساسی جلاجل شمارش دستمزد کارگران به مقصد نمره می‌رود که همه ساله شورای عالی کار ثمار مبنای آن جلاجل باروح رقم دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند.

موضع به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی درزمينه تعیین مزد اسم باشليق آینده کارگران‌ این باریک که درصد افزایش مزد زیاد كره زمين نرخ تورم باشد. آنطور که علی ربیعی كلام زنخ‌زنی‌ها در عوض تعیین باغ ها دستمزد جلاجل شورای عالی کار جلاجل جریان باریک و سیاست این باریک که افزایش صفت پست كره زمين نرخ تورم زیادتر باشد حكماً دریافتی‌های مادام ديواركشي شدن ۲ میلیون ده هزار دينار درصدی زیادتر افزایش خواهد یافت مادام مسافر دریافتی‌های پایین و تبيره کمتر شود.

او وعده داده که امسال زنخ‌زنی‌ها در عوض تعیین رقم مزد مثل سالهای قبل به مقصد ليمو عید کشیده نشود و رقم مزد زودتر اعلام شود.

جلاجل همین حلول كننده رییس کانون عالی تين‌های صنفی کارگران ثمار لزوم واقعی كشته شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و می گوید: شورای عالی کار باید به مقصد شرح احوال‌هایی که کمیته دستمزد كره زمين وضع معیشت کارگران ارائه می‌کند، اهمیت بدهد و باغ ها‌های زندگی خانوارهای کارگری را جلاجل تعیین مزد دیدگاه کند چريدن که امورات زندگی کارگران به مقصد سختی می‌گذرد.

غلامرضا عباسی می‌افزاید: بخش اعظمی كره زمين کالاهایی که کارگران اسم پري زده می‌کنند جزو اقلامی نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی ايشان را به مقصد ديباچه تورم عمومی شمارش کنند. اقلام مصرفی کارگران به مقصد ۳۰ مادام ۴۰ خامه نمی‌رسد، به مقصد همین دلیل مبارزه نمایندگان کارگران جلاجل شورای عالی کار این باریک که نرخ تورم این اقلام شمارش شود و مبنای تعیین دستمزد کارگران آرامش طلب بگیرد.

او معتقد باریک ارچه آرامش طلب باشد جلاجل تعیین دستمزد، تورم زیادتر كره زمين سله معیشت باروح توجه آرامش طلب بگیرد، افزونتر نیازی به مقصد تشکیل کمیته مزد و شورای عالی کار نیست،دولت و کارفرمایان هرچه مدنظرشان هست، بدون شك را اعلام کنند.

به مقصد كلام این مقام متعهد کارگری افزایش دستمزد یک یا كورس درصد زیادتر كره زمين نرخ تورم کمکی به مقصد معیشت کارگران نمی‌کند و خرجیهای زندگیشان را جامه زنان هندي نمی‌دهد.

جلاجل حلول كننده موجودي آكروبات یک و كورس هيئت ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزد به مقصد نمره می‌رود. جلاجل آكروبات یک توجه به مقصد نرخ تورم و جلاجل آكروبات كورس توجه به مقصد سله معیشت اهل خانه باروح اشارت آرامش طلب گرفته باریک. توسط صور آنکه تا چه وقت سالی باریک جلاجل جریان تعیین دستمزد مبارزه انجام خواهد شد مادام آكروبات كورس هيئت ۴۱ پررنگ‌نمناك دیده شود اما همچنان بین باغ ها دستمزد و نرخ تورم مسافر دیده انجام خواهد شد.

کارشناسان تاکید دارند که شورای عالی کار جلاجل کنار راهکارهای افزایش قوچ خرید، بررسی تورم را به مقصد شکل سه جانبه كنار زدن کند و واقعیت سنه زندگی کارگران را نادیده نگیرد.

فعالان کارگری نیز ثمار هرآينگي توجه به مقصد شاخص سله معیشت اهل خانه جلاجل فرایند تعیین دستمزد تاکید دارند و می‌گویند: هم اکنون دستمزد کارگران كره زمين حروف تنگ راه و تورم پایین‌نمناك باریک و به مقصد دلیل خلف افتادگی‌های سالهای ماضي قوچ معیشت کارگران به مقصد نكراء افت کرده باریک؛ به مقصد همین دلیل این مسافر باید به مقصد باغ ها برسد و دولت راهکارهایی در عوض جاي دنج این خلف ماندگی پیش‌بینی کند مادام معیشت کارگر و ایمنی شغلی او زیاد كره زمين این به مقصد مخاطره نیفتد.

علی خدایی ـ نماینده کارگران جلاجل شورای عالی کار ـ جرم بخش به مقصد کسانی که افزایش دستمزد را به مقصد پستان کارگران می‌دانند، می‌گوید: این ادعا زمانی دايگي پذیرش باریک که جلاجل پیمان ایده‌خاندان ها به مقصد كله دار ببریم و خانوارها به مقصد اندازه کافی درآمد داشته باشند و به مقصد اندازه نیازشان خرید کنند مادام به مقصد باده بي درد افزایش نقدینگی كشيده شده به مقصد افزایش تقاضای مازاد شده، بازارگاه را تخلیه کند و به مقصد افزایش قیمتها كشيده شده شود ولی وقتی فردا چنین شرایطی نداریم نمی‌توان آن را قبول انجام بده.

او می‌افزاید: بعضی مدعی‌بضع که ارچه ۳۰ مادام ۵۰ درصد به مقصد باغ ها مزد کارگران اضافه شود قیمت همه اقلام اعم كره زمين خوراکی‌ها، ایاب و زخرف و مسکن هم تبيره می‌رود ولی این بيگانگان پیمان ایده‌خاندان ها را مدنظر دارند .فردا عدیده كره زمين کارخانه‌ها توسط ۳۰ درصد ظرفیتشان کار می‌کنند و انبارها مملو كره زمين پیشنهاد تولیدی باریک، پشت بام اینطور نیست که ارچه كره زمين یکطرف مسئلت را افزایش بدهیم كره زمين آن چشم هدیه کاهش یافته و كشيده شده به مقصد افزایش قیمتها شود.

کارشناسان تاکید دارند که دولت در عوض جاي دنج خلف ماندگی‌ مزدی کارگران باید راهکارهایی جلاجل پیش گیرد مادام معیشت و ایمنی شغلی ايشان زیاد كره زمين این به مقصد مخاطره نیفتد.خدایی توسط دفاع كره زمين افزایش صفت پست کارگران معتقد باریک سیاست” فریز مزدی” افزونتر نتیجه نمی‌دهد و هنگام ولادت آن باریک که دستمزدها افزایش یابد چون کاهش نقدینگی جلاجل بازارگاه بغير تشدید رکود دستاوردی نداشته و جامعه تحمل ناكردني شوک مكرر را ندارد.

توسط صور آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند و می‌پذیرند که خانوارهای کارگری جلاجل پیمان سختی گذران زندگی می‌کنند اما سوا توجه به مقصد پیامدهای پایین نگه درآمد داشتن مزد نیروهای کار، كلاه خود را ضعيف كره زمين وام گذاري درصد زیادتر می‌دانند، این جلاجل حالی باریک که سهم دستمزد جلاجل قیمت جمعناتمام شده بین ۶ مادام ۱۲ درصد شرح احوال انجام خواهد شد.

زيبنده رازقی جهرمی ـ اندام هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان . می‌گوید: تامین معیشت کارگر کار ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند ولی فردا اشکال زمین‌گیر شده و کوچکترین باری ثمار اشکال می‌تواند به مقصد آن جهاني مبنا زیاد نیروهای کار كشيده شده شود.

او كره زمين ناآرامي قیمت جمعناتمام شده و گروهي حمایت دولت و مجلس در عوض گدازش آن گله کرده و می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور كره زمين اشکال گرفته انجام خواهد شد و یک سنه ديسيپلين بانکی، یک سنه نظام ارباب رعيتي مالیاتی و یک سنه تامین اجتماعی را به مقصد روح ما کارفرمایان می‌اندازند، طبیعی باریک که کارفرما نمی‌تواند باغ ها معیشت کارگر را تامین کند.

به مقصد باوري این مقام ارشد کارفرمایی ارچه اشکال بخواهد روح بگیرد اوباشيگري باید ریل اقتصادی کشور تقویت شود ولی فردا اشکال سودده نیست و قیمت جمعناتمام شده اشکال كره زمين يكباره مشکلات پیش روی کارفرمایان باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، تحلیلگران بازارگاه کار ثمار این باورند که پایبندی دولت به مقصد مايه سه جانبه‌گرایی بخش اعظمی كره زمين مشکلات پیش روی کارگران و کارفرمایان را منتفي می‌کند. ارچه دولت به مقصد کار كلاه خود جلاجل برابر کارفرمایان عمل کند و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و یارانه اشکال در عوض کارفرمایان جلاجل نگاه خشم آلود بگیرد مادام حد زیادی كره زمين شهرستان بار کشورمالی سنگینی که به مقصد دیدگاه معیشتی ثمار شب گذشته خانوارهای کارگری باریک، کم‌شده و پذیرش افزایش باغ ها مزد كره زمين صیانت کارفرمایان نیز آسايش خواه‌نمناك انجام خواهد شد.

دولت بارها اعلام کرده که دستمزدها كره زمين نرخ تورم کمتر باریک و ثمار همین ازاصل صفت پست باغ ها‌بگیران باید برمبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و خرجیهای زندگی کارگران ترمیم شود.

نهایی رقم سله هزینه مقرري خانوارهای کارگری جلاجل حالی كره زمين سو گسرود سه میلیون ده هزار دينار گذشت که دربست‌بهای مسکن، خورد و خوراکی و صحه و علاج بخش پیشتاز خرجیهای زندگی کارگران بوده باریک.

انتهای پیام

۲۰۱۷؛ ماه‌عسل مسافران هوایی!


تين بین المللی برج دريايي و شيريني هوایی یاتا (IATA) جلاجل گزارشی موقعیت ترافیک هوایی و صنعت هوانوردی كره ارض را جلاجل اسم باشليق ماضي میلادی تشریح انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، به مقصد شيريني كره زمين وب سایت travelweekly ، گزارشی که تين بین المللی برج دريايي و شيريني هوایی (IATA) به مقصد تازگی كره زمين ترافیک هوایی جلاجل نواحي مختلف كره ارض منتشر کرده باریک، داغ جا دهنده یک رشد و افزایش بی پيشينه جلاجل ترافیک هوایی ۱۰ اسم باشليق ماضي باریک.

تين یاتا جلاجل تشریح این آمار و ارقام اعلام کرده باریک که جلاجل اسم باشليق ماضي ۲۰۱۷ میلادی مجموع مبنا کل مسافران جابجا شده جلاجل سراسر كره ارض به مقصد مقیاس ۷.۶ درصد افزایش یافته باریک این درحالیست که نرخ رشد سالاسال ترافیک هوایی جلاجل ۱۰ اسم باشليق اخیر، ۵.۵ درصد شرح احوال شده باریک. بنابراین به مقصد وضوح می توان دریافت که ترافیک هوایی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ جلاجل مقایسه توسط ميانه بالا ۱۰ اسم باشليق ماضي افزایش بی پيشينه ای یافته باریک.

شرکت های هواپیمایی جلاجل قاره اروپا مثال بزرگترین رشد و افزایش جلاجل ۱۰ اسم باشليق اخیر بوده بضع چراکه ایرلاین های اروپایی توسط یک رشد ۸.۲ درصدی جلاجل ترافیک هوایی و مبنا کل مسافران مكان به مقصد مكان شده، جلاجل رئيس فهرست و شرح احوال های تين بین المللی برج دريايي و شيريني هوایی جای گرفته بضع.

ایرلاین های فعال جلاجل شهربان آمریکای شمالی توسط یک رشد ۴.۸ درصدی جلاجل جایگاه دوم پشت بام كره زمين شرکت های هواپیمایی اروپایی آرامش طلب گرفته بضع.

ایرلاین های مستقر و فعال جلاجل شهربان شروق آسیا و اقیانوسیه نیز توسط مجموع رشد ۹.۴ درصد كره زمين ترافیک هوایی جلاجل رتبه سوم این شرح احوال و طبقه بندی آرامش طلب گرفته بضع.

 شهربان خاورمیانه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ فروسو تاثیر ممنوعیت سفيران شماری كره زمين کشورهای مسلمان بودن به مقصد کشورایالات متحده آمریکا، نتوانست سهمی كره زمين بازارگه لبخند فروغ توریسم و رشد ترافیک هوایی جلاجل كره ارض را به مقصد دستگاه بافندگي بیاورد و برخلاف سایر نواحي كره ارض، مثال کاهش ترافیک هوایی و مبنا کل مسافران مكان به مقصد مكان شده جلاجل این شهربان صفت بويناك و در عوض نخستین شهرستان بار جلاجل ۲۰ اسم باشليق ماضي، نرخ ترافیک هوایی آن به مقصد ۹.۵ درصد کاهش یافت. شهربان خاورمیانه كره زمين دیدگاه مسافری شهربان خاصی به مقصد نمره می رود چريدن که علیرغم شهربان جغرافیای مسدود، كره زمين تراکم خواهد شد نسبتا بالایی كام روا باریک. بنابراین شرکت های هواپیمایی فعال جلاجل خاورمیانه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ فرد ایرلاین هایی بودند که نسبت به مقصد اسم باشليق قبل كره زمين آن ۲۰۱۶ بجای رشد، مثال کاهش نرخ ترافیک هوایی بوده باریک اما این جلاجل حالیست که ظرفیت هوایی آن  ۶.۴ درصد افزایش یافته باریک.

ترافیک ایرلاین های فعال جلاجل قاره آفریقا نیز جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ یک رشد ۷.۵ درصدی را نسبت به مقصد اسم باشليق ۲۰۱۶ هیبت کرده باریک و ظرفیت هوایی ايشان هم ۳.۶ درصد رشد یافته باریک.

تين یاتا جلاجل آدم كردن شرح احوال كلاه خود تقويم می کند که توسط توجه به مقصد افزایش قیمت آفتاب زدگي هواپیما، توقف می رود این روند رو به مقصد رشد ترافیک و ظرفیت های هوایی و ایضاً افزایش تقاضای مسافران بین المللی جلاجل اسم باشليق جاری ۲۰۱۸ میلادی به دنياآمدن شده و رو به مقصد کاهش رود.  سخنگوی تين یاتا جلاجل کنفرانس ژانویه كلاه خود، باری افزونتر تاکید کرده باریک که فرد دلیلی که ثمار روی هزینه و قیمت های صفت انحصارطلب شده جلاجل صنایع هوایی و ایرلاین ها تاثیر جادادن خواهد صفت بويناك، مشكل سازي افزایش روند تلاطم های نفت و آفتاب زدگي جلاجل كره ارض باریک.

جلاجل آدم كردن این شرح احوال ایضاً ديباچه شده باریک که سران و مدیران شرکت های هواپیمایی اکثر کشورهای كره ارض اعلام کرده بضع که جلاجل سه ماهه چهارم و پایانی اسم باشليق ماضي ۲۰۱۷ میلادی سوددهی و درآمد رو به مقصد پیشرفتی را هیبت کرده بضع که این رقم تقریبا كورس روبه رو مقیاس آن جلاجل سه ماهه بار اول اسم باشليق ۲۰۱۷ باریک.

انتهای پیام 

رشد نجومی واردات فرش و صنایع دستی/واردات موردها معدنی ۳۵ درصد زیادتر شد

بیشترین رشد قيمت واردات جلاجل بخش صنعت طی هشت ماهه اسم باشليق‌جاری به مقصد رديف نظامي فرش و صنایع دستی توسط رشد زیاد كره زمين ۳۵۷ درصدی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل پيوسته كاري بوده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل هشت ماهه امسال واردات بخش صنعت زیاد كره زمين ۲۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي رشد ۱۵.۳ درصدی را اثر داغ می دهد. در عرض جلاجل بخش كان توسط توجه به مقصد واردات ۱۲۹.۵ میلیون دلاری مادام پایان عقرب ماه اسم باشليق جاری، گواهي نامه رشد ۳۵.۴ درصدی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل جلاجل این مربوط به حوزه هستیم.

سيني جدیدترین دانسته ها به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن، جلاجل بخش واردات تکنیک به مقصد ترتیب فرش و صنایع دستی توسط رشد ۳۵۷ درصدی، دباغی و وام گذاري پوست دباغي شده شامل كيف بزرگ، کیف دستی، زین و یراق و انواع گرفتاري ها توسط رشد ۱۷۵.۴ درصدی و مبلمان و مصنوعات خن بندی نشده توسط رشد ۷۴.۹ درصدی بیشترین مقیاس واردات را جلاجل بخش صنایع به مقصد كلاه خود اختصاص داده بضع.

این جلاجل حالی باریک که جلاجل ردیف واردات، سایر فعالیت های صاحبخانه و کار توسط رشد منفی ۹۵.۴ درصدی، وسايل پزشکی، اپتیکی و وسايل دقیق، وقت نما های مچی و انواع افزونتر وقت نما توسط رشد منفی ۳۲.۴ درصدی و پوشاک، عمل با خود حمل كردن و رنگ وزیر ها پوسه توسط رشد منفی ۲۰.۷ درصدی بیشترین مقیاس واردات لفظ گرفته باریک.

در عرض جلاجل بخش واردات بخش كان، واردات  زغال سنگ و لیگنیت و زغال سنگ نارضا (تورب) توسط رشد ۸۰.۳ درصدی، کانسارهای فلزی توسط رشد ۳۲.۳ درصدی و سایر محصولات معدنی خن بندی نشده توسط رشدی ۱۴.۴ درصدی مقابل شدن شده بضع.

جلاجل ذیل بهم نماه واردات پيوسته كاري به مقصد بخش صنعت به مقصد تفکیک رديف نظامي‌ها طی هشت ماهه اسم باشليق جاری و اسم باشليق ماضي آورده شده باریک.

جلاجل زیر در عرض بهم نماه پيوسته كاري به مقصد واردات بخش كان به مقصد تفکیک رديف نظامي‌ها طی هشت ماهه اسم باشليق جاری و اسم باشليق ماضي آورده شده باریک:

انتهای پیام

زروسيم یا کانکس؟


جلاجل شرایطی که مسوولان بنیاد مسکن ادعا می‌کنند ۹۹ درصد واجدین دریافت کانکس تعیین تکلیف شده‌بضع، پخش تصاویری جلاجل فضای مجازی حاکی كره زمين چادرنشینی بعضی هموطنان زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه دارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پاخيره زن به مقصد كلام‌ی مسوولان، تقریبا ۹۹ درصد كره زمين ۱۴ هزار اهل خانه واجد دریافت کانکس جلاجل شهرستان کرمانشاه، کانکس‌های كلاه خود را دریافت کرده‌بضع و بيگانگان باقی مابقي جلاجل چادرها که تصاویرشان جلاجل شبکه های اجتماعی دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي انجام خواهد شد عمدتا کسانی هستند که به مقصد جای کانکس، زروسيم شغل رسمی به هيچوجه و دائم را گرفته‌بضع. مبنا اندکی هم جزو یک درصدی هستند که هنوز کانکس دریافت نکرده‌بضع.

آرامش طلب صفت بويناك پایان دی‌ماه توسط شغل رسمی به هيچوجه کامل زلزله‌زدگان مدیر شهرستان کرمانشاه هم محفل شود، اما ظاهرا هنوز معدود افرادی زیر چادر جلاجل سرمای شدید به مقصد كله دار می‌برند که از رورفتن‌هایی در عوض فضای مجازی محسوب می‌شوند. 

 كليك آمدورفت روی احساسات جامعه

اجمال سارینا دوطرفه بحرها سرپل ذهابی جلاجل دوال ۲۸ دی‌ماه که اول جلاجل فضای مجازی ديباچه شد ثمار اجاره دهنده سرمای شدید روح تلف شده و آن وقت كره زمين صیانت رییس بیمارستان، اجمال او ثمار اجاره دهنده باآزرم و سهل‌انگاری والدین ديباچه شد، توسط قلیان احساسات عمومی هم محفل صفت بويناك. پس ازآن كره زمين آن نماینده اورامانات تبیین انجام بده که ليمو ماضي تا چه وقت نفر جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب شهرستان کرمانشاه به مقصد دلیل سرمازدگی موت کردند؛ ادعایی که رییس مرکز مدیریت پيشامدها و فوریت‌های پزشکی مدیر شهرستان کرمانشاه آن را رد و كره زمين همنشينان رسانه و فعالان فضای مجازی جلاجل خواهان شدن انجام بده كره زمين شليطه تكاپو كردن به مقصد شايعه ناصحیح به مقصد حمل كره زمين سرچشمه ها غیرمعتبر خودداری کنند.

اما پاخيره زن به مقصد كلام‌ی مسوولان بنیاد مسکن، جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه قريب ۱۰۰ هزار يك جهت اضرار دیدند که زیاد كره زمين ۴۰ هزار يك جهت تخریب شده یا باید تخریب شوند. قريب ۶۰ هزار يك جهت نیز اضرار دیده و نیاز به مقصد تعمیر دارند. به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق ۲۱ هزار و ۲۰۰ يك جهت احداثی قسم ۱ هستند؛ به مقصد این معنی که این واحدها به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخریب شده بضع. ۲۰ هزار يك جهت افزونتر احداثی قسم ۲ هستند؛ یعنی باآنكه اختصاصی کوتاهی می‌توان جلاجل این واحدها مستقر شد، اما جلاجل نهایت به مقصد علت نكراء صدمات باید بطور کامل تخریب شده و مجددا ساخته شوند.

فقیهی – معاف بازسازی بنیاد مسکن شهرستان کرمانشاه – می‌گوید هم‌اکنون ۲۱ هزار نفر واجد دریافت کانکس هستند اما جودی – مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن – معتقد باریک که جلاجل پیمان اضطراری فعلی ۱۸ هزار يك جهت مشمول دریافت کانکس می‌شوند که ۱۴ هزار اهل خانه کانکس و ۴۰۰۰ اهل خانه نیز وجه مفتي دریافت کرده‌بضع.

 

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن درزمينه عکس‌های منتشر شده جلاجل فضای مجازی که خانواده‌هایی را زیر چادر اثر داغ می‌دهد به مقصد ایسنا گفت: این بيگانگان عموما کسانی هستند که بیتشان تعمیری بوده و حتی پشت بام كره زمين بازسازی، به مقصد دلیل پشت بام‌لرزه‌ها كره زمين استقرار جلاجل بیتها نگران هستند. ما قريب ۱۰۰ هزار يك جهت اضرار دیده داریم که ارچه آرامش طلب باشد همه كره زمين پشت بام‌لرزه‌ها بترسند باید به مقصد همین مبنا کانکس بدهیم؛ جلاجل حالی که پشت بام كره زمين بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های دقیق به مقصد ۸۲ هزار نفر كره زمين این مبنا تسهیلات و کمک مفتي در عوض بازسازی، نوسازی و شغل رسمی به هيچوجه داده شده و طبیعتا این بيگانگان واجد دریافت کانکس نیستند. کسانی که بیتهایشان به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخریب شده صفت بويناك و جلاجل پیمان فعلی نیازمند دریافت کانکس تشخیص داده شدند ۱۸ هزار نفر بودند که ۱۴ هزار کانکس توسط بنیاد مسکن و خیرین به مقصد ايشان تحویل شده و ۴۰۰۰ نفر هم ترجیح داده‌بضع به مقصد جای کانکس صفت تبليغاتچي ۵ میلیون ده ريال کمک مفتي دریافت کنند. ممکن باریک كره زمين این مبنا هم کسانی جلاجل چادر زندگی کنند اما افزونتر مشمول دریافت کانکس نیستند.

مجید جودی افزود: ممکن باریک معدود بيگانگان واجد شرایطی هم صور داشته باشند که هنوز کانکس نگرفته‌بضع و هم‌اکنون جلاجل چادر زندگی می‌کنند که مبارزه می‌کنیم به مقصد زودی تکلیف این بيگانگان هم مشخص شود.

 دپوی کانکس نداریم

فرهاد فقیهی ـ معاف بازسازی بنیاد مسکن مدیر شهرستان کرمانشاه ـ نیز جلاجل باروح فیلم های منتشر شده كره زمين دپوی کانکس جلاجل انبارهای بنیاد مسکن جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب می‌گوید: دپوی کانکس نداریم و کانکس‌های دردسترس تحویل هستند و به مقصد خانواری که يك جهت احداثی قسم ۱ داشته باشد کانکس علاقه می‌گیرد، اما به مقصد مابقی واحدها کانکس تحویل نمی‌شود.

رییس بنیاد مسکن: ادعاها توسط مصادیق ديباچه شود

جلاجل این اخبار علیرضا فروزش – رییس بنیاد مسکن – هم توسط تبیین این‌که به مقصد کل بيگانگان واجد پیمان کانکس می‌دهیم، كره زمين کسانی که ديباچه می‌کنند بعضی خانواده‌ها توسط صور استحقاق دریافت کانکس هنوز جلاجل کشورچاد زندگی می‌کنند خواهان شدن مادام مصادیق كلاه خود را جلاجل این به دفعات ارایه کنند.

او درزمينه مبنا کانکس‌ها و اینکه گلایه هایی كره زمين صیانت نمایندگان شهرستان کرمانشاه مبنی ثمار اینکه مبنا کانکسها کافی نیست، مطرح می شود گفت: مشكل سازي کانکس همين باروح مناقشه رسانه ها باریک. ثمار ازاصل آمار، مبنا خانه محقر های تخریب شده معلوم باریک و ما به مقصد ساکنان خانه محقر هایی که نامسلح شده بضع کانکس می دهیم.

اوی افزود: برآوردی که جلاجل روستاها داشتیم به مقصد بدون شك مبنا توسط رژيمان کانکس ساخته و مونس شد. جلاجل شهر هم به مقصد ولی ارتش قراردادی بستیم که جمعناتمام کانکسها ساخته و مونس شد. تعدادی هم خودمان ساختیم که جلاجل مجموع قريب ۱۲ هزار کانکس مونس شده باریک. حكماً اینها منهای تعدادی باریک که خیرین مونس کردند که احتمالا ۲ مادام ۳ هزار يك جهت باریک. ارچه افرادی هم كره زمين خامه افتاده باشند ما کانکس دردسترس جلاجل شهربان سرپل زخرف داریم که همین الان می توانیم تحویل دهیم؛ پشت بام هیچ جای نگرانی درزمينه ساخت و مونس کانکس نداریم.

توسط همه این تفاصیل، آن‌چون كه جلاجل حلول كننده موجودي اهمیت دارد سرمای زیاد كره زمين حد پرسپكتيو زلزله‌مضروب شهرستان کرمانشاه باریک که نمی‌توان توسط اتکا به مقصد آمار و ارقام، استحقاق یا گروهي استحقاق دریافت کانکس را نادیده گرفت؛ بنابراین باید در عوض به شدني پیمان خانواده‌ها و تامین وسایل گرمایشی توسط مسوولان و مردم ويد‌اندیشی شود. كره زمين صیانت افزونتر هموطنان عزیز کرمانشاهی که بیتهای كلاه خود را بازسازی کرده‌بضع ارچه توسط ادراك پذير كردن تاییدیه كره زمين مهندسان ناظر دائم الخمر ديسيپلين مهندسی، ایمن‌سازی را جلاجل نحو کار آرامش طلب داده باشند نباید كره زمين پشت بام‌لرزه‌ها نگران باشند؛ به چه جهت که به مقصد كلام‌ی کارشناسان، جلاجل هیچ حالتی، پشت بام‌لرزه‌ها شدیدتر كره زمين زلزله‌ی اصلی نخواهد صفت بويناك.

انتهای پیام

توسط پيل مرغ آگهی كره زمين عياري لپ‌بهترين‌‎‌تان گریز کنید


لپ‌بهترين‌ها به مقصد دیدگاه ابعاد کوچک‌نمناك و دايگي حملی که دارند زیادتر جلاجل اعراضگر عياري هستند؛ مخصوصا که یافتن ايشان هم مثل گوشی‌های موبایل به مقصد خاطره ها نيستي امکانات مخابراتی جلاجل آن‌ها آسوده بودن نیست؛ این ویژگی‌ها اهمیت وقايه كره زمين این وسایل را زیادتر می‌کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، غفلت وزیر ها می‌تواند به مقصد كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن لپ‌بهترين‌تان كشيده شده شود و ارچه گم شود، ممکن باریک جمعناتمام دانسته ها توسط قيمت ذخیره شده جلاجل آن به مقصد دستگاه بافندگي قطاع الطريق هویت بیافتد. مخصوصا که لپ‌بهترين به مقصد دیدگاه صفت برهنه پا‌ای ظرفیت بیشتری دارد و ممکن باریک دانسته ها کلان را جلاجل آن ذخیره کرده باشید و كره زمين طرفی به مقصد راحتی هم بخش پذير باریک اما نکات زیر را می‌توانید در عوض صفت به خاطرسپردني ایمنی لپ‌بهترين كلاه خود به مقصد خاطره ها داشته باشید.

 كوپله لپ بهترين توسط کابل امنیتی

جلاجل مقام کار، مهمانخانه یا افزونتر مکان‌های عمومی كره زمين کابل امنیتی لپ‌بهترين كاربرد کنید. آن را به مقصد چیزی جايز شمردن و یا تکه اثاثیه بزرگی (مثل میز) متصل کنید.

مراقبت كره زمين لپ‌بهترين جلاجل فرودگاه‌ها و مهمانخانه‌ها

هنگامی که كره زمين گیت بازرسی فرودگاه رد می‌شوید، چشمان كلاه خود را كره زمين لپ‌تاپتان برندارید.  برخودهموار كردن زمانی که فرد جلویی شما كره زمين گیت بازرسی به مقصد صفت منسوب به طوس کامل خیزاب نکرده باریک، مراقب لپ بهترين كلاه خود باشید. سردرگمی و بهم ریختن بازرسی‌های امنیتی می‌تواند مجال مهلت گیتی در عوض دزدان باشد.

ارچه جلاجل مهمانخانه توقف می‌کنید، کابل امنیتی کافی نخواهد صفت بويناك. لپ بهترين كلاه خود را جلاجل مقام امنی كره زمين حجره نگهداری کنید. ارچه لپ‌بهترين را به مقصد کابل امنیتی متصل کرده و آنرا جلاجل حجره مهمانخانه گذاشته‌اید، حتماً آویز “لطفاً مزاحم نشوید” را جلوی جلاجل ورودی حجره آرامش طلب دهید.

فعال وزیر ها مکانیزم هشداردهی

به موجب نیازمندی‌های امنیتی، كاربرد كره زمين مکانیزم‌های هشداردهی جلاجل لپ‌بهترين می‌تواند ابزاری مفید باشد. چندی مکانیزم‌های هشداردهی جلاجل لپ‌بهترين صور دارند که زمانی حرکت غیرمنتظره‌ای صور داشته باشد یا رایانه به مقصد حيطه نفوذ‌ای بيرون كره زمين مکان تعریف شده برده انجام خواهد شد، شرفه خواهند داد. دستور كار‌ای که هنگام ارتباط داشتن لپ‌بهترين به مقصد اینترنت مکان لپ‌بهترين دزیده شده را شرح احوال می‌دهد نیز می‌تواند مفید باشد.

  آرامش طلب وام گذاردن لپ‌بهترين جلاجل کیفی که کمتر آشکار باشد

ثمار ازاصل دانسته ها سایت مرکز مدیریت قضا و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای، هنگامی که لپ‌بهترين‌تان را جلاجل خیابان برج دريايي می‌کنید، برج دريايي آن جلاجل کیف کامپیوتر به مقصد نوعی بیانگر صور لپ‌بهترين جلاجل آن باریک. به مقصد جای کیف کامپیوتر كره زمين کیفی افزونتر مثل کوله پشتی كاربرد کنید.

آرامش طلب ندادن روی زمین

بااستعداد نیست جلاجل چون كه مکان عمومی (حجره کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز مندرج غيرماذون) آرامش طلب دارید بلکه بااستعداد آن باریک که به مقصد هیچ وجه لپ‌تاپتان را روی زمین نگذارید. ارچه می‌خواهید این کار را اعمال دهید، آن را میان كورس پايين آمدن یا روبروی پای كلاه خود آرامش طلب دهید برخودهموار كردن یادتان بماند که لپ بهترين جلاجل آنجا آرامش طلب دارد.

واگرايي نکردن جلاجل ماشین

ماشین‌های پارک شده، تيرخور مناسبی در عوض دزدان لپ‌بهترين باریک. ارچه ويد‌ای ندارید و باید آن را جلاجل ماشین بگذارید، آنرا كوپله کرده و بيرون كره زمين دید آرامش طلب دهید.

کلمات خیزاب را جلاجل کنار لپ‌بهترين آرامش طلب ندهید

به مقصد خاطره ها توصيه كردن کلمات خیزاب قوی یا شماره‌های دسترسی ممکن باریک کاری كريه باشد. كره زمين چشم افزونتر، نگهداری آن جلاجل کیف لپ بهترين یا ذخیره آن جلاجل لپ بهترين مثل جاگذاشتن کلید جلاجل ماشین باریک. دسترسی دله دزد به مقصد دانسته ها شخصی یا شرکتی كلاه خود را آسايش خواه نکنید.

انتهای پیام

دامپینگ افغانی‌ها جلاجل بازارگاه کشورایران!

کوچک‌نمناك كشته شدن حجم تولیدات داخلی به مقصد دلیل واردات و غيرقانوني محصوله جلاجل اسم باشليق‌های ماضي اتفاقی بوده که جلاجل اندازه كلاه خود باعث اشتهازا‌زدایی جلاجل کشور شده؛ موضوعی که ظاهرا محرزشدن مستقیم و انسانی آن هم جلاجل باروح مقوله اشتهازا جلاجل جریان باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، “استادکار” اصطلاحی خاص ایرانی باریک که به مقصد فردی اشاعت دارد که الفبايي‌ای را به مقصد‌لفظ تجربی یاد گرفته و اصطلاحا چم و اسم مخمور کار را بلند باریک. در عوض استادکار كشته شدن لزوما باید مراحلی را فروسو ديباچه تركيب “شاگردی” طی انجام بده؛ مراحلی که چون توسط آزمون و اشتباه و مشاهده عینی جلاجل فرایند کار هم محفل باریک وقتی که طی انجام خواهد شد به مقصد ثبت كننده و اطمینان بالایی هم منتهی خواهد شد. جلاجل شهر تهران و ارتقا كره زمين شهر‌های کشور خیلی كره زمين فعالیت‌های اسم آفريدن‌سازی سبک و حتی نیمه‌سنگین به مقصد ولی همین استادکارها و معمارهای تجربی اعمال انجام خواهد شد.

این قشر كره زمين متخصصان کشور که جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف تکنیک و اسم آفريدن‌سازی به مقصد مبنا فوق محضر دارند؛ وعاء بسیار مهمی جلاجل پرورش نسل بعدی كلاه خود هم ایفا می‌کنند. کار تربیت متخصصی که ظاهرا حتی سیستم‌های آموزشی و دانشگاهی ما هم نتوانسته‌بضع به مقصد درستی انجامش دهند؛ هرچند اینکه حكماً دانشگاه زیادتر محلی در عوض فهم بنیادین و تئوریک هم تراز و هم سان و مباحثه حوالی آن باریک.

دائم الخمر‌های آموزش کاربردی همچون دائم الخمر فنی‌وحرفه ای هم هر تاچند وعاء مهمی را جلاجل آموزش علوم شرعي بنیاد‌ای فنون مختلف ایفا می‌کنند اما واقعیت این باریک که نمی‌توانند یک مطلع یا بدون شك “استادکار” را تربیت کنند. چون هم محدودیت زمانی مانع كره زمين این کار انجام خواهد شد و هم اینکه این آموزش‌ها – هرچند عملی – جلاجل فرایند واقعی کار اعمال نمی‌شوند و جلاجل نتیجه خیلی هم بارآور نیست.

توسط این مقدمات به مقصد مفتخرشدن تعریفی كره زمين واژه دامپینگ می‌رویم. دامپینگ اصطلاحا به مقصد فرایندی كلام انجام خواهد شد که جلاجل درافتادن آن یک فعال اقتصادی جلاجل بازارگاه – اعم كره زمين یک کشور، کارخانه یا حتی فرد – جلاجل مدتی کوتاه سرخرگ به مقصد نمایش تولیدات و به حضور رسيدن كلاه خود توسط قیمتی کمتر كره زمين نرخ بازارگاه می‌کند. جلاجل نتیجه این اقدام آن فعال اقتصادی پس ازآن كره زمين مدتی موفق انجام خواهد شد افزونتر رقبای كلاه خود را كره زمين بازارگاه برون مرز کند چريدن که فعلاً متقاضیان به مقصد خاطره ها قیمت کمتر به مقصد سمت او رفته‌بضع و رقبای او هم به مقصد دلیل گروهي پيشواز متقاضیان كره زمين ايشان یکی یکی ورشکسته شده و كره زمين بازارگاه برون مرز شده‌بضع.

چشم دامپینگ کننده حكماً پس ازآن كره زمين اینکه متوجه شد جلاجل بازارگاه کسی بغير او نیست که آن محصوله یا خدمتگزار خاص را ارائه دهد؛ قیمت را به مقصد حالت عادی و چون كه چه بسيار بالاتر كره زمين آن برمی‌گرداند. فعلاً ما توسط بازاری مواجه می‌شویم که اصطلاحا انحصاری شده و افزونتر اسم پري زده‌کننده و متقاضی جلاجل آن قوچ گلچين ندارد یا کمتر دارد.

این همزباني می‌تواند جلاجل باروح نیروی کار هم بیافتد؛ مخصوصا جلاجل باروح کارگران مهاجر که به مقصد دلیلی غیرقانونی توافق داشتن فعالیتشان جلاجل کشور مقصد حاضرند توسط کمترین دستمزد و مزایا کار کنند. ماضي كره زمين دغدغه‌های انسانی که جلاجل باروح این قشر و ايذا‌ها و سوءاستفاده‌هایی که به مقصد دلیل گروهي مرتبط بودن تضمين قانونی كره زمين این کارگران انجام خواهد شد اما مشكل سازي جلاجل این مكان این باریک که این بيگانگان هم صفت پست كلاه خود را توسط پريان وام گذاردن به مقصد هر شرایطی ضایع می‌کنند و هم مانع كره زمين اشتهازا شهروندان کشورمان توسط صفت پست مناسب می‌شوند.

كره زمين مباحث پيوسته كاري به مقصد اشتهازا نیروی یدی که بگذریم اما مشكل سازي مهمتر جلاجل تباني توسط دامپینگ کارگران اتباع بیگانه همین مشكل سازي “استادکار”ی باریک. جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد دلیل كم ارزش توافق داشتن دستمزد کارگران اتباع بیگانه، چندی کارفرمایان اقدام به مقصد استخدام یک مطلع یا استادکار می‌کنند و مابقی نیروی کار باروح نیاز كلاه خود را كره زمين میان این قشر استخدام می‌کنند. اینجا به مقصد دلیل فك كشته شدن رينگ چرخ “استادشاگری” اتفاقی که عملا جلاجل بلندمدت می‌افتد این باریک که جلاجل لفظ آدم كردن این روند جلاجل آینده احتمالا توسط تنش زايي “استادکاری” مواجه خواهیم صفت بويناك.

جلاجل همین تباني رییس کانون عالی تين‌های صنفی کارگران می‌گوید ارچه نیروهای کار غیرمجاز به مقصد کشور كلاه خود بازگردانده شوند، مجال مهلت‌های شغلی بیشتری جلاجل اختیار متقاضیان کار آرامش طلب می‌گیرد و بيگانگان بیشتری جذب بازارگاه کار می‌شوند اما اتباع غیرمجاز هر زمان اجامر کنند واصل کشورایران می‌شوند، شغلی در عوض كلاه خود دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده و حتی پس ازآن كره زمين مدتی زمینه ورود وابستگان و وابسته بودن كلاه خود به مقصد کشورایران را هم مهيا می‌کنند.

غلامرضا عباسی می‌افزاید: این بيگانگان كره زمين کارگری جنون مردم آزاري جلاجل کارهای مختلف خدماتی و ساختمانی به مقصد استادکارانی ماهر تبدیل می‌شوند و علاوه ثمار آنکه بازارگاه کار نیروی کار ایرانی را اشغال می‌کنند، زروسيم زیادی هم كره زمين کشور برون مرز می‌کنند.

ایضاً زيبايي گودرزی كره زمين فعالان کارگری و استاد صاعقه کار که توسط صور مرتبط بودن مدرم دانشگاهی همچنان كره زمين الفبايي‌ای که جلاجل صيف‌های دوران تحصیلی راهنمایی‌اش نزد برادروار و پدرش یاد گرفته نغن درمی‌آورد می‌گوید: چندین شهر بار آشوب خوابگاهی كلاه خود را به مقصد ديباچه متلمذ هم محفل خودم بردم برخودهموار كردن بلکه هنری یاد بگیرند و بعدا گشنه نمانند. درست باریک که ايشان ارشد خوانده و همین یک افتخارآميز خاصی به مقصد ايشان داده اما واقعیت این باریک که افزونتر مدرک ارشد مرتبط بودن یا نداشتن ملاک پشتیبان درآمد یا خوشبختی نیست.

اوی ایضاً جلاجل باروح کارگران بیگانه جلاجل کشور درستكاري می‌کند و می گوید: چون نیروهای کارگری یدی اکثرا كره زمين اتباع یک کشور خاص هستند و توسط صفت پست بسیار کمی حاضرند کار کنند به مقصد تدریج همه کارها را یاد می‌گیرند و به مقصد “استادکار” تبدیل می‌شوند؛ آيين کار هم همین باریک که هرکسی پس ازآن كره زمين تاچند اسم باشليق کارگری به مقصد تدریج به مقصد یک “استادکار” بدلگام انجام خواهد شد و افزونتر بازارگاه کار توسط صفت پست مرغوب او کنار می‌آید. چندی كره زمين ايشان (کارگران اتباع بیگانه) فعلاً استادکار شده‌بضع و همیشه هم یک تیم کامل هم محفل كلاه خود دارند که انوع مهارت‌ها را دارند و همه کارها را اعمال می دهند.

جلاجل همین تباني به ‌دست آوردن کار مشكل سازي اشتهازا اتباع بیگانه را مشكل سازي‌ای میداند که مهجور به مقصد وزارت کار به هر حال نمی‌شود و تاکید دارد ما کار كلاه خود را جلاجل این زمینه اعمال داده و کوتاهی نکرده‌ایم به مقصد نحوی که كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۲ تاکنون، ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر كره زمين اتباع بیگانه جلاجل کشور شناسایی شدند که ۴۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز بودند و ۹۳۵۵ کارفرمای متخلف هم به مقصد بازگشتن قضایی معرفی شدند.

علی ربیعی توسط تایید صور اتباع غیرمجاز خارجی جلاجل کشور و اشتهازا ايشان به مقصد کار، هم تعبیر انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي كورس میلیون و ۴۰۰ هزار نفر كره زمين اتباع خارجی اعم كره زمين مجاز و غیرمجاز جلاجل کشور صور دارد که كره زمين این مبنا ۷۰۰ هزار نفر غیرمجاز رسمی و قريب ۷۰۰ هزار نفر افزونتر غیرمجاز مندرج نشده هستند که جلاجل این اختصاصی ۱۹۷ هزار اقتفا كردن شاغل غیرمجاز را شناسایی و آن جهاني کردیم، ایضاً توسط شناسایی بخش زیادی كره زمين ايشان جلاجل کارگاه‌ها و برخورد توسط کارفرمایانی که اتباع بیگانه را به مقصد کار گرفت بودند ۸۰ هزار نیروی کار ایرانی را جایگزین کردیم.

گفتنی باریک که ثمار ازاصل هيئت ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند جلاجل کشورایران مشغول به مقصد کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود توسط حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌مکتوبهای مربوطه، تصديق کار دریافت کرده باشند.

هيئت ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده توسط رعایت شرایطی نسبت به مقصد صدور روادید توسط حق کار مشخص موافقت و تصديق کار صادر کند؛ كره زمين يكباره اینکه اقتفا كردن بیگانه دارای دانسته ها و مهارت کافی در عوض اشتهازا به مقصد کار باروح نگاه خشم آلود باشد و كره زمين مهارت او در عوض آموزش و جایگزینی بيگانگان ایرانی كاربرد شود اما قانون جلاجل اسم مورد کارفرمایان متخلفی هم که اتباع بیگانه را سوا داده ها یا زردتشتي به مقصد کار بگیرند، مجازاتهایی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک.

هيئت ۱۸۱ قانون کار نیز صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد تصديق کار یا دارای تصديق کار منقضی شده را به مقصد خدمتگزار بگیرند و یا اتباع بیگانه را جلاجل کاری غیر كره زمين آنچه جلاجل تصديق کارشان قید شده بپذیرند به مقصد كيفر يافتن زنداني كره زمين ۹۱ برخودهموار كردن ۱۸۰ سنه محکوم خواهند شد.

توسط این حلول كننده اما جلاجل عمل و مخصوصا جلاجل مساحي كردن کلانشهر شهر تهران مشاهده انجام خواهد شد که اتباع بیگانه حتی جلاجل نهادهای رسمی عمومی هم استخدام می‌شوند و ارتقا كره زمين عملیات‌های عمرانی و اسم آفريدن‌سازی جلاجل پایتخت به مقصد دستگاه بافندگي این قشر اعمال انجام خواهد شد. امری که ارچه اینگونه نباشد علاوه ثمار اینکه جریان گردش کشورمالی را جلاجل داخل کشور و ثمار كله دار مربوط به سفر‌های ایرانیان می‌چرخاند ایضاً باعث اشتهازا خیل عظیمی كره زمين جوانان بیکار کشور هم خواهد شد.

شرح احوال كره زمين فرشاد بیرانوند؛ خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

اشکال نفت آمریکا دوباره افزایش یافت


رشد دايگي توجه قیمت‌های نفت جلاجل ماه‌های اخیر به مقصد افزایش دوباره اشکال نفت آمریکا كشيده شده شده و این کشور را قادر ساخته برتری عربستان را به مقصد جنگ جو کشیده و فشارهای قیمت را کمتر کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين نیویورک تایمز، این موفقیت توسط صور مبارزه‌های اوپک و متحدان نفتی این دائم الخمر در عوض تضعیف فعالیت حفاری شیل جلاجل آمریکا محصول برداري شده باریک. استراتژی‌های ايشان نتیجه معکوس داده و جلاجل نهایت به مقصد آما صنعت نفت آمریکا جمعناتمام شده باریک.

سپری وزیر ها سه اسم باشليق افت قیمت‌ها، تشكيل پذیری فروغ شیل آمریکا را تاييد كردن انجام بده. شرکت‌های انرژی و حامیان کشورمالی ايشان توسط تغییر تکنیک‌های اکتشاف و برگيري، توانستند جلاجل روبه رو آشفتگی بازارگاه و مانورهای سایر تولیدکنندگان نفت كره ارض ديرش بیاورند.

پشت بام كره زمين به‌تمامی فاحش جلاجل صنعت که شامل ميراث ها مختلف ورشکستگی و كره زمين دستگاه بافندگي رفتن گفت وگو صفت بويناك، یک صنعت حفاری شیل استوارتر ظهور انجام بده که توسط محضر شرکت‌های بهره ور كره زمين حمایت کشورمالی مرغوبيت، مستحکم شد.

توسط خردسالي قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به مقصد بالای ۶۵ دلار جلاجل هر بشکه که بالاترین قیمت جلاجل قريب سه اسم باشليق اخیر باریک، آمریکا به مقصد یک تولیدکننده مهتر تبدیل شده که توانسته باریک ثمار رقیبانش جلاجل بازارهای جهانی به مقصد اسم مورد جلاجل کشورهند و کشورچین پیش دستی کرده و واردات ايشان كره زمين خاورمیانه و طبع ها آفریقا را کاهش دهد.

سيني پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، توقف می‌رود آمریکا امسال كره زمين کشورعربستان سعودی سبكبار گرفته و توسط اشکال زیاد كره زمين ۱۰ میلیون بشکه جلاجل دوال، برتری کشورروسیه جلاجل این زمینه را به مقصد جنگ جو بکشد.

همزمان، آمریکا به مقصد یک صادرکننده مهتر رخت شو طبیعی تبدیل شده و برتری انرژی کشورروسیه ثمار شروق اروپا را تضعیف می‌کند.

تصویر انرژی جلاجل شرایطی به شدني پیدا می‌کند که دولت ترامپ مبارزه دارد حفاری فراساحلی را افزایش داده و دستورالعمل ها پيوسته كاري به مقصد توسعه آفتاب زدگي فسیلی را تسهیل کند. اما بدون شك صفت منسوب به طوس که جهش اشکال نفت و رخت شو جلاجل میادین شیل جلاجل دوران دولت اوباما، تباني چندانی توسط واشنگتن نداشت، افزایش کنونی اشکال نیز نتیجه بیانات شرکت‌های خصوصی به مقصد بازارهای جهانی باریک.

میادین شیل چون كه به مقصد لفظ فراساحلی چون كه جلاجل خشکی می‌توانند نسبت به مقصد پروژه‌های عظیم، نسبتا سریعتر و توسط هزینه کمتری ساخته شوند. شرکت‌هایی مثل اکسون موبیل و شورون معیار فزاینده‌ای كره زمين سرمایه را جلاجل میادین نفتی شیل به مقصد اسم مورد جلاجل وست تگزاس و نیومکزیکو سرمایه‌گذاری کرده‌بضع.

توسعه میادین نفتی شیل، پیامدهایی فراتر كره زمين دستاوردهای اقتصادی داشته‌بضع و به مقصد واشنگتن ابزارجنگ استراتژیکی بخشیده‌بضع که زمانی غیرقابل تصور صفت بويناك. آمریکا و متحدانش اکنون جلاجل پیمان آشفتگی سیاسی جلاجل کشورونزوئلا، کشورلیبی و کشورنیجریه که ممکن باریک روند هدیه به مقصد بازارهای جهانی را مختل کند، هدیه اضافی دارند.

مادام تا چه وقت اسم باشليق قبل، چنین تهدیداتی به مقصد هم مقام هم پياله رویدادهای اخیری مثل تعطیلی به هدف نخوردن لوله مهتر دریای طبع ها و بادوبوران‌ها جلاجل خلیج مکزیکو، به مقصد افزایش هذيان آميز قیمت‌های نفت كشيده شده می‌شد اما اکنون چنین افزایش قیمتی روی نمی‌دهد و بنزین جلاجل پمپ بنزین‌های آمریکا پایین ۲.۶۰ دلار جلاجل هر گالن باریک.

قوچ انرژی جدید، كره زمين تراكم ثمار واشنگتن در عوض اقدام نظامی جلاجل لفظ جلي كلنجار میان تولیدکنندگان نفت بعضی و به مقصد واشنگتن اهرمی در عوض تحمیل تحریم‌ها علیه سایر تولیدکنندگان نفت مثل کشورروسیه بخشیده باریک.

ارتقا كره زمين حامیان محیط زیست ثمار این باورند که حفاری شیل توسط افزایش هدیه نفت و رخت شو و کاهش قیمت‌ها در عوض اسم پري زده کنندگان، جلاجل بديل به مقصد محیط زیست و توسعه انرژی شهرستان زيبااندام ضربت ديده باریک.

شورش حفاری شیل، بازارگاه انرژی جهانی را متبدل کرده و واردات كره زمين کشورهای اندام اوپک كره زمين اواخر اسم باشليق ۲۰۱۶ مادام اواخر اسم باشليق ۲۰۱۷، به مقصد معیار ۲۰ درصد کاهش پیدا انجام بده و همزمان، نتیجه نفت آمریکا به مقصد معیار مبهوت هزار بشکه جلاجل دوال افزایش یافت.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس