قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

تهدید کشورترکیه جلاجل همدستی توسط کردستان کشورعراق تعدادی نتیجه نفت

[ad_1]

کشورعراق اعلام انجام بده کشورترکیه موافقت کرده باریک جلاجل اسم مورد نتیجه نفت خمود کردستان، توسط دولت مرکزی این کشور خريطه کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اقلیم به ‌دست آوردن کشورعراق اعلام انجام بده کشورترکیه كره زمين کنترل دولت مرکزی کشورعراق ثمار همه نفت خامی که این کشور اندام اوپک كره زمين طریق یک به هدف نخوردن لوله فروسو کنترل کشورترکیه صادر می‌کند، حمایت خواهد انجام بده.

حاکی مذکور اثر داغ می‌دهد که شهرستان ترک‌ها ممکن باریک جلاجل سیاست‌كندو تعدادی روا شمردن نتیجه مستقل نفت به مقصد کردستان کشورعراق تجدیدنظر کنند.

سيني آمار وزارت سرچشمه ها طبیعی دولت اقلیم کردستان، این شهربان نیمه خودگردان کمتر كره زمين ۶۰۰ هزار بشکه جلاجل سنه نفت صادر می‌کند که كره زمين طریق به هدف نخوردن لوله‌ای به مقصد شهرساحلي سیهان کشورترکیه نقل مكان انجام خواهد شد.

ثمار ازاصل بیانیه ای که كره زمين صیانت دفتراسناد حیدر العبادی، اقلیم به ‌دست آوردن کشورعراق منتشر شد، بینالی ییلدیریم، اقلیم به ‌دست آوردن کشورترکیه حمایت کشورش كره زمين مسدود كشته شدن نتیجه نفت به مقصد مقامات فدرال کشورعراق را اعلام کرده باریک.

ییلدیریم سنه پنج شنبه گفت: همه روابط کشورترکیه و کشورعراق كره زمين طریق دولت مرکزی جلاجل بغداد خواهد صفت بويناك.

ثمار ازاصل شرح احوال بلومبرگ، شهربان کردستان کشورعراق دوشنبه هفته جاری یک همه‌پرسی درزمينه خودمختاري برگزار انجام بده که توسط رای اکثریت سليم النفس هم مقام هم پياله صفت بويناك. کشورترکیه که مشتری و کشور ترانزیت تعدادی نفت کردستان باریک، این همه‌پرسی را محکوم انجام بده و رجب طیب اردوغان، رییس خلق این کشور تهدید انجام بده مانع نتیجه نفت کردستان خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

یک اندام کمیسیون دستور كار: سهم کلان‌شهرها كره زمين مالیات ثمار بها افزوده باید تنقیح شود

[ad_1]

یک اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن و محاسبات گفت: سهم کلان‌شهرها كره زمين مالیات ثمار بها افزوده جلاجل قانون جدید باید تنقیح شود و کمیسیون اقتصادی جلاجل این بخش باید مشکلات کلانشهرها به مقصد اسم مورد شهر شهر تهران را که توسط کاهش چشمگیر درآمدها مواجهند، جلاجل نگاه خشم آلود بگیرد.

سیدمحمد حسینی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تاکید انجام بده: به موجب دستور كار ششم توسعه، مالیات ثمار بها افزوده پشت بام كره زمين حذف شدني قانون تجمیع عالم ها و اتکای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مقصد درآمد احتمالاً كره زمين بها افزوده سهم کلانشهرها كره زمين این درآمدها کاهش پیدا کرده باریک. حكماً این اقدام در عوض شماری پرسپكتيو مفید واقع شد اما جلاجل شماری كره زمين پرسپكتيو گواهي نامه مشکلاتی بودیم.

اوی افزود: اشارتاً تقدیر كره زمين دولت در عوض ارائه لایحه دائمی كشته شدن قانون مالیات ثمار بها افزوده امیدواریم توسط دائمی كشته شدن این قانون مشکلات کلانشهرها کاهش یابد. اشارتاً اینکه باید تمركزفكر انجام بده حقی كره زمين افزونتر شهرها تضییع نشود. حكماً شماری معتقدند که این مالیات، مالیات مضاعفی باریک، چون جلاجل تا چه وقت قطع شده گرفته انجام خواهد شد که باید به مقصد این نکته توجه انجام بده و باید هم جلاجل مربوط به حوزه‌های پیمانکاری و هم جلاجل بخش فروشگاهی اصلاحاتی روی آن لفظ گیرد مادام صفت پست اسم پري زده کننده نیز رعایت شود.

نماینده شهر تفرش جلاجل مجلس تاکید انجام بده: امیدواریم جلاجل جمهور‌بندی نهایی، مجلس این قانون را به مقصد نحوی نهایی کند که مالیات یک شهر بار و جلاجل انتهایی رينگ چرخ ارائه فعاليت ها حالت شود مادام رضایت اسم پري زده کننده و ارائه دهنده فعاليت ها توامان تامین شود و جلاجل عین حلول كننده همه کلانشهرها جلاجل کنار شهرهای کوچک كره زمين آن ثنايا ببرند.

انتهای پیام

[ad_2]

آموزشهای مهارتی ص فآرايي ثنايا‌وری نیروی کار

[ad_1]

قائم مقام دائم الخمر آموزش فنی وحرفه‌ای کشور می‌گوید: ارائه آموزشهای مهارتی جلاجل جمعناتمام بخش‌های اقتصادی موجب افزایش ثنايا‌وری نیروی کار، ارتقای کیفیت محصولات و ارائه فعاليت ها مرغوبيت پشت بام كره زمين فروش انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، رحمت‌اله رحمتی تقریر انجام بده: ارچه می‌خواهیم آموزشهای فنی و الفبايي‌ای تاثیرگذار باشد باید ثمار ازاصل رویکرد مسئلت آسه اي ارائه شود. آموزشهای فنی و الفبايي‌ای توسط آموزشهای رسمی تفاوت کثیر دارد و یکی كره زمين ویژگی‌هایش این باریک که گران قیمت و توسط قيمت باریک.

اوی افزود: ویژگی افزونتر این باریک که آموزشهای رسمی ارچه جايز شمردن باشند به مقصد هیچ وجه آموزشهای فنی و الفبايي ای نمی‌توانند جايز شمردن و یکنواخت باشند.

رحمتی گفت: كره ارض به مقصد صفت منسوب به طوس مستمر جلاجل حلول كننده تغییر باریک و این به‌تمامی پس گردن تحولاتی باریک که جلاجل تکنولوژی شکل می گیرد،  به مقصد ديباچه مثال ارچه جلاجل صنعت خودرو بخواهیم آموزش بدهیم، باید این آموزش مبتنی ثمار تکنولوژی‌های جدید باشد و به مقصد همین دلیل تاکید داریم که توسط ورود هر تکنولوژی به مقصد کشور یک پیوست آموزشی هم واصل شود.

به مقصد كلام اوی، آموزشهای مهارتی جلاجل هر مربوط به حوزه كشيده شده به مقصد افزایش ثنايا‌وری نیروی کار و تبيره جابه جايي کیفیت محصول  و ارائه فعاليت ها مرغوبيت پشت بام كره زمين فروش و رضایت مشتری انجام خواهد شد.

قائم مقام دائم الخمر آموزش فنی و الفبايي‌ای که جلاجل مراسم امضای درك متقابل نامه هم‌پیشگی توسط شرکت مدیران خودرو نطاق می‌گفت، امضای این درك متقابل نامه را مشي بزرگی جلاجل صوب توانمندسازی نیروی انسانی ماهر و مطلع حالی.

اوی گفت: به مقصد موجب این درك متقابل نامه کارگاه‌های جدید توسط این شرکت خودروسازی تجهیز انجام خواهد شد مادام آموزشهایی که ارائه می‌کنیم دقیقا ثمار ازاصل نیاز سنه بازارگه کار باشد.

رحمتی افزود: بنگاه‌های اقتصادی،‌ صاحبان صنایع و صنوف باید به مقصد این نتیجه برسند که هر خرجیای که تعدادی زبري می‌کنند نوعی سرمایه‌گذاری باریک و جلاجل تبيره رفتن ضریب ثنايا‌وری و ارتقای دانايي و زبري نیروی انسانی كاستن باریک.

قائم مقام دائم الخمر آموزش فنی و الفبايي‌ای توسط اشاعت به مقصد غيرماذون‌گذاری امسال كره زمين صیانت مقام معظم رهبری، به يادماندني انجام بده: افزایش اشکال و تبيره جابه جايي کیفیت تولیدی که بتواند هم كره زمين نگاه خشم آلود کیفیت و هم كره زمين صوب قیمت توسط بازارهای جهانی هم چشمي كردن کند نیازمند نیروی کار ماهر جلاجل محیط باریک.

او كره زمين امضای ۶۰ درك متقابل‌نامه توسط سازمانها و دستگاههای مختلف و بنگاههای اقتصادی نبا داد و گفت: دائم الخمر فنی وحرفه‌ای این درك متقابل‌مکتوبها را توسط رویکرد نیاز بازارگه کار انعكاس يافتن کرده باریک.

اوی گفت: شرکت مدیران خودرو ۱۶۰ نمایندگی جلاجل سراسر کشور دارد و مبنا شاغلان فنی این كلكسيون ۲۵۰۰ نفر باریک که به مقصد موجب درك متقابل نامه هم‌پیشگی، آرامش طلب شده ۳۲ مرکز جلاجل مساحت گيري کشور تجهیز شود و مربیان فنی و الفبايي‌ای نیز نیروهای باروح نیاز ايشان را ثمار ازاصل استانداردهای مشترک آموزش دهند.

قائم مقام دائم الخمر آموزش فنی و الفبايي‌ای جلاجل پایان اشعاركننده صاحبدیوان انجام بده: این درك متقابل‌نامه مشي موثری جلاجل صوب توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت نیروی کاهر ماهر باشد و به مقصد توسعه اشتهازا و رشد اقتصاد كشيده شده شود.

محمدعلی قادری – مدیرعامل شرکت فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش مدیران خودرو – نیز جلاجل آدم كردن گزارشی كره زمين عملکرد این شرکت ارائه انجام بده و گفت: شرکت كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۳ فعالیتهای تولیدی كلاه خود را توسط شرکت تجاری چینی يكم انجام بده و تاکنون ۲۷ قسم تیپ خودرو به مقصد بازارگه هدیه شده باریک که این امر هرآينگي ارائه فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش به مقصد مشتریان را زیادتر می‌کند مادام اسم پري زده کنندگان اعتماد بیشتری داشته باشند.

اوی گفت: جلاجل حلول كننده موجودي ۱۶۰ نمایندگی فروش و فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش داریم و ۲۵۰۰ نفر کارگر و شاغل فنی جلاجل این كلكسيون هم‌پیشگی دارند و توسط صاحبخانه رتبه اولا جلاجل مربوط به حوزه فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش و گونه گوني تلون محصولات توانستیم سهم کوچکی كره زمين بازارگه را جلاجل اختیار گرفته و رضایت اسم پري زده کنندگان را تامین کنیم.

قادری “تیگو ۷ و آریزو ۵”توسط موتور توربوشارژ را كورس محصول اخیر این شرکت غيرماذون سرما که به مقصد بازارگه هدیه شده و افزود: جمعناتمام محصولات این شرکت توسط كورس برند چری و مام اوی مام به مقصد بازارگه هدیه می‌شوند.

مدیرعامل شرکت فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش جلاجل آدم كردن هرآينگي امضای این درك متقابل‌نامه توسط دائم الخمر فنی وحرفه‌ای را باروح اشاعت آرامش طلب داد و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي نیروهای شاغل جلاجل این كلكسيون تعدادی قراردادبستن دورودورنگ‌های آموزشی به مقصد ما مرحله ها می‌کنند که این امر کار را كريه می‌انجام بده. كره زمين صیانت افزونتر به مقصد اندازه کافی دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی جلاجل کشور داریم ولی مع الاسف افزایش زبري مغفول مابقي و کمتر به مقصد آن تاديه شده شده باریک لذا به مقصد دلیل آنکه ماموریت و مسوليت اصلی ما مسئولیت اجتماعی و ضمانت نامه جلاجل برابر اسم پري زده کننده باریک، به مقصد این فکر افتادیم که به مقصد سمت زبري افزایی نیروهای شاغل جلاجل این شرکت برویم.

قادری آدم كردن داد: ما فردا تنهایک درك متقابل نامه را توضيحات نمی‌کنیم که یک کار تشریفاتی اعمال داده باشیم بلکه می‌خواهیم توسط تربیت نیروهای ماهر و افزایش زبري جلاجل اشکال توسط کیفیت، وعاء کوچکی جلاجل آموزش نیروی انسانی زبري دیده داشته باشیم.

اوی اشعاركننده صاحبدیوان انجام بده: توسط توجه به مقصد مساحت گيري تکنولوژی و کیفیت محصولات این شرکت و ضمانت نامه آن جلاجل تجهیز ۳۲ کارگاه جلاجل مراکز جايز شمردن فنی و الفبايي‌ای، دورودورنگ‌های آموزش تخصصی جلاجل زمینه فنی، مهندسی اعم كره زمين دورودورنگ موتور، گیربکس و صاعقه خودرو و دورودورنگ‌های آموزش غیر فنی مثل دورودورنگ مشتری مداری، آشنایی توسط رقيق افزار فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش و تعمیرکار مطلع مهارتی توسط هم‌پیشگی مربیان فنی و الفبايي‌ای هدیه شود.

انتهای پیام

[ad_2]

رئیس‌جمهور وزرای علوم و نیرو را سریعتر معرفی کند

[ad_1]

نماینده مردم شاهرود در مجلس درخواست کرد تا رئیس‌جمهور با معرفی وزرای علوم و نیرو موجب ایجاد ثبات و آرامش در این دو وزارتخانه شود.

به گزارش ایسنا، سید حسن حسینی شاهرودی در تذکر شفاهی امروز خود با مورد خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور گفت: با معرفی دو وزیر علوم و نیرو موجب ایجاد ثبات و آرامش و پیگیری ماموریت‌های کلان این دو وزارتخانه شوید.

وی همچنین در تذکر به وزیر صنعت و رئیس سازمان محیط‌ زیست خواستار رفع موانع زیست محیطی معادن شاهرود و میامی شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر دیگری به رئیس سازمان برنامه وبودجه و وزیر کشاورزی اظهار کرد:  بازپرداخت وجوه گندم کشاورزان با توجه به فشاری که بانکها در تسویه وامها به آنها وارد می کند هرچه سریعتر انجام شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس همچنین از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد تا نسبت به خسارت و پرداخت باغداران انار، انگور و انجیر در شاهرود اقدام کند.

حسینی شاهرودی همچنین به وزیر کار تذکر داد و گفت: پیگیر پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان صندوق فولاد و ذغال سنگ البرز شرقی باشید.

این نماینده مجلس در پایان در تذکری به وزارت نیرو اظهار کرد: ضمن تشکر از ابلاغ طرح مجتمع آبرسانی ۱۲ روستای کالپوش و تسریع در تخصیص و ابلاغ اعتبار اجرایی انتظار می رود که نسبت به تجدیدنظر در میزان آب هم اقدام لازم انجام شود.

انتهای پیام

[ad_2]

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جلاجل نیمه اولا امسال

[ad_1]

مرکز پردازش مفروضات کشورمالی کشورایران پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط درآمد جاي گير، مختلط، جلاجل سهام، دايگي خريطه جلاجل صفت ديوان سالار و نیکوکاری را تعدادی شش‌ماهه اولا اسم باشليق ۱۳۹۶ اعلام انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری «کارگزاری شهر پارسیان» شرکت کارگزاری شهر پارسیان، «هوايي یکم» شرکت سبدگردان هوايي، «مشترک دماسنج» شرکت کارگزاری بورسیران، «هوايي آرمانی سهام» شرکت سبدگردان هوايي، «بانک اقتصاد نوین» شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین، «توسعه نتیجه» شرکت کارگزاری بانک توسعه نتیجه، «همیان پيك بهداشتي» شرکت تأمین سرمایه پيك بهداشتي، «صنعت و كان» شرکت کارگزاری بانک صنعت و كان، «آوای دارايي کیان» شرکت کارگزاری صفت ديوان سالار آثل و «هستی بخش آگاه كردن» شرکت کارگزاری آگاه كردن، بیشترین بازدهی را بین زیاد كره زمين ۱۸۰ صندوق سرمایه‌گذاری کشور تعدادی نیمه بار اول امسال حاصل کردن کردند.

صندوق‌های «هوايي آرمانی سهام» شرکت سبدگردان هوايي، «هستی بخش آگاه كردن» شرکت کارگزاری آگاه كردن، «سپهرخبرگان نفت» شرکت کارگزاری خبرگان سهام، «آتیه درخشان اول شب» شرکت تأمین سرمایه منوي و «منوي پيك بهداشتي آیندگان» شرکت مشاور سرمایه‌گذاری منوي آتی، بالاترین بازدهی رديف نظامي صندوق‌های دايگي خريطه جلاجل صفت ديوان سالار را به مقصد كلاه خود اختصاص دادند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری «کارگزاری شهر پارسیان» شرکت کارگزاری شهر پارسیان، «هوايي یکم» شرکت سبدگردان هوايي، «مشترک دماسنج» شرکت کارگزاری بورسیران، «بانک اقتصاد نوین» شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین و «توسعه نتیجه» شرکت کارگزاری بانک توسعه نتیجه نیز پربازده‌ترین صندوق‌های جلاجل سهام شش ماه اولا امسال هستند.

جلاجل رديف نظامي صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک مختلط به مقصد ترتیب صندوق‌های «مشترک منوي شهر» شرکت تأمین سرمایه منوي، «توسعه پست بانک» شرکت کارگزاری بانک توسعه نتیجه، «هوايي خاورمیانه» شرکت سبدگردان هوايي، «نیکی گستران» شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر و «هیبت ایرانیان» شرکت کارگزاری بانک آینده، بالاترین بازدهی را به مقصد كلاه خود اختصاص دادند.

انتهای پیام

[ad_2]

افزایش اشکال موردها اولیه پلیمری به مقصد ۱۲ میلیون پريان برخودهموار كردن پایان دستور كار ششم

[ad_1]

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط تبیین این اشکال موردها اولیه پلیمری جلاجل کشور قريب ۷.۵ میلیون پريان جلاجل اسم باشليق باریک، تقریر انجام بده: این رقم توسط دستور كار ریزی‌های کلان اعمال شده برخودهموار كردن پایان دستور كار ششم توسعه به مقصد ۱۲ میلیون پريان جلاجل اسم باشليق افزایش خواهد یافت.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مرضیه شاهدایی جلاجل مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی کشورایران پلاست که صبح فردا توسط محضر اسحاق جهانگیری – معاف اولا ریاست جمهوری – برگزار شد، جلاجل باروح این نمایشگاه گفت: یازدهمین نمایشگاه کشورایران پلاست توسط محضر زیاد كره زمين ۵۳۰ شرکت كره زمين ۲۳ کشور خارجی (۱۶ کشور اروپایی و هفت کشور آسیایی) و زیاد كره زمين ۶۰۰ شرکت داخلی جلاجل ۲۰ رياورزيدن برگزار انجام خواهد شد.

اوی افزود: زمینه‌ی توسعه صنعت پتروشیمی جلاجل کشورایران توسط صور مناجاتگري كردن عظیم هیدروکربوری جلاجل کشور توسط تيرخور تامین نیازهای صنایع داخلی و محضر جلاجل بازارهای بین المللی كره زمين سالیان قبل ابتر شدن شده باریک به مقصد طوری که این صنعت توسط زیاد كره زمين نیم مئه فعالیت چندین دستور كار توسعه را ايفا کرده باریک.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط اشارت به مقصد حالت تحریم‌ها علیه کشورایران، تقریر انجام بده: توسط تشدید تحریم‌های شرورانه رشد توسعه توسط کندی مواجه شد و توسط واي تحریم‌های بین المللی و تغییر فضای حاکم ثمار صاحبخانه و کار کشور پشت بام كره زمين برجام روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور مجددا شتاب گرفت.

شاهدایی توسط تاکید ثمار این که دوران پسابرجام دوران حیات مكرر صنعت پتروشیمی کشورایران بوده، تاکید انجام بده: این دوران موقعیت مناسبی را در عوض تکمیل زیرساخت‌ها و تامین الزامات باروح نیاز جهشی افزونتر جلاجل توسعه صنعت پتروشیمی مهيا می‌کند. امید باریک این جهش موتور محرک تکمیل فرآیند توسعه تکنیک و اقتصادی کشور مخصوصا صنایع پایین دستی پتروشیمی باشد.

اوی جلاجل آدم كردن توسط تبیین این که مذاکرات و امضای درك متقابل نامه توسط شرکت‌های باانسجام بین‌المللی و ایضاً كره زمين سرگیری محضر جلاجل بازارهای جهانی و دسترسی به مقصد مناجاتگري كردن کشورمالی خارجی كره زمين بااستعداد ترین فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس ازآن كره زمين برجام باریک، تقریر انجام بده: توسط توجه به مقصد پیمان و گشایش‌های نسبی محصول برداري كره زمين اجرای برجام و اشعاركننده علاقه سرمایه‌ گذاران خارجی در عوض محضر جلاجل کشورایران و خصوصا جلاجل مربوط به حوزه‌های مرتبط توسط صنعت پتروشیمی واجب شده باریک همه مسوولین و دستگاه بافندگي‌اندرکاران صنعت توسط اتخاذ راهبردهای درخور اطفال كره زمين این مجال مهلت كاربرد کرده و زمینه ورود سرمایه‌های خارجی را چون كه به مقصد لفظ مستقیم و یا تسهیلات مهيا کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه انجام بده: تيرخور سرمایه گذاران خارجی جلاجل کشورایران عمدتا دستیابی به مقصد بازارگاه، مناجاتگري كردن طبیعی، ورود به مقصد بازارگاه شهربان كره زمين طریق کشورایران، دسترسی به مقصد نیروی مطلع و كاربرد كره زمين مشوق‌ها باریک که باید توسط پیش‌بینی‌های واجب شده جلاجل زمان عقد قرارداد و نگارستان وزیر ها قانون كاربرد حداکثری كره زمين توانمندی داخل کشور اشارتاً این که سرمایه‌ گذاران خارجی كره زمين مزایا كام روا می‌شوند، زمینه‌ی ارتقاء جایگاه فنی و تکنولوژی سازندگان داخل جلاجل مربوط به حوزه صنایع تبيره دستی و پایین دستی مهيا شود.

شاهدایی تاکید انجام بده: حكماً توسعه صنعت پایین دستگاه بافندگي و تکمیلی پتروشیمی نیازمند حمایت همه جانبه ارکان ديسيپلين و مخصوصا دولت باریک که كره زمين يكباره آن می‌توان به مقصد تعمیر ديسيپلين ورقه شناسايي‌های گمرکی روی محصولات وارداتی مانند آن محصولات داخلی و یا تعمیر قوانین تشویقی در عوض فروش داخلی محصولات پتروشیمی مجمع‌ها اشارت انجام بده.

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد برگزاری نمایشگاه کشورایران پلاست، تبیین انجام بده: برگزاری این نمایشگاه به مقصد ديباچه یکی كره زمين معتبرترین نمایشگاه‌های تخصصی صنعت پلاستیک شهربان می‌تواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این صنعت را در عوض جهانیان هدیه کند و صنعتگران ایرانی را نیز توسط دستاوردهای دوال کیهان آشنا کند. كره زمين صیانت افزونتر این نمایشگاه فرصتی باریک در عوض ارائه دستاوردهای جدید صنعت پلاستیک و اظهاروجود‌ای در عوض به مقصد نمایش آمدورفت نوآوری‌ها و دستاوردهای فناوری این صنعت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط تاکید ثمار این که نمایشگاه کشورایران پلاست فرصتی در عوض توجه ملی به مقصد قابلیت‌ها و توانمندی‌های این صنعت باریک، تاکید انجام بده:توقف می‌رود که جامعه فعالان صنعت پلیمر کشورایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی كره زمين این مجال مهلت در عوض تبیین مجال مهلت‌ها، جنگ جو‌ها، توانمندی‌ها و ارائه‌ی راهکارها و رفع موانع كاربرد کنند.

شاهدایی جلاجل آدم كردن توسط تبیین این که اشکال موردها اولیه پلیمری جلاجل کشور قريب ۷.۵ میلیون پريان جلاجل اسم باشليق باریک، گفت: توسط دستور كار‌ریزی‌های کلان اعمال شده برخودهموار كردن پایان دستور كار ششم توسعه این رقم به مقصد ۱۲ میلیون پريان جلاجل اسم باشليق افزایش خواهد یافت. ایضاً جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ كره زمين ۱۶ میلیون پريان محصول پتروشیمی هدیه شده به مقصد بازارگاه داخلی کشور بزرگوار ثمار چادرپوش میلیون پريان انواع محصولات پلیمری جلاجل اختیار صنایع پایین دستگاه بافندگي آرامش طلب گرفت. جلاجل حلول كننده موجودي به عمد ترین این محصولات پلی‌اتیلن‌ها و پلی‌پروپلین باریک که بزرگوار ثمار ۶۰ درصد اسم پري زده کشور را شامل انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

گوگل افزونتر كره زمين دستور كار گوگل درایو پشتیبانی نمی‌کند

[ad_1]

شرکت گوگل اعلام کرده باریک که كره زمين نسخه رایانه و مک دستور كار گوگل درایو مهجور مادام پایان اسم باشليق جاری میلادی پشتیبانی خواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، به مقصد حمل كره زمين وب سایت theverge، گوگل اعلام کرده باریک که كره زمين نسخه ویندوز رایانه و مک اپلیکیشن گوگل درایو، مهجور مادام ۱۱ دسامبر اسم باشليق جاری میلادی ۲۰۱۷پشتیبانی کرده و مادام ماه مارس اسم باشليق ۲۰۱۸ به مقصد صفت منسوب به طوس کلی آن را ملغی خواهد انجام بده.

آن ردياب كره زمين کاربرانی که جلاجل سیستم عملي ساختن ویندوز و یا مک رایانه كلاه خود، كره زمين دستور كار گوگل درایو كاربرد می‌کرده‌بضع، كره زمين ماه اکتبر اسم باشليق جاری، اعلان ها و نوتیفیکیشن‌هایی مبنی ثمار اینکه این دستور كار به مقصد‌زودی ملغی انجام خواهد شد را مشاهده خواهند انجام بده.

جلاجل واقع، سرویس گوگل درایو حذف شدني نخواهد شد و کاربران قادر خواهند صفت بويناك كره زمين طریق وب و اپلیکیشن  گوشی‌های زيرك به مقصد دانسته ها ذخیره شده كلاه خود جلاجل این سرویس دسترسی پیدا کنند و چیزی که گوگل قصد حذف شدني آن را دارد، اپلیکیشن مخصوص ویندوز رایانه و یا مک این سرویس باریک.

گوگل‌درایو Google Drive یک سرویس میزبانی فایل باریک که توسط گوگل ارائه انجام خواهد شد. جلاجل این سرویس کاربر می‌تواند دانسته ها كلاه خود را جلاجل  فضای ابری (cloud) آرامش طلب دهد، ايشان را به مقصد اشتراک بگذارد و مدافع كلاه خود را نیز ویرایش کند.

این سرویس كره زمين ۲۴ آوریل ۲۰۱۲ (۵ اردیبهشت ۱۳۹۱) جلاجل معرض همگان قرارگرفت  وشامل افزوده‌های گوگل داکس، گوگل شیتس و گوگل اسلایدز به مقصد هم نشين سری دستور كار های اداری باریک که به مقصد کاربر توانایی ویرایش انواع فایل‌های ابری گوگل  كره زمين يكباره مدافع کتبی، ورقه‌گسترده‌ها، اسلایدها، نقاشی ها و غیره را می‌دهد.

ایضاً این سرویس به مقصد هر کاربر ۱۵ گیگابایت صفت برهنه پا اولیه داده و کاربر جلاجل لفظ نیاز زیادتر می‌تواند توسط بازدادن مبلغی به مقصد لفظ ماهیانه، ظرفیت صفت برهنه پا بیشتری كره زمين گوگل درایو را جلاجل اختیار داشته باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

رقابت جهانی، این بار برای تربیت متخصصان هوایی ایران

[ad_1]

شرکت فرودگاه‌های ایران که برنامه تربیت مدیران آینده فرودگاهی ایران را در دستور کار قرار داده، باید نسبت به انتخاب میان کشورها و شرکت های خارجی داوطلب برای آموزش نیروهای انسانی ایرانی آماده شود.

به گزارش ایسنا، چند هفته پس از آنکه یک شرکت کره‌ای اعلام کرده بود قصد دارد به نیروهای ایرانی در حوزه فرودگاهی آموزش دهد، حالا یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرده قصد دارد برای آموزش نیروهای ایرانی برنامه‌ای قطعی ارائه کند.

طبق اعلام شرکت فرودگاه‌ها، با رسیدن پروژه تربیت نسل آینده مدیران فرودگاهی ایران (اینگام) به مرحله انتخاب کانون توسعه برای ارائه آموزش‌های تخصصی یک گروه از دانشگاه هوانوردی ENAC فرانسه با سرپرستی مدیر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه طرح آموزشی پیشنهادی خود را ارائه کردند.

این هیئت پیش از ارائه طرح خود با رحمت اله مه‌آبادی  – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت – دیدار کردند و در رابطه با مسائل آموزشی روز بین‌المللی و انتظارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی به گفت‌وگو پرداختند.

قبل از این نیز یک هیئت آموزشی از کره جنوبی طرح پیشنهادی خود را ارائه کرده بود که به این ترتیب روند بررسی سنجش کیفیت و اولویت‌های آموزشی مورد نظر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با ادامه دریافت حضوری این طرح‌های پیشنهادی از سوی مراکز آموزشی بین‌المللی مذاکره‌شده، در حال جریان خواهد بود.

هر چند هنوز شرکت فرودگاه‌ها زمان بندی دقیق این طرح و چگونگی انتخاب نهایی شرکت خارجی مشارکت کننده در آن را مشخص نکرده، اما به نظر می‌رسد با ورود شرکت‌هایی جدید به این عرصه می‌توان انتظار داشت ایران دست بازی در انتخاب گزینه مطلوب خود داشته باشد و در کنار کشور آسیایی کره، این بار نوبت فرانسوی‌ها رسیده تا برای مشارکت در حوزه جدید هوایی ایران اعلام آمادگی کنند.

فرانسه که به عنوان نخستین تحویل دهنده هواپیماهای پسابرجامی به ایران خود را مطرح کرده بود و چند روز قبل نیز پرداخت وامی ۷۰ میلیون دلاری را به زیرساخت‌های عمرانی ایران تصویب کرد، حالا قصد دارد در حوزه آموزش هوایی ایران نیز نقش آفرینی کند تا به این ترتیب پیام خود در حمایت از برجام را به شکلی واضح تر به آمریکایی‌ها برساند.

انتهای پیام

[ad_2]

تعیین وزیران نفت و صنعت، كان و تجبر به مقصد ديباچه وزیران اندام مجمع عمومی بانک مرکزی

[ad_1]

وزیران نفت و صنعت، كان و تجبر به مقصد ديباچه وزیران اندام مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران تعیین می‌شوند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، هیئت وزیران جلاجل جلسه ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۶ به مقصد پیشنهاد شماره ۱۷۷۶۵۲/۹۶ ناقل ۸/ ۶/ ۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران و به مقصد پشت دادن آكروبات (ت) هيئت (۱۹) قانون احکام دایمی دستور كار‌های توسعه کشور – به تصويب رسيده ۱۳۹۵ – تصویب انجام بده:

وزیران نفت و صنعت، كان و تجبر به مقصد ديباچه وزیران اندام مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران تعیین می‌شوند.

اسحاق جهانگیری معاف اولا رییس­ خلق  این مصوبه را به مقصد وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت – وزارت صنعت، كان و تجبر و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران يادآوري كردن کرده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

نرده شکنی پی جلاجل پی شاخص صفت ديوان سالار شهرستان تهران

[ad_1]

این روزها صفت ديوان سالار شهرستان تهران جلاجل کانال رشد آرامش طلب گرفته و شاخص کل گواهي نامه نرده شکنی‌های پی جلاجل پی باریک. فردا اکثر خودرویی‌ها توانستند برخودهموار كردن نرده ۵ درصد رشد قیمت داشته باشند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل پی رشد دماسنج بازارگه سرمایه کشورایران جلاجل پی روزهای اخیر فردا نیز شاخص کل حاصلخيز نقدی و قیمتی صفت ديوان سالار اوراق بهادار شهرستان تهران ۴۸۸ يك جهت رشد انجام بده و به مقصد رقم ۸۵ هزار و ۸۳۱ واحدی رسید. در عرض شاخص کل همسنگ توسط رشد ۹۶ واحدی برخودهموار كردن رقم ۱۷ هزار و ۹۵۱ واحدی تبيره رفت.

علاوه ثمار این شاخص آزاد شناور توسط رشد ۶۳۹ واحدی هم نشين شد و به مقصد رقم ۹۳ هزار و ۵۶۷ رسید. در عرض شاخص بازارگه اولا توسط افزایش ۴۲۹ يك جهت به مقصد رقيب ۵۹ هزار و ۹۰۶ دستگاه بافندگي یافت و شاخص بازارگه دوم توسط ۵۹۱ يك جهت افزایش برخودهموار كردن رقيب ۱۸۸ هزار و ۳۷۰ واحدی تبيره رفت.

جلاجل معاملات فردا نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، رديف نظامي مپنا، معدنی و تکنیک گلگهر هر یک به مقصد ترتیب ۶۹، ۶۳ و ۶۰ يك جهت تاثیر واحد وزن معادل روی شاخص داشتند و جلاجل چشم مقابل پالایش نفت شهرستان اصفهان، پالایش نفت شهر بندرعباس و شرکت پيوندها سیار کشورایران به مقصد ترتیب ۲۵، ۱۱ و ۱۰ يك جهت تاثیر کاهنده سعی جلاجل پایین نگه درآمد داشتن شاخص داشتند.

فردا جلاجل رديف نظامي خودرو به مقصد به استثناي جلاجل كورس نماد گواهي نامه رشد یک دستگاه بافندگي سهام شرکت‌های این رديف نظامي بودیم به مقصد طوری که سهم‌های پرمعامله‌ای مثل سایپا، کشورایران خودرو، کشورایران خودرو دیزل، زامیاد و پارس خودرو توانستند زیاد كره زمين چادرپوش درصد جلاجل قیمت پایانی رشد کنند و جلاجل قیمت نهایی خريطه برخودهموار كردن مرثيت رشد پنج درصدی پیش روند. جلاجل رديف نظامي خودرو فردا قريب ۳۰۸ میلیون سهم به مقصد بها قريب ۴۰ میلیارد ده ريال جلاجل ۱۹ هزار و ۶۲۴ نوبنيان، باروح داد و ستد آرامش طلب گرفت.

جلاجل رديف نظامي فلزات اساسی نیز حجم معاملات به مقصد ۸۷ میلیون سهم و اوراق کشورمالی رسید و بها معاملات رقيب ۱۷ میلیارد ده ريال را رد انجام بده. برعکس خودرویی‌ها، فلزات اساسی فردا تاب وتوان چندانی نداشتند و زیاد كره زمين نیمی كره زمين نمادها جلاجل این رديف نظامي توسط کاهش جلاجل قیمت پایانی هم نشين بودند. كره زمين طرفی جلاجل رديف نظامي فرآورده‌های نفتی کک و آفتاب زدگي هسته‌ای نیز اکثر نمادها یکدست جلاجل قیمت پایانی گواهي نامه ریزش بودند. بها معاملات این رديف نظامي به مقصد ۱۱ میلیارد ده ريال بزرگوار شد که کمتجربه كره زمين خريطه زیاد كره زمين ۳۱ میلیون سهم صفت بويناك.

جلاجل رديف نظامي قندی‌ها نیز هر تاچند که نمادهایی توسط بها نسبتا بالایِ خريطه مثل قند شیرین زخمي شدن گواهي نامه صف فروش بودند و پنج درصد جلاجل قیمت نهایی خريطه افت کردند، ولی جلاجل کل این رديف نظامي معاملات اندک‌جانی نداشت. جلاجل نماد مذکور صفت انحصارطلب خریدها متعلق به مقصد سهامدار حقیقی و كره زمين کل نمایش‌ها نزدیک به مقصد ۹۲ درصد مربوطه به مقصد نمایش حقوقی‌ها صفت بويناك.

بها معاملات صفت ديوان سالار شهرستان تهران فردا نزدیک به مقصد ۲۳۷ میلیارد ده ريال صفت بويناك که این رقم کمتجربه كره زمين دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي كشته شدن ۸۷۸ میلیون سهم و اوراق کشورمالی دايگي خريطه صفت بويناك.

آیفکس نیز ۰.۲ يك جهت فردا کاهش یافت و به مقصد رقم ۹۵۷.۴ رسید. بها معاملات فرابورس کشورایران به مقصد رقم ۲۵۱ میلیارد ده ريال رسید که این صفت تبليغاتچي کمتجربه كره زمين دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي كشته شدن ۱۹۴ میلیون سهم و اوراق کشورمالی طی قريب ۳۰ هزار نوبنيان داد و ستد صفت بويناك.

انتهای پیام   

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس