قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 40)

خارجی

چون كه کنیم مادام هک نشویم؟

[ad_1]

توسط توجه به مقصد هرآينگي ارتقای آگاهی عمومی بيگانگان جامعه جلاجل كاربرد كره زمين فضای مجازی و در عرض آموزش دائم الخمر ها و اقشار مختلف جلاجل راستای رعایت ایمنی واجب شده جلاجل شبکه ها، پلیس فتای مدیر یزد هفت طوق مقابله توسط هک را جلاجل اختیار مردم آرامش طلب داده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، هک‌ وزیر ها نظام ارباب رعيتي‌ها و لوازم ارتباطی خیلی‌آسانتر كره زمين آن چیزی باریک که فکرش را می‌کنید. متأسفانه گروهي آگاهی كره زمين قوانین و قوانين فعالیت جلاجل فضای مجازی و گروهي رعایت ایمنی واجب شده كره زمين يكباره مهمترین عوامل این جدا شدن كاربرد های اخلاقی، ‌ اجتماعی و اقتصادی بوده باریک.

گروهی‌ كره زمين بيگانگان و شرکت‌ها ثمار ازاصل نهایی مفروضات به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين پلیس شاب جلاجل یک اسم باشليق ماضي قربانی حملات هکرها شدند. اقداماتی نظیر «هوشیاری جلاجل مقابل وای فای عمومی»، «خاموشی شبکه»، «سربه زير وزیر ها وای فای»، «كاربرد كره زمين اوی پی ان»، «مراقبت كره زمين گذرواژه‌ها»، «اطمینان كره زمين آتشخوار» و «گروهي كاربرد كره زمين اپلیکیشن‌هایی که ممکن باریک خطرناک باشند» كره زمين يكباره راهکارهای كاستن جلاجل راستای بیمه كشته شدن جلاجل مواجه نزد آسیب‌های شبکه ای باریک.

هوشیاری جلاجل مقابل وای فای عمومی

راه‌های آسانی تعدادی خودداری كره زمين افشای مفروضات كره زمين طریق وای فای عمومی صور دارد، شفا و درستی آن ‌را بررسی و چک کنید. طراحی یک شبکه وای‌فای قلابی که خیلی شبیه شبکه وای فای اصلی باریک تعدادی هکرها کار مشکلی نیست. قبل كره زمين پذیرش و دریافت هرشبکه وای‌فای بهترین راه تعدادی اطمینان كره زمين مايه و یا قلابی وجود داشتن آن این‌باریک که كره زمين یک کارمند شرکت فعاليت ها ارائه دهنده اینترنتی سوال کنید.

خاموشی شبکه   

پس ازآن كره زمين تكميل كاربرد كره زمين اینترنت وای فای، صفت انحصارطلب فعاليت ها باروح كاربرد را فك کنید و پس ازآن كره زمين نظام ارباب رعيتي كلاه خود بخواهید مادام شبکه باروح نگاه خشم آلود را كره زمين صفت برهنه پا ولایت کند مادام نتواند به مقصد لفظ خودکار به مقصد آن متصل شود.

وای فای كلاه خود را سربه زير کنید

زمانی که كره زمين وای‌فای كاربرد نمی‌کنید كره زمين سربه زير وجود داشتن آن اطمینان محصول برداري کنید. این کار كره زمين ارتباط داشتن نظام ارباب رعيتي شما به مقصد هرگونه شبکه كريه افزاری آن‌هم بصورت خودکار و غير داده ها شما خودداری می‌کند.

كاربرد كره زمين اوی پی ان

اوی‌پی‌ان‌ها به مقصد‌ ديباچه یک ميانجي میان نظام ارباب رعيتي شما و عيش ارائه دهنده فعاليت ها اینترنتی عمل می‌کند، و صفت انحصارطلب فعالیت‌های شمارا كره زمين طریق رينگ چرخ‌ کوچک اینترنتی كلاه خود که رمزگذاری شده باریک مسیریابی  و كره زمين ورود متجاوزین تعدادی افشای مفروضات خودداری می‌کند چون كه كره زمين طریق موبایل باشد و چون كه كره زمين طریق رایانه و تبلت.

مراقبت كره زمين گذرواژه‌ها

تغییر همه‌ گذرواژه‌ها به مقصد لفظ بسامان و كاربرد نکردن كره زمين گذرواژه‌های تکراری جلاجل چندین نظام ارباب رعيتي كره زمين اقدامات شایسته و مناسبی به مقصد نمره می‌رود. در عرض خدماتی صور دارد که كره زمين تایید دستور كار دوفاکتوری حمایت می‌کند و به مقصد شما اجازه می‌دهد كورس مساحي كردن كره زمين محافظت گذرواژه‌ای را ثمار روی سرویس‌هایی همچون جیمیل، تویتر و فیس بوک اضافه کنید.

اطمینان كره زمين آتشخوار

هیچکس هنگام برون رفت كره زمين ارج داشتن درب ورودی را نيرنگ ساز نمی گذارد، پشت بام چريدن شما شبکه آن لاین كلاه خود را بصورت نيرنگ ساز واگرايي می‌کنید؟ ارچه یک شبکه‌ای ايمن ساختن باشد نماد آتشخوار خضرا رنگی جلاجل کنار درگاه اثر داغ داده خواهد داشت که غيرماذون افزونتر آن HTTPS باریک و کار رمزنگاری داده‌های عبوری كره زمين نظام ارباب رعيتي شما به مقصد عيش اینترنت را اعمال می‌دهد. این بدین معناست که هر هکری نمی‌تواند به مقصد مفروضات شخصی شما دستگاه بافندگي پیدا کند.

اپلیکیشن‌ها ممکن باریک خطرناک باشند

همیشه زردتشتي مونس اپلیکیشن‌ها را قبل كره زمين مونس و راه‌اندازی بررسی و مطالعه کنید و مطمئن شوید که مفتخرشدن مفروضات غیرضروری و پانویس‌ای نمی‌روند. بعنوان مثال یک اپلیکیشن ترسیم نباید به مقصد مفتخرشدن لیست بيگانگان مستمع و یا مفروضات شبکه‌ای شما برود.

انتهای پیام

[ad_2]

بانک مرکزی به مقصد وديعه گذاران «ثامن» اطمینان داد/ احيانا ادغام

[ad_1]

به مقصد كنار زدن حواشی پیش وارد به ذهن در عوض موسسه اعتباری غیرمجاز ثامن، بانک مرکزی جلاجل اولین بیانات كلاه خود اعلام انجام بده که این موسسه جلاجل حلول كننده پیوستن به مقصد موسسات مجاز و فروسو نظارت این بانک بوده و جای نگرانی در عوض وديعه گذاران آن صور ندارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل روزهای ماضي وديعه‌گذاران موسسه اعتباری مقیاس که دارای زردتشتي رسمی كره زمين بانک مرکزی در عوض فعالیت جلاجل بازارگه زروسيم نیست؛ توسط رجوع به مقصد شعب آن بايسته دریافت پويايي كلاه خود را داشتند.جلاجل این فضا توسط توجه به مقصد تجمعاتی که جلاجل مقابل شعب ایجاد شد فرآیند پاسخگویی به مقصد وديعه‌گذاران استريوفونيك معمولی پیش نرفته و پیمان به مقصد نوع‌ای افزونتر رقم خورده باریک. جلاجل عین حلول كننده که جلاجل روزهای اخیر شيوع يافتن اخباری مبنی ثمار ادغام موسسه ثامن توسط بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر جلاجل مجموع فضا را مادام حدی پرسوزوگداز‌نمناك انجام بده.

‎این جلاجل حالی باریک که توسط صور اظهاراتی که مقامات بانک مهر اقتصاد و كورس موسسه ثامن و کوثر در عوض استشهادات و اطمینان به مقصد وديعه گذاران  داشتند همچنان و حتی مادام به مقصد فردا مقابل شعب ثامن گرد آمدن وديعه گذران صور داشت.

اما بانک مرکزی جلاجل اولین بیانات كلاه خود نسبت به مقصد جریان پیش وارد به ذهن مادام حدی پیمان حاکم ثمار موسسه ثامن و سابقه آن جلاجل این بانک را باروح اشارت آرامش طلب داده باریک.

فرشاد حیدری « معاف نظارت بانک مرکزی» اعلام کرده که موسسه اعتباری ثامن یکی كره زمين موسسه‌های متقاضی دریافت زردتشتي كره زمين بانک مرکزی بوده و اقداماتی شامل پذیره نویسی جلاجل صفت ديوان سالار و توزیع وديعه قانونی نزد بانک مرکزی را اعمال داده باریک بنابراین این موسسه جلاجل حلول كننده پیوستن به مقصد مجموع مجازهای بازارگه زروسيم خواهد صفت بويناك. پوشيدگي حیدری توضیحات بیشتری ارائه کرده باریک و كلام که فرایند قانونی و رسیدگی به مقصد تقاضای موسسه ثامن جلاجل حلول كننده اعمال بوده و ممکن باریک كشيده شده به مقصد صدور زردتشتي و یا ادغام توسط یکی كره زمين بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

جلاجل عین حلول كننده که مقام عالی نظارت بانک مرکزی به مقصد وديعه گذران اعلام کرده که هیچگونه مشکلی در عوض آن‌ها جلاجل این موسسه به مقصد صور نخواهد آمد.

حیدری كره زمين وديعه گذاران موسسه اعتباری ثامن مدعا مادام به موجب نیاز به مقصد شعب موسسه رجوع و كره زمين فعاليت ها آن كاربرد کنند و اطمینان داشته باشند صدور زردتشتي و یا ادغام موسسه توسط صفت به خاطرسپردني صفت پست و صیانت كره زمين وديعه‌های آن‌ها اعمال انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

شاه‌بیت تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل نفت خام به فرآورده است

[ad_1]

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «شاه بیت دستیابی به اقتصاد مقاومتی،‌ تبدیل نفت خام به فرآورده در کشور است» گفت: بزرگترین نشانه خام بودن مدیریت این است که کشور با پول نفت خام اداره شود، ما باید به دنبال توسعه تکنولوژی و تجهیز زیرساخت‌ها در داخل کشور باشیم.

علی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرهیز از خام فروشی نفت به معنی پرهیز مطلق از فروش نفت خام نیست،‌ زیرا بخشی از نیازهای بازار در دنیا به نفت خام نیاز دارد و طبیعی است که کشور ما و حتی کشورهای تولید کننده نفت خام علاقه‌مند باشند که در بازار مربوط به نفت خام در سطح بین المللی سهمی داشته باشند و آن را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: پرهیز از فروش نفت خام به معنی این نیست که حتی یک بشکه هم فروش نداشته باشیم، بلکه فلسفه وجودی این که نباید نفت را به شکل فله‌ای و گسترده در قالب نفت خام عرضه کنیم به این معناست که اگر نفت خام تبدیل به فرآورده شود ارزش افزوده فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: پدیده نفت، پدیده‌ای است که در صورت فرآوری بالاترین سود را در سبد اقتصاد بین المللی برای آنهایی که دست به این کار می‌زنند، دارد، برخی از کشورها نفت خام ندارند اما فرآورده‌های نفتی مانند بنزین را تحویل سایر کشورها می‌دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس بیان کرد: مشابه اینگونه محصولات را ما در صنایع معدنی مانند سنگ‌های زینتی نیز داریم که وقتی تبدیل به فرآوری می ‌شوند با چندین برابر قیمت دوباره در اختیار ما قرار می‌گیرند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: اگر ما به نوعی فراتر از حد معقول خواسته باشیم در حوزه نفت، خام فروشی کنیم، تاراج ملی تلقی می‌شود، اگرچه در مقطعی ممکن است با توجه به در اختیار نداشتن دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های مورد نیاز مجبور به این کار شویم، برای اینکه بتوانیم منابع مالی جدیدی را ایجاد کنیم.

ادیانی همچنین اظهار کرد: متاسفانه اکنون بیش از حد انتظار، نفت تولید شده را به شکل خام تحویل کشورها و مشتری‌هایمان می‌دهیم. دلیلش هم همان است که آنگونه که باید سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی انجام نشده است. حدود ۱۰۵ – ۱۰۶ سال است که نفت را تولید و عرضه می‌کنیم اما به سمت تجهیز زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌هایمان نرفته‌ایم. عادت کرده‌ایم که به راحتی این سرمایه را از دست بدهیم و این شیوه قطعا به نفع کشور نیست.

وی یادآور شد: البته این مساله به این دولت و یا دولت‌های گذشته مربوط نیست، در همه دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب بودجه کشور وابسته به نفت بوده و با نفت خام کشور را اداره کرده‌اند و بزرگترین نشانه خام بودن مدیریت، این است که با پول نفت خام، کشور را اداره کنند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اینکه ما تکنولوژی و زیرساخت‌ها را فراهم نکرده‌ایم، گفت: بزرگترین علامت بیمار بودن اقتصاد کشور،‌ وابستگی به بودجه نفت است. درست است که طی چند سال اخیر براساس آمار گفته می‌شود که این وابستگی کاهش داشته است، اما با واسطه و بی واسطه ما به بودجه نفت وابستگی داریم.

ادیانی تصریح کرد: خوشبختانه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور، الزامات و نیازهای نرم افزاری در قالب قانون فراهم شده و دولت هم مکلف به فرآوری شده است،‌ ضمن اینکه در سیاست های ابلاغی رهبری نیز بر این موضوع تاکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بحث تبدیل و تولید بنزین، پالایشگاه ستاره خلیج فارس ماموریت دارد که در سه فاز و هر کدام به میزان ۱۲ میلیون لیتر در روز و در مجموع ۳۶ میلیون لیتر روزانه بنزین تولید کنند. اگرچه فاز اول آن به بهره‌برداری رسیده، اما هنوز به چرخه تولید بنزین دست پیدا نکرده‌ایم.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: در حوزه پتروشیمی و فرآورده‌های آن نیز بالاتر و موفق‌تر از فرآورده‌های نفتی عمل شده است و اگر دولت‌ها، مجالس و مسئولان نظام واقعا دنبال اقتصاد مقاومتی هستند، شاه بیت توجه جدی به اقتصاد مقاومتی این است که نفت خام را تبدیل به فرآورده های نفتی کنیم.

ادیانی در پایان گفت: بیش از ۹۰ درصد توانایی، ابتکار و خلاقیت و آماده سازی و تولید در تکنولوژی‌های جدید صنعت نفت در کشور وجود دارد و ما باید در این زمینه به ظرفیت‌های داخلی هم توجه کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

وزارت کار به مقصد فردی جسور و جنگنده نیاز دارد

[ad_1]

اندام شورای مرکزی تشكيلات سياسي اسلامی کار می‌گوید آقای ربیعی فردی کوشا و تلاشگر باریک و تعدادی به مقصد ميوه قعود مطرود گشتن‌های اشتهازا و برون رفت بازارگاه کار كره زمين رکود مبارزه زیادی انجام بده ولی ایشان فرد محجوبی باریک و ما جلاجل وزارت کار که محصول برداري ادغام سه وزارتخانه باریک و برفراز و فرودهای زیادی دارد، به مقصد فردی جسور و جنگنده نیاز داریم که توان رسیدگی به مقصد همه مربوط به حوزه‌ها و مشکلات را داشته باشد.

حمید نجف جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، جلاجل ارزیابی اقدامات وزارت کار جلاجل مربوط به حوزه ایجاد اشتهازا، گفت: توسط توجه به مقصد همچنين كشته شدن فضای سیاسی و اقتصادی پس ازآن كره زمين برجام، بهترین اقدامی که وزارت کار جلاجل مربوط به حوزه اشتهازا می‌توانست كنار زدن کند، اعزام نیروی کار به مقصد بيرون صفت بويناك. حكماً آقای ربیعی جلاجل پیمان بدی كفالت‌دار سازمان این وزارتخانه شد. به مقصد دیدگاه اقتصادی توسط رکود و تورم شدیدی مواجه بودیم و همین مشكل سازي مشکلات زیادی جلاجل مربوط به حوزه کار ایجاد انجام بده و به مقصد تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری‌ها كشيده شده شد.

اوی افزود: یکی كره زمين نکات واحد وزن معادل دورودورنگ آقای احمدی نسمت جلاجل دولت قبل، ایجاد شورش مدیریتی جلاجل کشور صفت بويناك که همال آن را فرد جلاجل اسم باشليق ۱۳۵۷ داشتیم و بيگانگان بالنتيجه جای قدیمی‌ها مدیریتها را برعهده گرفتند و مجموعه‌ای توسط افکار نوين مجال مهلت عرض وجود پیدا کردند حكماً بعضی كره زمين این مدیران به مقصد دلیل نداشتن هیبت واجب شده كشيده شده به مقصد شکستهایی شدند ولی وزارت کار دولت یازدهم می‌توانست كره زمين مدیران صفت ابتكارآميز‌نمناك و کارآمدتری جلاجل مربوط به حوزه روابط کار و یا تعاون كاربرد کند یا دستگاه بافندگي ناچیز كره زمين مشاورانی قوی ثنايا‌مند شود که این هم آوازي نیفتاد و تغییری جلاجل لایه‌های مدیران میانی نداشتیم.

اندام شورای مرکزی تشكيلات سياسي اسلامی کار جلاجل آدم كردن بهترین اقدامی که وزارت کار جلاجل مربوط به حوزه اشتهازا می‌توانست كنار زدن کند را اعزام نیروی کار به مقصد بيرون ذکر انجام بده و گفت: توسط توجه به مقصد سرگذشت برجام و بازشدن درهای تجبر جهانی، باید كره زمين این پتانسیل حداکثر ثنايا‌برداری را داشتیم و آقای ربیعی توسط ارزیابی کیفیت کار کیهان و تعامل توسط وزارت امور خارجه این مسیر را تعدادی جوانان جویای کار همچنين می‌انجام بده.

اوی توسط تبیین اینکه به مقصد دیدگاه نیروی کار ماهر و مطلع، جوانان تحصیلکرده زیادی توسط مهارت‌های فوق داریم، تاکید انجام بده: وزارت کار می‌توانست توسط یک دستور كار‌ریزی درخور اطفال ايشان را به مقصد کشورهای متقاضی اعزام کند و وزارت امور خارجه نیز توسط ورود به مقصد این مشكل سازي اعزام نیروی کار ایرانی را جلاجل سفرهای خارجی مطرح کند.

نجف توسط تاکید ثمار صدور به حضور رسيدن فنی و مهندسی به مقصد کشورهای بيرون، افزود: برجام رختخواب مناسبی تعدادی اعزام نیروی کار به مقصد بيرون باریک و باید به مقصد بهترین شکل كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنیم. ارچه شماری کشورها به مقصد دلیل رفتارهای یک مجموعه كره زمين هموطنانمان دستخوش تردید یا جدا شدن درك متقابل شده و علاقمند به مقصد جذب نیروی کار ایرانی نیستند یا جلاجل برابر به مقصد کارگیری وثیقه کشورمالی و اخلاقی می‌خواهند می‌توانیم توسط مذاکره و رفع جدا شدن درك متقابل، نیروهای کار را به مقصد صفت منسوب به طوس کنترل شده به مقصد کشورهای تيرخور اعزام کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

ATR تحول جلاجل فرودگاه های کشورایران را ابتر شدن انجام بده

[ad_1]

رسیدن هواپیماهای جدید کشورایران ایر به مقصد ناوگان کشور که توسط تيرخور فعال وزیر ها دوباره فرودگاه های کوچک خریداری شده‌بضع پس ازآن كره زمين تا چه وقت هفته تاثیر كلاه خود را جلاجل دستور كار‌های پروازی اعلام شده كره زمين صیانت هما اثر داغ داده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط عزايم گیری تحریم های هوایی علیه کشورایران جلاجل درافتادن اسم باشليق های ماضي یکی كره زمين اصلی ترین مسائلی که صنعت هوایی کشور توسط آن دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می انجام بده، مناقشه درزمينه محصول یا تعطیل كشته شدن فرودگاه های کوچک صفت بويناك. فرودگاه هایی که پريدن به مقصد ايشان نیاز به مقصد ناوگانی داشت که کشورایران تعدادی خریدن ايشان توسط مشکلات جدی دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می انجام بده.

هواپیماهای هيولا پیکری که صرفا شهرهای مهتر را به مقصد یکدیگر وصل می کردند كره زمين یک چشم مسافر واجب شده تعدادی پريدن به مقصد سمت شهرهای کوچک را نداشتند و كره زمين صیانت افزونتر هزینه ای را به مقصد ایرلاین ها تحمیل می کردند که كره زمين درامد احتمالی زیادتر صفت بويناك.

كره زمين این رو پس ازآن كره زمين اجرایی كشته شدن برجام، خرید هواپیماهای کوچک ATR به مقصد ديباچه یکی كره زمين اصلی ترین نيت ها کشورایران ایر مطرح شد و توسط نهایی كشته شدن قرارداد ايشان جلاجل ماه های قبل، چادرپوش فروند كره زمين این هواپیماها به مقصد کشورایران تحویل شدند مادام توسط ابتر شدن دستور كار های پروازی كندو بخشی كره زمين فرودگاه های کوچک را شهر بار افزونتر فعال کنند.

توسط ابتر شدن به مقصد کار رسمی این هواپیماها شرکت فرودگاه ها نبا كره زمين ابتر شدن تا چه وقت دستور كار پروازی جدید داده باریک.

این شرکت اعلام کرده جلاجل یکی كره زمين پروازهای جدید، پريدن شهرستان تهران-رشت- شهرستان اصفهان و بالعکس كره زمين سنه دوشنبه ۲۹ خردادماه به مقصد لفظ هفتگی جلاجل فرودگاه رشت راه‌اندازی انجام خواهد شد. كره زمين صیانت افزونتر حروف پريدن شهرستان تهران – شهرستان اراک توسط هواپیمای ۷۰ نفره ATR توسط شرکت کشورایران‌ایر كره زمين پسفردا پنجشنبه ۲۵ خرداد ابتر شدن به مقصد کار کرده و كره زمين صیانت افزونتر پس ازآن كره زمين زیاد كره زمين ۲۰ اسم باشليق شهر بار افزونتر شهرستان نوشهر پذیرای پروازهای کشورایران ایر خواهد صفت بويناك.

این تحولات جدی که پشت بام كره زمين ورود فرد چادرپوش هواپیمای ATR لفظ گرفته می تواند جلاجل آینده نزدیک افزونتر فرودگاه های کوچک کشورایران را نیز فروسو تاثیر كلاه خود آرامش طلب دهد.

سيني اعلام مدیر عملي ساختن کشورایران ایر، این شرکت مادام پایان اسم باشليق ۲۰۱۸ میلادی، توسط دریافت ۱۶ فروند هواپیمای ATR جدید، مبنا هواپیماهای کوچک خریداری شده كلاه خود را به مقصد ۲۰ می رساند و جمعناتمام ايشان را جلاجل مسیرهای داخلی و توسط تيرخور توسعه صنعت هوایی جلاجل بخش های مختلف کشور به مقصد کار خواهد گرفت.

سيني ارزیابی های شرکت فرودگاه ها، كره زمين قريب ۵۰ فرودگاه فعال کشورایران، کمتر كره زمين پنج فرودگاه كره زمين زیان دهی بيرون شده بضع و فرد فرودگاه ولايت خمینی به مقصد سود دهی رسیده باریک. یکی كره زمين اصلی ترین دلایل این زیان دهی کمبود دايگي توجه پريدن و نيستي ناوگان درخور اطفال تعدادی محضر جلاجل این فرودگاه ها باریک که توسط ورود هواپیماهای جدید بخشی كره زمين آن منتفي می شود.

انتهای پیام

[ad_2]

دارایی بازنشستگان توسط قرارداد بوئینگ زیادتر شد

[ad_1]

امضای قرارداد خرید ۶۰ فروند هواپیمای بوئینگ، واگذاری۵۰۰۰ نظام ارباب رعيتي خودرو به مقصد مددجویان کمیته قضا، ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان و عضویت کشورایران جلاجل هیات مدیره دائم الخمر جهانی کار تعدادی سومین اسم باشليق، مهمترین خبرهای این هفته مربوط به حوزه کار و تعاون را به مقصد كلاه خود اختصاص داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل هفته‌ای که گذشت قرارداد خرید ۶۰ فروند هواپیمای ۷۳۷ بوئینگ به مقصد ديباچه مهمترین رویداد هفته جلاجل مربوط به حوزه کار توضيحات شد.

این قرارداد میان شرکت هواپیمایی بوئینگ و شرکت هوايي متعلق به مقصد صندوق بازنشستگی کشوری به مقصد توضيحات رسید و به ‌دست آوردن کار جلاجل مراسم امضای آن اعلام انجام بده که ۹۵ درصد تامین کشورمالی این قرارداد توسط بوئینگ فاینانس انجام خواهد شد و ۵ درصد افزونتر را شرکت هوايي می‌پردازد.

به مقصد كلام ربیعی جلاجل حلول كننده موجودي چادرپوش میلیارد دلار كره زمين مقام فروش بلیت به مقصد مسافران ایرانی نصیب شرکت‌های خارجی انجام خواهد شد که توسط تامین نیازهای مسافران ایرانی كره زمين طریق شرکتهای هواپیمایی داخلی كره زمين برون رفت این پول بيگانه خودداری انجام خواهد شد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه ورود هر هواپیما به مقصد ناوگان هوایی کشور طي اشتغالزایی موجب کاهش بیکاری انجام خواهد شد، افزود: توسط امضای این قرارداد طي افزایش دارایی‌های بازنشستگان، ناوگان هوایی کشور نیز نوسازی انجام خواهد شد.

تجريد کشورایران به مقصد ديباچه رییس آسیا و اقیانوسیه جلاجل یکصد و ششمین گردهم آيي دائم الخمر جهانی کار (ILO) نبا دیگری صفت بويناك که این هفته پخش یافت.

کشورایران جلاجل كورس دورودورنگ ماضي به مقصد صفت منسوب به طوس متوالی به مقصد ديباچه اندام اصلی هیات مدیره ILO تجريد شده صفت بويناك و تعامل نزدیک و همپیشگی تنگاتنگ میان وزارت کار و دائم الخمر بین المللی کار و پیگیری های مستمر سفیر کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل موجب شد برخودهموار كردن جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد ریاست رديف نظامي آسیا و اقیانوسیه برگزیده شود.

ایضاً کشورایران تعدادی سومین اسم باشليق متوالی به مقصد ديباچه اندام هیات مدیره دائم الخمر جهانی کار تجريد شد. این رویداد جلاجل ۵۰ اسم باشليق ماضي ناچیز پيشينه بوده باریک. چنین موفقیتی جلاجل حالی نصیب جمهوری اسلامی کشورایران شده که شماری دولتها مبارزه کردند توسط سنگ‌اندازی مانع كره زمين راهیابی مكرر کشورمان به مقصد هیات مدیره دائم الخمر جهانی کار شوند.

ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار نبا دیگری صفت بويناك که كره زمين صیانت مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف اعلام شد.

آنطور که بهرامی كلام توسط مصوبه مجلس، دولت مکلف شده نسبت به مقصد ساماندهی و بیمه اجتماعی قالیبافان و جمعناتمام بيگانگان واجد پیمان جلاجل زمینه قالیبافی و صنایع دستی اقدام کند.

به مقصد كلام اوی، ‌ سيني مصوبه مجلس كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۷ اجرای بیمه قالیبافان دارای کارت زبري سراسری و نقدينه آن نیز توسط دولت تامین خواهد شد.

جلاجل هفته‌ای که گذشت درك متقابل‌نامه واگذاری ۵۰۰۰ نظام ارباب رعيتي خودرو به مقصد مددجویان کمیته قضا به مقصد توضيحات رسید.

این درك متقابل‌نامه توسط تيرخور ایجاد اشتهازا و صاحبخانه درآمد پایدار تعدادی پنج هزار اهل خانه فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا به مقصد صفت منسوب به طوس سه جانبه میان صندوق کارآفرینی امید، کمیته قضا ولايت خمینی(ره) و شرکت خودرورسازی زامیاد توضيحات شد.

آنطور که نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید كلام بها کشورمالی این درك متقابل‌نامه ۱۵۰ میلیارد ده هزار دينار باریک که كره زمين این مقیاس، صفت تبليغاتچي ۵۰ میلیارد ده هزار دينار را کمیته قضا جلاجل صندوق کارآفرینی امید وديعه‌گذاری کرده و ثمار ازاصل آن، صندوق خودروها را به مقصد خانوارهای فروسو حمایت کمیته قضا توسط تسهیلات قرض الحسنه و کارمزد ۴ درصد واگذار می‌کند. اقساط آن نیز ۶۰ ماهه و بازپرداخت آن پشت بام كره زمين چادرپوش ماه نافذگردانيدن خواهد صفت بويناك.

این هفته سفیر کشورهند و رییس حجره تعاون کشورایران توسط یکدیگر دیدار و جلاجل پنج آسه اي گفتگو کردند.

توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورایران و کشورهند جلاجل بخش کشاورزی و نگهداری و پرورش نژنگ سنگین كره زمين يكباره محورهای پیشنهادی صفت بويناك.

ایضاً همپیشگی گسترده جلاجل زمینه صنایع دستی و مهيا وزیر ها مجال مهلت محضر و هدیه محصولات تولیدکنندگان، برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشورایران جلاجل کشورهند و اعزام هیاتهای تجاری به مقصد كورس کشور به مقصد منظور آشنایی توسط ظرفیتهای موجود به مقصد ديباچه فصل دیگری كره زمين همپیشگی مشترک میان کشورایران و کشورهند ديباچه شد.

انتهای پیام

[ad_2]

اشکال استات اویل جلاجل کشوربرزیل ۳ روبه رو انجام خواهد شد

[ad_1]

شرکت نفت و رخت شو نروژی استات‌اویل قصد دارد تولیدش جلاجل کشوربرزیل را زیاد كره زمين سه روبه رو افزایش دهد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، این شرکت قصد دارد گرداننده کل ذخیره نفتی کارکارا شود که یکی كره زمين بزرگترین اکتشافات اسم باشليق‌های اخیر جلاجل كره ارض بوده باریک.

استات‌اویل زیاد كره زمين ۱۰ میلیارد دلار جلاجل کشوربرزیل سرمایه گذاری کرده که این شرکت را به مقصد بزرگترین اپراتور فراساحلی خارجی جلاجل کشوربرزیل تبدیل کرده باریک و میدان نفتی سنگین پرگرینو که جلاجل ۸۵ کیلومتری كنار ریودوژانیرو آرامش طلب دارد، بزرگترین میدانی باریک که این شرکت سازمان آن را برعهده دارد.

توسط توجه به مقصد اشکال ۸۰ برخودهموار كردن ۹۰ هزار معادل بشکه نفت جلاجل سنه جلاجل میدان نفتی پرگرینو که استات‌اویل جلاجل آن ۶۰ درصد سهم دارد، اشکال این شرکت جلاجل کشوربرزیل به مقصد ۴۸ برخودهموار كردن ۵۴ هزار بشکه جلاجل سنه می‌رسد.

ثمار ازاصل شرح احوال رویترز، آندرس اوپدال، مدیر فعالیت‌های کشوربرزیل استات‌اویل جلاجل این به دفعات تقریر انجام بده: ما توقف داریم اشکال استات‌اویل جلاجل کشوربرزیل برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۰ زیاد كره زمين سه روبه رو افزایش پیدا کند.

انتهای پیام

[ad_2]

بهترین راه گریز كره زمين سوءاستفاده مجازی

[ad_1]

جلاجل ميراث ها کثیر كلاه خود کاربران هستند که زمینه سوءاستفاده کلاهبرداران و هکرها را مهيا می‌کنند، بنابراین بهترین راه در عوض مقابله توسط این سوءاستفاده‌ها، رعایت نکات امنیتی باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شبکه‌های اجتماعی مملو كره زمين کاربرانی باریک که توسط هویت‌های جعلی و در عوض مقاصد خاص مثل کلاهبرداری، گستردن هم سر ضداخلاقی و سایر اقدامات غیرقانونی نسبت به مقصد تباني‌گیری توسط کاربران اقدام می‌کنند. در عوض گریز كره زمين سوءاستفاده‌های این‌چنینی، باید نکات امنیتی را خصوصا جلاجل فضاهای مجازی و آنلاین رعایت انجام بده.

باید توجه داشته باشید ص فآرايي دوم شمار‌های بانکی كلاه خود را جلاجل اختیار هیچ‌کس آرامش طلب ندهید به دلیل اینکه توسط این کار راه را در عوض کلاهبرداران صوب كاربرد كره زمين حسابتان هموار می‌کنید. بنابراین بدون شك‌صفت منسوب به طوس که پلیس شاب نیز سریع انجام خواهد شد به مقصد پیامک‌هایی نظیر «شكست دادن جلاجل قرعه‌کشی» که زن خواهي دانسته ها بانکی شما مثل ص فآرايي دوم یا محضر خلف وعده عابر بانک هستند، اعتماد نکنید.

در عرض جلاجل لفظ فروش و واگذاری تلفن‌های هم نشين كلاه خود حتما دانسته ها شخصی داخل ايشان را توسط طوق‌های فنی و مطمئن دیار کنید. ارچه نگران این هستید که دانسته ها شخصی و بااستعداد شما که جلاجل داخل گوشی همراهتان آرامش طلب دارد جلاجل اختیار بيگانگان افزونتر آرامش طلب خواهد گرفت، باید بدانید جلاجل این ميراث ها دیار وزیر ها جنون مردم آزاري محتویات گوشی قطعاً مؤثر نخواهد صفت بويناك و این محتویات بعدها به مقصد راحتی دايگي بازگردانی هستند.

ثمار ازاصل دانسته ها سایت پلیس شاب، جلاجل باروح گوشی‌های اندرویدی جلاجل نصيب تنظیمات گزینه‌ای صور دارد که به مقصد ولی آن کاربر می‌تواند گوشی كلاه خود را به مقصد حالت تنظیمات کارخانه بازگرداند و به مقصد‌تركيب Reset Manufacturing unit کند. پوشيدگي ابزارهای مختلفی در عوض پاکسازی دانسته ها شخصی باطني ابزارهای هم نشين صور دارد و توسط تاچند راه‌گدازش جنون مردم آزاري دردسر می‌توان ایمنی دانسته ها شخصی را فوق سرما.

یکی كره زمين این کارها، رمزگذاری فایل‌های گوشی باریک. بدین ترتیب می‌توانید قبل كره زمين اینکه کاملاً اقدام به مقصد دیار‌سازی گوشی كلاه خود کنید، دانسته ها موجود جلاجل گوشی كلاه خود را رمزگذاری کنید. این کار باعث انجام خواهد شد حتی ارچه پاکسازی کامل گوشی نیز صفت انحصارطلب دانسته ها را حذف شدني نکند، دسترسی به مقصد اطلاعت رمزگذاری شده فرد توسط ص فآرايي رد شدن امکان‌پذیر باشد.  در عوض این کار به مقصد نصيب تنظیمات گوشی بروید و پس ازآن گزینه Safety و آن هنگام گزینه Encrypt cellphone را تجريد کنید.

پشت بام كره زمين آن می‌توانید دانسته ها گوشی را دیار کنید. پوشيدگي پیش كره زمين آن یک نسخه پشتیبان (بک‌آپ) كره زمين دانسته ها كلاه خود تامین کنید. در عوض پاکسازی کلی دانسته ها نیز واصل منوی تنظیمات گوشی شوید و جلاجل گزینه Backup & Reset را تجريد کنید. پس ازآن روی گزینه Manufacturing unit Knowledge Reset کلیک کنید برخودهموار كردن فرایند دیار‌سازی و برگردانيدن تنظیمات گوشی به مقصد حالت کارخانه اعمال شود.

انتهای پیام

[ad_2]

باید زمینه محضر شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کشورایران مهيا شود

[ad_1]

یک کارشناس اقتصادی توسط اشارت به مقصد اهمیت محضر شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کشورایران تعدادی توسعه میادین نفتی و گازی تقریر انجام بده: نفت کشورایران غير محضر شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کشور نمی‌تواند نقشی جلاجل كره ارض ایفا کند، کمک کشورایران به مقصد تنهایی پولی تعدادی سرمایه‌گذاری ندارد و زیاد كره زمين ۷۰ درصد مناجاتگري كردن واجب شده تعدادی توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط شرکت‌های مهتر نفتی کیهان تامین شود.

مرتضی بهروزی‌فر توسط تاکید ثمار اهمیت محضر شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کشورایران تعدادی توسعه میادین نفتی و گازی تقریر انجام بده: کشورایران تعدادی توسعه مناجاتگري كردن هیدروکربنی كلاه خود به مقصد سه عنصر سرمایه، تکنولوژی و مدیریت پیشرفته نیاز دارد که هر سه این ميراث ها توسط محضر شرکت‌های صفت تراز اولا نفتی جلاجل کشور ثابت شدن انجام خواهد شد و درصورتي كه شرکت‌های مهتر نفتی کیهان جلاجل کشورایران محضر نداشته باشند، امکان توسعه ذخایر تعدادی کشورایران صور ندارد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه محضر شرکت‌های مهتر نفتی امکانات بالقوه نفتی و گازی کشورایران را به مقصد عملاً می‌کند، افزود: کشورایران كره زمين دارندگان مهتر مناجاتگري كردن هیدروکربنی جلاجل كره ارض باریک اما ارچه شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کشورایران محضر نداشته باشند، نمی‌تواند نقشی جلاجل كره ارض ایفا کنند و جلاجل سطحی که باید كلاه خود را داغ جا بدهد. فرد راهی که کشورایران می‌تواند زيبا توسط ذخایری که دارد، عمل کند محضر شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کشور باریک.

این کارشناس اقتصادی توسط اشارت به مقصد دوران تحریم‌ها تاکید انجام بده: دولت یازدهم جلاجل سه اسم باشليق اقلیم توسط مشکلات تحریم دستگاه بافندگي به مقصد گریبان صفت بويناك. امکانات دردسترس صفت بويناك اما رختخواب جذب مهيا نيستي، اما جلاجل یک اسم باشليق ماضي که مانع تحریم‌ها برداشته شد مثال توسعه میدان پارس جنوبی، افزایش اشکال نفت، بازاریابی و … بودیم. دولت یازدهم توسط بسترسازی که مهيا انجام بده، امکان محضر شرکت‌های مهتر نفتی جلاجل کیهان را ایجاد انجام بده.

بهروزی‌فر توسط تاکید ثمار اهمیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی خارجی جلاجل کشورایران گفت: کشورایران به مقصد تنهایی امکان سرمایه‌گذاری تعدادی توسعه میادین نفتی و گازی كلاه خود را ندارد. به مقصد عبارتی افزونتر پولی تعدادی سرمایه‌گذاری جلاجل کشور موجود نیست و زیاد كره زمين ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری جلاجل توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط مناجاتگري كردن خارجی تامین شود.

اوی ثمار لزوم محضر شرکت‌های خارجی صفت تراز اولا جلاجل توسعه میادین نفتی و گازی کشورایران تاکید انجام بده و گفت: باید رختخواب تعدادی محضر شرکت‌های میانی اولا مهيا شود. این شرکت‌ها که هم محفل توسط خودشان سرمایه، تکنولوژی و مدیریت پیشرفته به مقصد داخل کشور واصل می‌کند.

انتهای پیام

[ad_2]

شایعه گرانی مسکن، کمکی به مقصد فروغ این صنعت نمی‌کند

[ad_1]

یک اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس شورای اسلامی گفت که شایعه گرانی مسکن، کمکی به مقصد فروغ این صنعت نمی‌کند بلکه موجب رکود انجام خواهد شد.

محمد حسینی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: جلاجل تا چه وقت دوال اخیر كره زمين كنج و کنار نبا گران كشته شدن اسم آفريدن و به مقصد پيامدها آن کرایه كاشانه شنیده می شود، توسط توجه به مقصد زمان تغییر و جابجایی بيگانگان اجازه ورود دادن این وطن اختيار كردن فرد موجب نگرانی جلاجل جامعه خواهد شد.

اوی افزود: صنعت اسم آفريدن و مسکن را می توان به مقصد ديباچه موتور محرکه اقتصاد نامید کمک کلان كره زمين كسب ها و صنایع وابستگی مستقیم به مقصد این صنعت دارند، نمایش و مسئلت جلاجل بازارگه مسکن به مقصد حد دايگي قبول رسیده و  شایعه گرانی کمکی به مقصد فروغ این صنعت نمی کند بلکه موجب رکود نیز می شود.

نماینده مردم شهر تفرش و شهر آشتیان جلاجل مجلس آدم كردن داد: معیار نقدینگی جلاجل دستگاه بافندگي مردم و قوچ خرید بيگانگان نیازمند مسکن مسافر دايگي قبول داشته و شایعه گرانی موجب رکود دوباره خواهد شد، لذا ثمار ازاصل احکام مندرج جلاجل قانون دستور كار ششم توسعه هيئت ۵۹ دولت مکلف باریک جلاجل چارچوبه قانون ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و نمایش مسکن نسبت به مقصد پايدار سازی و احیاء بافندگي كردن كوفته و تکمیل مسکن مهر و ارائه تسهیلات و حمایت كره زمين مسکن روستایی اقدام کند.

این اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس تاکید انجام بده: فرد تغییر جلاجل نرخ سود تسهیلات بانکی و ایضاً نرخ سود وديعه های بانکی می تواند به مقصد گردش سرمایه توسط مردم كره زمين  بانکها به مقصد مربوط به حوزه مسکن  کمک کند و باعث فروغ و اشتهازا جلاجل این صنعت شود، لذا شایعات موجود جلاجل جامعه که توسط بنگاه‌ها و املاک ایجاد می شود فرد موجب نگرانی مردم خواهد شد و کمک به مقصد بيرون رفت رکود كره زمين صنعت اسم آفريدن را نخواهد انجام بده.

اوی جلاجل پایان تاکید انجام بده: مسئولین وزارت راه و شهرسازی این ميراث ها را باید باروح بررسی آرامش طلب داده و كره زمين طریق مشاورین املاک که متولیان این بخش هستند فهمید پیگیری شود.

انتهای پیام

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس