قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

حلول كننده و هوای بازارگه شاه‌عبدالعظیم جلاجل ایام نوروز


علیرضا آواز اکبر

بازارگه اصلی ری که به مقصد خاطره ها صفت مفتخر وجود داشتن به مقصد مزار حاضربودن عبدالعظیم حسنی (ع)، به مقصد بازارگه شاه‌عبدالعظیم نامي باریک، همچون بازارگه مهتر شهرستان تهران و بازارهای اصلی و سنتی اكثراً شهرهای کشور جلاجل ایام مختلف اسم باشليق، بویژه پیش و حین ایام نوروز میزبان خریداران فراوانی باریک. جلاجل مقاطعی نظیر ایام نوروز، بیاندازه كره زمين زائران مزار عبدالعظیم که كره زمين شهرهای مختلف به مقصد شهرری سفيران کرده‌بضع، كره زمين بازارگه مهتر این شهر نیز دیدن می‌کنند. قدمت این بازارگه به مقصد قريب ۵۰۰ اسم باشليق قبل بازمی‌گردد.

برج میلاد به مقصد احترام زمین سربه زير انجام خواهد شد


مدیرعامل برج میلاد اعلام انجام بده: ششمین برج مخابراتی کیهان همزمان توسط دوال جهانی زمان سنج زمین در عوض هشتمین اسم باشليق متوالی امشب ۴ فروردین كره زمين زمان سنج ۲۰:۳۰ به مقصد اختصاصی یک زمان سنج، سربه زير خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علی درویش پوزش طلب توسط اعلام این نبا افزود: تيرخور كره زمين این اقدام حرکت و هم‌پیشه جمعی و جهانی در عوض وقايه كره زمين زمین ديباچه شده باریک و همه ما مسولیت داریم به مقصد ديباچه مامومي زمین به مقصد آن احترام بگذاریم.

صندوق جهانی حیات وحش (World Wildlife Fund) مدل زمان سنج زمین را كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۷ در عوض نخستین شهر بار جلاجل کشوراسترالیا ايفا انجام بده که توسط پيشواز اندک نظیر مردم سراسر كره ارض مواجه شد، به مقصد نوع ای که زیاد كره زمين ۱۲۸ کشور كره ارض جلاجل این مدل مشارکت داشتند.

ثمار ازاصل شرح احوال سایت شهرنوشت، ثمار ازاصل این مدل، جلاجل انتهایی شنبه ماه مارس هر اسم باشليق به مقصد اختصاصی یک زمان سنج میلیون ها نفر كره زمين مردم كره ارض جلاجل زمان سنج ۲۰:۳۰ مادام ۲۱:۳۰ توسط سربه زير وزیر ها چراغ های اضافی و توسط تيرخور صرفه جویی جلاجل اسم پري زده انرژی، مقابله توسط به‌تمامی پيمان و هوایی و کاهش کثافت های زیست‌محیطی به مقصد لفظ یک حرکت جهانی جلاجل مدل شرکت می کنند.

انتهای پیام

نخستین آمار اتراقگاه نوروزی مسافران اعلام شد


رییس دائم الخمر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری كره زمين مندرج ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفرشب اتراقگاه كره زمين ۲۷ حرمل ۹۶ مادام اولا فروردین ۹۷ خبرداد.

به مقصد‌شرح احوال ایسنا، علی اصغر مونسان گفت: توسط مندرج این مبنا اتراقگاه ليمو گواهي نامه رشد ۸ درصدی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي هستیم که حكماً پیش‌بینی ما رشد بین ۵ مادام ۸ درصد صفت بويناك.

آمارهای تجمعی وزارت راه و شهرسازی نیز كره زمين سفيران ۷.۵ میلیون ایرانی همزمان توسط ابتر شدن تعطیلات نوروزی مادام پایان سنه دوم فروردین ماه، نبا می‌دهد که این میان سهم خودروهای شخصی زیادتر كره زمين افزونتر وسایل نقلیه بوده باریک.

این آمارها داغ جا می‌دهد جلاجل هفت سنه تعطیلات که كره زمين ٢٥ اسفندماه شمارشگر شده، زیاد كره زمين چادرپوش میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر كره زمين طریق افسون كردن‌های کشور سفيران کرده‌بضع که بخشی كره زمين آن‌ها به مقصد ولی برج دريايي و حمل عمومی  جابجا شده‌بضع.

زیاد كره زمين ۱۶۰ هزار مسافر نیز كره زمين طریق مرزهای زمینی واصل کشورایران شده‌بضع و ایضاً زیاد كره زمين ۳۷۰ هزار نفر نیز كره زمين مرزهای داخلی کشور بيرون شده‌بضع.

سفرهای هوایی بیشترین اقبال را داشته‌بضع و سيني انتهایی آمار جلاجل فرودگاه‌های کشورایران زیاد كره زمين یک میلیون و ۲۲۰ هزار مسافر جابجا شده‌بضع و جلاجل درافتادن این اختصاصی ۹۸۷۸ پريدن نیز جلاجل این فرودگاه‌ها اعمال شده باریک.

مادام کنون زیاد كره زمين ۸۸۵ هزار مسافر دریایی به مقصد ولی قريب ۹۰۰۰ شناور فعال جلاجل پيمان‌های کشورایران جابجا شده بضع و آمار سفرهای دریایی به مقصد رقيب ۵۳۴ هزار نفر رسیده باریک. قريب ۶۹۰ هزار مسافر هم جلاجل مسیر ریلی جابجا شده‌بضع.

معاف رییس خلق جلاجل کناره بازدید كره زمين ایستگاه راه پولادين مشهد جلاجل سومین سنه فروردین ماه نیز غير آنکه به مقصد جزییات بیشتری كره زمين آمار اتراقگاه‌ها، چكمه‌ها و سایت‌های گردشگری اعلام کند، تعبیر انجام بده: امیدواریم هموطنان سفری ایمن داشته باشند و جلاجل ایام باقی مابقي تعطیلات نوزوز همچنان گواهي نامه رشد سفرها جلاجل مدیر‌های مختلف باشیم.

رییس دائم الخمر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به مقصد غيرماذون‌گذاری امسال به مقصد غيرماذون اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی اشاعت انجام بده و افزود: خوشبختانه ما ظرفیت عنایت جلاجل صنایع‌ دستی داریم که می‌توان كره زمين آن جلاجل اشکال دارايي و اشتغالزایی كاربرد انجام بده. تعدادی همین جلاجل مطرود گشتن اشتهازا فراگیر ایجاد۱۷۳هزار عمل به مقصد این دائم الخمر واگذار شده باریک.

مونسان به مقصد برپایی نمایشگاه سفسطه گر و صنایع‌دستی که كره زمين فردا شنبه ٤ فروردین ماه جلاجل مشهد برگزار انجام خواهد شد اشاعت انجام بده و تقریر انجام بده: این نمایشگاه جلاجل فضایی به مقصد مساحت ۵ هزار چهارده گره چهره آرايي جلاجل مشهد برگزار انجام خواهد شد و یک مجال مهلت درخور اطفال تعدادی معرفی ظرفیت‌های این مدیر باریک. زخمي شدن رضوی قطب گردشگری زیارتی باریک و ظرفیت‌های زیادی دارد که باید معرفی شود.

انتهای پیام

در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق نگردیم/در اجرای قانون صادرات و امحای کالای قاچاق مشکل داریم

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران روزهای پایانی سال ۹۶ در ایسنا حضور یافت و در گفت‌وگویی با خبرنگاران حقوقی و قضایی، ضمن پاسخگویی به سئوالات، به تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران پرداخت.

کمتر پرونده‌ تعزیراتی، به تهران مرتبط نمی‌شود

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در خصوص میزان پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار کرد: تهران یک کلانشهر با ظرفیت خاص است و قابل قیاس با هیچ کدام از شهرهای دیگر کشور نیست، حتی جمعیت برخی از شهرستان‌های استان تهران از برخی شهرستان‌ها بیشتر است. نکته قابل توجه اینکه اگر چه گاهی در استان‌های دیگر پرونده‌های تعزیراتی تشکیل می‌شود، اما کمتر پرونده‌ای داریم که به نوعی به تهران مرتبط نباشد.

در هر نقطه‌ای قاچاق انجام شود، مقصد به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است

وی افزود: تهران بازار بسیار بزرگی با متقاضیان زیاد است که در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق انجام گیرد مقصد کالا به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است.

گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌های تعزیراتی در تهران تشکیل می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در بیان دلیل این موضوع که در بیشتر موارد تهران مقصد کالاهای قاچاق است، تصریح کرد: جمعیت متراکم موجود در تهران گویای این امر است که هر جایی که جمعیت به کثرت وجود داشته باشد، طبیعتاً تشکیل پرونده در هر زمینه‌ای در آنجا بیشتر بوده و به همین دلیل وقتی به موضوع پرونده‌ها نگاه می‌کنیم، عمده پرونده‌ها در استان تهران تشکیل می‌شود.

اسفنانی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود یک سوم کل پرونده‌های کشور در تهران تشکیل می‌شود، سخن غیرمنطقی نبوده و در برخی موارد گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌ها نیز در تهران تشکیل می‌شود.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی تهران، جوابگوی تعداد پرونده‌ها نیست

اسفنانی در خصوص تعداد شعب تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود ۷۰ شعبه بدوی داریم که این تعداد شعبه، جوابگوی این همه پرونده نیست. البته پرسنل مورد نیاز ما طی آزمون استخدامی امسال، ترمیم شد، ولی با توجه به اینکه هر ساله تعدادی از پرسنل بازنشسته می‌شوند لازم است نیروی جدید به مجموعه تزریق شده و نیروی جدید هم نیاز به آموزش دارد که کسب تجربه و توانمندی آن‌ها زمان‌بر است؛ بنابراین تزریق نیروهای جدید باید ضابطه‌مند و با حساب و کتاب انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد رقم پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات تهران به ویژه در خصوص گرانفروشی، قاچاق، تقلب، بسیار بالا است. به طور مثال در بدو ورودم به تعزیرات حکومتی استان تهران با افزایش قیمت در شرکت‌های لبنیاتی و تولید مواد لبنی مواجه بودیم که با توجه به نظر سازمان حمایت، این افزایش خیلی توجیه قانونی نداشت، اگر چه این شرکت‌ها هم حرف‌ها و ادعاهایی در این رابطه داشتند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در جلسه‌ای که با سازمان حمایت داشتیم درخواست کردیم که جلسه‌ای با حضور تمامی شرکت‌های تولید مواد لبنی برگزار شود. جلسه‌ مذکور بسیار خوب بود و تقریباً مدیران عامل تمامی شرکت‌های بزرگ لبنیاتی حضور داشتند که ما صحبت‌های آنها را شنیدیم و مطالب مد نظرمان را نیز بیان کردیم.

اسفنانی توضیح داد: توصیه ما این بود که با توجه به شرایط جامعه، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت، تا جایی که ممکن است افزایش قیمت‌ها به نحوی کنترل شده و به قیمت‌های واقعی برگردانده شود. حتی به صورت مکتوب نامه‌ای برای شرکت‌های لبنی نوشتم و اعلام کردم که این افزایش قیمت‌ بنا بر اعلام سازمان حمایت منطقی و قانونی نیست و نسبت به بازگشت به قیمت واقعی اقدام کنید و الا مجبور به تشکیل پرونده در این رابطه هستیم.

وی اعلام کرد: پرونده‌های متعددی تشکیل شد که مبلغ جرایم نقدی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است. در یک مورد از آنها یک شرکت‌ تولید لبنیات به ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و اگر تایید شود، قابلیت اجرا می یابد.

  قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه شخصاً قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند، اظهار کرد: با توجه به ساز و کار پیش بینی شده در قانون مبنی بر جریمه نقدی، فکر نمی‌کنم تاکنون این روند اثربخش بوده باشد. چرا که درباره شرکت‌های لبنیاتی پیش از این نیز تشکیل پرونده شده و مکرر جریمه شدند، ولی اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی در رابطه با توضیح شرکت‌های لبنیاتی برای افزایش قیمت تولیدات‌شان گفت: این شرکت‌ها مدعی هستند مقید شده‌اند شیر را به نرخی که برای آنها تعیین شده از دامداری خریداری می‌کنند و اگر با این نرخ بخواهند شیر را به بازار عرضه کنند متضرر شده و این نرخ برایشان به صرفه نیست. از طرف دیگر سازمان حمایت می‌گوید که شرکت‌های لبنیاتی ۳۸ قلم کالا تولید می‌کنند که تنها سه قلم از این کالاها مشمول قیمت‌گذاری اجباری می‌شود که شامل ماست، شیر و پنیر شده و آن هم از نوع ساده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های لبنیاتی مطرح می‌کنند که از روش‌هایی استفاده می‌کنند که باید قیمت افزایش یابد، به طور مثال شیر را با ویتامین D به مردم عرضه می کنند؛ این در حالیست که چه کسی این موضوع را سئوال و آزمایش کرده که آیا این شیر ویتامین D دارد یا خیر و یا اینکه به چه میزان به آن افزوده شده و یا این کار چه مقدار بر مبلغ می‌افزاید. این موارد مسائلی هستند که معمولاً به آن ورود نمی‌شود.

اسفنانی یادآور شد: مساله دیگر در این رابطه، موضوع استاندارد و بهداشت بوده و مباحثی که در این رابطه مطرح شده که البته به آن پرداخته نمی‌شود، مثل اینکه افزودن ویتامین D به شیر آیا قابلیت جذب در بدن را دارد و یا اینکه این ترکیب آسیب زننده هست یا نه و اینکه چه مقدار باید ترکیب شود و چه میزان بدن به این ترکیب نیاز دارد.

وی گفت: اصل بر این است که باید بازار فروش کالاها را عرضه و تقاضا تنظیم کند و اگر قرار است اینگونه باشد طبیعتا باید رقابت وجود داشته باشد و این رقابت به صورت صحیح باشد، متاسفانه اشکال جدی که در کشور ما وجود دارد این است که اصلا رقابت وجود ندارد و یا رقابت منفی وجود دارد.

تخفیف‌های برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واقعی نیستند

اسفنانی در ادامه این گفت‌وگو به اقدام برخی فروشگاه‌ها مبنی بر فروش کالا با تخفیف‌ اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که با آن برخورد کرده‌ایم و به مردم نیز توصیه می‌کنیم که خیلی در این موضوع دقت کنند این است که شاهد هستیم برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعلام می‌کنند، این سوال باید به ذهن مردم خطور کند که آیا این تخفیف‌ها واقعی هستند یا خیر؟ به نظر من این تخفیف‌ها نه تنها واقعی نیستند بلکه روشی است برای اینکه فروشندگان سود بیشتری برده و مردم بیشتر ضرر کنند.

موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست، افزود: ما در این زمینه نظارت می‌کنیم. قیمت‌گذاری کاری است که سازمان حمایت باید انجام دهد، موضوع دیگر این است که روی همه کالاها قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود، یعنی فقط کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند را قیمت‌گذاری می‌کنند و معتقدند کالاهای دیگر باید بر اساس فاکتور خرید قیمت‌گذاری شوند. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید کالاهایی مثل سبزیجات و میوه‌ها که سریع‌الفساد هستند باید بر مبنای قیمت خرید ۳۵ درصد اضافه شوند و قیمت فروش آنها بدست می‌آید.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که با توجه به صلاحیت‌هایی که قانون به سازمان تعزیرات واگذار کرده، آیا این قانون نیاز به اصلاحات دارد یا خیر؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است که هر جایی صلاحیت‌ها افزایش پیدا کرده به دلیل گستردگی کار و عدم تأمین امکانات لازم برای رسیدگی، امکان رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی نیز از دست رفته یا حداقل محدود شده است.

با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم

در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید قدم برداریم

وی گفت: من با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم، اما قائل به این هستم که برای صلاحیت‌های فعلی ابزار کافی در اختیار داشته باشیم. به اعتقاد من در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید حتماً قدم برداریم.

اسفنانی خاطرنشان کرد: نخست اینکه قانون تعزیرات مربوط به سال ۶۷ است و طبیعتاً خیلی به‌روز نیست، نکته دیگر اینکه قانون تعزیرات با سایر قوانین متفاوت است و بر اساس شرایط خاصی تصویب شده، همچنین وقتی مقدمه قانون تعزیرات را مشاهده می کنیم، در می‌یابیم که بر سرعت بخشیدن به کار، جلوگیری از تطویل دادرسی و دقت لازم در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید شده است. این قانون در آن زمان به دلیل شرایط خاصی تصویب شد و اکنون از آن زمان گذشته و نیازهای امروز با نیازهای دهه ۶۰ خیلی متفاوت است.

قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:‌ به اعتقاد من قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد. با نگاه به قانون تعزیرات شاهدیم که در صورت بروز تخلف برای مرتبه اول جریمه در نظر گرفته شده و برای مرتبه‌های دوم و سوم نیز موضوع جریمه تکرار شده است. باید توجه داشت که وقتی قانون تعزیرات مطرح می‌شود در واقع قانون مجازاتی است که هم باید اثر تنبیهی و هم اثر تنبهی در آن وجود داشته باشد. اثر تنبیهی برای کسی که مرتکب جرم شده و اثر تنبهی برای کسی که زمینه ارتکاب تخلف و جرم را دارد. در حال حاضر بخشی از مقررات مربوط به قانون تعزیرات، اثر تنبیهی و تنبهی ندارد.

اسفنانی در ادامه به میزان جریمه در خصوص امور بهداشتی  و درمانی اشاره کرد و افزود: جای تأسف است که در قانون تعزیرات مربوط به امور بهداشتی و درمانی، حداکثر مجازات برای گرانفروشی دارو برای اولین بار ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این مقدار جریمه برای یک داروخانه چه اتفاقی می‌افتد؟! به نظر من اگر به این موضوع ورود نکنیم، آبرومندانه‌تر و منطقی‌تر است.

در موضوع گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه ورود داریم

در مورد گرانفروشی کارخانه‌های داروسازی هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند

وی خاطرنشان کرد: در قانون تعزیرات حکومتی بخش مربوط به امور دارو نواقصی وجود دارد. در خصوص گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه داریم ورود کنیم ولی در رابطه با اینکه اگر کارخانه‌های داروسازی کالایی را گران بفروشند هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند و در قانون موردی دیده نشده است که باید به نحوی این موضوع را مدیریت کرده و یا از عمومیت در این راستا استفاده کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد: قانونی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد، ابزار کار ما است. در دستگاه قضا و مجموعه‌های شبه قضایی، قانون ابزار اصلی محسوب می‌شود. اگر قانون، کامل و گویا نباشد و دارای ابهام، اجمال، سکوت و تعارض باشد و همچنین ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده باشد، نمی‌توان از آن، توقع کارآمدی داشت؛ لذا قانون حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در قانون فعلی تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات پرداخت جریمه نقدی است

اسفنانی در مورد ضمانت اجرای قانون تعزیرات حکومتی چنین توضیح داد: نمی‌توان گفت اکنون ضمانت اجرایی وجود ندارد، در قانون حداکثر مجازات سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت جریمه نقدی است، در برخی موارد هم که واحدی پروانه کسب ندارد، پلمب می‌شود. البته برای افراد حقیقی و حقوقی مجازات متفاوت است. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی، مجازات توقیف یا مزایده اموال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: درباره اشخاص حقوقی قانون پیش‌بینی کرده که اگر جریمه تعیین شده را پرداخت نکرد می‌توان درخواست بازداشت کرد تا تادیه دین‌ صورت گیرد و یا در مواردی که جزای نقدی تعیین شده فرد بازداشت می‌شود که در این موارد بازداشت بدل از جریمه نقدی است که بر اساس حکم صادره، هر یک شبانه‌روز معادل ۴۰ هزار تومان است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: بازداشت افراد الزاما از ناحیه قضات باید انجام شود و سازمان تعزیرات نمی‌تواند حکم حبس صادر کند؛  البته به طور موقت در صورتی که شخص قرار تامین مناسب نداشته باشد می‌تواند شخص را بازداشت کند، ولی مرجعی که می‌تواند فرد را به حبس محکوم کند دادگاه هست. در قانون نیز پیش‌بینی شده که در این گونه موارد پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود و مرجع قضایی دارای صلاحیت در این زمینه، دادگاه انقلاب است که حکم را تبدیل به حبس می‌کند.

به گزارش ایسنا، اسفنانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قائل به افزایش مجازات‌ها هستید؟ اظهار کرد: شیوه‌های مبارزه با موضوع گرانفروشی و مانند آن در دنیا متفاوت است. قائل بر این هستم تا جایی که امکان دارد باید پیشگیری شود.

وی گفت: در حال حاضر در موضوع دارو و مباحث صنفی آن، کسبه‌ها می‌دانند که جریمه عدم درج قیمت بر روی کالا نهایتا ۶۰ هزار تومان است و اگر بازرس اتاق اصناف مراجعه کند و بگوید چرا درج قیمت نکرده‌ای و بخواهد تشکیل پرونده بدهد، شخص ترجیح می‌دهد به جای تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات، جریمه نقدی را سریعا پرداخت کند   کهاین موضوع بیانگر بی‌اثر بودن مجازات است باید توجه داشت که در مواردی کسبه مذکور جریمه نقدی ۶۰ هزار تومانی را از دخل خود پرداخت نمی‌کند، بلکه با افزایش قیمت چند کالا و فروش آن‌ها، این هزینه تامین می‌شود که قطعا این شیوه صحیح نیست.

شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند و خودنظارتی و نظارت درون سازمانی باید در واحدها تقویت شود، حتی در موضوع غیراصناف مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، وزارت بهداشت مکلف به خودنظارتی است.

قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست

اسفنانی در خصوص اینکه برخی معتقدند سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایفش باید زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرد و آیا شما با چنین دیدگاهی موافق هستید؟ گفت: قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست. اساسا فلسفه وجودی تعزیرات این بود که کار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و اینکه دولت بر آن مدیریت کند موضوع دیگری است. مهم این است که دولت به لحاظ اینکه بتواند بازارش را تعدیل کند نیاز به یک اهرم دارد، من با این دیدگاه موافق نیستم و کاری که سازمان تعزیرات انجام می‌دهد کاری شبه قضایی است و در دنیا نیز این وضعیت وجود دارد.

وی بیان کرد: در برخی از کشورهای مدعی مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در مواردی پلیس و کارآگاه‌های ویژه‌ای، اقدامات  خاص انجام می‌دهند. به عنوان مثال در اداره پست‌، کارآگاه ویژه پست دارند که وظیفه‌اش رسیدگی به تمام تخلفاتی است که در حیطه پستی روی می‌دهد. حتی در کشوری مثل عربستان که تقریبا از حیث مسایل حقوق بشری جزو عقب افتاده‌ترین کشورها محسوب می‌شود، در برخی موارد پلیس‌ اختیارات خاصی دارد و این اختیارات خاص کمک می‌کند که پرونده کمتر به سیستم قضایی منتقل شود.

اسفنانی حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: اینکه سالانه حداقل بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون پرونده در گردش در سیستم قضایی داریم یعنی اینکه اگر متوسط افراد درگیر در هر پرونده را ۴ نفر از اعضای یک خانواده بدانیم، می‌توان گفت جمعیت بسیار زیادی در کشور درگیر پرونده‌های قضایی هستند.

در رسیدگی به موارد مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات حکومتی است

در ادامه این گفت‌وگو اسفنانی تاکید کرد: در موضوع رسیدگی به کلیه مباحث مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات است، البته قانون استثنائاتی نیز دارد. هر جایی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای یا سازمان یافته باشد یا موضوع قاچاق کالاهای ممنوعه در میان باشد و یا در مواردی که مجازات قاچاق، حبس باشد؛ در این سه مورد صلاحیت با دادسرا بوده و در موارد دیگر صلاحیت با سازمان تعزیرات حکومتی است. این صلاحیت اجازه می‌دهد که در همه عرصه‌های قاچاق کالا، تعزیرات ورود پیدا کرده و رسیدگی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: قانون وضعیت کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین کرده که به عنوان مثال کالای قاچاق ممنوعه، حتما باید معدوم شود و حق ورود به چرخه بازار را نداشته و آنهایی هم که به فروش می‌رسد، باید به صورت صادرات انجام شود. ظاهر این کار خوب است، ولی عملا اینگونه نبوده و به اعتقاد من این کار شدنی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با برشمردن استثنائات قانون در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گفت: به طور مثال کالایی وارد شده و سپس توقیف می‌شود، تا حکم قطعی درباره آن صادر نشود نمی‌توان تصمیمی برای آن گرفت. در مورد کالاهای سریع‌اافساد یا کالاهایی که در اثر ماندن ارزش آنها کاهش پیدا می‌کند و همچنین در مورد کالاهای به‌روز که اگر مشمول مرور زمان شوند از گردونه خارج شده و افت قیمت پیدا می‌کنند، قانون می‌گوید که این کالاها باید به طور سریع تعیین تکلیف شوند. البته استعلامات از اداراتی مانند گمرک که نیاز به کار کارشناسی در مورد ارزش کالا و یا قاچاق بودن آن دارد، خود موجب طولانی شدن زمان می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: ممکن است در مورد کالایی چندین بار مکاتبه شود و چند ماه زمان ببرد تا اداره مربوطه نتیجه را به ما اعلام کند. حال بعد از گذشت مدت زمانی بخواهیم برای محموله‌ قاچاق توقیف شده رای قطعی صادر کنیم، چگونه باید آن را صادر کرد و کدام خریدار خارجی این کالا را از ما خواهد خرید؟ این موضوع هم وجود دارد که یک صادرکننده داخلی باید این کالا را از سازمان اموال تملیکی تحویل بگیرد و بعد در راستای صادرات به مشتری خارجی بفروشد.

در اجرای قانون صادرات و امحای کالاهای قاچاق با مشکل مواجه‌ایم

اسفنانی تاکید کرد: قابلیت اجرای قانون در موضوع صادرات و امحای کالاهای قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشکل مواجه هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اینکه آیا می‌توان خودروهای لوکس قاچاق را وارد بازار داخلی کرد، چنین گفت: قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهکاری در این رابطه پیدا کرد. معتقدم که به سرعت نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم که به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی درباره قاچاق کالا از مبادی اصلی اظهار کرد: در کشور حدود ۸۹۰ اسکله داریم که از این تعداد کمتر از ۲۰۰ مورد به صورت رسمی فعالیت می‌کنند. این به چه معنی است؟

نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم

اسفنانی در خصوص افزایش نظارت‌ها بر مبادی ورودی کالا به کشور گفت: معتقدم نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم و حتی در انبارهای تهران هم نباید به دنبال آن باشیم؛ وقتی این کالا از مبادی ورودی که عمدتا هم مرزهای دریایی است وارد می‌شود هزاران کیلومتر راه طی می‌کند تا به تهران برسد، چطور ممکن است که مدیریت و دقت در مسیر، گمرکات و مبادی ورودی نباشد؟ به این موضوعات ایراد وارد است و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا شما عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور را شاهد هستید؟ گفت: به نظر من در این خصوص حرف وجود دارد. مجموعه‌ای که مدیریت آن را بر عهده دارم متاسفانه وظیفه‌اش این است که بعد از اینکه مساله‌ای اتفاق افتاد ورود کند که این خیلی خوشایند نیست. اعتقاد من بر این است که باید در این رابطه پیشگیری صورت گیرد که آن هم وظیفه ما نبوده و ما نمی‌توانیم.

بر اساس این گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه در رابطه با موضع رییس جمهور مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در خلیج فارس را داشته باشد، اظهار کرد: وظیفه اصلی سپاه، وظایف خاص نظامی‌گری است، مانند اتفاقاتی که در زمان جنگ رخ داد و تمام سرمایه خود را در آنجا به میدان آورد و ایستادگی کرد و نتیجه این شد که دشمن یک وجب از خاک‌مان را هم نتوانست بگیرد.

کمک سپاه در امر مبارزه با قاچاق کالا، امر مبارکی است

اسفنانی افزود: در سال‌های صلح، سپاه می‌تواند منشأ اثر مثبت در زمینه‌های دیگر باشد. کمک سپاه در این عرصه با توجه به اینکه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی دارد خصوصاً در مبادی ورودی کالا از جمله خلیج فارس امر مبارکی خواهد بود و مساعدت در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور می‌تواند وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشاتی که از جنوب کشور در خصوص ورود کالای قاچاق داشتیم اینگونه بود که حتی لنج‌هایی که بار معمولی حمل می‌کردند، روال نامعقول و غیرمنطقی در مسیر عبورشان وجود دارد که اینها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانند کالای قاچاق وارد کنند. اگر این مبادی کنترل شود کمک زیادی به جلوگیری از ورود کالای قاچاق خواهد کرد. در هر حال ما باید مانع ورود کالای قاچاق شویم که این مسأله عزم ملی و جدی می‌طلبد و گذاشتن این مسئولیت بر عهده سپاه، اقدام ارزشمند و خوبی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت قاچاق ارز و اتفاقاتی که اسفندماه سال گذشته روی داد، گفت: اتفاقاتی که در این رابطه افتاد و منجر به بازداشت تعدادی از افراد شد در واقع ورود ما به عرصه ارز بود. علت این بود که در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم مطرح شد کسانی که در بازار ارز خرید و فروش می‌کنند به نوعی بازار کل کشور را مدیریت می‌کنند ظاهر امر این است که یک نفر در کنار خیابان ایستاده و چند دلار در دست دارد که بعضی از آن‌ها حتی آن را هم ندارند و با گوشی همراه خرید و فروش کرده و با قرارهایی که شخص فروشنده و خریدار برای تحویل ارز با هم می‌گذارند، این کار صورت می‌گیرد؛ این روند برای کشور نامطلوب است.

عملکرد دلالان در روند خرید و فروش ارز تأثیرگذار است

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دلالان می‌توانند در روند خرید و فروش ارز به این میزان تأثیرگذار باشند، گفت: بله، عملکرد این اشخاص تأثیر گذار است؛ چون یکی دو نفر نیستند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و در حقیقت این دلالان زیرمجموعه تعداد اندکی از افراد هستند که این روند را مدیریت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که قیمت ارز به شدت افزایش یافت، عضو کارگروهی بودم و در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کردیم؛ جالب این بود که وقتی میزان درآمد تعدادی از افراد دستگیر شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد متوسط درآمد کسانی که در کنار خیابان و بازار خرید و فروش ارز می‌کردند در ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. از آنها سوال شد بر چه مبنایی ارز را می‌فروختید و آن‌ها اعلام کردند ما به ازای هر یک تومان یک ریال دریافت می‌کردیم، حال حساب کنیم که اگر این سلسله را دنبال کنیم و به آخرین فرد این چرخه برسیم چه میزان دریافتی داشته است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: اواخر سال ۹۶ نیز به موضوع قاچاق ارز ورود کردیم و با همکاری نیروی انتظامی افرادی دستگیر شدند. این اقدام پیرو جلساتی بود که با نیروی انتظامی داشتیم و هماهنگی‌هایی که با دادستانی تهران انجام شد؛ چرا که اگر این کار به صورت مافیایی، باندی و حرفه‌ای صورت گیرد باید در دادسرا رسیدگی شود. هماهنگی‌هایی انجام شد و برخی از روسای شعب‌ تعزیرات را به آگاهی مرکز فرستادیم، بسیاری از این افراد به صورت سازمان یافته فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: برای دستگیرشدگان در هر دو مرجع دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شد و رسیدگی هایی نیز صورت گرفت. با توجه به اینکه این روند اثربخش بود و موجب توقف رشد قیمت ارز شد، این روال ادامه یافت. ورود ما زمانی است که بانک مرکزی درخواست کند و نیروی انتظامی نیز تعقیب و دستگیری را دنبال کند و در نهایت ما به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اینکه آیا اکنون پرونده کلانی مرتبط با قاچاق ارز در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است، گفت:‌ اخیرا پرونده‌ای در تعزیرات مطرح شد که هنوز  به مرحله صدور رأی نرسیده است. البته پرونده‌های مرتبط با حوزه ارز خیلی زیاد است و فقط منحصر به موضوعات اخیر نمی‌شود. بخش زیادی از پرونده‌هایی که در حوزه ارز تشکیل می‌شود به این صورت است که ارز را به نرخ دولتی برای واردات کالا دریافت کرده و در نهایت این کار را انجام نداده و یا کالایی را که وارد می‌کنند منطبق با کالای درخواستی آنها نیست، لاجرم از سوی بانک‌ها در این رابطه طرح دعوی می‌شود.

دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست

اسفنانی بیان کرد: دو نرخی بودن ارز از اولین روزهای پیدایش ارز وجود داشته و دارد. به عقیده من دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست. در هر حال وقتی یک نرخی هم شود اگر بنا به رشد قیمت باشد یک نرخی هم بالا می‌رود. بالطبع وقتی دونرخی است این دو نرخ مطابق با قیمت بازار تنظیم می‌شود. قائل بر این نیستم که دونرخی بودن موجب افزایش قیمت دلار شده است. باید توجه داشت که برنامه‌ای در خارج و داخل کشور در حال مدیریت است و عزمی وجود دارد که بازار را از لحاظ روانی متشنج کند و یکی از روش‌های آن، ناکارآمد نشان دادن دولت است.

در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نرفته‌ و نمی روم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص گفته مدیران قبلی سازمان تعزیرات مبنی بر اعمال فشار در رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و اینکه آیا شما در مدت زمان حضورتان در این جایگاه با چنین فشارهایی مواجه شده‌اید؟ گفت: کسانی که از حیث کاری با من آشنا هستند اطلاع دارند که تا این زمان در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نه رفته‌ام و نه می‌روم و چنین فضایی را نیز برنمی‌تابم.

هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد، مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود

اسفنانی افزود: ممکن است این فشارها وجود داشته باشد و شاید من به طور جدی با آن مواجه نبوده‌ام. ما قائل بر این هستیم که کار باید قانونی‌، قاعده‌مند و مطلوب انجام شود و هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود و خوشبختانه تاکنون تحت فشار از سوی هیچ‌ مجموعه‌ای، تصمیم نگرفته‌ام. در عین حال حق و حقوق افراد و حتی متهمین را رعایت می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به اقدامات این نهاد در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: از اول تا چهارم فروردین سال ۹۷ حدود ۹ اکیپ گشت داریم. از پنجم تا نهم فروردین‌ ماه نیز بین ۱۰ تا ۱۱ اکیپ فعالیت می کنند. همچنین از ۹ فروردین تا پایان روز ۱۵ فروردین‌ ماه ۱۵ اکیپ‌ گشت ما حضور فعال دارند. کانکس‌هایی با حضور رییس شعب در میدان‌های تجریش، امام حسین (ع)، شوش، بازار میوه و تره‌بار مرکزی و نازی آباد و عبدل آباد مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این ایام به فرودگاه‌ها نیز سرکشی می کنیم. کشیک نوروزی‌ ما مشخص شده و از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فرروردین به مدت یک ماه به طور کامل شهر تهران را مدیریت خواهیم کرد.

اسفنانی با بیان اینکه همکاری اصناف با سازمان تعزیرات خوب است، گفت: در جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و اکثر روسای اتحادیه‌ها حضور داشتند تاکید کردم تا جایی که ممکن است شرایطی را فراهم کنید که نیاز به ورود سازمان تعزیرات نباشد در واقع خودنظارتی را خواستار شدیم.

وی با بیان اینکه ما برای کاسبان احترام قائلیم، تاکید کرد: همانطور که در مبانی دینی‌مان آمده کاسب حبیب خداست و ما به این نکته توجه داریم، اما گاهی یک کاسب حرمت تمام یک مجموعه را از بین می‌برد. به طور مثال در شهر بزرگی مانند تهران هزاران رستوران وجود دارد و مردم هم با اطمینان خاطر از غذای آنها استفاده می‌کنند. اگر یک رستوران‌داری از گوشت آلوده یا فاسد استفاده کرد در واقع حرمت تمام رستوران‌داران را از بین برده و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است.

هشدار تعزیرات برای ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو را دارد؟ هشدار داد که اگر قیمت‌های افزایش یافته در مورد خودروها به قیمت قبلی بازنگردد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه درباره میزان آشنایی مردم با وظایف و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تقریباً می‌توان گفت هیچ تلاشی در این رابطه صورت نگرفته است. اساساً آموزش در کشور ما مهجور است و این را به جد اعلام می‌کنم. این موضوعی است که در زمان راه‌اندازی مترو در تهران هم مطرح کردم که چقدر برای آموزش مردم در این رابطه کار کرده‌ایم؟ متاسفانه این مشکل وجود دارد و در تعزیرات هم قبل از ورود ما و تاکنون کاری در خصوص آموزش صورت نگرفته است.

اسفنانی خاطرنشان کرد:‌ یکی از اقدامات ما در این راستا، راه‌اندازی سامانه ۱۳۵ است که مردم در صورت بروز مساله‌ای با آن تماس بگیرند، البته سعی کردیم موضوع آموزش را در خود سامانه نیز مطرح کنیم. در سایت اداره کل تعزیرات تهران مباحث ‌آموزشی باید جدی گرفته شود. به موضوع آموزش از دو منظر توجه داریم؛ یک بخش مربوط به کارکنان سازمان است چرا که معتقدم رئیس شعبه یا قاضی تعزیرات حتماً باید اطلاعات به‌روز داشته باشد.

اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است

وی اضافه کرد: بخش دوم موضوع آموزش همگانی است، متأسفانه اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است. حتی شخص ممکن است از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی در رتبه بالایی قرار داشته باشد ولی در خصوص موضوعات حقوقی کمترین اطلاعات را دارد و نداشتن اطلاعات آسیب زیادی را وارد می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون تجارت بر عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است، یعنی حدود ۹۰ سال قبل این قانون به تصویب رسیده است. قانون ۹۰ سال پیش با میزان و چگونگی تجارت امروز که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، قابل مقایسه نیست. اگر قانون تجارت به‌روز باشد و اصلاح شود، صد در صد به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد.

اسفنانی با اشاره به موضوع افزایش نرخ سیگار اظهار کرد: اینکه تنها راه مبارزه با واردات سیگار را افزایش تعرفه بدانیم از نظر من مورد قبول نیست. اولین اثر منفی افزایش تعرفه سیگار، افزایش قاچاق است؛ زیرا کسانی که در حال حاضر از مبادی ورودی قانونی سیگار را وارد کشور می‌کنند وقتی که تعرفه افزایش یابد نمی‌توانند آن را در بازار بفروشند و به همین دلیل به سمت قاچاق کشیده می‌شوند.

کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد و جالب این است که قیمت سیگار قاچاق به مراتب از قیمت سیگار ورودی از مبادی درست، پایین‌تر است.

وی ادامه داد: موضوع مطرح دیگر این که ما در کشور کارخانه تولید سیگار داریم که در برخی استان‌های غربی با رقم بالا تولید می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم رقمی در مصرف داریم. به طور مثال گفته می‌شود که سالی یک میلیارد نخ در کشور سیگار مصرف می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: با افزایش تعرفه، اولاً افزایش ورود سیگار قاچاق را خواهیم داشت و ثانیاً صنعت دخانیات کشور به شدت آسیب خواهد دید و سوماً آنچه که به دنبال آن هستیم نیز تحصیل نخواهد شد.

گفت‌وگو از: الهام رئیسی و اعظم سندگل

انتهای پیام

مشکل صاعقه مازندارن منتفي شد

طوفانی توسط شتاب زیاد كره زمين ۱۱۰ کیلومتر جلاجل زمان سنج مازندران را جلاجل نوردید که جلاجل تاثير آن صاعقه این مدیر گريبانگير مشکل شد اما ثمار ازاصل كلام های مدیرکل مدیریت ناآرامي وزارت نیرو جلاجل حلول كننده موجودي پیمان شبکه صاعقه مدیر مازندران کاملا پایدار باریک.

میثم جعفرزاده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل این به دفعات تقریر انجام بده: جلاجل زمان سنج ١٩ به مقصد دلیل نكراء بادوبوران و توسط توجه كپل گوز قريب ۷۰ فیدر تراكم ميانه بالا ۲۰ کیلوولت به مقصد لفظ پراکنده جلاجل کل مدیر فك شد.


اوی توسط تبیین اینکه تمامی تیم های عملیاتی جلاجل شرکت توزیع صاعقه مازندان و شرکت توزیع صاعقه مغرب مازندران به مقصد لفظ دردسترس باش تعدادی رفع عیب آرامش طلب گرفتند، ديباچه انجام بده: جلاجل کمتر كره زمين یک زمان سنج زیاد كره زمين نیمی كره زمين فیدرها صاعقه‌دار شدند.


به مقصد كلام جعفرزاده جلاجل موجودي پیمان مدیر مازندارن کاملا پایدار باریک حكماً باید گفت که اول مغرب مازندران پس ازآن كره زمين آن شهرهای مرکزی مدیر به مقصد صفت منسوب به طوس کامل صاعقه‌دار شدند.


انتهای پیام

رویکرد بنیادین جلاجل دستور كار‌ریزی و مدیریت سرچشمه ها پيمان باید تغییر کند

به ‌دست آوردن نیرو گفت: توسط توجه به مقصد ماهیت تا چه وقت وجهی و تا چه وقت جانبه پيمان، تغییر رویکرد بنیادین جلاجل دستور كار‌ریزی و مدیریت سرچشمه ها پيمان ضروری باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، همداستاني اردکانیان که به مقصد منظور شرکت جلاجل هشتمین گردهم آيي شورای جهانی پيمان به مقصد کشور کشوربرزیل سفيران کرده باریک توسط محضر جلاجل جمهور وزیران کشورهای موجودي جلاجل این رویداد بین‌المللی طی سخنانی به مقصد تشریح بیانیه ملی جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این گردهم آيي وام گذاري.


اسم ستيزه گر بیانیه ملی جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد گزارش ها زیر باریک:

امروزه کشورایران جلاجل بینهایت كره زمين فعالیت‌های پيوسته كاري به مقصد توسعه و نگهداری مرتبط توسط پيمان، توسط اندک آبی و تنش آبی مقابل شدن باریک. بارش به مقصد صفت منسوب به طوس مرسوم اندک بوده و به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه قريب یک سوم میانگین بارش جهانی و توسط توزیع مکانی و زمانی نامناسب دریافت انجام خواهد شد.


کشور ما جلاجل شهربان خشک و نیمه خشک كره ارض واقع شده باریک و ارچه چون كه ایرانیان به مقصد صفت منسوب به طوس سنتی سرچشمه ها پيمان را به مقصد لفظ و کارآمد جلاجل درافتادن تاریخ غنی كلاه خود كاربرد کرده‌بضع؛ طی چادرپوش هزل گويي ماضي، شتاب سریع توسعه، گشايش جمعیتی، شهرنشینی فزاینده، گشايش کشاورزی به مقصد لفظ پراکنده و شاید مهمتر كره زمين همه به‌تمامی پيمان و هوایی موجب شده باریک مادام زنجیره نمایش و تقاضای سرچشمه ها پيمان به مقصد سختی پایدار بماند.


ثمار این نازخرامي‌ها باید پیامدهای زیست محیطی و تاثیرات مستقیم ثمار هم سر کیفیت پيمان را اضافه انجام بده. پیچیدگی هم سر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ممکن باریک كره زمين پیمان اندک آبی اجاره دهنده پذیرد فلذا توسط توجه به مقصد ماهیت تا چه وقت وجهی و تا چه وقت جانبه پيمان، نیاز به مقصد تغییر رویکرد بنیادین جلاجل دستور كار‌ریزی و مدیریت سرچشمه ها پيمان ضروری به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.


جلاجل این اسم مورد، شاید چهارچوبه سازمانی باید مجددا طراحی شده مادام مشارکت عمیق‌نمناك مردم را جلب کند و توسعه ظرفیت باید جلاجل رئيس نحو کار آرامش طلب بگیرد. تحقیقات زیادی جلاجل موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اعمال شده باریک، اما مبارزه‌های هماهنگ تعدادی ادغام اقدامات مبتنی ثمار اشاره با گوشه چشم انداز و دیدگاه‌های عملی ضروری باریک.


تشکیل ” کارگروه ملی سازگاری توسط اندک آبی” که توسط کابینه سركار آقای روحانی رئیس خلق شخیص به مقصد تصویب رسیده باریک، كره زمين يكباره انتهایی اولین‌ها جلاجل میان استراتژی‌های مختلف ملی باریک که توسط وزارت نیرو تعدادی رویارویی توسط نازخرامي‌های موجود و دستور كار ریزی تعدادی توسعه آینده جلاجل راستای منوي ها توسعه ملی طراحی شده باریک. شماری كره زمين سیاست‌های اتخاذ شده جلاجل این راستا عبارتند كره زمين:

– صفت به خاطرسپردني قيمت‌ها، پیام ها و پیامدهای پيوسته كاري به مقصد سرچشمه ها پيمان به مقصد ديباچه ” پيمان يك جهت” و خودداری كره زمين تقسیمات و تنش‌های بین بخشی.

– حمایت كره زمين رهیافت‌های هم عقد كردن به مقصد خصوصی جلاجل پيمان، غذا، انرژی و ضایعات.

– تمرکز ثمار مدیریت مسئلت، جلاجل حالی که همه مجال مهلت‌ها جلاجل زمینه استحصال ومدیریت سرچشمه ها پيمان غیرمتعارف جلاجل نحو کار آرامش طلب دارند.

– صفت به خاطرسپردني و توسعه روزآمد سامانه‌های اجتماع ملی – شهربان‌ای داده‌ها.

– حمایت و پشتیبانی كره زمين اشتراک دانسته ها و شبکه‌های آمار و دانسته ها.

– توسعه بخشنامه اجتماع ملی پيمان – انرژی.

– ارتقای ظرفیت‌های سازمانی ملی به مقصد بهترین و بالاترین توانمندی‌ها توسط كاربرد كره زمين نهاد انحصار يافتن به مقصد فرد “شورای عالی پيمان” کشورایران.

– افزایش ماهیت دینامیکی مدیریت سرچشمه ها پيمان بهم پیوسته كره زمين دیدگاه تعدیل و تنظیم ظرفیت‌های سازمانی فعال جلاجل داخل بخش پيمان.

– آرامش طلب وام گذاردن تصمیم‌گیری مبتنی ثمار دانايي جلاجل اولویت نسبت به مقصد تصمیمات سیاسی و صفت به خاطرسپردني شفافیت جلاجل تصمیم گیری‌ها جلاجل همه سطرها ذینفعان.

– صفت به خاطرسپردني و توسعه وثیقه کیفیت جلاجل جمعناتمام لفافه‌ها و رویکردها.

– تشویق رویکردهای بین لفافه‌ای و تا چه وقت لفافه‌ای.

– تعیین یک هزل گويي تعدادی “همبستگی ملی پيمان”.

– توسعه و به شدني همپیشگی‌های شهربان‌ای – بین‌المللی پيمان.

جلاجل نهایت، باید توجه داشت که علیرغم اولین علوم و فنون جلاجل ثنايا‌برداری كره زمين سرچشمه ها پيمان، آموزه‌های فراوانی كره زمين نیاکان ما جلاجل این اظهاروجود به مقصد مكان مابقي باریک. مدیریت سرچشمه ها مسدود پيمان جلاجل شهربان خشک و نیمه‌خشک كره ارض، توسط رعایت محاذات محیط زیستی، به مقصد وضوح نمایانگر توسعه پایدار جلاجل دورودورنگ‌های مختلف تاریخی این مرثيت و كوف به مقصد رغم سختی‌های طبیعی بوده باریک.

انتهای پیام

زلزله شهرستان شهمیرزاد را لرزاند


زلزله‌ای به مقصد بزرگی four.four جلاجل مقیاس ریشتر حوالی شهرستان شهمیرزاد را لرزاند.

به مقصد شرح احوال ایسنا زلزله‌ four.four ریشتری که جلاجل عمق eight کیلومتری زمین فعال شد حوالی شهرستان شهمیرزاد جلاجل مدیر سمنان را لرزاند.

این زلزله جلاجل سپيده دمان پسفردا و جلاجل وقت نما ۶:۱۰ دقیقه و جلاجل ۱۹ کیلومتری شهرستان شهمیرزاد، ۲۵ کیلومتری شهر مهدی‌شهر( سمنان) و ۳۵ کیلومتری شهر پل سفید( مازندران) به مقصد رويداد پیوست.

اخباری كره زمين اضرار های احتمالی این زمین لرزه شرح احوال نشده باریک.

اخباری تکمیلی متعاقبا فرستادن انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

امکان كريه‌نمناك كشته شدن استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی

رییس دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران صور هرگونه لابی و فشاری را تعدادی تعدیل استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی رد انجام بده. اوی ایضاً تاکید انجام بده که این دائم الخمر تمایلی به مقصد ایفای وعاء پلیس جلاجل جامعه اقتصادی کشور ندارد.

نیره پیروزبخت جلاجل گفت‌وگوی تفصیلی توسط ایسنا جلاجل تباني توسط هم سر مختلفی كره زمين يكباره جنگ جو‌های پیش وارد به ذهن جلاجل اجرای فاز اولا استانداردهای ۸۵‌ گانه خودرویی مادام گروهي علاقه‌مندی دائم الخمر ملی استاندارد به مقصد ایفای وعاء پلیس جلاجل جامعه اقتصادی کشور درستكاري انجام بده. اوی كره زمين تيرخور این دائم الخمر به مقصد منظور توسعه و تسری استاندارد کلیه کالاها و فعاليت ها گفت و قانون تقویت و توسعه ديسيپلين استاندارد را که جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد تصویب رسید به مقصد ديباچه چراغ راه طی اسم باشليق‌های پیش‌رو تلقی انجام بده. جلاجل آدم كردن اسم ستيزه گر کامل این ضبط كردن وارد به ذهن باریک.

بااستعداد‌ترین رخدادهای مربوط به حوزه استاندارد جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ را تشریح کنید.

اسم باشليق ۱۳۹۶ تعدادی ما بسیار پربار صفت بويناك و طی آن موفقیت‌های زیادی صاحبخانه کردیم. بااستعداد‌ترین هم آوازي پيوسته كاري به مقصد دائم الخمر ملی استاندارد که جلاجل مساحي كردن کلان به مقصد رويداد پیوست تصویب قانون تقویت و توسعه استاندارد صفت بويناك و جلاجل تباني توسط آن جنگ جو‌های زیادی صور داشت و شماری دائم الخمر‌ها نقالي كردن نظرات مختلفی جلاجل این اسم مورد داشتند. جلاجل نهایت علی‌رغم صور این اختلافات، مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين بین نگاه خشم آلود شورای مامومي و مجلس شورای اسلامی یکی را گلچين انجام بده و جلاجل این مجمع توسط رای حداکثری رای مجلس شورای اسلامی که نگاه خشم آلود دائم الخمر ملی استاندارد صفت بويناك به مقصد پیروزی رسید. جلاجل این قانون نکات و هم سر مهمی صور دارد که دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل وعاء یک ناظر عالی وارد به ذهن و آرامش طلب باریک ثمار بیحد كره زمين مربوط به حوزه‌ها نظارت کند.

خروجی اصلی این قانون که مادام حد بیحد تصویب‌اش توسط جنگ جو روبه‌رو شد، چیست؟

به موجب این قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیاده انجام خواهد شد و آرامش طلب ثمار این باریک مادام توسعه جامه زنان هندي استاندارد تعدادی همه محصولات داخلی جلاجل نحو کار آرامش طلب گیرد و براین ازاصل هر محصوله و خدمتی که جلاجل داخل کشور نمایش و ارائه شود باید توسط استانداردهای تدوین شده تطبیق یابد. آرامش طلب ثمار این باریک مادام به موجب این قانون استانداردسازی جلاجل جمعناتمام سطرها پیاده شود و مهجور مقوله استاندارد مدنظر آرامش طلب نمی‌گیرد بلکه باید به مقصد کیفیت محصوله و فعاليت ها توجه شود که جلاجل بخش کیفیت نیز مسئولیت مربوطه به مقصد دائم الخمر ملی استاندارد واگذار شده باریک. جلاجل تباني توسط واردات نگاه سيني قانون تقویت و توسعه ديسيپلين استاندارد سختگیرانه‌نمناك شده و جلاجل باروح نتیجه نیز به مقصد وعاء تعاملی دائم الخمر ملی استاندارد توسط افزونتر کشورها تاکید شده باریک.

علاوه ثمار این کارشناسان دائم الخمر ملی استاندارد به مقصد ديباچه ضابطان قضایی معرفی شدند و چنین اتفاقی به مقصد پیشبرد منوي ها کمک شایانی خواهد انجام بده، هرچند که ما هرگز متحد شدن نداریم وعاء پلیس را جلاجل جامعه اقتصادی کشور داشته باشیم اما جلاجل شماری بخش‌ها صوب نهی كره زمين تخلفات نیازمند تسریع فرآیندها هستیم. بنابراین تعیین کارشناسان دائم الخمر ملی استاندارد به مقصد ديباچه ضابطان قضایی جلاجل راستای تسریع فرآیندهاست.

ایضاً جلاجل مربوط به حوزه غيرقانوني نیز وظایف گسترده‌تری به مقصد دائم الخمر ملی استاندارد واگذار شده باریک و جلاجل مجموع باید خاطره ها اثر داغ انجام بده که وعاء دائم الخمر جلاجل مربوط به حوزه استاندارد توسعه یافته و قانون تقویت و توسعه ديسيپلين استاندارد موجب خواهد شد که جلاجل صوب افزایش کیفیت و استاندارد محصوله و فعاليت ها ارائه شده و نیز واردات و نتیجه مشي برداریم.

به مقصد افزونتر هم سر پیش وارد به ذهن نیز اشاعت کنید.

جلاجل بخش استانداردهای پيوسته كاري به مقصد آسانسورها اقدام درخوری طی اسم باشليق جاری لفظ گرفت و جلاجل باروح شهر بازی‌ها نیز به مقصد لفظ جدی جلاجل مربوط به حوزه پهند‌کابین‌ها و پهند‌ سیژها ورود کردیم. این مشكل سازي به مقصد پیست‌های اسکی نیز پيوسته كاري صفت بويناك و حتی جلاجل باروح شماری پیست‌های اسکی زردتشتي فعالیت داده نشد و علی‌رغم فشارهای وارده مبنی ثمار این که جلاجل فصل شتا بتوانند كره زمين این پیست‌های اسکی ثنايا ببرند اما به مقصد دلیل این‌که تشخیص دادیم پیست‌های باروح اشاعت غيرايمن هستند زردتشتي فعالیت تعدادی آن‌ها صادر نشد.

جلاجل مربوط به حوزه بین‌المللی نیز مجددا دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران به مقصد ديباچه اندام هیات مدیره موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی گلچين شد و حتی کشوری مثل کشورعربستان سعودی که جلاجل مربوط به حوزه سیاسی توسط کشورایران دارای شهرستان زاویه باریک، به مقصد ما رای داد.

دائم الخمر ملی استاندارد جمعناتمام مبارزه كلاه خود را به مقصد کار خواهد گرفت که پشت بام كره زمين تصویب و يادآوري كردن قانون تقویت و توسعه ديسيپلين استاندارد جلاجل چارچوبه‌ این قانون مشي بردارد و بخشنامه‌های واجب شده را صوب كمال يابي منوي ها قانون مربوطه تدوین و يادآوري كردن خواهد انجام بده مادام بتوانیم استاندارد را به مقصد کلیه کالاها و فعاليت ها تسری بخشیم.

تاکنون زیاد كره زمين ۳۰ هزار استاندارد تدوین شده باریک و ارچه کالایی استاندارد مربوطه را نداشته باشد جلاجل تباني توسط آن اول به مقصد استاندارد بین‌المللی ایزو مرحله ها می‌کنیم، پشت بام كره زمين آن ملاک استانداردهای کشورهای پیشرفته و توسعه یافته باریک و ارچه همچنين هم استاندارد باروح نگاه خشم آلود یافت نشد سيني مشخصه ها فنی تعریف شده استاندارد واجب شده را تعریف می‌کنیم.

جلاجل حلول كننده اولویت‌بندی کالاها به مقصد منظور تدوین استانداردهای واجب شده هستیم مادام بتوانیم این مشکل را توسعه دهیم و تعدادی اسم باشليق آینده ۲۰۹ خامه محصوله را بررسی کرده‌ایم که می‌توان به مقصد ايشان اظهاریه يكساني ارائه انجام بده. جلاجل ابتدای امر کالاهایی که تعدادی مردم اولویت بیشتری دارند جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته‌بضع و توسط دستور كار‌ریزی صحیح و جلاجل لفظ امکان می‌توانیم مبنا این اقلام محصوله را افزایش دهیم و زیاد كره زمين تدوین استانداردها به مقصد كنار زدن اجرایی وزیر ها آن هستیم.

جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ تصمیمات و اقدامات شجاعانه و جنگ جو‌برانگیزی جلاجل زمینه استاندارد وسائل نقلیه به مقصد خصوصی خودروها اتخاذ شد مادام پیاده‌سازی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جلاجل سه فاز کلید بخورد و جلاجل محب تآميز اولا عملي ساختن توقف به هدف نخوردن اشکال ۲۳ محرزشدن خودرو شود. پشت بام كره زمين آن توسط شما اعلام شد که به مقصد هیچ وجه كره زمين ايفا وزیر ها استانداردهای ۸۵‌ گانه خودرویی پايين آمدن پشت بام نمی‌کشید، اما توسط یکی كره زمين مسئولان وزارت صنعت، كان و تجبر موضوعی مطرح شد که كره زمين تعدیل این استانداردها نبا می‌داد. علاوه ثمار این جلاجل محافلی اعلام شد که موضع شما نیز به مقصد ديباچه رییس سه تارمان ملی استاندارد تغییر کرده و آرامش طلب باریک این استانداردها باروح بررسی و تعدیل آرامش طلب گیرد. موضع صریح دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل این اخبار چیست؟

باید به مقصد لفظ کلی تاکید کنم که مناقشه رعایت استاندارد خودروها یک مطالبه مردمی باریک و ما نیز كره زمين بدون شك اول اعلام کردیم که مناقشه صحت و ایمنی مردم بااستعداد‌ترین مشكل سازي باریک. منبرها به مقصد نوع‌ای درستكاري نکردم که بخواهم كره زمين اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودروها تغييرعقيده کنیم. شاید آقایان تعابیری مبنی ثمار تعدیل داشته‌بضع اما هرگز اینگونه نبوده باریک و دائم الخمر ملی استاندارد اعلام انجام بده مجددا جلاجل حلول كننده بررسی استانداردهای ۸۵‌گانه ثمار مبنای استانداردهای سنه اروپاست.

وقتی آقایان اعلام می‌کنند که خودروها جلاجل اروپا نیز این استانداردها را رعایت نمی‌کنند ما تصمیم گرفتیم این مشكل سازي را جاي گير کرده و اثر داغ دهیم اینگونه نیست و خودروهای مختلف به مقصد منظور عبورومرور باید استانداردهای ۸۵‌گانه را رعایت کنند. اتفاقا مساحي كردن استاندارد خودروها جلاجل اروپا بالاتر كره زمين استانداردهای تعریف شده جلاجل اتحادیه اروپاست، ‌ اما جلاجل کشورایران اتفاقی که رخ می‌دهد کاملا برعکس باریک و به مقصد جای این‌که مساحي كردن استاندارد خودروها بالاتر كره زمين استانداردهای ملی باشد اما خودروسازان بيوس دارند جلاجل مساحي كردن پایین‌تری توسط آن‌ها برخورد شود مادام بتوانند استانداردهای کمتری را رعایت کنند.

ارچه بخواهیم تعریف استانداردها را برمبنای دستورالعمل ها استانداردهای کیهان ارائه کنیم به مقصد ترتیب استانداردهای کارخانه‌ای كريه‌ترین استانداردها جلاجل کیهان هستند و پشت بام كره زمين آن استانداردهای ملی آرامش طلب دارند و پشت بام كره زمين این‌كورس نیز استانداردهای شهربان‌ای و بین‌المللی تعریف شده‌بضع. استانداردهای بین‌المللی جلاجل مساحي كردن دستورالعمل ها اولیه تعریف شده و کلیه خودروها جلاجل کشورهای مختلف می‌توانند ايشان را رعایت کنند.

ما به مقصد هیچ وجه كره زمين عبارت تعدیل كاربرد نکرده و نمی‌کنیم و چنین مشكل سازي‌ای را قبول نداریم. رویکرد دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل تباني توسط استانداردهای ۸۵ گانه اینگونه باریک که بررسی این استانداردها جلاجل نحو کار آرامش طلب دارد و ارچه استانداردی قدیمی تشخیص داده شود و نیازمند هماهنگی توسط استانداردهای اتحادیه اروپا باشد این هماهنگی اعمال انجام خواهد شد.

منظور كره زمين بازنگری يكساني استانداردهای ۸۵‌گانه توسط استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد صفت بويناك و حتی ممکن باریک تصمیم‌گیری جلاجل تباني توسط این استانداردها سختگیرانه‌نمناك شود. شاید جلاجل بررسی‌های لفظ گرفته متوجه شویم استانداردهای ۸۵‌گانه تدوین شده پایین‌نمناك كره زمين استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و به مقصد همین دلیل باید ارتقا یابند، حتی برعکس این مشكل سازي نیز امکان‌پذیر باریک و ارچه متوجه شویم اتحادیه اروپا جلاجل باروح شماری استانداردها کوتاه وارد به ذهن و جلاجل اسم مورد گروهي کارایی ايشان به مقصد نتیجه رسیده باریک، بنابراین دائم الخمر ملی استاندارد نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد انجام بده و بازنگری جلاجل این اخبار را جلاجل نحو کار آرامش طلب می‌دهد.

آیا به مقصد منظور تعدیل استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی كره زمين صیانت خودروسازان و یا وزارت صنعت، كان و تجبر و یا ذینفعان این مشكل سازي فشاری به مقصد دائم الخمر ملی استاندارد واصل شده باریک؟

خیر.

حتی لابی‌ نیز جلاجل این اسم مورد لفظ نگرفته باریک؟

خیر. قاطعانه اعلام می‌کنم که فشاری جلاجل اسم مورد تعدیل استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی واصل نشده و لابی‌ لفظ نگرفته باریک. دائم الخمر ملی استاندارد فشارپذیر نیست و به مقصد دلیل این‌که تصمیمات‌اش توسط روح و صحت مردم تباني دارد به مقصد هیچ وجه به مقصد كنار زدن چنین مسائلی نخواهد صفت بويناك و فشارهای واصل شده اثرگذار نیست. قاطعانه اعلام می‌کنم خير كره زمين صیانت خودروسازان، خير كره زمين صیانت  وزارت صنعت، كان و تجبر، خير كره زمين صیانت دولت و خير كره زمين صیانت مجلس شورای اسلامی هیچ‌نوع فشاری جلاجل صوب تعدیل و یا تغییر استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی واصل نشده باریک و اتفاقا مطالبه و توقف دولت و مجلس شورای اسلامی این باریک که کیفیت استانداردهای خودرویی تبيره رود.

نگاه خشم آلود وزارت صنعت، كان و تجبر جلاجل اسم مورد رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی نزدیک به مقصد دائم الخمر ملی استاندارد باریک یا این‌که جلاجل راستای تامین منفعل خودروسازان بايسته تعدیل دارد؟

به مقصد شخصه عجله كردن می‌کنم که به چه طريق چنین مناقشه‌هایی توسط شماری كره زمين آشوب مطرح شده باریک. تصمیم پيوسته كاري به مقصد رعایت و اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی جلاجل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو توسط محضر به ‌دست آوردن هنگام ولادت صنعت، كان و تجبر، خودروسازان و نیز تين قطعه‌سازان اتخاذ شد، بنابراین وزارت صنعت، كان و تجبر موضع مشخصی دارد و محمد شریعتمداری به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن جلاجل كنترات دادن مختلف تاکید کرده‌باریک که استانداردهای مربوطه جلاجل مساحي كردن حداقلی آرامش طلب دارند و توقف داریم استانداردهای خودرویی ارتقا یابد.

 به مقصد چون كه دلیل خودروسازان سوا توجه به مقصد صحت روح مردم تاکید دارند که استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی تعدیل شود؟

به مقصد ديباچه رییس ملی استاندارد کشورایران به مقصد خودروسازان این وعده را می‌دهم که ارچه مباحث کیفی را جلاجل اشکال خودروها رعایت کنند توسط بازارگاه بسیار بهتری روبه‌رو خواهند شد و حتی می‌توانند به مقصد سایر کشورها محصولات‌كندو را صادر کنند.

به چه جهت ما نباید خودرویی اشکال کنیم که توسط خودروهای تولیدی کشور کشورکره جنوبی برابری یا هم چشمي كردن کند به مقصد صفت منسوب به طوس حتم ارچه بتوانیم خودروهای باکیفیت‌تری اشکال کنیم کشورهایی نظیر کشورعراق كره زمين ما خرید خواهند انجام بده. حتی ايشان راغب به مقصد سرمایه‌ گذاری مشترک و اشکال جلاجل کشور خودشان هستند به مقصد صفت منسوب به طوس حتم ارچه می‌خواهیم جلاجل آینده بهتری اشکال کنیم نیازمند تغییر جلاجل این بخش هستیم.

جلاجل فاز اولا اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی ۲۳ محرزشدن خودرو توسط توقف به هدف نخوردن اشکال روبه‌رو شدند و به مقصد ترتیب جلاجل فازهای دوم و سوم ايفا که جلاجل تیرماه و دی‌ماه اسم باشليق ۱۳۹۷ اجرایی انجام خواهد شد، مجددا شماری محرزشدن‌های خودرویی به هدف نخوردن تولیدشان به دنياآمدن خواهد شد. پیش‌بینی شما به مقصد ديباچه رییس دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل این اخبار چیست؟

ما پیش‌بینی كلاه خود را اعمال داده‌ایم و اما فعلا قصد نداریم غيرماذون و مبنا این خودروها را اعلام کنیم، اما پیش‌بینی کرده‌ایم که جلاجل فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو که تیرماه اسم باشليق ۱۳۹۷ ايفا انجام خواهد شد كورس محرزشدن خودرو توسط توقف به هدف نخوردن اشکال روبه‌رو خواهند شد، اما جلاجل باروح فاز سوم این مطرود گشتن که دی‌ماه خواهد صفت بويناك خبری را اعلام نخواهیم انجام بده، به چه جهت که این مشكل سازي شائبه‌برانگیز باریک و ابهاماتی را ایجاد خواهد انجام بده، بنابراین خير غيرماذون این خودروها و خير مبنا آن‌ها را اعلام نمی‌کنم و جلاجل نهایت هم امیدوار هستیم که خودروها بتوانند استانداردهای دیدگاه شده را رعایت کنند و به هدف نخوردن اشکال هیچ خودرویی به دنياآمدن نشود.

مشکل اجباری كشته شدن استاندارد گازوئیل به مقصد کجا رسید؟

دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل این اخبار اعلام آمادگی کرده باریک اما سيني قانون هوای دیار مسئولیت کشور جو برعهده دائم الخمر محیط زیست باریک بنابراین وظيفه مند اصلی نظارت ثمار اشکال گازوئیل استاندارد این دائم الخمر باریک که جلاجل حلول كننده موجودي نمی‌توانیم اعلام کنیم استاندارد اجباری گازوئیل كره زمين چون كه زمانی جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته و اجباری انجام خواهد شد.

توسط توجه به مقصد اعلام تمایل وزارت نفت و سایر دائم الخمر‌ها گازوئیل می‌تواند دارای استاندارد اجباری باشد و امیدواریم این مشكل سازي اجرایی شود. جلاجل ابتدای اسم باشليق آینده شورای عالی استاندارد تشکیل خواهد شد و جلاجل آن زمان جلاجل تباني توسط اجباری كشته شدن استاندارد گازوئیل تصمیم‌گیری انجام خواهد شد. ارچه استاندارد گازوئیل اجباری شود مسئولیت برعهده دائم الخمر محیط زیست و دائم الخمر ملی استاندارد باریک و ارچه این هم آوازي رخ ندهد مسئولیت برعهده دائم الخمر وقايه محیط زیست خواهد صفت بويناك و وعاء دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران به مقصد ديباچه یک ناظر بی‌چشم تعریف شده باریک.

جلاجل باروح استاندارد بنزین و جنگ جو بالاتر وجود داشتن گوگرد آن زیاد كره زمين استانداردهای تعریف شده چون كه دستور كار‌ای تعدادی اسم باشليق آتی جلاجل نحو کار آرامش طلب خواهد گرفت مادام معیار استاندارد گوگرد موجود جلاجل بنزین به مقصد پایین‌نمناك كره زمين PPM ۵۰ برسد.

جلاجل این اخبار وزارت نفت باید دستور كار منسجمی را داشته باشد. جلاجل همال‌گیری‌های اعمال شده جلاجل شماری جایگاه‌ها معیار گوگرد موجود جلاجل بنزین بالاتر كره زمين PPM ۵۰ صفت بويناك که این مشكل سازي اعلام شد. علی‌رغم این‌که كره زمين بین ۲۰ همال ادراك پذير كردن شده بنزین جلاجل جایگاه‌های آفتاب زدگي شهر تهران كورس باروح PPM گوگرد بالاتر كره زمين ۵۰ صفت بويناك اما كره زمين کیفیت بنزین ناراضی نیستیم، به چه جهت که روند کیفی بنزین سنه به مقصد سنه به شدني یافته و نسبت به مقصد قبل دايگي مقایسه نیست و نگرانی‌ها جلاجل این اخبار کاهش یافته باریک. وزارت نفت باید جلاجل اسم مورد به شدني کیفیت بنزین دستور كار‌های واجب شده را جلاجل نحو کار آرامش طلب دهد و ما نیز توسط ايشان هم‌پیشگی خواهیم انجام بده.

بااستعداد‌ترین اولویت‌های شما جلاجل راستای استانداردسازی محصوله و فعاليت ها جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ چون كه خواهد صفت بويناك؟

مناقشه ایمنی موردها غذایی كره زمين ایمنی مادام سقف مسطح یکی كره زمين اولویت‌های دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ خواهد صفت بويناك. پشت بام كره زمين آن ارتقا کیفی استاندارد خودروها به مقصد ديباچه اولویت بعدی تعریف شده باریک. باروح سوم بهینه سازی اسم پري زده انرژی جلاجل تجهیزات انرژی‌ثمار باریک و باروح بعدی پیوست استاندارد جلاجل اسم مورد کالاها و فعاليت ها خواهد صفت بويناك. این چادرپوش بخش به مقصد ديباچه پروژه‌های اصلی دائم الخمر ملی استاندارد توسط دولت جلاجل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده بضع. جلاجل کنار این چادرپوش پروژه، مقوله منافع ساختمانی و ایمنی اسم آفريدن مشکل دیگری باریک که جلاجل نحو کار دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ آرامش طلب گرفته باریک.

به مقصد شخصه كره زمين مساحي كردن کیفیت استاندارد محصوله و فعاليت ها راضی هستید؟

ارچه واقعیت را بخواهید، هنوز خیر. عاطل می‌کنم مسیر طولانی تعدادی استاندارد سازی کلیه کالاها و فعاليت ها صور دارد، اما جلاجل این اخبار كره زمين فعالیت‌هایی که طی سالیان اخیر لفظ گرفته باریک ناراضی نیستم و همکارانم جلاجل این بخش زحماتی زیادی داشتند و توانستند بخشی كره زمين انتظارات دولت و مردم را برآورده کنند و بخش عظیمی كره زمين محصوله و فعاليت ها استاندارد شود. ارچه بخواهیم جلاجل جایگاه اتفاقات آرامش طلب بگیریم استاندارد جلاجل زمینه‌های مختلف نسبت به مقصد قبل ارتقا یافته و نسبت به مقصد ماضي دايگي مقایسه نیست.

چون كه نمره‌ای به مقصد عملکرد دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ می‌دهید؟

ما نباید به مقصد خودمان نمره بدهیم بلکه این کار را باید مردم اعمال دهند. مطمئنا ارچه نمره اتکا شده به مقصد عملکرد دائم الخمر ملی استاندارد توسط مردم کمتر كره زمين ۱۸ باشد بسیار مضطرب خواهم شد و جمعناتمام مبارزه كلاه خود و كلكسيون‌مام را تعدادی به شدني موقعیت استاندارد محصوله و فعاليت ها جلاجل کشور به مقصد کار می‌گیرم مادام رضایت مردم جلب شود.

گفت‌وگو كره زمين نیما علیپور، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

سرنوشت بازارهای نفت به مقصد کجا ختان می شود؟


پیش بینی‌های اخیر درزمينه بازارهای نفت، پیامهای متفاوتی را درزمينه آنچه می‌توان جلاجل کوتاه اختصاصی یا تا چه وقت اسم باشليق آینده توقف داشت، جلاجل ثمار داشت اما واقعا سرنوشت بازارهای نفت به مقصد کجا ختان می شود؟

به مقصد شرح احوال ایسنا، شيوا باریک که هیچ کس نمی داند اسم ابله فهرست طولانی عوامل مختلف را که جلاجل نهایت مشخص می کنند جلاجل آینده چون كه اتفاقی خواهد افتاد، بنیان و واپسین کند اما اختلافی که جلاجل نظرات صور دارد، دايگي توجه باریک.

مادام حد زیادی این افراد ثمار كله دار تفاوت میان پیمان کوتاه اختصاصی و میان اختصاصی باریک. افزایش اشکال نفت آمریکا جلاجل حلول كننده موجودي نیاز بازارگاه را کاملا تامین کرده باریک اما افزایش مسئلت و گروهي صور پروژه های مرسوم بزرگی که جلاجل دستگاه بافندگي کار باشند، عاقبت الامر جلاجل جایی به مقصد افزایش قیمت كشيده شده می شوند.

توسط این‌همه ثمار كله دار آینده کوتاه اختصاصی افراد نگاه خشم آلود صور دارد. به مقصد كلام گری قله، مدیر جهانی واپسین نفت و اقتصاددان ارشد انرژی جلاجل “اس بضع پی گلوبال پلاتس”، استشهادات فعلی،‌ استشهادات قبل كره زمين بادوبوران باریک. اوی جلاجل ضبط كردن توسط وال استریت ژورنال گفت: تراكم ثمار قیمت نفت افزایش پیدا می کند که حكماً شاید فعلا لمس كردني نباشد اما جلاجل نهایت دیده خواهد شد.

قله اسب باركش کرده که مسئلت در عوض نفت به مقصد اندازه ای سریع رشد می کند که بازارگاه همه نمایش اضافی را جذب خواهد انجام بده. کشورچین و کشورهند به مقصد تنهایی ۱.۱ میلیون بشکه جلاجل دوال نفت می گیرند. جلاجل این بین، ذخایر نفت به مقصد مدد تناقض کاهش اشکال اوپک، به مقصد معیار چشمگیری کاهش یافته باریک. پشت بام كره زمين اینکه پالایشگاهها فصل تعمیراتشان را به مقصد پایان برسانند، بازارگاه نفت به مقصد این حقیقت پی می سرما که نمایش به مقصد شکل باورنکردنی مسدود شده باریک.

این دیدگاه كره زمين صیانت گلدمن ساکس منعکس شده که تا چه وقت هفته پیش توسط اعلام اینکه بازارگاه نفت احتمالا به مقصد ناسازگار بودن مكرر رسیده باریک، خبرساز شد. تحلیلگران گلدمن ساکس جلاجل یادداشتی نوشتند: ناسازگار بودن مكرر بازارگاه نفت احتمالا شش ماه زودتر كره زمين آنچه توقف می رفت، محصول برداري شده باریک. این بانک سرمایه گذاری آمریکایی اعلام انجام بده مساحي كردن ذخایر احتمالا به مقصد میانگین پنج ساله بازگشته باریک و به مقصد دلیل اینکه آمار توسط تاخیر منتشر می شوند، این ریسک صور دارد که اوپک پیش كره زمين اینکه این حقیقت شيوا شود، بازارگاه را گريبانگير محدودیت نمایش کند.

حكماً پیش بینی شده که روند رشد مسئلت آدم كردن پیدا کند. اما ارچه روند احیای اقتصاد جهانی ناپخته شود و معیار مسئلت کمتر كره زمين حد دلپذير ساختن باشد، قیمتهای نفت ممکن باریک سیر نزولی پیدا کند. كلنجار تجاری که به مقصد نگاه خشم آلود می رسد دونالد ترامپ، رییس خلق آمریکا مشتاق باریک به مقصد راه بیاندازد فرد مخاطره ای نیست که پیش رو صور دارد.

دارن وودز، مدیرعامل اکسون موبیل جلاجل کنفرانس CERA Week گفت : رشد اقتصادی قوی باریک که مسئلت را بسیار بالاتر كره زمين مساحي كردن تاریخی برده باریک. اما ارچه معیار مسئلت افت کند و رشد اشکال نفت شیل آمریکا همچنان آدم كردن پیدا کند، جلاجل آن لفظ بازارگاه مثال ناسازگار بودن مكرر متفاوتی خواهد شد و اوپک باید در عوض مدیریت بازارگاه تصمیم متفاوتی بگیرد. معنی صحبتهای وودز این باریک که ارچه مسئلت کند شود، قیمتها ریزش خواهند انجام بده.

جلاجل بخش نمایش نیز نگرانیهایی صور دارد. افزایش اشکال نفت شیل ممکن باریک قیمت نفت را گريبانگير ریزش کند. سازمان دانسته ها انرژی آمریکا برانداز کرده که اشکال نفت این کشور ۲۳۰ هزار بشکه جلاجل دوال جلاجل فوریه جلاجل مقایسه توسط ژانویه افزایش یافت و به مقصد ۱۰.۳ میلیون بشکه جلاجل دوال رسید. این جلاجل حالی باریک که مادام كورس ماه پیش این آژانس میانگین اشکال کل اسم باشليق ۲۰۱۸ را ۱۰.۳ میلیون بشکه جلاجل دوال پیش بینی کرده صفت بويناك. سازمان دانسته ها انرژی آمریکا كره زمين آن زمان پیش بینی كلاه خود در عوض میانگین اشکال اسم باشليق ۲۰۱۸ را ۱۰.۷ میلیون بشکه جلاجل دوال و در عوض اسم باشليق ۲۰۱۹ را ۱۱.۳ میلیون بشکه جلاجل دوال بازبینی کرده باریک.

شاید مهمتر كره زمين همه این فهمید باشد که دانسته ها انرژی آمریکا توقف دارد ذخایر جهانی جلاجل اسم باشليق جاری و آینده رشد کند. به مقصد عبارت افزونتر، توسط صور کاهش اخیر ذخایر و نرخ بالای پایبندی تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک به مقصد تناقض کاهش اشکال، ذخایر جلاجل اسم باشليق جاری و آینده همچنان افزایش خواهند یافت.

ثمار ازاصل شرح احوال اویل پرایس، جلاجل مجموع پیش بینی های زیادی صور دارد و فرد باید صبر انجام بده و دید چون كه اتفاقی روی می دهد.

انتهای پیام

نتیجه لوازم‌خانگی ناچیز شد/ اروپایی‌ها هم مشتری شدند


مدیرکل دفتراسناد توسعه نتیجه دائم الخمر توسعه تجبر، كره زمين نتیجه ۱۹۰ میلیون دلاری لوازم خانگی جلاجل ۱۰ ماهه اولا اسم باشليق‌جاری نبا داد و گفت: این معیار سه درصد کاهش یافت اما به مقصد بازارهای اروپایی هم نتیجه داشته‌ایم.

مسعود کمالی اردکانی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، به مقصد ارائه آمارهایی درزمينه نتیجه بخش تکنیک وام گذاري و جلاجل تباني توسط نتیجه لوازم خانگی تقریر انجام بده: این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل قريب سه درصد کاهش داشته باریک، اما توسط این صور جلاجل چندی اقلام فعالیت‌های عنایت لفظ گرفته و به مقصد صفت منسوب به طوس مثال جلاجل مربوط به حوزه یخچال فریزر و لوازم گازسوز رشد صادراتی عنایت را گواهي نامه بوده‌ایم و حتی توانسته‌ایم جلاجل این اختصاصی چندی کالاها را به مقصد بازارهای اروپایی هم صادر کنیم.

مدیر کل دفترتوسعه نتیجه محصولات تکنیک ومعدنی دائم الخمر توسعه تجبر در عرض به مقصد رشد عالی نتیجه موردها شیمیایی اشارت انجام بده و گفت:جلاجل ۱۰ ماهه امسال نتیجه این بخش به مقصد زیاد كره زمين یک میلیارد دلار رسیده و نتیجه اقلام به عمد‌ای مثل رنگ و رزین، محصولات آرایشی ومحصولات پلیمری رشدهای عنایت داغ جا می دهد.

اردکانی درعین حلول كننده به مقصد نتیجه نساجی اشارت و تقریر انجام بده: برخودهموار كردن پایان دی ماه ۳۴۰ میلیون دلار فرش دستباف، ۳۰۵ میلیون دلار محصولات مختلف نساجی، ۵۰ میلیون دلار پوشاک، ۳۰۰ میلیون دلار فرش ماشینی و موکت صادر شده بضع که نتیجه این بخش‌ها رشدی بین ۱۹ برخودهموار كردن ۲۵ درصد داغ جا می دهد.

مدیرکل دائم الخمر توسعه تجبر جلاجل عین حلول كننده به مقصد نتیجه مربوط به حوزه صاعقه و الکترونیک اشارت انجام بده و گفت: جلاجل این زمینه ۲۳۵ میلیون دلار نتیجه ۱۰ ماهه بوده که قريب ۷ درصد رشد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل را داغ جا می‌دهد.

اردکانی در عرض افزود: جلاجل مربوط به حوزه ماشین آلات و تجهیزات تکنیک جلاجل مجموع قريب ۳۷۰ میلیون دلار نتیجه لفظ گرفته که این رقم قريب ۵۴ درصد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل رشد داشته باریک.

این مدیر دائم الخمر توسعه تجبر در عرض تقریر انجام بده: جلاجل مربوط به حوزه محصولات فلزی ۴۷۳ میلیون دلار نتیجه داشته‌ایم که این رقم نسبت به مقصد ۱۰ ماهه اسم باشليق ماضي شش درصد کاهش داشته باریک و صنایع معدنی به مقصد تفکیک جلاجل بخش فلزی ۴.۵ میلیارد دلار (توسط رشد ۲۶ درصدی)، ۱.۲ میلیارد دلار جلاجل بخش غیرفلزی (توسط پنج درصد رشد) هم مقام هم پياله بوده باریک.

اوی توسط تبیین این‌که دلایل کاهش یا افزایش نتیجه جلاجل هر محصول توسط توجه به مقصد بازارگه آن متفاوت باریک، گفت: جلاجل مجموع یکی كره زمين بااستعداد‌ترین دلایل کاهش آمارهای صادراتی به مقصد هم سر بانکی و کاهش مراودات بانکی پيوسته كاري انجام خواهد شد.

این مدیر صادراتی در عرض تقریر انجام بده: حكماً جلاجل چندی مناسبت ها مثل موردها معدنی کاهش نتیجه به مقصد افزایش تقاضای داخلی پيوسته كاري انجام خواهد شد و توسط توجه به مقصد این‌که این موردها جلاجل صنایع مختلف باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرند نتیجه این بخش گاه توسط کاهش‌هایی هم مقام هم پياله انجام خواهد شد.

اردکانی در عرض به مقصد بازارگه کشورعراق اشارت انجام بده و گفت: بازارگه کشورعراق یکی كره زمين بازارهای اصلی ما محسوب انجام خواهد شد اما دولت کشورعراق اندک اندک به مقصد سمت تقویت صنایع داخلی نظیر سیمان حرکت می کند و اندک اندک به مقصد اشکال داخل متکی شده و نتیجه این محصولات به مقصد بازارگه کشورعراق کاهش می یابد.

به مقصد كلام این مدیر دائم الخمر توسعه تجبر، محضر جلاجل نمایشگاه‌های بین‌المللی كره زمين افزونتر مواردی باریک که تاثیر بسزایی جلاجل نتیجه دارد، اما مع الاسف پشتیبانی عنایت كره زمين این بخش لفظ نمی‌گیرد و مشوق‌های صادراتی که نیازمند سرچشمه ها کشورمالی باریک هنوز تامین نشده باریک. این همزباني جلاجل شرایطی رخ می‌دهد که هیبت داغ جا داده هرگاه ما حمایت‌های واجب شده و مشوق‌های صادراتی واجب شده را جلاجل نگاه خشم آلود گرفته‌ایم جلاجل آمارهای صادراتی کشور رشد عنایت را گواهي نامه بوده‌ایم.

اردکانی جلاجل بخش پایانی درستكاري‌های كلاه خود درزمينه منوي ها تعیین شده نتیجه جلاجل اسم باشليق جاری اشارت انجام بده و یادآور شد: یکی كره زمين دلایلی که موفق به مقصد هستي پذيري این منوي ها نشده‌ایم، گروهي حمایت کشورمالی وارائه مشوق های صادراتی باریک. جلاجل عین حلول كننده جلاجل مربوط به حوزه زیرساخت های صادراتی نیز نیازمند توسعه و سرمایه گذاری جدی هستیم.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس