قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 5)

خارجی

نتیجه لوازم‌خانگی ناچیز شد/ اروپایی‌ها هم مشتری شدند


مدیرکل دفتراسناد توسعه نتیجه دائم الخمر توسعه تجبر، كره زمين نتیجه ۱۹۰ میلیون دلاری لوازم خانگی جلاجل ۱۰ ماهه اولا اسم باشليق‌جاری نبا داد و گفت: این معیار سه درصد کاهش یافت اما به مقصد بازارهای اروپایی هم نتیجه داشته‌ایم.

مسعود کمالی اردکانی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، به مقصد ارائه آمارهایی درزمينه نتیجه بخش تکنیک وام گذاري و جلاجل تباني توسط نتیجه لوازم خانگی تقریر انجام بده: این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل قريب سه درصد کاهش داشته باریک، اما توسط این صور جلاجل چندی اقلام فعالیت‌های عنایت لفظ گرفته و به مقصد صفت منسوب به طوس مثال جلاجل مربوط به حوزه یخچال فریزر و لوازم گازسوز رشد صادراتی عنایت را گواهي نامه بوده‌ایم و حتی توانسته‌ایم جلاجل این اختصاصی چندی کالاها را به مقصد بازارهای اروپایی هم صادر کنیم.

مدیر کل دفترتوسعه نتیجه محصولات تکنیک ومعدنی دائم الخمر توسعه تجبر در عرض به مقصد رشد عالی نتیجه موردها شیمیایی اشارت انجام بده و گفت:جلاجل ۱۰ ماهه امسال نتیجه این بخش به مقصد زیاد كره زمين یک میلیارد دلار رسیده و نتیجه اقلام به عمد‌ای مثل رنگ و رزین، محصولات آرایشی ومحصولات پلیمری رشدهای عنایت داغ جا می دهد.

اردکانی درعین حلول كننده به مقصد نتیجه نساجی اشارت و تقریر انجام بده: برخودهموار كردن پایان دی ماه ۳۴۰ میلیون دلار فرش دستباف، ۳۰۵ میلیون دلار محصولات مختلف نساجی، ۵۰ میلیون دلار پوشاک، ۳۰۰ میلیون دلار فرش ماشینی و موکت صادر شده بضع که نتیجه این بخش‌ها رشدی بین ۱۹ برخودهموار كردن ۲۵ درصد داغ جا می دهد.

مدیرکل دائم الخمر توسعه تجبر جلاجل عین حلول كننده به مقصد نتیجه مربوط به حوزه صاعقه و الکترونیک اشارت انجام بده و گفت: جلاجل این زمینه ۲۳۵ میلیون دلار نتیجه ۱۰ ماهه بوده که قريب ۷ درصد رشد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل را داغ جا می‌دهد.

اردکانی در عرض افزود: جلاجل مربوط به حوزه ماشین آلات و تجهیزات تکنیک جلاجل مجموع قريب ۳۷۰ میلیون دلار نتیجه لفظ گرفته که این رقم قريب ۵۴ درصد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل رشد داشته باریک.

این مدیر دائم الخمر توسعه تجبر در عرض تقریر انجام بده: جلاجل مربوط به حوزه محصولات فلزی ۴۷۳ میلیون دلار نتیجه داشته‌ایم که این رقم نسبت به مقصد ۱۰ ماهه اسم باشليق ماضي شش درصد کاهش داشته باریک و صنایع معدنی به مقصد تفکیک جلاجل بخش فلزی ۴.۵ میلیارد دلار (توسط رشد ۲۶ درصدی)، ۱.۲ میلیارد دلار جلاجل بخش غیرفلزی (توسط پنج درصد رشد) هم مقام هم پياله بوده باریک.

اوی توسط تبیین این‌که دلایل کاهش یا افزایش نتیجه جلاجل هر محصول توسط توجه به مقصد بازارگه آن متفاوت باریک، گفت: جلاجل مجموع یکی كره زمين بااستعداد‌ترین دلایل کاهش آمارهای صادراتی به مقصد هم سر بانکی و کاهش مراودات بانکی پيوسته كاري انجام خواهد شد.

این مدیر صادراتی در عرض تقریر انجام بده: حكماً جلاجل چندی مناسبت ها مثل موردها معدنی کاهش نتیجه به مقصد افزایش تقاضای داخلی پيوسته كاري انجام خواهد شد و توسط توجه به مقصد این‌که این موردها جلاجل صنایع مختلف باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرند نتیجه این بخش گاه توسط کاهش‌هایی هم مقام هم پياله انجام خواهد شد.

اردکانی در عرض به مقصد بازارگه کشورعراق اشارت انجام بده و گفت: بازارگه کشورعراق یکی كره زمين بازارهای اصلی ما محسوب انجام خواهد شد اما دولت کشورعراق اندک اندک به مقصد سمت تقویت صنایع داخلی نظیر سیمان حرکت می کند و اندک اندک به مقصد اشکال داخل متکی شده و نتیجه این محصولات به مقصد بازارگه کشورعراق کاهش می یابد.

به مقصد كلام این مدیر دائم الخمر توسعه تجبر، محضر جلاجل نمایشگاه‌های بین‌المللی كره زمين افزونتر مواردی باریک که تاثیر بسزایی جلاجل نتیجه دارد، اما مع الاسف پشتیبانی عنایت كره زمين این بخش لفظ نمی‌گیرد و مشوق‌های صادراتی که نیازمند سرچشمه ها کشورمالی باریک هنوز تامین نشده باریک. این همزباني جلاجل شرایطی رخ می‌دهد که هیبت داغ جا داده هرگاه ما حمایت‌های واجب شده و مشوق‌های صادراتی واجب شده را جلاجل نگاه خشم آلود گرفته‌ایم جلاجل آمارهای صادراتی کشور رشد عنایت را گواهي نامه بوده‌ایم.

اردکانی جلاجل بخش پایانی درستكاري‌های كلاه خود درزمينه منوي ها تعیین شده نتیجه جلاجل اسم باشليق جاری اشارت انجام بده و یادآور شد: یکی كره زمين دلایلی که موفق به مقصد هستي پذيري این منوي ها نشده‌ایم، گروهي حمایت کشورمالی وارائه مشوق های صادراتی باریک. جلاجل عین حلول كننده جلاجل مربوط به حوزه زیرساخت های صادراتی نیز نیازمند توسعه و سرمایه گذاری جدی هستیم.

انتهای پیام

زیاد كره زمين ۲۰۰۰شماره فرستادن‌کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شد


یکی كره زمين راه‌های مقابله توسط پیامک‌های تبلیغاتی شکایت به مقصد سامانه و معرفی شماره‌های فرستنده صفت بويناك؛ راهی که باآنكه كاستن صفت بويناك اما نمی‌توانست پیش‌گیرنده باشد. به مقصد همین دلیل تصمیم ثمار آن شد که جلوی فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی كره زمين بدون شك اول و توسط اپراتورها گرفته شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پیامک‌های تبلیغاتی كره زمين آن ميراث ها باریک که هر یک كره زمين مشترکان موبایلی باغ ها یک شهر بار هیبت کرده‌بضع. پوشيدگي این هیبت حسب معمول به مقصد بدون شك یک شهر بار ختان نشده و فرستادن این پیامک‌ها چنین آنجا زیاد شده که صدای کاربران را هم درآورده باریک؛ اینکه گاه و بیگاه و جلاجل زمان‌های نامناسب صدای دریافت پیامک را می‌شنوند و زمانی که توسط تصور پیغام شخصی نشاني گوشی كلاه خود می‌روند، توسط حجم انبوهی كره زمين تبلیغات روبه‌رو می‌شوند.

این مشکل باعث شد کاربران شکایات كلاه خود را كره زمين راه‌های مختلف به مقصد گوش مسوولان برسانند. باآنكه پیامک‌های تبلیغاتی ریشه‌ای عمیق دارد و زمان آن هم محصول به مقصد یکی كورس اسم باشليق ماضي نیست، اما جلاجل یک اسم باشليق اخیر بي همسري جدی در عوض نهی كره زمين آن‌ها و ایجاد مزاحمتشان ایجاد شد. پوشيدگي جلاجل حالی که اول فرستادن پیامک‌ها توسط سرشماره‌های مشخصی اعمال می‌شد و به مقصد نحوی مسدود وزیر ها ايشان آسوده بودن‌نمناك صفت بويناك، حاصل کردن‌وکارهایی که یکی كره زمين بااستعداد‌ترین راه‌های تبلیغات كلاه خود را فرستادن این پیامک‌ها می‌دانستند، نشاني شماره‌های شخصی رفتند.

فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی توسط شماره‌های شخصی هم جلاجل مرحله اي از زمان‌ای به مقصد یکی كره زمين مشکلات کابران تبدیل شد؛ بنابراین مسوولان ارتباطی راه ويد را جلاجل ایجاد مصوبه‌ای در عوض مقابله‌ی جدی توسط این پیامک‌ها دانستند و تصمیم ثمار آن شد دستورالعملی در عوض نهی كره زمين فرستادن آن‌ها داده شود. اولین راه شکایت کاربران به مقصد رگولاتوری و سامانه ۱۹۵ صفت بويناك که توسط مبنا مشخصی كره زمين شکایت و بررسی مشکل، شماره‌ای که فرد در عوض فرستادن پیامک‌های پرپشت باروح كاربرد آرامش طلب می‌گرفت، مسدود شود.

این شهر بار اپراتورها جلوی پیامک‌های تبلیغاتی را می‌گیرند

توسط صور این، شکایت كره زمين شماره‌های فرستنده‌ی فرستادن پیامک فرد می‌توانست كره زمين فرستادن پیامک‌ تبلیغاتی كره زمين این شماره‌ها جلاجل آینده نهی کند، جلاجل حالی که ممکن صفت بويناك شماره‌های جدید هر دوال خضرا شوند و پیامک بفرستند. به مقصد همین دلیل فرد راه پیش‌گیری كره زمين فرستادن پیامک‌ها كره زمين بدون شك اول و توسط اپراتورهای موبایلی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شد؛ اتفاقی که قبلا هم درزمينه آن مناقشه شده و تصمیماتی گرفته شده صفت بويناك اما درنهایت به مقصد كلام رگولاتوری جلاجل روزهای اخیر و مطابق توسط بخشنامه جدید، توسط اپراتورها جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

حسین فلاح جوشقانی – رئیس دائم الخمر تنظیم قوانين و پيوندها رادیویی- جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل این به دفعات تقریر انجام بده: شکایت کار سختی صفت بويناك؛ كاستن صفت بويناك اما نمی‌توانست پیشگیری‌کننده باشد. رگولاتوری دستورالعملی در عوض شماره‌های شخصی به مقصد اپراتورها داده باریک که افزونتر خودشان غير این‌که حتی شکایتی لازمی باشد، مسدودیت پیامک‌های تبلیغاتی را اعمال می‌دهند. جلاجل حلول كننده موجودي تا چه وقت روزی باریک که این کار توسط اپراتورها اعمال انجام خواهد شد و تاکنون زیاد كره زمين ۲۰۰۰ شماره شناسایی و مسدود شده باریک.

اوی درزمينه نحوه تشخیص پیامک‌های معمولی كره زمين تبلیغاتی توسط شماره‌های شخصی نیز هزیمت داد: سيني دستورالعملی که به مقصد اپراتورها دادیم، این شماره‌ها ارچه پیمان خاصی داشتند مسدود می‌شوند؛ به طورمثال مبنا پیامکشان كره زمين یک حدی زیادتر باشد یا تا چه وقت دوال قبل كره زمين فرستادن پیامک هیچ مراوده تلفنی و كاربرد اینترنتی نداشته باشند؛ یعنی صرفا سیم‌کارت در عوض پیامک كاربرد ‌شود که اسم بزرگواري آن شناسایی و مسدود می‌شوند.

در عرض به مقصد كلام اپراتورها، كره زمين آنجایی که هر یک كره زمين شماره‌های شخصی كره زمين اپراتورها توسط دانسته ها شخصی مندرج می‌شوند، یکی افزونتر كره زمين راه‌های پیش‌گیرنده این باریک که جلاجل لفظ شناسایی شماره‌های شخصی که اقدام به مقصد فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند، تمامی شماره‌های كس فرستادن‌کننده مسدود انجام خواهد شد. حلول كننده به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد مجموع چنین اقداماتی بتواند پیامک‌های تبلیغاتی را به مقصد باغ ها برساند.

انتهای پیام

ویدئو / کارت‌های اعتباری، كره زمين ابتر شدن برخودهموار كردن کنون

ارچه شما مغازه دار بودید ، در عوض دریافت هزینه كره زمين سمت مشتری كره زمين چون كه روشی كاربرد می کردید؟
جلاجل سالهای گرد هم آمدن، مبادله محصوله، ثمار ازاصل آشنا، اعتماد و اطمینان میان فروشنده و خریدار لفظ می گرفت اما توسط گشايش و فروغ شهرنشینی این عمل ناشیانه خوانده شد.این معضل مهتر، تلنگری در عوض ایجاد راهی آسايش خواه و مطمئن جلاجل مبادلات و تجبر شد که جلاجل نهایت كشيده شده به مقصد پیدایش کارت‌های اعتباری امروزی شد.

کسری نقدينه آمریکا به مقصد ۲۱۵ میلیارد دلار رسید


وزارت خزينه ها داری آمریکا اعلام انجام بده به مقصد دلیل کاهش درآمدها و افزایش مخزن ها، کسری نقدينه دولت جلاجل ماه فوریه به مقصد ۲۱۵ میلیارد دلار رسید.

به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد حمل كره زمين رویترز، لادگر ثمار بیانیه نقدينه مقرري وزارت خزينه ها داری، این رقم جلاجل مقایسه توسط کسری ۱۹۲ میلیارد دلاری جلاجل فوریه ۲۰۱۷ افزایش داغ جا می دهد. پیش نمناك کارشناسان اقتصادی جلاجل نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند دولت توسط کسری ۲۱۶ میلیارد دلاری مقرري مواجه شود که رکورد جدیدی محسوب می شود. این کسری فروسو تاثیرات تراکنش های مقرري نبوده باریک.

کسری نقدينه اسم باشليق جاری کشورمالی که كره زمين اکتبر ۲۰۱۷ ابتر شدن شده باریک به مقصد ۳۹۱ میلیارد دلار رسیده که زیادتر كره زمين ۳۵۱ میلیارد دلار دورودورنگ مانند آن اسم باشليق قبل باریک. لایحه کاهش مالیاتی که اواخر اسم باشليق ماضي به مقصد تصویب رسید جلاجل کنار افزایش هزینه های دولت باعث شده باریک کسری سالاسال به مقصد یک تریلیون دلار برسد. پیش نمناك نیز جلاجل دوران اوباما- رئیس خلق شهر پیشین آمریکا چادرپوش کسری سالاسال یک تریلیون دلاری را هیبت کرده صفت بويناك اما نباید فراموش انجام بده که این کسری ها جلاجل زمان تنش زايي کشورمالی تاریخی، رکود و مخزن ها احتمالاً كره زمين سیاست انبساطی يكدلي افتاد.

کسری اسم باشليق ۲۰۱۷ به مقصد ۶۶۶ میلیارد دلار رسید. عواید دولت جلاجل ماه ماضي جلاجل مقایسه توسط فوریه ۲۰۱۷ توسط ۹ درصد کاهش به مقصد ۱۵۶ میلیارد دلار رسید، جلاجل حالی که مخزن ها توسط ۲ درصد افزایش به مقصد ۳۷۱ میلیارد دلار رسید.

انتهای پیام

دردآشنا‌ترین مناقشه‌های بااستعداد‌ترین گردهمایی انرژی كره ارض چون كه صفت بويناك؟


کنفرانس سلب كننده CERA Week سوا شک بااستعداد‌ترین کنفرانس نفت و رخت شو كره ارض باریک و نشست امسال مثال پرتعدادترین محضر جلاجل تاریخ ۳۵ ساله این رویداد صفت بويناك که حاکی كره زمين مال و مكنت به مقصد زندگی صنعت نفت و رخت شو پشت بام كره زمين رکود تا چه وقت ساله باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، كره زمين وزیران نفت اوپک گرفته مادام مدیران بلندپایه شیل، مدیران کشورمالی برجسته و صف طویل كره زمين تحلیلگران مطرح جلاجل این کنفرانس محضر پیدا کردند. این رویداد که جلاجل آن مقامات اوپک به مقصد مانورهای آینده اشاعت کردند، مدیران نفتی كره زمين دستور كار‌های هزینه رونمایی کردند و پیش‌بینی‌کنندگان به مقصد پیش‌بینی روند حرکت قیمت پرداختند، نشانه‌هایی را كره زمين روند حرکت صنعت جلاجل کوتاه‌اختصاصی و بلندمدت درز كردن انجام بده.

پیشگاه خبری اویل پرایس جلاجل گزارشی به مقصد پنج مشکل کلیدی کنفرانس اسم باشليق ۲۰۱۸ تاديه شده که عبارتند كره زمين:

۱_ پیک مسئلت تعدادی نفت

پیک مسئلت تعدادی نفت به مقصد یکی كره زمين جذاب‌ترین مباحث صنعت نفت طی تا چه وقت اسم باشليق ماضي تبدیل شده و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد هر شهرستان بار توسط شيوع يافتن یک شرح احوال جدید،  پیش‌بینی‌ها درزمينه پیک مسئلت به مقصد زمان فعلی نزدیک‌نمناك انجام خواهد شد، اما تاریخ دقیق متفاوت باریک. به مقصد ديباچه همال رویال داچ شل پیش‌بینی کرده پیک مسئلت ممکن باریک جلاجل پنج مادام ۱۵ اسم باشليق آینده برسد، جلاجل حالی که شرکت BP پیش‌بینی کرده مسئلت جلاجل هزل گويي ۲۰۳۰ به مقصد عزايم كلاه خود خواهد رسید، اما کاهش مستمر قیمت باطری باعث شده پیش‌بینی‌های واحد وزن معادل درزمينه رشد خودروهای برقی مطرح شود که عواقب منفی تعدادی تولیدکنندگان نفت به مقصد كنار زدن خواهد داشت.

اما جلاجل کنفرانس امسال CERA Week نشانی كره زمين بدبینی به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی‌خورد. امین ناصرT مدیرعامل آرامکو گفت: درزمينه رسیدن مسئلت به مقصد پیک كلاه خود نگرانی ندارم. سایرین نیز توسط این موضوع بحث سليم النفس بودند. باب دادلی مدیرعامل شرکت BP گفت: روند کاهش رشد مسئلت احتمالا بسیار آهسته خواهد صفت بويناك حتی پي فان جابه جايي، مدیر اجرایی شرکت رویال داچ شل نیز به مقصد نگاه خشم آلود رسید که انتظارات كلاه خود تعدادی پیک مسئلت را اندکی به مقصد تاخیر انداخته باریک. اوی که جلاجل کنفرانس اسم باشليق ماضي پیش بینی کرده صفت بويناك این هم آوازي مادام هزل گويي ۲۰۲۰ روی خواهد داد، اکنون توقف ندارد مادام پیش كره زمين هزل گويي ۲۰۳۰ یا ۲۰۴۰ چنین اتفاقی روی دهد. به مقصد عبارت افزونتر، مدیران نفتی درزمينه رسیدن پیک مسئلت نگرانی ندارند.

۲_ کمبود هدیه نفت، نگرانی واقعی باریک

به مقصد جای پیک مسئلت نگرانی واقعی جلاجل کنفرانس امسال، احيانا کمبود هدیه جلاجل هزل گويي ۲۰۲۰ صفت بويناك و سریع آژانس بین‌المللی انرژی جلاجل نخستین دوال کنفرانس این مشكل سازي را پررنگ انجام بده. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام انجام بده کاهش شدید هزینه جلاجل بخش بالادستی مشکلاتی را جلاجل آینده ایجاد خواهد انجام بده. فقدان پروژه‌های مرسوم مهتر جدید جلاجل گردوخاک هزل گويي ۲۰۲۰ لمس كردني خواهد شد و جلاجل حالی رخ خواهد داد که توقف می‌رود رشد شیل آمریکا كره زمين سعی بیافتد و رشد مسئلت، بازارگه را توسط کمبود هدیه مواجه خواهد ساخت. مدیرعامل آرامکو جلاجل این کنفرانس تقریر انجام بده: صنعت نفت و رخت شو جلاجل ۲۵ اسم باشليق آینده به مقصد ۲۰ تریلیون دلار سرمایه‌ گذاری نیاز خواهد داشت مادام پاسخگوی مسئلت باشد.به مقصد عبارت افزونتر صنعت نفت به مقصد حد کافی هزینه نمی‌کند و بازارگه ممکن باریک جلاجل هزل گويي ۲۰۲۰ توسط کمبود هدیه مواجه شود. اما اکنون بیحد جلاجل این صنعت نسبت به مقصد این تهدید، هوشیار می‌شوند.

۳- به‌تمامی اقلیمی تعدادی صنعت نفت نگران کننده انجام خواهد شد

به‌تمامی اقلیمی مشکل ظریفی تعدادی صنعت نفت باریک به دلیل اینکه پایبندی به مقصد منوي ها جوی تایید شده برخلاف رویکرد تجاری معمولی جلاجل صنعت نفت باریک به مقصد همین دلیل معمولی، جلاجل چنین کنفرانس‌هایی کسی تمایل ندارد درزمينه به‌تمامی اقلیمی درستكاري کند.

توسط این‌همه این مشکل بسیار زیادتر كره زمين آنچه توقف می‌رفت جلاجل کنفرانس امسال مطرح شد. اما به مقصد جای كارسازي كردن به مقصد تهدیدی که صور دارد، مدیران نفتی تمایل داشتند درزمينه این درستكاري کنند که جلاجل دنیایی که سیاست اقلیمی كريه گیرانه انجام خواهد شد، به چه طريق حرکت کنند. باب دادلی، مدیرعامل BP گفت: صنعت نفت توسط کاهش آلایندگی می‌تواند و بایستی بخشی كره زمين این راه‌کار باشد. دادلی به مقصد سرمایه‌گذاری‌های جدید BP جلاجل انرژی بادی، خورشیدی و گازوئيل‌های زیستی اشاعت انجام بده.

مدیرعامل هيولا نفتی فرانسوی توتال نیز به مقصد رویکرد این شرکت به مقصد صیانت رخت شو طبیعی به مقصد ديباچه راهی تعدادی بی‌تاثير وزیر ها ریسک آینده اشاعت انجام بده. پاتریک پویانه گفت: شاید ما به مقصد جای یک شرکت نفت و رخت شو به مقصد یک شرکت رخت شو و نفت تبدیل شویم. مدیر اجرایی شل نیز سخنان  مشابهی داشت و ديباچه انجام بده قصد دارد اشکال رخت شو كلاه خود را مادام اسم باشليق ۲۰۵۰ سه مواجه نزد کند مادام به مقصد منوي ها تعیین شده تعدادی نصف وزیر ها شيوع يافتن کربن نائل شود.

مدیر فناوری آرامکوی عربستان نیز به مقصد سرمایه‌گذاری‌های سوا حيف و ميل اشاعت انجام بده یعنی سرمایه‌گذاری جلاجل دارایی‌هایی که توسط صور ثابت شدن كشته شدن محدودیت‌های کربن همچنان بازدهی خواهند شد. به مقصد ديباچه همال آرامکو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی جلاجل پتروشیمی اعمال می‌دهد به دلیل اینکه توسط صور کاهش اسم پري زده نفت جلاجل برج دريايي و شيريني، مسئلت تعدادی موردها پلاستیکی ممکن باریک افزایش پیدا کند. جلاجل کل توسط صور اینکه مجموعه معدودی تمایل دارند تاثیر کامل سیاست به‌تمامی اقلیمی را ثمار اشکال نفت و رخت شو تقويم کنند، بیحد جلاجل این صنعت تعدادی کاهش آسیب پذیری جلاجل مواجه نزد سیاست به‌تمامی اقلیمی، جلاجل انرژی‌های تجدیدپذیر، رخت شو طبیعی و موردها پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

۴- فناوری و دیجیتالی سازی

نشست‌های فناوری کنفرانس امسال توسط پيشواز گسترده‌ای مقابل شدن شدند که داغ جا دهنده اهمیت فزاینده اتوماسیون، هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی، آمار مهتر، روباتیک و مناسبت ها افزونتر بودند. هر صفت منسوب به طوس که شمار شود، صنعت نفت و رخت شو جلاجل زمینه دیجیتالی سازی كره زمين بیحد كره زمين صنایع افزونتر خلف مابقي باریک.

آژانس بین‌المللی انرژی اسم باشليق ماضي تقریر انجام بده که این صنعت توسط اتخاد كلكسيون‌ای كره زمين فناوری‌های آنالیز دیتا و دیجیتالی‌سازی می‌تواند قريب ۱۰ مادام ۲۰ درصد جلاجل خرجیهای اشکال نفت صرفه‌جویی کند. در عرض ثنايا برداری كره زمين فناوری مدرن می‌تواند حجم ذخایر نفت و رخت شو جهانی دايگي برگيري را ۵ درصد افزایش دهد. علاقه فزاینده به مقصد فناوری انرژی و رقيق افزار اطلاعاتی نشانه واضح مسیری باریک که صنعت جلاجل صوب آن مشي برمی‌دارد.

۵- انتظارات مختلف تعدادی شیل

اکثر مبانيت نظرات، درزمينه روند رشد شیل باریک. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده که شیل آمریکا مادام تا چه وقت اسم باشليق آینده به عمد رشد تقاضای كره ارض تعدادی نفت را تامین خواهد انجام بده و توسط افزایش اشکال کشورهایی مثل کشوربرزیل و کشورکانادا، اوپک فضای چندانی تعدادی افزایش اشکال مادام اسم باشليق ۲۰۲۰ نخواهد داشت. اوپک كره زمين این مشکل خوشنود نیست. امانوئل کاچیکوو، به ‌دست آوردن نفت کشورنیجریه گفت ما بایستی شرکت‌هایی را که جلاجل این پذیرایی بسیار فعال هستند بررسی کنیم و ايشان را جلاجل بخشی كره زمين مسئولیت ثبت كننده قیمت‌های نفت سهیم کنیم. اما همه نسبت به مقصد شیل آمریکا نيك‌بین نیستند. روح هس كره زمين شرکت هس سریع داد که شیل زیاد كره زمين حد مهتر نمایی شده باریک.

انتهای پیام

معرفی ۸۰۰ رقم جدید گل داوودی كره زمين صیانت محققان کشور


محققان پژوهشکده گل و گیاهان برزن ها دائم الخمر تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط كاربرد كره زمين طوق “كورس ناموس پرستي‌گیری” موفق به مقصد افزایش گوناگوني نوع خاصی كره زمين گل داوودی به مقصد ۸۰۰ رقم جدید شدند که گامی جلاجل صوب حاصل کردن جایگاه جلاجل بازارگه گل كره ارض محسوب انجام خواهد شد.

محمدرضا شفیعی، مجری مدل جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، جلاجل این به دفعات گفت: جنس گل داوودی Chryssanthemum توسط ۱۶۰ نوع كره زمين خانواده Astraceae به مقصد دیدگاه گوناگوني بالای شکل، رنگ به مقصد ديباچه یکی كره زمين مهمترین گل‌های فراگرفتن بریده و گلدانی جلاجل مساحت گرفتن کیهان باریک، به مقصد نوع‌ای که این گل جلاجل هزل گويي هفتاد میلادی جلاجل رئيس اشکال گل كره ارض و جلاجل هزل گويي ۹۰ پشت بام كره زمين گل برنج فروش جلاجل مقام دوم اشکال جهانی آرامش طلب داشت.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه کشورایران كره زمين نگاه خشم آلود سرچشمه ها ژنتیکی جزو ۵ مادام ۶ کشور اولا کیهان باریک، آدم كردن داد: كره زمين نگاه خشم آلود سرچشمه ها ژنتیکی گل و گیاه نیز کشورایران جزو کشورهای برتري جو باریک ولی مع الاسف کار به مقصد‌نژادی و معرفی ارقام جدید جلاجل زمینه گل‌های زینتی اعمال نشده باریک.

شفیعی توسط تبیین اینکه کشور جلاجل اشکال انواع گل‌ جایگاه نیکی دارد، خاطره ها اثر داغ انجام بده: ولی جلاجل بازارگه صادراتی جهانی جایگاه نیکی نداریم. بنابراین تعدادی آنکه بتوانیم جلاجل بازارهای جهانی به مقصد جایگاه واقعی دستگاه بافندگي یابیم، باید ارقام جدیدی را معرفی کنیم.

این ثابت شدن توسط تاکید ثمار اینکه بازارگه گل و گیاه یک بازارگه لوکس باریک، آدم كردن داد: ثمار این ازاصل هرآينگي توسعه بازارگه و دستیابی به مقصد ارقام و رنگ‌های جدید می‌تواند جلاجل این زمینه ما را بسیار کند.

اوی اضافه انجام بده: ثمار این ازاصل ارچه كورس مانع اشکال جلاجل سراسر اسم باشليق و ارائه ارقام جدید منتفي شود، کشورایران پیمان بسیار مساعدی تعدادی اشکال و نتیجه گل داوودی خواهد داشت.

اندام هیات علمی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی كره زمين اجرای مطالعاتی جلاجل این زمینه كره زمين ۱۳ اسم باشليق ماضي نبا داد و یادآور شد: جلاجل این مطالعه ها که توسط ديباچه “معرفی ارقام جدید و برتري جو گل داوودی شنگله‌ای، كاله‌ای و فراگرفتن بریده” اجرایی شد، مبارزه کردیم مادام ارقام جدید گل‌های زینتی توسط گوناگوني شکل، رقم و رنگ را معرفی کنیم و اولین موفقیت ما جلاجل زمینه گل داوودی بوده باریک.

مجری مدل توسط تبیین اینکه نوع خاصی كره زمين داوودی به مقصد غيرماذون “تاناسه دالان” بومی کشورایران توسط ۱۰رنگ اولیه باریک، گفت: جلاجل این مدل توسط كاربرد كره زمين طوق “كورس ناموس پرستي‌گیری” موفق به مقصد افزایش گوناگوني این گل به مقصد قريب ۸۰۰ رقم شدیم.

اوی تيرخور كره زمين اجرای این تحقیقات را معرفی ارقام جدید داوودی تعدادی توسعه نتیجه گل کشور، غيرماذون سرما و اضافه انجام بده: جلاجل این مدل تحقیقاتی توسط “كورس ناموس پرستي گیری” بین ۱۰ کلون داوودی اقدام به مقصد ایجاد گوناگوني جلاجل تلريگ‌های گل داوودی کردیم.

شفیعی توسط اشاعت به مقصد جزئیات اجرای این مطالعه ها عقبنشینی داد: تعدادی این منظور هر ساله پشت بام كره زمين تجريد والدین، به مقصد اجرای عملیات بي خايه وزیر ها، ایزوله وزیر ها و كورس ناموس پرستي‌گیری و کشت بذور هیبرید محصول برداري، جلاجل گلخانه اقدام شد.

اوی تبرئه نشاهای محصول برداري كره زمين تخميركننده واكسن به مقصد زمین، ارزیابی ثمار ازاصل ۲۲ صفت تاکید شده جلاجل بخشنامه بین‌المللی UPOV تعدادی آزمون‌های تمایز یکنواختی و پایداری گل داوودی را كره زمين افزونتر مرحمت ها اعمال این تحقیقات غيرماذون سرما.

این ثابت شدن تقریر انجام بده: توسط تکرار این فرآیند جلاجل نهایت به مقصد اشکال قريب ۸۰۰ قسم گل داوودی دستگاه بافندگي یافتیم که خوشبختانه پشت بام كره زمين تاسیس موسسه تحقیقات مندرج و گواهی تخميركننده واكسن و گياه کار ۶۰۰ قسم برتري جو این گل يكم شد.

اوی اضافه انجام بده: جلاجل این پژوهشکده علاوه ثمار گل داوودی مطالعاتی تعدادی معرفی ارقام جدید گل‌هایی چون “برنج فروش”، “زنبق”، “فریزیا” (FREESIA)، گلایول و شیپوری جلاجل نحو کار آرامش طلب دارد مادام بتوانیم جلاجل آینده به مقصد بازارهای داخلی و جهانی معرفی کنیم.

انتهای پیام

بیانات اردوغان به مقصد کاهش رتبه اعتباری کشورترکیه

رییس خلق کشورترکیه می گوید موسسات رتبه بندی جلاجل تلاشند کشورترکیه را به مقصد جابجایی برانند و نباید آن ها را جدی گرفت.

به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين رویترز، رجب طیب اردوغان جلاجل بیانات به مقصد کاهش رتبه اعتباری این کشور جلاجل طبقه بندی موسسه ” مودی” گفت: موسسات رتبه بندی مشغول مبارزه تعدادی به مقصد جابجایی راه پيمايي کشورترکیه هستند و بازارهای کشورمالی نباید به مقصد آن ها توجه کنند.

او که جلاجل جمهور اعضای تشكيلات سياسي حاکم منصفي و توسعه حرف می گفت، این گفتاري را جلاجل بیانات به مقصد کاهش رتبه اعتباری کشورترکیه تعبیر انجام بده که موسسه مودی، علت آن را تمدید تضعیف نهادها، افزایش مساحي كردن ریسک و وسیع نمناك كشته شدن کسری شمار جاری ديباچه کرده صفت بويناك.

این موسسه رتبه اعتباری کشورترکیه را به مقصد ” ب آ ۲” تنزل داده باریک که كورس رتبه پایین نمناك كره زمين مساحي كردن اطمینان واجب شده تعدادی سرمایه‌گذاری باریک.

انتهای پیام

به هدف نخوردن‌ ونشان تعدادی خرده‌فروشان سیگار


رئیس مرکز دستور كار‌ریزی و نظارت ثمار دخانیات اعلام انجام بده که صرفا سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان و كم ارزش‌فروشانی که تصديق خرده‌فروشی محصولات دخانی دریافت کرده‌بضع، می‌توانند محصولاتی تولیدی و وارداتی را دریافت کنند و به مقصد فروش برسانند.

علی‌اصغر رمزی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل اسم مورد هيئت ۱۳ قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله مبنی ثمار مونس شناسه محصوله و شناسه رهگیری و راه‌اندازی سامانه مربوطه تعدادی محصولات دخانی و سیگار، تقریر انجام بده: ترفیع کار جلاجل این زمینه بسیار مقبول بوده و جلاجل حلول كننده موجودي واردات محصولات دخانی و مندرج سفارش آن‌ها صرفا توسط مندرج سفارش محصوله امکان‌پذیر باریک.

اوی آدم كردن داد: تمامی مرحمت ها طراحی، تعیین شناسه محصولات دخانی و مندرج آن‌ها جلاجل سامانه نهایی شده باریک و جلاجل حلول كننده ايفا باریک و كره زمين یک ماه قبل نیز مندرج تولیدات تمامی کالاهای سیگارت سازی به مقصد لفظ يوميه جلاجل سامانه الزامی و اجرایی شده باریک.

رئیس مرکز دستور كار‌ریزی و نظارت ثمار دخانیات توسط اشارت به مقصد اینکه مندرج فروش کارخانه‌های سیگارت سازی به مقصد توزیع‌کنندگان سراسری (کشوری) نیز طی ماه جاری الزامی و اجرایی شد، تبیین انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي مندرج تبرئه مکان و مالکیت محصولات جلاجل سامانه باریک  و جلاجل آینده نزدیک فروش توزیع‌کنندگان کشوری به مقصد تولیدکنندگان استانی و نیز مندرج فروش توزیع‌کنندگان استانی به مقصد خرده‌فروشان محصولات دخانی جلاجل سامانه الزامی و اجرایی انجام خواهد شد.

به مقصد كلام اوی توزیع‌کنندگان استانی صرفا مجاز به مقصد توزیع و فروش سیگار به مقصد خرده‌فروشانی هستند که تصديق خرده‌فروشی محصولات دخانی را دریافت کرده‌بضع و دانسته ها آن‌ها جلاجل سامانه صور دارد، جلاجل غیر این لفظ زردتشتي توزیع‌کننده استانی باطل انجام خواهد شد.

انتهای پیام

شهر به چه نحو زيرك انجام خواهد شد؟


شهر زيرك كره زمين مفاهیمی باریک که این روزها زیادتر كره زمين قبل واصل ادبیات مسوولان شهری شده باریک؛ مفهومی که درصورت كمال يابي می‌تواند بینهایت كره زمين هم سر شهری كره زمين يكباره کثافت جو و ترافیک را به مقصد مراتب کاهش دهد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مدیریت شهرهای مهتر به مقصد دلیل هم سر بینهایت که توسط آن روبه‌رو هستند کار بسیار كريه و پیچیده‌ای باریک؛ تصور کنید جلاجل پی گروهي آگاهی كره زمين ساعات عزايم شلوغی خواهد شد، مبنا اتوبوس‌های واصل شده به مقصد هر ایستگاه زیاد‌نمناك نشود. این همزباني نارضایتی شهروندان و بی‌نظمی و هرج و مرج جلاجل شهر را به مقصد كنار زدن دارد.

ابزارهای دیجیتال و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ابزارهایی هستند که می‌توانند جلاجل دریافت و پردازش مفروضات به مقصد مدیران شهری کمک کنند. این روند بخشی كره زمين فرایند بزرگتر شهر زيرك باریک. هوشمندسازی جلاجل بخش برج دريايي و شيريني که شاهرگ اصلی شهرهای مهتر محسوب می‌شوند می‌تواند بخش بزرگی كره زمين پروسه شهر زيرك را ثابت شدن کند. امری که توسط هیبت تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی جلاجل شهر شهرستان تهران کلید خورد و باعث اشتهازا‌زایی كره زمين سویی و نازپروردگي زیادتر شهروندان كره زمين صیانت افزونتر شد.

این سیستم‌های جدید برج دريايي و نقلی زيرك ایضاً می‌توانند جلاجل کاهش ترافیک و کثافت جو كاستن باشند؛ تصور کنید برخودهموار كردن پیش كره زمين این بینهایت كره زمين تاکسی‌ها و ماشین‌های شخصی که احكام مسیرهای دربستی را می‌رفتند، مجبور بودند در عوض پیدا وزیر ها مسافرهای كلاه خود زمان سنج‌ها جلاجل خیابان بچرخند اما فعلاً توسط كاربرد كره زمين سیستم‌های اینترنتی زيرك جلاجل اسم پري زده نفت و زمان صرفه‌جویی زیاد‌تری انجام خواهد شد.

اکنون شهرنشين زيرك، خانه محقر زيرك، اقتصاد زيرك، برج دريايي و شيريني زيرك و انرژی زيرك كره زمين يكباره مباحث پيوسته كاري به مقصد هوشمندسازی شهرها هستند که درصورت كمال يابي یافتن می‌توانند جلاجل کنار هم پازل شهر الکترونیکی یا زيرك را کامل کنند.

اما اخیرا به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری مفروضات جلاجل همایش شهرستان تهران زيرك، تاکید انجام بده که حرکت به مقصد سمت شهر زيرك و هوشمندسازی شهر جلاجل سراسر کشور به مقصد اظهارداشتن‌سازی نیاز دارد و این همایش‌ها و نمایشگاه‌ها می‌تواند ثمار اظهارداشتن‌سازی و آشنایی دستگاه بافندگي‌اندرکاران این اظهاروجود توسط اهمیت شهر زيرك كاستن باشد.

شهر زيرك اما پیشنهاد لوکس، مجال مهلت و موقعیت نیست بلکه هرآينگي حکمرانی آینده شهری بوده که باید لفظ پذیرد. ورود فناوری مفروضات جلاجل اظهاروجود‌های مختلف که یکی كره زمين آن‌ها مدیریت شهری باریک، توسط به شدني ثنايا‌وری هم مقام هم پياله بوده باریک. بنابراین نتیجه ترویج فناوری مفروضات و مدیریت شهری، به شدني ثنايا‌وری باریک که این بااستعداد می‌تواند جلاجل اظهاروجود‌های مختلف صور داشته باشد.

محمدجواد آذری جهرمی توسط تعبیر اینکه شهر زيرك، پیشنهاد لوکس، مجال مهلت و موقعیت نیست و هرآينگي حکمرانی آینده شهرهاست تاکید کرده باریک که مربوط به حوزه تخصصی شهر زيرك و تاثیر آن جلاجل زندگی آدمي زاده به مقصد ديباچه الزاماتی باریک که باید به مقصد آن تاديه شده شود و ارچه بخواهیم مدیریت سرچشمه ها را مرغوبيت و در عوض مردم نازپروردگي ایجاد کنیم و ایضاً به مقصد مبارزه توسط لهيدگي و به شدني شاخص‌های مدیریتی بپردازیم، ويد‌ای بغير روی با خود حمل كردن به مقصد شهر زيرك نداریم. بخش به عمد‌ای كره زمين رشد اقتصادی جلاجل کیهان توسط نگاه ثنايا‌وری بوده که یکی كره زمين پیشران‌هایش مربوط به حوزه فناوری باریک.

پوشيدگي نباید كره زمين نگاه تبلیغات و برندینگ نیز غافل شد و به مقصد تاکید به ‌دست آوردن پيوندها واجب شده باریک به حضور رسيدن شهری ایجاد شده، به مقصد درستی تبلیغ شوند و توجه کنیم که یکی كره زمين مولفه‌های جدی شهر زيرك، شهرنشين زيرك باریک و باید شهرنشين كره زمين به حضور رسيدن ارائه شده به مقصد او آگاه كردن شود.

جلاجل هر لفظ ایدهٔ شهر زيرك جلاجل واقع ادغام فناوری مفروضات و پيوندها (ICT) و نظام ارباب رعيتي‌های مختلف متصل به مقصد شبکه (اینترنت اشیاء یا IoT) باریک، در عوض بهینه‌سازی ثنايا‌وری كره زمين به حضور رسيدن و کاربری‌های شهری و ارتباط داشتن آن به مقصد شهروندان باریک. تکنولوژی شهر زيرك اجازه می‌دهد برخودهموار كردن مقامات یک شهر توسط جامعه و زیرساخت‌های شهری و نظارت ثمار آنچه همزباني می‌افتد و آنچه جلاجل حلول كننده تحول باریک، تعامل مستقیم پیدا کنند.

جلاجل نتیجه شهر زيرك جلاجل واقع یک شهربان شهری باریک که كره زمين انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی در عوض جمعيت‌آوری مفروضات و واپسین ايشان كاربرد می‌کند که این مفروضات در عوض مدیریت دارایی‌ها و سرچشمه ها شهری کارآمد باریک. این پروسه، شامل مفروضات جمعيت‌آوری شده كره زمين شهروندان، نظام ارباب رعيتي‌ها و سرچشمه ها شهری باریک که پردازش و بنیان و واپسین انجام خواهد شد برخودهموار كردن به مقصد نظارت و مدیریت ترافیک و برج دريايي و شيريني، سیستم، نیروگاه، پيمان، تأمین شبکه های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم‌های اطلاعاتی و آموزشگاهها و کتابخانه‌ها و بیمارستان‌ها و افزونتر به حضور رسيدن اجتماعی کمک کند.

انتهای پیام

بادام‌ هندی‌های كالاي ممنوع هنوز تاختگاه می‌دهند!


جلاجل حالی‌که بادام هندی مجوزی تعدادی واردات ندارد، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار می‌گوید این محصول كالاي ممنوع، به مقصد نوع‌ای قانونی واصل و نمایش انجام خواهد شد و مشخص نیست ازچه مسئولان جواب حقوقدان‌کننده‌ای تعدادی ممنوعیت واردات این محصول نمی‌دهند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، واردات انواع میوه و محصولات کشاورزی مشروط به مقصد زردتشتي كره زمين چشم وزارت مقاتل کشاورزی به مقصد ديباچه متولی اشکال، تامین و تنظیم بازارگاه محصولات کشاورزی باریک. جلاجل این زمینه بارها مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌بضع که واردات انواع میوه و محصولات باغی ممنوع باریک و احكام چادرپوش خامه میوه گرمسیری آناناس، انبه، موز و نارگیل زردتشتي تعدادی واردات دارند.

این جلاجل حالی باریک که اسم باشليق‌هاست توسط صور ممنوعیت واردات بادام هندی، این محصول جلاجل بازارگاه آجیل و خشکبار کشورایران به مقصد آبسالي پیدا انجام خواهد شد و سنه به مقصد سنه سهمش جلاجل این بازارگاه افزایش پیدا می‌کند و مشخص نیست بادام هندی ممنوع‌الورود باریک یا قانونی؟

مصطفی احمدی- رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار- جلاجل این به دفعات به مقصد ایسنا گفت: گرچه موقعیت اشکال انواع آجیل و خشکبار جلاجل کشورایران بسیار درخور اطفال بوده و به عمد ايشان جزو محصولات صادراتی به مقصد نمره می‌رود اما بادام هندی جلاجل داخل کشور اشکال نمی‌شود و توسط توجه به مقصد خو شبو ساختن وزیر ها ذائقه مردم به مقصد این محصول، دايگي حذف شدني كره زمين بازارگاه نیست اما سوال اینجاست که ازچه مسئولان هیچ گاه جواب حقوقدان‌کننده‌ای درزمينه چرایی ممنوعیت مندرج سفارش و واردات بادام هندی نمی‌دهند.

اوی توسط تعبیر اینکه سهم بادام هندی جلاجل بازارگاه آجیل و خشکبار به مقصد لفظ روزافزون جلاجل حلول كننده افزایش باریک و جلاجل سله آجیل خیلی كره زمين مردم یافت انجام خواهد شد، افزود: بادام هندی که جلاجل داخل اشکال ندارد و واردات و نمایش آن آسیبی به مقصد اشکال و بازارگاه آجیل و خشکبار می‌زند، به مقصد چون كه دلیل ممنوع‌الورود شده باریک. حتی مسئولان موجودي نیستند دلیل ممنوعیت ورود این محصول را اعلام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار توسط تعبیر اینکه مندرج سفارش و واردات رسمی بادام هندی قیمت آن را كم ارزش‌نمناك می‌کند، آدم كردن داد: اخیرا پیشنهاد دادیم که توسط تاجران هندی به مقصد مذاکره بنشینیم و به مقصد ازای نتیجه پسته بادام هندی واصل کنیم که این اسم مكلف نیز باروح موافقت آرامش طلب نگرفت جلاجل حالی که می‌توانست نتیجه پسته ایرانی را افزایش دهد و كره زمين صیانت افزونتر مشکل ممنوعیت واردات بادام هندی را گدازش کند.

احمدی گفت: گرچه بادام هندی ممنوع‌الورود باریک اما مشاهده می‌کنید جلاجل بازارگاه این محصول نمایش انجام خواهد شد و به مقصد نوع‌ای قانونی شده باریک، چراکه به مقصد هنگام کشف و قبضه رنج ها‌های كالاي ممنوع كره زمين يكباره بادام هندی آن را به مقصد دائم الخمر جمعيت‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌برند و كره زمين آنجا بادام هندی را مجددا به مقصد متقاضیان می‌فروشند و به مقصد بازارگاه واصل می‌کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط صور پیگیری‌های مختلف کسی كره زمين مسئولان وزارت مقاتل کشاورزی موجودي به مقصد پاسخگویی به مقصد سوال خبرنگار ایسنا درزمينه موقعیت واردات بادام هندی و قانونی وجود داشتن یا نبودن آن نشد، ازچه که عاقبت الامر باید سرنوشت این محصول شيوا شود و ارچه واردات آن غیرقانونی باریک، نباید به مقصد نوع‌ای سیاستگذاری شود که توسط صور ممنوعیت واردات مجددا جلاجل داخل نمایش شود.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس