قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

فك نقدينه ۶ نظام ارباب رعيتي‌ دولتی به مقصد دلیل گروهي ارایه دستور كار آماری


رئیس مرکز آمار گفت: ۶ نظام ارباب رعيتي دولتی حتی یک جلسه در عوض تدوین دستور كار آماری‌كندو تشکیل نداده‌بضع، به مقصد همین دلیل نقدينه ايشان فك خواهد شد و جلوی تخصیص نقدينه‌كندو گرفته انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، امید علی متقي فردا یکم عقرب ماه جلاجل مراسم دوال ملی آمار گفت: منوي ها اقتصاد مقاومتی توسط کار و مبارزه و به مقصد کارگیری مدیران جهادی ثابت شدن می شود، ایضاً نسخه‌هایی كره زمين جنس هدايت وزیر ها دیگران و گروهي عمل به مقصد آنچه به مقصد ديباچه دستور كار انجام خواهد شد راهگشا نیست.

رئیس مرکز آمار کشورایران هزیمت داد: ديسيپلين های آماری پیشرو کیهان به مقصد گیتی توسط مرکز آمار کشورایران باروح بررسی آرامش طلب گرفته باریک و ثمار ازاصل كلكسيون ايشان به مقصد شورای عالی آمار پیشنهاد شد برخودهموار كردن دستور كار ملی آمار توسط ١٤ راهبرد کلان تامین شود، پوشيدگي اظهار كسالت اصلی دستور كار جادادن كره زمين ديسيپلين آماری سنتی به مقصد ثبتی مبنا باریک و ثمار ازاصل آن ماموران سرشماری افزونتر به مقصد مردم مرحله ها نمی کنند بلکه دستگاههای اجرایی توسط سامانه های مدرن، آمارهای مدنظر مرکز آمار را تامین خواهند انجام بده.

اوی ایضاً گفت: نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی سامانه های مناسبی را تدارک دیده بضع که ثمار ازاصل آن صفت حرام زاده راهبردی به تصويب رسيده شورای عالی آمار تصویب شده و همه اجزای آماری کشور را جلاجل شکل قانون، گردآوري شده خواهیم انجام بده. وسايل و امکانی اکنون جلاجل اختیار مرکز آمار کشورایران نیست، بنابراین باید قانونی درخور اطفال تدوین شود، به مقصد امید پروردن مفروضات ولایت را تامین کرده و نسخه مدرن سازی ديسيپلين آماری تدوین خواهد شد و موازی کاری حذف شدني خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه موازی کاری امکان مهيا وزیر ها آزمایش در عوض منتقدان غیرمنصف را مهيا می کند، گفت: جلاجل اجرای محاسبات و داده ها رسانی آمار اکنون موازی کاری صور داردکه سردرگمی دستور كار ریز و سیاستگذاری را جلاجل پی خواهد داشت.

متقي جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش آدم كردن داد: جلاجل شورای عالی آمار، هدایت و نظارت در عوض حرکت كره زمين ديسيپلين آماری سنتی به مقصد مدرن لفظ می گیرد؛ یعنی دستگاههای اجرایی جلاجل حین اعمال ماموریت كلاه خود، سامانه های قوی و دايگي اعتماد طراحی می کنند.

اوی افزود: اکنون کد یونیک حاصل کردن و کار صور ندارد و احكام کد اقتصادی حالت می شود؛ این جلاجل حالی باریک که راهبردهای چهارده گانه نیز جلاجل شورای عالی آمار تصویب شده باریک.

متقي اضافه انجام بده: هنوز ۱۵ نظام ارباب رعيتي پیش نویس دستور كار آماری را برخودهموار كردن پایان مهلت تعیین شده که سی مام شطرنج باز صفت بويناك، ارایه نداده‌بضع، این جلاجل حالی باریک که شش نظام ارباب رعيتي دولتی علیرغم این مهلت، هنوز یک جلسه هم تشکیل نداده‌بضع. ثمار این ازاصل نقدينه ايشان فك خواهد شد و جلوی تخصیص نقدينه ايشان گرفته انجام خواهد شد.

انتهای پیام

افزایش قیمت تا چه وقت خودروی وارداتی


این هفته قیمت تا چه وقت محرزشدن خودروی وارداتی جلاجل بازارگاه افزایش یافته باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، قیمت سوناتا هیبرید یک میلیون ده ريال، توسان new face معادل چادرپوش میلیون ده ريال، النترا كورس میلیون ده ريال، اسپورتیج چادرپوش میلیون ده ريال و سراتو پنج میلیون ده ريال افزایش یافته باریک.

قیمت باقی خودروهای وارداتی جلاجل بازارگاه تغییر خاصی نسبت به مقصد نرخ این محصولات جلاجل هفته ماضي نداشته باریک.

قیمت چندی خودروهای وارداتی به مقصد گزارش ها زیر باریک:

غيرماذون خودرو

شرکت معمرين

کشور

قیمت

سوناتا

هیوندای

کشورکره جنوبی

۱۷۹ میلیون ده ريال

توسان (new face)

هیوندای

کشورکره جنوبی

۲۰۰ میلیون ده ريال

النترا

هیوندای

کشورکره جنوبی

۱۵۴ میلیون ده ريال

اسپورتیج

کیا

کشورکره جنوبی

۱۸۷ میلیون ده ريال

سراتو

کیا

کشورکره جنوبی

۱۴۹ میلیون ده ريال

اپتیما (خلاف ورزيدن)

کیا

کشورکره جنوبی

۲۰۵ میلیون ده ريال

RAV۴

تویوتا

کشورژاپن

۲۵۵ میلیون ده ريال

یاریس هاچ‌بک

تویوتا

کشورژاپن

۱۱۸ میلیون ده ريال

کمری هیبرید

تویوتا

کشورژاپن

۲۴۴ میلیون ده ريال

کرولا GLI (خلاف ورزيدن)

تویوتا

کشورژاپن

۱۶۴ میلیون ده ريال

لکسوس NX (خلاف ورزيدن)

تویوتا

کشورژاپن

۳۷۵ میلیون ده ريال

انتهای پیام

هرآينگي تعمیر قانون آمار/آرامش طلب نیست مدرن‌سازی كره زمين همین فردا هم آوازي بیفتد


رئیس مرکز آمار کشورایران می گوید در عوض رفتن به مقصد سمت ديسيپلين آماری ثبتی مبنا نیاز به مقصد تعمیر قانون داریم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، امید علی متقي فردا ٢٩ مهر ماه جلاجل نشستی که به مقصد مناسبت سنه ملی آمار برگزار شده صفت بويناك توسط اشارت به مقصد اینکه باید به مقصد سمت مدرن‌سازی آماری برویم، گفت: بسترسازی مدرن‌سازی آماری كره زمين این اسم باشليق سرخرگ انجام خواهد شد و سه قوه باید هم‌پیشگی کنند، کمک جلاجل حلول كننده جادادن كره زمين آمارهای سنتی به مقصد مدرن هستیم. ارچه بخواهم وعاء مدرن‌سازی آمار را بررسی کنیم باید بگویم نظام ارباب رعيتي‌ها وعاء اولا را دارند و توسط راه‌اندازی سامانه‌های قوی و چشم نواز توسط نیازهای اداری و پاسخگویی آماری ایجاد شود.

متقي آدم كردن داد: در عوض رسیدن به مقصد مدرن‌سازی آماری پیش‌نیازهایی واجب شده باریک که یکی كره زمين ايشان تعمیر قانون باریک که باید پيوست ها اجرایی داشته باشد. دستور كار داریم که افزونتر در عوض سرشماری جلاجل آشیانهها نمی‌رویم، بلکه همه فعالیت‌ها توسط نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی، تخصصی ذیربط اعمال انجام خواهد شد و یک تصویر واقعی كره زمين آن جلاجل مرکز آمار ارائه خواهد شد، بنابراین آمارها توسط کیفیت خواهند صفت بويناك.

رئیس مرکز آمار کشورایران آدم كردن داد: آرامش طلب نیست مدرن‌سازی آمار كره زمين همین فردا هم آوازي بیفتد، ولی جلاجل تلاشیم کمتر كره زمين ۷، ۸ اسم باشليق آینده این هم آوازي لفظ بگیرد.

اوی به مقصد مشکل ديسيپلين سنتی آماری اشارت انجام بده و گفت: نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل این ديسيپلين منفعلند و آمارها ثمار نگاه خشم آلود کارشناسی بوده و حتی شماری نیز كره زمين ارائه آمار خودداری می‌کنند.

متقي كره زمين حذف شدني سرشماری‌ها نبا داد و گفت: جلاجل ديسيپلين آماری مدرن، دانسته ها مبتنی ثمار آمار ثبتی مبنا اعمال خواهد شد که دقیق باریک. جلاجل اسم باشليق ۱۴۰۰، سرشماری به مقصد شیوه سنتی اعمال نمی‌شود. طوق همال‌گیری حكماً به مقصد قوت كلاه خود باقی می‌ماند و مرکز آمار کشورایران تعامل كلاه خود توسط مردم را آدم كردن می‌دهد.

رئیس مرکز آمار کشورایران تبیین انجام بده: طوق ثبتی مبنا یک شیوه فراقوه‌ای در عوض جمهور‌آوری داده‌ها و دانسته ها باریک و تمامی قوا و دستگاههای اجرایی باید در عوض اجرای موفق آن كره زمين هیچ تلاشی دریغ نکنند.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل طوق کنونی سرشماری که در عوض سرشماری اسم باشليق ۱۳۹۵ نیز به مقصد کار گرفته شد، هر ۵ برخودهموار كردن ۱۰ اسم باشليق، یک شهرستان بار سرشماری اعمال انجام خواهد شد؛ اما جلاجل طوق ثبتی مبنا سرشماری توسط کمک پایگاههای داده ها رسانی سایر دستگاهها اعمال انجام خواهد شد.

انتهای پیام

اعلام آمادگی بانک مرکزی در عوض تامین اعتبارات توسعه شهربان آزاد ارس


قائم مقام بانک مرکزی كره زمين اعلام آمادگی این بانک توسط هم‌پیشگی بانک کشاورزی در عوض تامین نیازهای اعتباری بخش‌های مختلف كره زمين يكباره بخش کشاورزی شهربان آزاد ارس نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اکبر کمیجانی جلاجل بازدید كره زمين شهربان آزاد ارس تقریر انجام بده: موفقیت های شهربان آزاد ارس گشاده رو کننده باریک و این موفقیت ها جلاجل صفت انحصارطلب مربوط به حوزه ها كره زمين يكباره اشتهازا، اشکال و نتیجه پيداشدن باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد سیاست های حمایتی دولت كره زمين پرسپكتيو آزاد و سرمایه گذاری های لفظ گرفته جلاجل این پرسپكتيو، تبیین انجام بده: حمایت كره زمين اشکال و اشتهازا یکی كره زمين سیاست های اصلی دولت باریک و این حمایت ها به مقصد لفظ جدی و مستمر اعمال گرفته باریک.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: این آمادگی را داریم توسط هم‌پیشگی بانک کشاورزی، نیازهای اعتباری بخش های مختلف كره زمين يكباره بخش کشاورزی را جلاجل شهربان آزاد ارس، تامین کنیم.

کمیجانی تاکید انجام بده: کشت مکانیزه و علمی جلاجل ارس نویدبخش رشد و توسعه باریک و باید كره زمين مسیری که جلاجل شهربان آزاد ارس شکل گرفته، حمایت انجام بده.

مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد ارس نیز جلاجل جریان این بازدید، گفت: ارس جلاجل بخش کشاورزی و کشت گلخانه ای جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر توسعه زیادی پیدا کرده و سرمایه گذاری های نیکی جلاجل این مربوط به حوزه لفظ گرفته باریک.

محسن خدمتگر تازي باغی افزود: جلاجل زمینه توسعه باغات زیر کشت شهربان آزاد ارس جلاجل اسم باشليق های اخیر بزرگوار ثمار ۱۰۰۰ هکتار گلستان زردآلو و نزدیک به مقصد ۴۰۰۰ هکتار سایر میوه ها زیرکشت رفته باریک.

اوی پيمان و هوای درخور اطفال شهربان آزاد ارس را جلاجل این زمینه بسیار درخور اطفال خواند و افزود: پيمان و هوای درخور اطفال، باعث شده باریک که محصولات باغی ارس به مقصد لفظ نوبرانه به مقصد بازارهای داخلی و خارجی هدیه شود و به مقصد قیمت مناسبی به مقصد فروش برسد.

تازي باغی نتیجه را یکی كره زمين نيت ها بخش کشاورزی شهربان آزاد ارس ديباچه انجام بده و گفت: جلاجل ماه های ماضي یک يك جهت سردخانه در عوض نتیجه میوه های کشت شده به مقصد کشورهای CIS واگشايي شده باریک و این فهمید معیار نتیجه محصولات باغی را افزایش داده باریک.

مدیرعامل دائم الخمر شهربان آزاد ارس به يادماندني انجام بده: جلاجل مبارزه هستیم صنایع جانبی و تبدیلی جلاجل کنار باغات زیرکشت رفته، ایجاد شود. این صنایع می توانند بها افزوده اشکال باغی ارس را افزایش دهند. تبدیل واردات به مقصد اشکال محصولات یکی كره زمين دستاوردهای شهربان آزاد ارس باریک و هم اکنون شرکت هایی که قبلا واصل کننده لوازم آرایشی، لباس و کفش بودند، جلاجل شهربان آزاد ارس به مقصد اشکال این محصولات اقدام کرده بضع.

اوی متذکر شد: افزایش اشکال به مقصد جای واردات، موجر شده باریک که جلاجل اسم باشليق های اخیر اشتهازا زیاد كره زمين ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر جلاجل شهربان آزاد ارس ثابت شدن شود.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی و مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی دوال ماضي جلاجل شهربان آزاد ارس محضر یافتند و كره زمين فعالیت های لفظ گرفته جلاجل مربوط به حوزه کشاورزی، گلخانه ای، تکنیک و تولیدی ارس بازدید کردند.

انتهای پیام

رشد اقتصادی جلاجل کشورایران توسط تابودي مناجاتگري كردن معاشر باریک


به مقصد شرح احوال ایسنا، سید مصطفی رضوی جلاجل همایش ملی کار آفرینی، توسعه نتیجه و بین‌المللی سازی حاصل کردن و کار که جلاجل مجمع  آموزشی و رفاهی شرکت نفت شهر محمودآباد برگزار شد توسط تعبیر اینکه اقتصادهای متکی ثمار ثنايا وری یکی كره زمين ردياب‌های تقسیم بندی اقتصادی کیهان باریک، تقریر انجام بده: جلاجل دستور كار اولا توسعه اسم باشليق های ۱۳۶۸ مادام ۱۳۷۲ رشد ثنايا‌وری نیروی کار ۲.۴ و رشد ثنايا وری سرمایه ۵ درصد بوده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه دورودورنگ پشت بام كره زمين كلنجار رشد ثنايا‌وری کل عوامل اشکال ۰.۴ درصد صفت بويناك، افزود: جلاجل دستور كار دوم ثنايا‌وری نیروی کار منفی ۰.۴، ثنايا‌وری سرمایه ۰.۲، ثنايا‌وری کل عوامل اشکال ۰.۱ و سهم ثنايا وری كره زمين کل رشد اقتصادی ۲۸ درصد بوده باریک.

معاف پارلمانی به ‌دست آوردن اقتصادی و دارایی جلاجل آدم كردن كره زمين  دستور كار چهارم جلاجل اسم باشليق‌های ۱۳۸۴ مادام ۱۳۸۸ دورودورنگ نفت بالای ۱۰۰ دلار نبا داد و گفت : ثنايا وری نیروی کار جلاجل این دورودورنگ ۹.۲، سرمایه منفی ۰.۲، ثنايا وری کل عوامل اشکال ۱.۱ و سهم ثنايا وری کل عوامل اشکال كره زمين رشد اقتصادی ۲۵ درصد باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: دستور كار پنجم كره زمين اسم باشليق‌های ۱۳۹۰ مادام ۱۳۹۳ شاخص های ثنايا‌وری اولا توسعه منفی ۰.۶، رشد سرمایه منفی ۹.۲، رشد ثنايا وری عوامل اشکال منفی ۹.۱ درصد بوده که جلاجل مجموع سهم کل ثنايا وری عوامل اشکال كره زمين رشد اقتصادی جلاجل دورودورنگ پنجم تلخه درصد بوده باریک.

این متعهد توسط تاکید ثمار اینکه اقتصاد کشورایران جلاجل ثنايا وری جایی نداشته و رشد اقتصادی توسط تابودي مناجاتگري كردن معاشر باریک، تاکید انجام بده: به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشورایران به مقصد ازای هر زمان سنج کار ۷.۱ دهم دلار بها اشکال باریک جلاجل حالی که این امر جلاجل کشورهای تکنیک زیاد كره زمين ۴۰ دلار باریک.

معاف به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی نخستین تقسیم بندی اقتصادی کیهان را اقتصاد متکی ثمار مناجاتگري كردن حالی و تقریر انجام بده: كاربرد كره زمين مناجاتگري كردن ذخیره‌ای نفت به مقصد ديباچه چهارمین رتبه جلاجل کیهان، ششمین ذخیره رخت شو و دارا وجود داشتن زیاد كره زمين ۶۰ قسم هيئت معدنی توسط رتبه پانزدهم كره زمين نگاه خشم آلود دارا وجود داشتن موردها معدنی باریک.

رضوی جلاجل پایان جایگاه کشورایران جلاجل نوآوری را جلاجل رتبه سوم ردياب اقتصادی یکی كره زمين عوامل كاستن جلاجل رشد پایدار و رسا اختصاصی که توسط ۸۱ شاخص اندازه گیری می شود حالی و به يادماندني انجام بده : رتبه کشورایران جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ صد و سیزده، جلاجل ۲۰۱۴ صد و بیست و جلاجل بازپسین مجمع جهانی اقتصاد جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ به مقصد هشتاد و خير به شدني پیدا کرده و جلاجل این شاخص هم چشمي كردن پذیری جلاجل میان ۱۹ کشور شهربان امارات اولا و کشورایران رتبه ۱۳ را دارد.

۱۰هزار کیلومتر راه جلاجل کشور جلاجل دستگاه بافندگي ساخت


‌معاف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای برج دريايي و حمل وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۰هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه جلاجل کشور جلاجل دستگاه بافندگي ساخت باریک.

‌به مقصد شرح احوال ایسنا، کدخدازاده جلاجل نشست بررسی روند ساخت کنار گذر شهرستان تالش گفت: ۱۰ هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه جلاجل کشور جلاجل دستگاه بافندگي ساخت باریک که برخودهموار كردن پایان امسال ۷۰۰ کیلومتر آن به مقصد ثنايا برداری می‌رسد.

اوی افزود: تعدادی ساخت این راه ها، ۲۰۰ میلیارد ده قران هزینه انجام خواهد شد.

شکری نماینده شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال جلاجل مجلس ‌نیز گفت‌: تعدادی تملک زمین های جهات مسیر کنار گذر شهرستان تالش به مقصد صاحبان این زمین‌ها اوراق بهادار توسط سود هشت برخودهموار كردن ۱۰ درصد داده انجام خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه زمین ۱۱ کیلومتر معادل ۹۹ درصد افسون كردن کنار گذر شهرستان تالش، زراعی باریک، افزود: تعدادی خودداری كره زمين پستان و زیان کشاورزان ساخت این کنار گذر جلاجل تاچند محب تآميز ايفا انجام خواهد شد.

انتهای پیام

خریداران همچنان منتظر شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف!


در حالیکه هفته گذشته اعلام شد هیات دولت مصوبه خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف را تغییر داده است اما هنوز شماره‌گذاری این خودروها آغاز نشده است.

حروف اشکال کارخانه کشورایران خودرو – مشهد


کارخانه کشورایران خودروی در۶۰کیلومتری افسون كردن مشهد به مقصد نیشابور و جلاجل مسیر افسون كردن شهرستان ابریشم، جلاجل شهربان ای به مقصد غيرماذون شهر جدید بینالود آرامش طلب دارد.فعالیت صنع کارخانه اشکال خودرو، ماليدن ثمار خطوط اشکال تنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری، جلاجل زمینی به مقصد مساحت ۷۳۰هکتار که توسط تيرخور تولید۱۰۰هزار نظام ارباب رعيتي خودرو سواری جلاجل اسم باشليق يكم، که جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ كره زمين صیانت رديف نظامي تکنیک کشورایران خودرو ظرفیت اشکال ۱۵۰ هزار نظام ارباب رعيتي جلاجل اسم باشليق تعدادی سایت زخمي شدن جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شد.

محسن اسماعیل‌زاده

احيانا محضر دوباره کارخانه‌های سیمان ایرانی جلاجل کشورعراق


دبیر کل حجره مشترک بازرگانی کشورایران و کشورعراق كره زمين احيانا محضر دوباره کارخانجات سیمان ایرانی جلاجل کشورعراق نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، حمید حسینی پسفردا جلاجل همایش تجبر کشورایران و کشورعراق که جلاجل سالون گردهم آيي سران برگزار شد، تقریر انجام بده: اخیرا خبرهایی مبنی ثمار احيانا كره زمين سرگیری نتیجه سیمان به مقصد کشورعراق به مقصد گوش می‌رسد. جلاجل صنعت سیمان ۸۰ میلیون پريان ظرفیت‌سازی کرده‌ایم که اکنون كره زمين ۵۲ میلیون پريان آن كاربرد انجام خواهد شد. سیمان کشورایران به مقصد کشورعراق صادر می‌شد که كره زمين پايار نتیجه سیمان به مقصد کشورعراق فك شد. کارخانجات ایرانی خواهان برقراری دوباره تباني توسط کشور کشورعراق هستند.

او درزمينه صنعت دارو نیز گفت: ماتوانایی اشکال ۵۰ میلیارد پريان دارو را داریم که ۴۰ میلیارد پريان اشکال می‌کنیم. کل سهم ما جلاجل باروح دارو جلاجل بازارگاه کشورعراق یک درصد باریک جلاجل حالی که پزشکی کشورایران جلاجل کیهان شناساننده شده باریک. حكماً اخیرا مبارزه‌هایی تعدادی افزایش سهم صنعت دارو جلاجل کشورعراق لفظ گرفته باریک.

دبیرکل حجره مشترک بازرگانی کشورایران و کشورعراق جلاجل اخبار توسط صنعت خودروسازی تعبیر انجام بده: جلاجل صنعت خودرو ظرفیت خالی زیادی داریم. سایپا اولین برند ایرانی صفت بويناك که جلاجل کشورعراق شناساننده شد. هم‌اکنون هم مثال محضر پررنگ این برند جلاجل بازارگاه کشورعراق هستیم.

حسینی درزمينه ظرفیت‌های خالی صنایع ایرانی گفت: ما جلاجل زیادتر صنایعی مثل خودروسازی، تایر، فرش ماشینی، شوینده‌ها، شیرینی و شکلات ۲۰ مادام ۳۰ درصد ظرفیت خالی داریم که می‌توانیم توسط کمک وزارت صنایع کشورعراق روابط پایدارتری را بین كورس کشور به مقصد صور آوریم.

جلاجل پایان سخنرانی‌های مدیران شرکت‌های صادرکننده، حمید حسینی مسدود شدن مرزهای کشورایران و کردستان کشورعراق را یادآور شد و گفت: این نبا ممکن باریک تعدادی بازرگانان ایرانی خوشایند نباشد اما این فهمید به مقصد هم سر کردستان توسط کشورعراق کمک می‌کند. پشت بام ما هم كره زمين این فهمید حمایت خواهیم انجام بده. حكماً تاجران ایرانی توسط مشکلات ورقه شناسايي مقابل شدن هستند که امیدواریم دولت مرکزی کشورعراق مشکلات ورقه شناسايي را گدازش کند.

انتهای پیام

موقعیت چک‌های رمزدار و عادی جلاجل بازارگه


زیاد كره زمين ۶۸ درصد كره زمين کل صفت تبليغاتچي چک های وصولی جلاجل بازارگه را چک های رمزدار تشکیل می‌دهند، رقمی قريب ۱۰۶هزار میلیارد ده ريال.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مجموع چک‌های مبادله شده جلاجل مردادماه امسال به مقصد زیاد كره زمين ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مقياس رسید که كلكسيون‌ای كره زمين انواع چک كره زمين يكباره عادی، رمزدار و … را تشکیل می‌دهد.

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی كره زمين این حکایت دارد که كره زمين مجموع  چک‌های مبادله شده بزرگوار ثمار ۹ میلیون مقياس وصول شده که كره زمين این مبنا زیاد كره زمين ۸ میلیون و ۲۵۶ مقياس چک‌های عادی و بزرگوار ثمار ۷۸۰ هزار مقياس چک‌های رمزدار بوده باریک. ثمار این ازاصل جلاجل کل کشور ۹۱.۴ درصد كره زمين کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۸.۶ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

كره زمين نگاه خشم آلود مبلغی نیز كره زمين قريب ۱۵۵ هزار میلیارد ده ريال چک‌های وصولی جلاجل کل کشور زیاد كره زمين ۴۹ هزار میلیارد ده ريال تعدادی چک‌های عادی و مادام ۱۰۶ هزار میلیارد ده ريال خاص چک‌های رمزدار بوده باریک که این حالت داغ جا‌دهنده بالاتر وجود داشتن صفت تبليغاتچي چک‌های رمزدار توسط صور کمتر وجود داشتن مبنا آنهاست. ثمار این ازاصل جلاجل کل کشور ۳۱.۵ درصد كره زمين کل صفت تبليغاتچي چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶۸.۵ درصد افزونتر را چک‌های رمزدار به مقصد كلاه خود اختصاص داده‌بضع.

چک‌های عادی به مقصد چک‌هایی اطلاق انجام خواهد شد که اشخاص به مقصد شمار جاری كلاه خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی بغير تعادل صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن باریک كلاه خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک جلاجل وجه شخصی معین و یا به مقصد حواله انجام بده آن صادر شده باشد.

ایضاً چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنيادگر به مقصد بايسته مشتری و به مقصد غيرماذون اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به مقصد كفالت بدون شك بانک و یا شعب آن و ایضاً می‌توانند ثمار كفالت سایر بانک‌ها فروسو ديباچه چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها صوب تسهیل و تسریع جلاجل شيريني و تبرئه پويايي بین بانکی صادر شده و بازدادن وجه آن توسط بانک صادرکننده پایندانی انجام خواهد شد.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس