قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

پیگیری شهرستان زنگنه تعدادی بازگرداندن مدیران برکنار شده

جابجایی تعدادی كره زمين مدیران نواحي شرکت توزيع شدن فرآورده های نفتی توسط تذکر بیژن شهرستان زنگنه، به ‌دست آوردن نفت که هیبت اسم باشليق ها مدیریت نازخرامي های مختلف کشور را دارد و تاکید اوی مبنی اشاره با گوشه چشم پوشی كره زمين مشکلات پیش وارد به ذهن رو به مقصد رو شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پشت بام كره زمين جابجایی تعدادی كره زمين مدیران نواحي شرکت توزيع شدن فرآورده‌های نفتی شهرستان زنگنه جلاجل نامه ایی جرم بخش به مقصد علیرضا صادق‌آبادی، معاف به ‌دست آوردن و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و توزيع شدن فرآورده‌های نفتی کشورایران اشارتاً تاکید ثمار اینکه اقدام لفظ گرفته اصولی و دايگي دفاع باریک،زن خواهي ابقای بيگانگان مذکور شد.

جلاجل قسمتی كره زمين این نامه وارد به ذهن باریک “آلات لهو شدم که جلاجل پی مدل سؤال كره زمين این‌جانب جلاجل مجلس، شرکت توزيع شدن تعدادی كره زمين مدیران استانی كلاه خود را به مقصد علت طفره جلاجل تعامل توسط عوامل توزیع و برج دريايي فرآورده برکنار کرده باریک که گرچه این اقدام به مقصد‌صفت منسوب به طوس اصولی، منطقی و دايگي دفاع باریک، لیکن كره زمين آنجایی که این‌جانب همين جلاجل درافتادن اختصاصی خدمتگزار كلاه خود، همه موفقیت‌ها را كره زمين آن همکارانم عامدا و طفره‌ها و مشکلات و عواقب کمتجربه كره زمين آن‌ها را شخصاً توسط قلب‌وجان پذیرفته‌مام، لذا ثمار زیرساخت همین مايه، نحو فرمایید همکارانی که به مقصد این علت برکنار شده‌بضع، توسط چشم خانه، جلاجل سمت‌های كلاه خود ابقا شوند.”

کوله شهرستان بار هیبت مدیریتی شهرستان زنگنه باعث شده اکنون به مقصد این نتیجه برسد که جلاجل پیمان فعلی ارچه بخواهیم کشور پیش برود باید همه تعامل و همراهی کنند.شهرستان زنگنه  اشارتاً اینکه تصمیم مدیران توزيع شدن را نفی نکرده  باریک ولی تاکید دارد که مادام زمانی که مدیری سرپيچي شخصی نداشته به مقصد دلیل قصور جلاجل کار برکنار نشود بلکه باید ابل را یادآور شد و به مقصد او کمک انجام بده مادام مسیرش را طی کند.

درحالی که جلاجل این میان مجموعه ایی تغییر و مكان به مقصد جایی مدیران را کودتا می خوانند و جلاجل پی هر اتفاقی به مقصد كنار زدن سیاه نمایی هستند،باید گفت این توقف زیادی نیست که به ‌دست آوردن نفت كره زمين مدیرانش بخواهد توسط جمعناتمام صور خدمتگزار رسانی کنند.


هیبت سالها محضر جلاجل مدیریت چالشهای کشور باعث شده شهرستان زنگنه توسط محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين حق كلاه خود و توسط پذیرش عواقب کمتجربه كره زمين طفره ها مدیران جلاجل سطرها مختلف را به مقصد همدلی و همبستگی زیادتر تعدادی رد شدن كره زمين مشکلات دردسترس کند.

ثمار ازاصل این شرح احوال، جلاجل پی پیگیری به ‌دست آوردن نفت صادق آبادی جلاجل نامه ای به مقصد سیدمحمدرضا موسوی يابس، مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی نحو بررسی علت برکناری تعدادی كره زمين مدیران را صادر انجام بده.

جلاجل این نامه وارد به ذهن باریک “جلاجل صورتی که دلیل برکناری تعدادی كره زمين مدیران نواحي توزيع شدن، صرفاً ناتوانی جلاجل تعامل صحیح توسط عوامل توزیع و برج دريايي آفتاب زدگي و در عرض طفره جلاجل اجرای دستور كار های شرکت ملی توزيع شدن که كره زمين وظایف اصلی و ذاتی هر مدیری باریک، چشم خانه و شرح احوال آن را به مقصد اینجانب ارائه نمائید.”

انتهای پیام

باید توان هم چشمي كردن توسط جنوب خلیج پارس را داشته باشیم


به ‌دست آوردن راه و شهرسازی اعلام انجام بده: لنگرگاهها کشورایران ارچه می‌خواهند به مقصد نيت ها جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده دسترسی داشته باشند باید اثر داغ دهند که توان هم چشمي كردن توسط لنگرگاهها جنوب خلیج پارس را دارند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، عباس آخوندی جلاجل مراسم هفته برج دريايي‌ونقل تقریر انجام بده: آنچه جلاجل برج دريايي‌ونقل دریایی بیشترین اهمیت را دارد ایجاد قوچ هم چشمي كردن جلاجل لنگرگاهها کشورایران باریک. ما باید بتوانیم كره زمين نگاه خشم آلود هوشمندی، ایمنی و توان لين‌افزاری و كريه‌افزاری اثر داغ دهیم که لنگرگاهها کشورایران آمادگی كاربرد كره زمين ظرفیت‌های كلاه خود را دارا هستند.

اوی توسط تبیین اینکه پسفردا نیاز به مقصد تغییر جلاجل نگاه واحد وزن معادل به مقصد مزیت نسبی صور دارد، تاکید انجام بده: جلاجل این تردیدی نیست که موقعیت جغرافیایی کشورایران در عوض تبدیل كشته شدن به مقصد محوریت برج دريايي‌ونقل شهربان  درخور اطفال باریک اما زمانی می‌توان كره زمين این ظرفیت كاربرد انجام بده که مزیت نسبی به مقصد مزیت قطعی تبدیل شود و ما به مقصد ظرفیت‌های ایجاد شده كلاه خود ببالیم.

به ‌دست آوردن راه و شهرسازی توسط اشارت به مقصد لزوم گشايش نفوذ راه‌پولادين جلاجل لنگرگاهها کشورایران گفت: جلاجل بازدیدی که كره زمين دريابار هامبورگ جلاجل کشورآلمان داشتم مشاهده کردم که این دريابار ۳۲۰ کیلومتر به هدف نخوردن ریلی داخلی دارد كره زمين این رو این نیاز صور دارد که لنگرگاهها ما نیز بتوانند چنین ظرفیتی را ایجاد کنند و برج دريايي‌ونقل ترکیبی جلاجل تمامی ايشان به مقصد صور آید.

آخوندی افزود: ما باید توسط توجه به مقصد سرمایه‌گذاری‌های گسترده لفظ گرفته جلاجل لنگرگاهها کشورایران این توان را ایجاد کنیم که كره زمين نگاه خشم آلود لجستیک این لنگرگاهها شانس هم چشمي كردن كلاه خود را افزایش دهند. جلاجل وزارتخانه نیز بدي ها برج دريايي‌ونقل مفهوم لجستیک را به مقصد شکل جدی كنار زدن می‌کند و ما به مقصد كنار زدن آن هستیم که توسط جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن یک مدیر در عوض هر یک كره زمين کریدورهای کشورایران امکان تباني لجستیک جلاجل ايشان مهيا شود.

انتهای پیام

تأکید روحانی بر لزوم رفع تبعیض‌های ناروا/کمک دولت به زلزله‌زدگان کرمان


در آستانه سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور، جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران به ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی و بحث و بررسی درباره این موضوع اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور که ریاست این جلسه هیأت دولت را برعهده داشت، با بیان اینکه “مردم باید در زندگی روزمره خود رعایت حقوق شهروندی را احساس کنند”، تمام دستگاه‌های اجرایی را به اهتمام ویژه در این‌باره توصیه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رفع تبعیضات ناروا و رعایت کامل حقوق اقوام، مذاهب و زنان را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی باید پیشگام در رعایت این حقوق باشند.

وی ادامه داد: اگرچه رعایت کامل حقوق شهروندی به نهادها و قوای دیگر هم مربوط می‌شود، ولی قوه مجریه باید در اجرای منشور پیشگام باشد و در حیطه اختیارات قانونی خود، با تعرض به حقوق مردم مقابله کند.

روحانی تصریح کرد: حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق اشتغال و کار شایسته، برخی از مواد مهم بیست‌ودوگانه در منشور حقوق شهروندی است که تحقق آنها، پیگیری جدی برای رفع موانع را می‌طلبد.

رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌های اجرایی خواست که در نخستین سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی، گام نخست خود در این مسیر را به مردم گزارش کنند.

بر اساس این گزارش، هیأت دولت در ادامه این جلسه با اختصاص مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینه‌های ضروری با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری برای آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان کرمان موافقت کرد.

همچنین پرداخت کمک بلاعوض جهت احداث سه هزار واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد ۶۰ میلیون ریال و احداث یکهزار و ۶۱۲ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال، تعمیر یکهزار واحد مسکونی شهری و روستایی و واحدهای تجاری به ازای هر واحد ۲۰ میلیون ریال و تأمین لوازم خانگی چهار هزار ۶۱۲ واحد مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد ۲۰ میلیون ریال مورد تصویب دولت قرار گرفت.

انتهای پیام

آواز / به تنگ آمده خبری ۲۵ آذر ۹۶

بسته خبری ۲۵ آذر ۹۶

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۵ آذر ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم.

سایپا سراتو را دوباره گران انجام بده


سایپا در عوض ششمین شهر بار جلاجل یک ماه اخیر سراتو را مادام ۱۴ میلیون ده ريال گران انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، سيني بخشنامه سنه ماضي این شرکت به مقصد نمایندگی‌های فروش، سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰ آپشنال قريب ۱۴ میلیون ده ريال گران شده و قیمت آن كره زمين ۱۰۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ده ريال به مقصد ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ده ريال رسیده باریک.

ایضاً قیمت جدید سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰ نیز قريب ۱۰۰ میلیون ده ريال اعلام شده باریک. قیمت قبلی این خودرو ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار ده ريال صفت بويناك.

این شرکت قیمت جدید سراتو گیربکس دستی ۱۶۰۰ آپشنال را نیز قريب ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ده ريال اعلام کرده باریک. قیمت قبلی این خودرو ۸۶ میلیون و ۴۲۹ هزار ده ريال صفت بويناك.

یک ماه پیش نیز این شرکت سراتو را مادام ۵ میلیون ده ريال گران کرده صفت بويناك.

انتهای پیام

تشکیل کارگروه خصوصی تعدادی رفع مشکلات ارتباطی مدیر کرمان


به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها طی مراوده تلفنی توسط استاندار کرمان گقت: کارگروه خصوصی‌ای به مقصد منظور تقویت و توسعه جامه زنان هندي ارتباطی مدیر کرمان جلاجل وزارتخانه راه اندازی شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمدجواد جهرمی، جلاجل پی جلي كورس زلزله به مقصد مهتر ۶.۱ و ۶.۲ ریشتری و پشت بام لرزه های مختلف جلاجل مدیر کرمان و ایضاً نابساماني ایجاد شده جلاجل شبکه های ارتباطی مدیر، پس ازآن كره زمين ه مبستر شدن پنجشنبه ۲۳ آذرماه طی مراوده تلفنی توسط استاندار کرمان، گفت: کارگروه خصوصی ای به مقصد منظور تقویت و توسعه جامه زنان هندي ارتباطی مدیر کرمان جلاجل وزارتخانه راه اندازی شده باریک.

به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها توسط اشارت به مقصد اقدامات لفظ گرفته جلاجل صوب رفع مشکلات ارتباطی مدیر کرمان، افزود: به مقصد منظور رفع مشکل جامه زنان هندي ارتباطی مدیر کرمان به مقصد اپراتورهای هم محفل اولا، ایرانسل و رایتل دستورات خصوصی ای داده شده باریک.

آذری جهرمی مردم کرمان را مردمی دلير و نترس برشمرد و ديباچه انجام بده: مردم مدیر کرمان جلاجل پیروزی شورش اسلامی و ایضاً لشکر ۴۱ ثارالله(ع) جلاجل دوران دفاع مقدس، وعاء تاثیرگذاری داشته‌بضع، بنابراین مردم کرمان حق زیادی ثمار گردن شورش دارند و شایسته بهترین ها هستند.

اوی اشارتاً اشعاركننده همدردی توسط مردم زلزله مضروب شهر های کرمان و راور، یادآورشد: جلاجل اولین مجال مهلت به مقصد همزباني جمعی كره زمين معاونین صوب دیدار توسط مردم شریف و شكيبا بودن و ایضاً بازدید كره زمين موقعیت شبکه های ارتباطی به مقصد مدیر کرمان سفيران خواهم انجام بده.

به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها جلاجل این گفتگوی نیم ساعته، تاکید انجام بده: جلاجل آینده ای نزدیک تیمی كره زمين کارشناسان وزارتخانه بي تكلفانه صوب پایش نقاط کور و فاقد جامه زنان هندي ارتباطی تلفن هم محفل، به مقصد مدیر کرمان سفيران خواهند انجام بده.

انتهای پیام

آواز / به تنگ آمده خبری ۲۲ آذر ۹۶

بسته خبری ۲۲ آذر ۹۶

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۲۲ آذر ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

آواز / مقفل خبری ۲۱ آذر ۹۶

ایسنابیست

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي هم آوازي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۲۱ آذر ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

احيانا کاهش نرخ عالم ها خروجی


افزایش نرخ عالم ها بيرون رفت كره زمين کشور جلاجل فرودگاه‌ها پسفردا هم همچنان لبخند سروصداترین نبا اقتصادی صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل پی پیشنهاد دولت جلاجل لایحه بي پروايي كردن ۱۳۹۷ مبنی ثمار افزایش عالم ها خروجی كره زمين کشور كره زمين ۷۰ به مقصد ۲۲۰ هزار ده هزار دينار جلاجل حد بار اول و در عوض بارهای دوم و سوم جلاجل هر اسم باشليق به مقصد ترتیب ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار ده هزار دينار و به مقصد همین ترتیب بالاتر، که طی چالاک و پسفردا توسط بیانات‌های بعضا نوشين مردم مواجه شده، پسفردا ستايش شده واعظی – رییس دفتراسناد رییس خلق – جلاجل مقام دفاع كره زمين این پیشنهاد برآمد و گفت که یکی ازمنابعی که در عوض کمک به مقصد اقشار ضعیف جامعه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده همین عالم ها بيرون رفت كره زمين کشور باریک، ولی سخنان بعدی اوی حاکی كره زمين احيانا پشت سر‌نشینی دولت كره زمين این پیشنهاد صفت بويناك. به مقصد كلام اوی قطعا دولت همين به مقصد نظرات مردم توجه کرده باریک و هر مكان دیده تصمیم گرفته شده دولت توسط عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نگاه خشم آلود نهایی كلاه خود را توسط خواهان شدن مردم تطبیق داده باریک.

واعظی به يادماندني انجام بده که ما این تشكيل را خواهیم داشت که ارچه جلاجل تصمیمات دولت، فشاری به مقصد قشری كره زمين مردم بیاید آن را بازنگری کنیم.

بنزین گران انجام خواهد شد؟

جلاجل آكروبات (د) پيروي یک لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق ۱۳۹۶  وارد به ذهن صفت بويناك که وزارت نفت كره زمين طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف باریک نسبت به مقصد نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله تبرئه نفت خمود و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین سرچشمه ها کشورمالی سهم دولت جلاجل توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و سرچشمه ها باروح نیاز را كره زمين مقام افزایش پنج درصد به مقصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت رخت شو، نفت کوره، رخت شو مایع و نفت هواپیما تأمین و پشت بام كره زمين واریز به مقصد خزينه ها داری کل کشور مادام ديواركشي شدن ۱۵ هزار ریال به مقصد اسم پري زده برساند و همین فهمید شائبه افزایش قیمت بنزین را ایجاد انجام بده؛ به مقصد طوری‌که رئیس دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن پسفردا جلاجل نشست كلاه خود جانورصفت افزایش قیمت بنزین توسط اشاعت به مقصد زردتشتي ٤٨ هزار میلیارد تومانی در عوض درآمدزایی كره زمين مقام تنقیح قیمت حامل های انرژی جلاجل بي پروايي كردن امسال و اسم باشليق های قبل گفت که در عوض افزایش قیمت بنزین فعلا دستور كار‌ای مشخص نیست و هر نوع تصمیمی داده ها رسانی و اعلام می شود.

ثمار ازاصل این شرح احوال، نهایی حد ای که جلاجل قیمت بنزین تغییر ایجاد شد جلاجل خردادماه اسم باشليق ۱۳۹۴ و جلاجل راستای یکسان سازی قیمت بنزین صفت بويناك که طی آن قیمت بنزین سهمیه ای كره زمين ۷۰۰ ده هزار دينار به مقصد هزار ده هزار دينار تغییر یافت. ایضاً نرخ بنزین سوت كشيدن ۱۲۰۰ ده هزار دينار و گازوئیل ۳۰۰ ده هزار دينار تعیین شد.

نسبت حماقت دادن حق مردم باریک؛ کیفیت خودروها را مميزي نکنید!

وزارت صنعت، كان و تجبر نيرنگ ساز هم اقدام به مقصد مميزي شرح احوال ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این شهر بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را كره زمين شرح احوال منتشره حذف شدني کرده باریک مادام رسانه‌ها و به مقصد‌پيامدها آن شهروندان كره زمين کاهش احتمالی کیفیت این محصولات آگاه كردن نشوند. به مقصد راستی به چه دليل این وزارتخانه به مقصد ديباچه متولی این مربوط به حوزه جلاجل کشور كره زمين پخش کامل شرح احوال ارزیابی کیفی خودروهای داخلی واهمه دارد؟!

خریداران پسفردا سکه حراجی پستان کردند

پسفردا قريب ۵۳۰۰ قطعه سکه جمعناتمام و نیم بهار هنگام آزادی جلاجل حراجی بانک کارگشایی به مقصد فروش رفت و طی آن ۲۹۰۰ قطعه سکه جمعناتمام بهار هنگام توسط بنیاد قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار ده هزار دينار فروخته شد. جلاجل فروش هر قطعه جمعناتمام بهار هنگام باغ ها قیمت به مقصد یک میلیون و ۴۰۷ هزار ده هزار دينار و حداکثر قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار ده هزار دينار رسید. این جلاجل حالی باریک که جلاجل بازارگاه آزاد قیمت‌ها که كره زمين صبح به مقصد قريب یک میلیون و ۴۱۵ هزار ده هزار دينار رسیده صفت بويناك مادام عصر قريب ۹ ده هزار دينار كم ارزش شده و قیمت‌های آخركار مادام یک میلیون و ۴۰۶ ده هزار دينار نیز صفت بويناك.

۱۳ هزار میلیارد ده هزار دينار چک عقب گرد خورد

جلاجل ماه ماضي (عقرب) زیاد‌كره زمين ۱۳ هزار میلیارد ده هزار دينار چک صادر شده به مقصد دلیل کامل نبودن موجودی شمار صادر کننده چک عقب گرد خورد.

دلار کمی پایین آمد

دلار که دوال ماضي به مقصد بالاترین نرخ امسال رسید، قیمت آن پسفردا three ده هزار دينار کاهش یافت و به مقصد ۴۲۱۴ ده هزار دينار رسید.

انتهای پیام

آواز / به تنگ آمده خبری ۱۹ آذر ۹۶

ایسنابیست

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي هم آوازي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۹ آذر ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس