قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 37)

خارجی

برند مطمئن جلاجل مربوط به حوزه اشکال گیاهان دارویی نداریم

[ad_1]

رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی مقاتل دانشگاهی توسط اشارت به مقصد نيستي یک برند مطمئن جلاجل مربوط به حوزه اشکال گیاهان دارویی، گفت: این مشكل سازي موجب جلي اشکال جلاجل بخش صنعت دارویی کشور که باید كره زمين این گیاهان به مقصد ديباچه هيئت اولیه صوب اشکال دارو كاربرد کند، انجام خواهد شد.

دکتر شمسعلی رضازاده جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا جلاجل اسم مورد کشت ارگانیک گیاهان دارویی، تقریر انجام بده: جلاجل اعمال کشت ارگانیک مشكل سازي بااستعداد گروهي بکارگیری کود زهرها جلاجل اشکال و کشت گیاه باریک.

اوی تاکید انجام بده: كره زمين يكباره بخش‌های بااستعداد پژوهشکده، مرکز آنالیز آن باریک که توسط بکارگیری طوق‌های پیشرفته و نظام ارباب رعيتي‌های مربوطه به مقصد بررسی ترکیبات و زهرها موجود جلاجل گیاهان می‌پردازد و جلاجل لفظ صور این ترکیبات ايشان را شناسایی می‌کند.

رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی مقاتل دانشگاهی ایضاً توسط اشارت به مقصد مشكل سازي ناچیز‌آبی توسط تبیین اینکه ناچیز آبی یکی كره زمين مشکلات و معضلات بااستعداد کشور باریک، گفت: توسط توجه به مقصد نیاز ناچیز به مقصد پيمان جلاجل گیاهان دارویی نسبت به مقصد کثیر كره زمين محصولات کشاورزی، کاشت و ثنايا‌برداری كره زمين گیاهان دارویی كره زمين این فضا توصیه انجام خواهد شد؛ ولی جلاجل عین حلول كننده باید كره زمين طوق‌های جدید آبیاری صوب کاشت این گیاهان كاربرد انجام بده.

رضازاده به مقصد نازخرامي‌های مربوط به حوزه گیاهان دارویی نیز اشارت انجام بده و افزود: كره زمين يكباره هم تراز و هم سان و نازخرامي‌هایی که جلاجل این مربوط به حوزه صور دارد، نيستي یک برند مطمئن جلاجل مربوط به حوزه اشکال گیاهان دارویی باریک.

اوی تاکید انجام بده: نيستي یک برند مطمئن موجب انجام خواهد شد گیاهان دارویی موجود جلاجل بازارگه توسط یک منبع مطمئن اشکال نشود؛ این داروها بعضا دارای استانداردهای واجب شده و مقیاس موردها موثره درخور اطفال نیستند و توسط توجه به مقصد این هم تراز و هم سان بخش صنعت دارویی کشور که باید كره زمين این گیاهان به مقصد ديباچه هيئت اولیه صوب اشکال دارو كاربرد کند، گريبانگير مشکل انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

کشورایران اندام مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی انجام خواهد شد

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط عضویت کشورایران جلاجل مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی موافقت کردند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلاجل جلسه علنی صبح فردا (چهارشنبه) لایحه عضویت دولت کشورایران جلاجل م مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را تصویب کردند.

به مقصد موجب هيئت واحده این لایحه به مقصد دولت اجازه داده انجام خواهد شد جلاجل مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به مقصد گزارش ها اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به مقصد بازدادن حق عضویت پيوسته كاري و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر نظام ارباب رعيتي اجرایی چشم عضویت ثمار كفالت دولت باریک.

سيني پيروي این هيئت رعایت علوم شرعي ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جلاجل اجرای این موافقتنامه الزامی باریک.

نمایندگان مجلس توسط ۱۴۶ رأی سليم النفس، ‌۲ رأی پرخيده و ۳ رأی اسم معاون كره زمين مجموع ۲۰۴ نماینده موجودي به مقصد این لایحه رأی دادند.

انتهای پیام

[ad_2]

نفت جهانی جاي گير ماند

[ad_1]

نفت جلاجل معاملات دوال سه شنبه بازارگاه جهانی فروسو تاثیر دورنمای اسم پري زده قوی باروح حمایت آرامش طلب گرفت اما آدم كردن نمایش فوق كره زمين صیانت تولیدکنندگان اوپک و در عرض آمریکا مانع رشد زیادتر قیمت‌ها شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بهای معاملات آتی نفت برنت که قیمت بنیاد بازارگاه بین‌المللی باریک، به مقصد ۴۸.۵۵ دلار جلاجل هر بشکه رسید که ۱۳ هم نهاد یا ۰.۳ درصد نسبت به مقصد قیمت نهایی دوال دوشنبه افزایش داشت.

بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت ۴۶.۱۲ دلار جلاجل هر بشکه خريطه شد که ۱۰ هم نهاد یا ۰.۲ درصد نسبت به مقصد بهای معاملات دوال ماضي افزایش داغ جا داد.

آماری که دوال دوشنبه منتشر شد داغ جا داد پالایشگاه‌های کشورچین اشکال نفت جلاجل ژوئن را به مقصد مقیاس دايگي توجهی افزایش دادند که منعکس کننده تقاضای قوی باریک. توسط صور این، بازارهای نفت كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۴ توسط سيري نمایش دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می‌کنند که به مقصد ریزش زیاد كره زمين ۵۰ درصدی قیمت‌ها كره زمين آن زمان كشيده شده شده باریک.

سازواري میان کشورهای اندام اوپک، کشورروسیه و سایر تولیدکنندگان بيرون كره زمين این دائم الخمر در عوض کاهش نمایش به مقصد مقیاس قريب ۱.۸ میلیون بشکه جلاجل دوال كره زمين ژانویه امسال مادام مارس اسم باشليق ۲۰۱۸ آن صفت منسوب به طوس که این تولیدکنندگان امیدوار بودند، تاکنون به مقصد کاهش مساحت گيري ذخایر و قیمت‌های بالاتر كشيده شده نشده باریک.

ثمار ازاصل شرح احوال رویترز، این امر به مقصد دلیل افزایش اشکال کشورنیجریه و کشورلیبی بوده که اندام اوپک هستند اما كره زمين شرکت جلاجل سازواري کاهش اشکال صر فنظر شده بضع و در عرض افزایش اشکال آمریکا بوده باریک..

کشوراکوادور که یک تولیدکننده کوچک اندام اوپک باریک، نیز اعلام کرده سهمیه تعیین شده در عوض کاهش ۲۶ هزار بشکه جلاجل دوال كره زمين تولیدش را به مقصد دلیل کسری نقدينه‌ای که توقف می‌رود امسال به مقصد ۷.۵ درصد كره زمين اشکال ناخالص داخلی بزرگوار شود، رعایت نمی‌کند. کارلوس پرز، به ‌دست آوردن نفت کشوراکوادور، تقریر انجام بده: این کشور مهجور ۶۰ درصد كره زمين این رقم را رعایت کرده و اشکال کنونی به مقصد ۵۴۵ هزار بشکه جلاجل دوال می‌رسد.

انتهای پیام

[ad_2]

۹۶؛ آخرین سال وجود موسسات مالی غیرمجاز/حداکثر پرداختی در صندوق توسعه ملی کمتر از ۱۷ میلیون

[ad_1]

با حضور محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، وضعیت حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها و… را بررسی شد.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این نشست که در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم پیش بینی‌هایی برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی شده است و قانون از ۹۶/۱/۱  اجرا شده است. همچنین در بخشی از قانون سازمان برنامه و بودجه موظف است در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و یک ساله عملکرد دولت را از اجرای قانون برنامه به مجلس ارائه کند و ما در مجلس منتظر این گزارش هستیم.

وی افزود: براساس حکم پیش بینی شده در قانون برنامه اختیار تام نظارتی برای بانک مرکزی بر بازار پولی و بانکی پیش بینی شده و کمیسیون نیز پیگیر گزارش عملکرد دولت از سازمان برنامه است تا این حکم قانونی را نیز در چارچوب آن رصد کند. همچنین می شود به صورت خاص برای این موضوع از بانک مرکزی گزارش عملکرد خواست اما فعلا این بحث مطرح نیست.

حسینی تاکید کرد: اما اعتقاد ما بر این است که تا امروز بسیاری از احکام برنامه در دولت مورد توجه قرار نگرفته است که البته با توجه به انتخابات و همچنین مقدمات تغییر دولت می شود قدری اغماض کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اختلاف دولت و مجلس در موضوع درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: قانون هدفمندی با هدف خوبی در کشور ما تدوین شد. اما چیزی که در کشور ما مرسوم است این است که قانون در کشور ما خوب نوشته می شود اما بد اجرا می شود.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها بحث اجرای اشتباه آن را توسط دولت‌ها مطرح کردند که البته همه اذعان دارند که این اتفاق افتاده است. اما در خصوص عملکرد دولت با توجه به جلسات مختلف کمیسیون به این جمع بندی رسید که دولت در اجرای بخش‌هایی از آن به درستی عمل نکرده و به عنوان مثال بحث تخصیص اعتبارات به بخش تولید مغفول مانده است. اما در بخش دیگری از قانون بحث منابع و مصارف مطرح است. ابتدا باید تعاریف حقوقی مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون وجوه حاصل از هدفمندی ملاک است. یعنی آنچه که به حساب‌های پیش بینی شده واریز می شود و نحوه هزینه کرد آن نیز در قانون پیش بینی شده اما درآمد حاصل از هدفمندی بحث دیگری است که تعاریف آن با تعریف وجوه حاصل از هدفمندی متفاوت است که به شرکت‌های مرتبط با هدفمندی یارانه ها مثل شرکت آب و برق و گاز متفاوت است و در واقع آنها آن را دریافت می کنند. اما عددی که به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود از این موضوع جداست و عددی که در گزارشات دیوان محاسبات آمده است میزان درآمد سازمان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۲۸ هزار میلیارد است. به علاوه سایر درآمدها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز می شود که از این میان بالغ بر ۸۵ درصد آن به یارانه نقدی اختصاص می یابد و بخش دیگری از آن نیز به درمان و یارانه های بیمه تعلق می گیرد.

به گزارش ایسنا حسینی افزود: اما اختلاف بین مجلس و دولت به شکل محاسبه درآمد هدفمندی برمی گردد و اشتباهی که در این حوزه توسط برخی از نمایندگان انجام شد در عین حال در شکل جدید هدفمندی پیش بینی شده که برخی از منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های سوخت صرف طرح توسعه زیرساخت ها شود و این بخش‌ها ملزم به بازگرداندن درآمدها به حساب هدفمندی نیستند و پیش بینی این موضوع هم نشده که درآمدهای شرکت‌های آب و برق و گاز به صندوق واریز گردد و سپس در طرح‌های توسعه ای مصرف شود. ضمن اینکه نکته کلیدی دیگر این است که محاسبه عددی با محاسبه عملی متفاوت است یعنی وقتی ما محاسبه می کنیم که قیمت گاز تغییر کرده این موضوع دیده نمی شود که آیا همه مشترکان حساب‌های خود را تسویه کرده اند یا خیر و به عنوان مثال در بررسی‌های صورت گرفته تنها یک کارخانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان بدهی گازی دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: برای حل این مناقشه تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اعمال قانون ۲۳۶ آیین نامه داخلی را مطرح کردند .اما کمیسیون برنامه و بودجه به این جمع بندی رسید که عملکرد دولت مغایرتی با قانون ندارد و نیازی به اقدامات بعدی ندارد.

این عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت حقوق های نجومی در این نهاد گفت:‌ پرداخت حقوق و مزایا در هر دستگاه دولتی سازوکار خاص خود را دارد و بسیاری از دستگاه های اجرایی ما تابع یک قانون جامع هستند و از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کند. تعدادی از دستگاه های حکومتی نظیر مجلس به استناد قوانین خود پرداخت ها را انجام می‌دهند و صندوق توسعه ملی نیز طبق اساس‌نامه این اختیار را دارد آیین نامه استخدامی،‌ اداری و مالی را توسط هیأت امنا به تصویب برساند.

وی افزود: در زمانی که بحث حقوق های نجومی مطرح شد اعضای وقت اجازه ای را از هیأت امنا گرفته بودند که راسا آیین نامه را مصوب و اجرا کنند و قانون نیز این اجازه را داده بود که هیأت امنا به هیأت عامل این مسئولیت را تفویض کند و این تصمیمات منجر به آن شد که ما شاهد بودیم در صندوق توسعه ملی ارقام قابل توجهی نه تنها به اعضای هیأت امنا بلکه به کارشناسان و سطوح های پایین تر نیز پرداخت شود و وقتی که دیوان محاسبات نیز این موضوع را بررسی می کرد جایی به عنوان عدم رعایت قانون دیده نمی شد.

حسینی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار تجربه بلافاصله بعد از قبول استعفای هیأت امنای قبلی آیین نامه جدیدی تدوین شد و این آیین نامه در هیأت امنا و شورای حقوق و دستمزد نیز به تصویب رسید و بر اساس این آیین نامه جدید حداکثر پرداختی در صندوق مشخص شد و دیگر در صندوق توسعه ملی دیگر شاهد ارقام و اعداد خاص نیستیم و بالاترین رقم پرداختی از صندوق با همه اضافات آن کمتر از ۱۷ میلیون تومان است.

علی‌اکبر کریمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: در جلسات متعدد و پیگیری‌های مختلفی که کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولین بانکی کشور داشت، بانک مرکزی متعهد شد موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند و تصمیمات لازم را در خصوص آنها اتخاذ نماید و در کنار این نیز شاهد خواهیم بود که ان‌شاءالله امسال آخرین سالی است که موسسات مالی غیرمجاز وجود خارجی دارند و این قولی بود که بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی داد.

وی افزود: گردش نقدینگی گسترده‌ای در موسسات مالی غیرمجاز وجود داشته و برآوردها حاکی از این است که در سال‌های گذشته تا ۲۵ درصد از کل گردش مالی به شبکه‌های مالی غیرمجاز اختصاص داشته است و با ساماندهی‌ها و اقداماتی که در این سال‌ها صورت گرفته این رقم به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما بازهم قابل قبول نیست و باید فعالیت واحدهای غیرمجاز مالی به طور کامل متوقف شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در پیش گرفته ادغام این موسسات در هم است و این راهکار برای این است که برخی از این موسسات توسط سایر مراجع به غیر از بانک مرکزی مجوز داشتند. به عنوان مثال تعاونی‌های اعتباری پیش از این از طریق ادارات کل تعاونی شهری و روستایی و وزارت تعاون مجوز گرفتند و موارد زیاد این چنینی داشتیم.

وی ادامه داد: تعداد شعب زیاد موسسات غیرمجاز در سطح کشور یکی از مشکلات پیش روی در مسیر برخورد با آنها است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هم اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد غیرمجاز بودن آنها نکرده است. مردم هم به تابلوهای آنها اعتماد کرده اند و سپرده های خود را در اختیار آنها قرار داده اند و متاسفانه امروز موسساتی داریم که هزاران نفر سپرده‌گذار دارد که کاسپین یکی از نمونه‌های آنها است و از طرفی هم نرخ‌های سود بالا و جذاب این موسسات باعث شده مردم پس‌اندازها و آورده های خود را برای سرمایه‌گذاری در این موسسات سپرده کنند و توقف این روند جمعیت گسترده‌ای در کشور را درگیر می کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد وضعیت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مشکلاتی که برای بازپرداخت سپرده‌ها به صاحبان اصلی آنها وجود دارد این است که موسسات مالی منابع مردم را در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده اند و برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه شده و با سوء استفاده منابع سپرده‌ای مردم در جاهای دیگری برای مصارف خاصی هزینه شده است و این موسسات در حال حاضر با حجم بالای مطالبات مردمی و دارایی‌های پایین مواجه هستند.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: مشکل دیگر موسسات مالی نبود سازوکار قانونی درست در فرآیند ورشکستگی است و ما در قانون پولی و بانکی احکام روشنی در این خصوص نداریم و بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی تابع قوانین تجارت است و براساس آن اگر یک بنگاه اقتصادی در شرایطی قرار گیرد که شرایط ورشکستگی را پیدا کند با حکم مراجع قانونی و رای دادگاه تمام دارایی آن بین غرما تقسیم می شود اما متاسفانه این مکانیزم در کشور ما جاری نیست و یکی از اقداماتی که در طرح اصلاح نظام بانکداری دیده شده بحث انحلال و ورشکستگی است.

کریمی در خصوص چگونگی پرداخت مطالبات مردم از موسسه کاسپین گفت: فرمولی که بانک مرکزی براساس آن پیش می رود این است که با توجه به اینکه از تاریخ ۹۴/۶/۱ اعلام شده فعالیت کاسپین غیرقانونی است این بانک حق جذب سپرده و اعطای سود را نداشته و کسانی که از آن تاریخ به بعد سپرده گذاری کرده‌اند، سودی دریافت نخواهند کرد و اگر سودی نیز به افرادی پرداخت شده به عنوان اصل پول آنها محاسبه می شود و در کنار آن نیز ۱۰ درصد به عنوان احتیاط در نظر گرفته شده و برآیند این عدد به عنوان علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود تا کلیه دارایی‌های این موسسه مشخص شود و براساس آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

وی افزود: براساس طرح جامع اصلاح نظام بانگداری نیز کمیسیون اقتصادی به دنبال تغییرات اساسی در سازوکار سیستم بانکی است و با توجه به اینکه زمان زیادی از قوانین بانکی فعلی ما می گذرد و این قوانین کارایی خود را از دست داده اند، لازم است قوانین ما به روز شوند. اگرچه انتظار این بود که دولت خود برای اصلاح قوانین بانکی پیش‌قدم شود اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزام بانک مرکزی برای نظارت بر عملیات بانکی براساس قانون بانکی گفت: یکی از دغدغه هایی که پیش از این مطرح بود عدم توان قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی بود که برای حل این معضل در برنامه ششم پیش بینی شد که بانک مرکزی اختیارات تام دارد و امروز بانک مرکزی معترف است که خلأ قانونی برای نظارت ندارد و با این اختیار بانک مرکزی توانست فعالیت شعب موسسه آتیه سازان حافظ را با همکاری نیروی انتظامی متوقف کند. اما یکی از مباحثی که در مورد این حکم مطرح است این است که صندوق‌های قرض الحسنه ای که حجم فعالیت آنها کمتر از سه میلیارد تومان است از نظارت بانک مرکزی مستثنی شده اند. ولی بانک مرکزی معتقد بود که این یک نقص است که ممکن است باعث سوءاستفاده باشد و به همین خاطر لایحه‌ای را در دست تدوین دارد که این بخش از حکم اصلاح شود و نظارت بر موسسات کامل شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار مشکلات بانکی نباید این موضوع را کتمان کرد که بخش اقتصادی با یک رکود مواجه است و در بخش تقاضا دچار مشکل هستیم و بازار ما تقاضای مناسبی ندارد و یکی از زمینه هایی که می تواند این بحث را تقویت کند بحث سیاستهای مالی و اقتصادی است.

وی افزود: ما معتقدیم در شرایط رکود پیگیری سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی صحیح نیست و ما باید به سمتی حرکت کنیم که با دریافت مالیات بیشتر به بخش تقاضا فشار وارد نکنیم. همچنین لازم است بحث هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود تا میل به تقاضا در جامعه کاسته نشود و مشتری مجبور نشود علاوه بر قیمت کالایی که پرداخت می کند مبلغ نسبتا بالایی نیز به عنوان مالیات بپردازد که البته امیدواریم با لایحه ای که دولت داده تغییرات خوبی در این زمینه ایجاد شود.

کریمی خاطرنشان کرد: ما با بخشی از افزایش مالیات موافقیم که به تولید داخلی لطمه نزند. به عنوان مثال افزایش مالیات بر واردات که بتواند منابعی برای مشوق‌های صادراتی ایجاد کند می تواند مثبت باشد. همچنین افزودن پایه مالیاتی یعنی مقابله با فرارهای مالیاتی نیز نکاتی است که می شود منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ما شود که به رکود نیز منجر نخواهد شد.

وی تاکید کرد: اقتصادی موفق است که توسعه فعالیت اقتصادی آن در بستر فضای رقابتی باشد و رانت های اقتصادی و ویژه خواری درآن وجود نداشته باشد و سیاست گذاری های کلان آن در فضای سالم و رقابتی شکل بگیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به انتقادها از عملکرد برخی از دستگاه ها در فضای اقتصادی کشور گفت:‌ اشاره رئیس‌جمهور به فعالیت های اقتصادی سپاه اشاره منصفانه ای نبوده. چرا که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان مجموعه ای طبق قانون اساسی موظف به بهره گیری از ظرفیت های نیروهای مسلح در آبادانی کشور است و فعالیت های تعریف شده برای این قرارگاه به گونه ای است که رقابت با بخش خصوصی نداشته باشد و در زمینه هایی فعالیت می‌کنند که بخش خصوصی تمایلی به حضور در آنها ندارند و در حال حاضر  نیز هزاران میلیارد تومان دولت به قرارگاه بدهکار است.

وی خاطرنشان کرد: البته باید بپذیریم یکی از معضلات در صحنه اقتصاد ما وجود رانت و فساد است و مقابله با آن نیز راهکارهای خود را دارد و شفافیت در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها از جمله راهکارهایی است که قانون برای آن پیش بینی کرده است.

خبرنگار مجلس ایسنا: صادق توسل

انتهای پیام

[ad_2]

گامی جلاجل صوب تجاری‌سازی صفت انگبين‌های خورشیدی كم ارزش‌قیمت توسط کمک نانوذرات

[ad_1]

پژوهشگران دانشگاه تربیت معلمي توسط كاربرد كره زمين نانوذرات، صفت انگبين‌های خورشیدی كم ارزش‌قیمتی را اشکال کردند که می‌تواند مشي موثری تعدادی تجاری‌سازی آن‌ شود و به مقصد كلام ايشان این نسل كره زمين صفت انگبين‌های خورشیدی كره زمين بازدهی بالاتر و قیمت پایین‌تری نسبت به مقصد صفت انگبين‌های خورشیدی سیلیکونی كام روا هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط توجه به مقصد لزوم دسترسی به مقصد انرژی دیار و كم ارزش، اشکال الکتریسیته كره زمين انرژی خورشیدی توجه بیحد كره زمين دانشمندان را به مقصد كلاه خود جلب کرده باریک. جلاجل ۵ اسم باشليق اخیر نسل جدیدی كره زمين صفت انگبين‌های خورشیدی كم ارزش‌قیمت و پربازده سرخرگ به مقصد رشد کرده‌بضع.

توسط توجه به مقصد قیمت پایین جمعناتمام ‌شده‌ این نسل كره زمين صفت انگبين‌های خورشیدی و در عرض آینده‌ درخشان آن، دانشمندان بزرگی جلاجل کیهان ثمار روی این ساختارگرايي حيرت‌انگیز متمرکز شده‌بضع؛ طي آنکه محققان دانشگاه تربیت معلمي نگرنده ارائه راهکارهایی تعدادی اشکال ملی صفت انگبين‌های خورشیدی كم ارزش قیمت هستند.

دکتر بهرام عبدالهی‌نژند، اندام هیأت علمی مقاتل دانشگاهی تربیت معلمي توسط اشارت به مقصد مزایای صفت انگبين‌های خورشیدی پروسکایت، گفت: صفت انگبين‌های خورشیدی پروسکایت به مقصد دلیل اینکه كره زمين موردها كم ارزش‌قیمت ساخته می‌شوند، بسیار باروح توجه آرامش طلب گرفته‌بضع و كره زمين صیانت افزونتر بازدهی این قسم صفت انگبين‌های خورشیدی به مقصد معیار ۲۲٫۱ درصد رسیده و مبارزه‌ها تعدادی افزایش بازدهی ايشان آدم كردن دارد.

اوی آدم كردن داد: جلاجل این مطرود گشتن مبارزه شده باریک مادام توسط به مقصد‌کارگیری یک نانوماده‌ كم ارزش‌قیمت جلاجل ساختارگرايي صفت انگبين‌های خورشیدی پروسکایت، این صفت انگبين‌ها به مقصد سمت اشکال تکنیک و تجاری‌سازی سوق داده شوند.

عبدالهی‌نژند اکسید اول شب را یک هيئت‌ كم ارزش‌قیمت حالی و تقریر انجام بده: كاربرد كره زمين اکسید اول شب به مقصد‌ ديباچه یک هيئت‌ فراوان و بسیار مقرون ‌به مقصد ‌صرفه، هزینه‌ ساخت وسايل الکترونیکی را به مقصد معیار بالایی کاهش می‌دهد، كره زمين این رو جلاجل این مطالعه كره زمين این هيئت‌ غیر آلی به مقصد‌ ديباچه جایگزین موردها توسط تبرئه ‌دهنده‌های گودال‌ آلی گران‌قیمت كاربرد شده باریک.

به مقصد كلام اوی، كاربرد كره زمين اکسید اول شب به مقصد‌ ديباچه یک تبرئه‌دهنده‌ گودال غیر آلی، موجب افزایش پایداری صفت انگبين‌های خورشیدی پروسکایت انجام خواهد شد.

این ثابت شدن توسط تبیین اینکه جلاجل این مطالعه كره زمين طوق «کند و پاش» یونی واکنشی چرخشی به مقصد‌ منظور لایه‌نشانی اکسید اول شب ثمار روی لایه پروسکایت كاربرد شده باریک، به يادماندني انجام بده: این طوق لایه‌نشانی موجب شده مادام یک لایه‌ نانوساختار ثمار روی مساحت گيري زیرلایه ایجاد شود. دان‌بندی نانویی این لایه باعث انجام خواهد شد مادام گاف انرژی عريض سازي‌نمناك شده و در عرض قابلیت برگيري شهر بار و پتانسیل بالاتری را ایجاد کند.

این اندام هیات علمی مقاتل دانشگاهی تربیت معلمي اضافه انجام بده: لایه‌ نشانده‌شده ثمار روی مساحت گيري پروسکایت یک لایه‌ یکنواخت، متراکم و غير عیب بوده و تأثیر مخربی ثمار روی ساختارگرايي زیرلایه‌ پروسکایت نداشته باریک. حاصلخيز تبدیل انرژی پشت بام كره زمين لایه‌نشانی به مقصد معیار زیاد كره زمين eight.93 درصد رسیده باریک.

به مقصد كلام اوی، این مطرود گشتن بخشی كره زمين مطرود گشتن ملی اشکال صفت انگبين‌های خورشیدی كم ارزش‌قیمت اسم گذاري شده به مقصد صفت انگبين‌های خورشیدی پروسکایت پایدار بوده باریک.

نتایج این تحقیقات که محصول برداري مبارزه‌های دکتر بهرام عبدالهی‌نژند اندام هیأت علمی مقاتل دانشگاهی تربیت معلمي، دکتر وحید احمدی و دکتر حمیدرضا شاهرودی كره زمين اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت معلمي و بادمشرق غریب زاده دانشجوی هجا دکترای دانشگاه تربیت معلمي باریک، جلاجل مجله ChemsusChem توسط ضریب تأثیر ۷٫۲۲۶ منتشر شد.

انتهای پیام

[ad_2]

افزایش قابلیت ضربه‌گیری فوم‌های نانوکامپوزیتی تعدادی صنایع الکترونیکی

[ad_1]

محققان دانشگاه سمنان موفق به مقصد اشکال آزمایشی فوم‌های نانوکامپوزیت آلومینیومی شدند که قابلیت ضربه‌گیری ايشان به مقصد کمک فناوری نانو به شدني داده شده باریک و كره زمين آن می‌توان جلاجل صنایع خودرو و تجهیزات الکترونیکی که جلاجل اعراض كننده بارهای دینامیکی آرامش طلب دارند، كاربرد انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، قيد به تفصيل اختصاصی‌های طولانی نگرنده ایجاد خله و گشاينده مرغوب باطني موردها فلزی بوده باریک، اما امروزه توسط پیدایش کاربردهای گسترده جلاجل این زمینه تدوین و اشکال این موردها به مقصد‌ لفظ تخصصی توسط محققان كنار زدن انجام خواهد شد.

جلاجل هزل گويي‌ اخیر یک ردياب كره زمين فلزات سلولی توسط غيرماذون فوم فلزی توسط خاصان مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و صوتی جدید مطرح شده‌بضع و جذابیت عدیده یافته‌بضع. فوم فلزی به واسطه استحکام، سبکی، خاصیت فريب آميز انرژی ضربه یا آواز، ضریب تبرئه فوق و حتی روغن‌کاری خودکار قطعات کاربرد فراوانی جلاجل صنایع پیشرفته دارد.

آلومینیوم شاید اولین و اصلی‌ترین هيئت‌ای باشد که فوم آن ساخته شده باریک و کاربرد عدیده جلاجل صنایع مختلف كره زمين يكباره اتومبیل و  هوافضا دارد.

دکتر سیدمهدی حسینی، مجری مدل كره زمين اجرای تحقیقاتی جلاجل این زمینه نبا داد و گفت: جلاجل این مدل توسط تيرخور افزایش کارایی فوم‌های آلومینیومی كره زمين نانوذرات سیلیسیم کاربید كاربرد شده و این نانوذرات به مقصد ‌لفظ یکنواخت جلاجل زمینه‌ فلزی به مقصد کمک یک فرایند مکانیکی- حرارتی پراکنده شده باریک.

اوی آدم كردن داد: توسط حالت نانوذرات سیلیسیم کاربید باطني زمینه‌ فلزی، نسبت استحکام به مقصد وزن قطعه‌ نهایی به مقصد ‌صفت منسوب به طوس دايگي‌ توجهی افزایش می‌یابد که این مشکل کاهش اسم پري زده فوم و عقب آن کاهش هزینه را جلاجل پی خواهد داشت.

حسینی توسط تبیین اینکه فوم‌های فلزی دارای ساختارگرايي سلولی هستند، یادآور شد: پارامترهای پيوسته كاري به مقصد این ساختارگرايي سلولی خاصان مکانیکی قطعه‌ نهایی را مستقیماً فروسو تأثیر آرامش طلب می‌دهند.

به مقصد كلام اوی هيئت‌ اولیه‌ فوم‌های اشکال شده جلاجل این مدل به مقصد ‌ولی فرایند پیوسته دستلاف و عملیات حرارتی اشکال شده‌بضع و جلاجل حین فرایند اشکال فوم یکسری جوانه حفرات باطني قطعه تشکیل می‌شوند که این حفرات منشأ اشکال ساختارگرايي سلولی نهایی هستند.

این ثابت شدن توسط تاکید ثمار اینکه مقیاس استحکام دیواره‌ صفت انگبين‌ها وعاء تعیین‌ کننده‌ای جلاجل خاصان مکانیکی نهایی فوم ایفا می‌کند، یادآور شد: جلاجل این مطالعه تأثیر محضر نانوذرات سیلیسیم کاربید ثمار ساختارگرايي فوم آلومینیومی باروح بررسی آرامش طلب گرفت.

حسینی توسط اشارت به مقصد مقام ها اجرای این تحقیقات خاطره ها اثر داغ انجام بده: پشت بام كره زمين اشکال هيئت پیش‌ ساخته فوم كره زمين طریق دستلاف پیوندی و عملیات پیوسته حرارتی توسط اعمال فرایند فوم‌سازی جلاجل کوره پیش پرحرارت، محصول نانوکامپوزیتی اشکال شده صوب ارزیابی‌های فیزیکی و مکانیکی فروسو آزمون‌های نانوسختی سنجی، صفه آزاد، تراكم استاتیکی و خمش سه‌نقالي كردن آرامش طلب گرفتند. در عرض به مقصد‌منظور ارزیابی قابلیت میرا وزیر ها ارتعاشات دینامیکی كره زمين آزمون مودال محیطی كاربرد شد.

اوی افزود: ‌علاوه ثمار آن به مقصد ‌منظور بررسی ساختارگرايي سلولی فوم اشکال شده و توزیع نانوذرات سیلیسیم کاربید جلاجل زمینه آلومینیومی میکروسکوپ الکترونی روبشی باروح كاربرد آرامش طلب گرفت.

این ثابت شدن دانشگاه سمنان محضر و توزیع یکنواخت نانوذرات سرامیکی سیلیسیم کاربید جلاجل دیواره‌ صفت انگبين‌ها را موجب حذف شدني شهر ترک‌ها جلاجل فوم‌های نانوکامپوزیتی نسبت به مقصد فوم‌های غير محضر نانوذرات حالی و تقریر انجام بده: این مشکل موجب شده برخودهموار كردن خاصان فشاری دینامیکی به مقصد مقیاس ۴۸ درصد، انرژی جذب‌ شده به مقصد مقیاس ۳۵ درصد و خاصان میراگری ارتعاش به مقصد مقیاس ۷۷ درصد نسبت به مقصد فوم جنون مردم آزاري‌ آلومینیومی به شدني یابد.

اوی توسط تبیین اینکه اشکال آزمایشی فوم‌های نانوکامپوزیت آلومینیومی توسط کمک فناوری نانو به شدني یافته باریک، گفت: این امر موجب به شدني قابلیت ضربه‌گیری ايشان شده باریک؛ كره زمين این رو كره زمين فوم‌های تولیدی می‌توان جلاجل صنایع خودرو و تجهیزات الکترونیکی که جلاجل اعراض كننده بارهای دینامیکی آرامش طلب دارند، كاربرد انجام بده.

نتایج این تحقیقات که محصول برداري هم‌پیشگی دکتر سیدمهدی حسینی دانايي‌پرورش دادن‌ قطع شده دکترای دانشگاه سمنان و دکتر علی حبیب‌الله‌زاده اندام هیأت علمی دانشگاه سمنان باریک، جلاجل مجله Supplies Science & Engineering A توسط ضریب تأثیر three.094 منتشر شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

سه دولت آینده درگیر فعاليت ها مسکن مهر

[ad_1]

برآوردهای کارشناسی اثر داغ می‌دهد به مقصد دلیل ناچیز کاری دولت‌های قبل جلاجل ارائه فعاليت ها زیربنایی و روبنایی مسکن مهر تامین کلیه فعاليت ها به مقصد ارقامی زیاد كره زمين ۱۰ هزار میلیارد ده قران نیاز دارد و به مقصد كلام به ‌دست آوردن راه و شهرسازی كورس سه دولت آینده هم درگیر این مشكل سازي خواهند صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جدا شدن برداشت كره زمين وعده رییس خلق مبنی ثمار تكميل مسکن مهر باعث شده برخودهموار كردن شماری بيگانگان گمان کنند منظور روحانی این باریک که صفت انحصارطلب فعاليت ها زیربنایی و روبنایی مسکن مهر برخودهموار كردن پایان دولت به مقصد تكميل می‌رسد. این جلاجل حالی باریک که منظور رییس خلق تکمیل واحدهای مسکونی بوده و به مقصد كلام به ‌دست آوردن راه و شهرسازی كورس سه دولت آینده هم درگیر مناقشه زیرساخت‌های مسکن مهر خواهد صفت بويناك و شاید توسط رقم ۱۰ هزار میلیارد ده قران هم مشکل گدازش نشود.

انتقادها علیه دردسترس نبودن فعاليت ها زیرساختی مسکن مهر كره زمين صیانت شماری دلواپسان جلاجل حالی مطرح انجام خواهد شد که اختصاص نقدينه تعدادی زیرساخت‌ها و روبناهای مسکن مهر توسط دولت‌های نهم و دهم جدی گرفته نمی‌شد و حتی بغایت كره زمين واگشايي‌ها جلاجل بیابان و غير ارائه‌ی فعاليت ها لفظ گرفت. توسط این حلول كننده شرکت عمران شهرهای جدید دولت یازدهم رویکرد كلاه خود را كره زمين تحویل يك جهت محض اين كه به مقصد تحویل محلت تغییر داد که حكماً جلاجل این بین نواقصی هم بعضا دیده انجام خواهد شد که مستمسک فضا سازی رسانه‌ای آرامش طلب می‌گیرد.

اسم باشليق ماضي دولت ۸۸۰ میلیارد ده قران کمک نقدی و ۲۰۰ میلیارد ده قران كره زمين مقام مدافع خزينه ها اسلامی به مقصد تکمیل فعاليت ها زیربنایی و روبنایی مسکن مهر اختصاص داد. توسط این حلول كننده گستردگی پروژه مسکن مهر به مقصد قدری باریک که نمی‌توان توسط این رقم‌ها امیدوار صفت بويناك همه فعاليت ها كره زمين قبیل راه، مدرسه، مسجد، درمانگاه، کلانتری، پارک و غیره تامین شود، به چه جهت که زیاد كره زمين كورس میلیون و ۲۰۰ هزار يك جهت مسکن مهر جلاجل شهرهای مختلف کشور ساخته شده باریک.

اندام هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید جلاجل این به دفعات می‌گوید ساخت مسکن یک مناقشه باریک و ساخت شهر یک مناقشه افزونتر. هم اکنون سيني وعده دولت به عمد واحدهای مسکن مهر رو به مقصد پایان باریک و انشاالله جلاجل ماه‌های آینده به مقصد تكميل می‌رسد، اما تامین فعاليت ها و زیرساخت‌ها توسط مشکل مواجه باریک که امیدواریم به مقصد باده بي درد منتفي شود.

حبیب الله طاهرخانی تبیین می‌کند: توسط همه مشکلات و کمبود منابعی که دولت یازدهم توسط آن مواجه صفت بويناك اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۱۰۰۰ میلیارد ده قران تعدادی تامین فعاليت ها مسکن مهر بازدادن شد و این بیشترین رقمی صفت بويناك که كره زمين ابتر شدن به مقصد کار پروژه مسکن مهر به مقصد این مطرود گشتن تزریق شد. مثال بودیم که دولت قبل واحدها را غير توجه فعاليت ها زیربنایی و روبنایی واگشايي می‌انجام بده اما رویکرد دولت یازدهم این نيستي که صرفا منامه تحویل دهد. توسط این حلول كننده سهم دولت تدبیر و امید كره زمين تحویل واحدهای مسکن مهر ۵۵ درصد و سهم دولت قبل ۴۵ درصد بوده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

کشورایران جلاجل ۶ ماه آینده توسط روس‌ها قرارداد نفتی توضيحات می‌کند

[ad_1]

معاف به ‌دست آوردن نفت اعلام انجام بده که کشورایران توقف دارد جلاجل ۶ ماه آینده توسط شرکت‌های روسی قرارداد نفتی توضيحات کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، خبرگزاری رویترز كره زمين استانبول شرح احوال داد: امیر حسین زمانی نیا، معاف به ‌دست آوردن نفت جلاجل امور بین الملل و بازرگانی فردا (چهارشنبه ۲۱ تیر ماه) اعلام انجام بده کشورایران توقف دارد جلاجل پنج مادام ۶ ماه آینده، در عوض توسعه میدان‌های نفت و رخت شو توسط شرکت‌های روس به مقصد تناقض دستگاه بافندگي یابد.

اوی پیش كره زمين این اعلام کرده صفت بويناك كورس شرکت گازپروم و لوک اویل در عوض مشارکت جلاجل اکتشاف نفت جلاجل کشورایران، تقرير تمایل کرده‌بضع.

معاف به ‌دست آوردن نفت در عرض پیش بینی انجام بده که مادام پایان اسم باشليق جاری میلادی، اشکال يوميه نفت کشورایران به مقصد چادرپوش میلیون بشکه جلاجل سنه می‌رسد.

كره زمين صیانت افزونتر، زمانی نیا جلاجل ضبط كردن توسط خبرگزاری آناتولی طي پيشواز كره زمين همدستی زیادتر شرکت‌های ایرانی و کشورترکیه ای، گفت: شرکت‌های کشورترکیه‌ای زیادتر جلاجل زمینه اشکال صاعقه و واردات نفت و رخت شو فعال هستند، اما ما می‌خواهیم که ايشان به مقصد مشارکت جلاجل پروژه‌های بالادستی هم تشویق کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

قرارداد توتال ایمنی‌زا باریک/ هیچ محدودیتی در عوض كاربرد كره زمين ظرفیت‌های داخلی صور ندارد

[ad_1]

سوال نمایندگان مجلس از وزیر نفت

به ‌دست آوردن نفت توسط تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد در عوض ما ایمنی‌زا باریک و ارچه به مقصد هر دلیلی جلاجل حین ايفا پیمانکار کار را به دنياآمدن یا واگرايي کند هیچ بازدادن و یا خسارتی داده نمی‌شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بیژن شهرستان زنگنه جلاجل جلسه علنی پسفردا (چهارشنبه) مجلس توسط هزیمت پیمان و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط توتال، گفت: كلكسيون تعهداتی که دولت توسط مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار باریک و این که كلام انجام خواهد شد دولت رفته قراردادی به تنگ آمده که جلاجل درافتادن ۲۰ اسم باشليق،۵۰ درصد اشکال میدان را به مقصد شرکت خارجی می‌دهد، شغل هامشاغل نادرستی باریک.

شهرستان زنگنه به يادماندني انجام بده: جلاجل این قسم قرارداد هیچ نوع محدودیتی در عوض كاربرد كره زمين ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار در عوض شرکت‌های داخلی نداریم.

آدم كردن دارد…

[ad_2]

توزیع ۲۷۰ هزار اصله گياه گل‌ محمدی جلاجل چهارمحال و بختیاری

[ad_1]

مدیر باغبانی دائم الخمر مقاتل کشاورزی چهارمحال و بختیاری كره زمين تامین و توزیع ۲۷۰ هزار اصله گياه گل محمدی جلاجل راستای توسعه کشت گیاهان دارویی جلاجل مدیر نبا داد.

به مقصد‌شرح احوال ایسنا، ابراهیم شیرانی توسط اعلام این نبا، تقریر انجام بده: كره زمين این مقیاس ۱۲۰ هزار گياه تعمیر شده و کنترل صحت کشت كره زمين مرکز بیوتکنولوژی شهر تهران تامین و ۱۵۰ هزار اصله گياه نیز اشکال داخل مدیر باریک.


اوی یارانه تخصیصی دايگي بازدادن در عوض هر گياه گل محمدی تعمیر شده مطمئن را ۱۵ هزار ریال و گياه اشکال داخل مدیر را قريب كورس هزار ریال اعلام انجام بده.


شیرانی طوق کشت گياه‌های تعمیر شده را به مقصد شیوه های قلمه‌زنی و کشت بافتی ديباچه و تاکید انجام بده: کشت این نوع گياه‌ها جلاجل اراضی ناچیز حاصلخيز و شیب‌دار توصیه انجام خواهد شد.


مدیر باغبانی دائم الخمر مقاتل کشاورزی چهارمحال وبختیاری آدم كردن داد: توسط سرخرگ این مدل توسعه گیاهان دارویی جلاجل مدیر که اواسط بهار هنگام امسال سرخرگ شده باریک، ۹۰ هزار گياه گل محمدی به مقصد شیوه قلمه زنی جلاجل گلخانه‌های فرخشهر، شمشار پررونق به مقصد متقاضیان دارای پیمان تحویل شده باریک.


اوی كره زمين کاشت گياه گل محمدی جلاجل ۱۱۰ هکتار كره زمين مزرعه ها مدیر چهارمحال وبختیاری جلاجل اسم باشليق زراعی جاری نبا داد و گفت: توسط اجرای این مدل اراضی زیر کشت گل محمدی مدیر به مقصد ۴۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت.


مدیر باغبانی چهارمحال و بختیاری تغییر الگوی کشت، ایجاد اشتهازا و درآمدزایی جلاجل نواحي روستایی و صرفه‌جویی سه هزار مترمکعبی پيمان نسبت به مقصد غلات را كره زمين نيت ها اجرای این مدل حالی.


شیرانی تاکید انجام بده: توسط بارور كشته شدن مقیاس باغات گل محمدی مدیر، اشکال گل محمدی مدیر كره زمين ۳۰۰ به مقصد ۴۰۰ پريان افزایش خواهد یافت.

به مقصد كلام اوی، سلب كننده جلاجل چهارمحال وبختیاری زیاد كره زمين یک میلیون و ۵۰۰ هزار پريان محصولات باغی، زراعی، دامی و شیلاتی اشکال می شود و مساحت گيري زیر کشت مدیر ۲۴۷ هزار هکتار توسط ۶۶ هزار ثنايا‌بردار باریک.

انتهای پیام

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس