قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 34)

خارجی

ویدئو / بررسی صلاحیت به ‌دست آوردن پیشنهادی صنعت

[ad_1]

محمد شریعتمداری

محمد شریعتمداری – به ‌دست آوردن پیشنهادی صنعت، كان و تجبر – جلاجل آدم كردن جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم جلاجل مجلس شورای اسلامی، پس ازآن كره زمين حاکی نمایندگان سليم النفس و پرخيده، كره زمين كلاه خود و دستور كار‌هایش دفاع انجام بده.

حاکی موافقان و مخالفان به ‌دست آوردن پیشنهادی صنعت، كان و تجبر:

[ad_2]

نسيه مسکن تاچند؟

[ad_1]

جلاجل حلول كننده موجودي قیمت هر برگك كره زمين اوراق تسهیلات مسکن قريب ۸۰ هزار ده قران باریک و زوج های ایرانی به تنگ آمده به مقصد اینکه جلاجل کدام شهر زندگی می‌کنند می توانند توسط خرید ۱۱ برخودهموار كردن ۱۸ میلیون ده قران اوراق كره زمين نسيه مسکن ۶۰ برخودهموار كردن ۱۱۰ میلیون تومانی كاربرد کنند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این روزها قیمت هر برگك كره زمين اوراق تسهیلات مسکن قريب ۸۰ هزار ده قران باریک که نسبت به مقصد ماه های ماضي برخودهموار كردن حدودی افزایش قیمت را داغ جا می‌دهد.

ثمار این ازاصل ارچه زوج های تهرانی بخواهند كره زمين نسيه ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن كاربرد کنند باید ۲۰۰ تكه كاغذ تسهیلات مسکن خریداری کنند که نتیجه آن بازدادن ۱۶ میلیون ده قران در عوض دریافت نسيه مسکن باریک. این صفت تبليغاتچي توسط محاسبه ۱۰ میلیون ده قران نسيه جعاله که بابتش باید ۲۰ برگك بهادار به مقصد قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران كره زمين اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، جلاجل مجموع در عوض دریافت نسيه ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن قريب ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران‌ انجام خواهد شد.

ایضاً زوج‌های غیر تهرانی که جلاجل شهرهایی توسط خواهد شد زیادتر كره زمين ۲۰۰ هزار نفر خواهد شد زندگی می‌کنند، می‌توانند برخودهموار كردن ديواركشي شدن ۸۰ میلیون ده قران نسيه بگیرند که در عوض دمساز شدن این صفت تبليغاتچي باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که توسط این شمار باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ده قران راجع خرید این اوراق بپردازند که توسط محاسبه یک میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران اوراق نسيه جعاله، جلاجل مجموع در عوض دریافت نسيه ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ده قران بازدادن کنند.

زوج‌های ساکن جلاجل سایر شهرهای توسط خواهد شد زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند در عوض دمساز شدن ۶۰ میلیون ده قران نسيه مسکن ۱۲۰ برگك بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران راجع خرید اوراق بپردازند که در عوض دریافت ۱۰ میلیون ده قران افزونتر راجع نسيه جعاله باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران بپردازند. این زوج‌ها جلاجل مجموع در عوض دریافت نسيه ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ده قران بپردازند.

واجب شده به مقصد عقبنشینی باریک که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند برخودهموار كردن ديواركشي شدن ۶۰ میلیون ده قران و غیر زوج‌هایی که جلاجل مراکز مدیر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر خواهد شد دارند برخودهموار كردن ديواركشي شدن ۵۰ میلیون ده قران و جلاجل نهایت غیر زوج‌های ساکن جلاجل سایر پرسپكتيو برخودهموار كردن ديواركشي شدن ۴۰ میلیون ده قران نسيه دریافت کنند که به مقصد ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگك بهادار اوراق تسهیلات مسکن را كره زمين فرابورس کشورایران خریداری کنند. توسط این شمار مجردهای تهرانی باید در عوض خرید این اوراق ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران، بيگانگان ساکن جلاجل مراکز مدیر بالای ۲۰۰ هزار نفر خواهد شد صفت تبليغاتچي ۸ میلیون ده قران و بيگانگان رديف نظامي سوم صفت تبليغاتچي شش میلیون و ۴۰۰ هزار ده قران بازدادن کنند. پوشيدگي جلاجل لفظ تمایل در عوض دریافت نسيه ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید صفت تبليغاتچي یک میلیون و ۶۰۰ هزار ده قران افزونتر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر انجام خواهد شد. این اوراق قابلیت خريطه جلاجل فرابورس کشورایران را دارد و بها اسمی هر برگك پنج میلیون ریال باریک. اختصاصی تعادل اوراق تسه حداکثر برخودهموار كردن كورس دورودورنگ شش ماهه دايگي تمدید باریک. این اوراق توسط توجه به مقصد اینکه چقدر برخودهموار كردن زمان اعتبارش زمان باقی مابقي دارای قیمت متفاوتی باریک. جلاجل صورتی که اختصاصی تعادل این اوراق به مقصد تكميل رسیده و دارنده اوراق كره زمين تسهیلات آن كاربرد نکند، نماد معاملاتی آن به دنياآمدن خواهد شد و پويايي پرداختی افزونتر به مقصد دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

تکمیل و توسعه ۱۲۴ شهرک تکنیک جلاجل نحو کار

[ad_1]

معاف دائم الخمر صنایع کوچک و شهرک‌های تکنیک کشورایران كره زمين جلاجل نحو کار جايگزين شدن تکمیل و توسعه ۱۲۴ شهرک تکنیک جلاجل اسم باشليق جاری نبا داد.

غلامرضا سلیمانی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، توسط اشارت به مقصد این که جلاجل مجموع ۹۵۸ شهرک تکنیک به تصويب رسيده جلاجل کشور صور دارد که ۷۸۰ باروح آن به مقصد ثنايا‌ برداری رسیده باریک، تقریر انجام بده: ثمار این ازاصل توسعه و تکمیل ۱۲۴ شهرک تکنیک جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد این که جلاجل کل شهرک‌های تکنیک ۷۸ هزار قرارداد توسط مردم به مقصد امضاء رسیده باریک، خاطره ها داغ جا انجام بده: كره زمين این مبنا ۳۹ هزار و ۵۰۰ باروح به مقصد محب تآميز‌ی ثنايا برداری رسیده‌بضع و مابقی قراردادها نیز جلاجل دستگاه بافندگي ساخت آرامش طلب دارد.

معاف صنایع کوچک دائم الخمر صنایع کوچک و شهرک‌های تکنیک کشورایران تبیین انجام بده: درصد تشکیل بنگاه‌های کوچک نسبت به مقصد بنگاه‌های ميانه جلاجل سراسر کشور ۹۶ به مقصد چادرپوش درصد باریک که این مشكل سازي كره زمين اهمیت بالای صنایع کوچک نبا می‌دهد ازچه که علاوه ثمار يسر ایجاد می‌تواند اشتغالزایی بالایی تعدادی کشور داشته باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

طلبه ها بالای ۱۲۷۰ دلار ماند

[ad_1]

طلبه ها جلاجل معاملات دوال چهارشنبه بازارگه جهانی پشت بام كره زمين كورس دوال کاهش جلاجل شرایطی که سرمایه گذاران انتظاركش شرح احوال بازپسین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا بودند، اندکی افزایش یافت.

به مقصد شرح احوال ایسنا، هر اونس طلبه ها تعدادی تحویل فوری جلاجل معاملات دوال جاری بازارگه کشورسنگاپور ۰.۱ درصد افزایش یافت و به مقصد ۱۲۷۲.۸۱ دلار رسید.

جلاجل بازارگه نیویورک، هر اونس طلبه ها تعدادی تحویل جلاجل دسامبر ۰.۱ درصد کاهش داشت و جلاجل ۱۲۷۸.۵۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازارگه دوال سه شنبه ۱۰.۷۰ دلار یا ۰.۸ درصد کاهش داغ جا داد و جلاجل ۱۲۷۹.۷۰ دلار به تنگ آمده شد.

به مقصد كلام دنیل هاینس، تحلیلگر رديف نظامي بانکی ANZ، بازارگه جلاجل حلول كننده مشاهده مجال مهلت خرید جلاجل قیمت درخور اطفال باریک و احيانا دارد جلاجل بازپسین دوال معاملات هفته اندکی به شدني پیدا کند. جلاجل حلول كننده موجودي همه توجهات به مقصد شرح احوال نشست کمیته بازارگه آزاد بانک مرکزی آمریکا موردتوجه شده که اواخر دوال چهارشنبه منتشر انجام خواهد شد. هرگونه نشانه كره زمين احيانا افزایش زیادتر نرخ‌های ثنايا جلاجل اسم باشليق جاری، به مقصد مسئلت تعدادی خرید طلبه ها به مقصد ديباچه دارایی مطمئن مضرت می‌زند.

نرخ‌های ثنايا بالاتر كره زمين دلار پشتیبانی می‌کند و جلاجل مقابل، جذابیت سرمایه گذاری جلاجل دارایی‌هایی مثل طلبه ها که سوددهی ندارند را کمتر می‌کنند.

ثمار ازاصل شرح احوال رویترز، دلار جلاجل معاملات دوال چهارشنبه بازارگه آسیا اندکی کاهش یافت، جلاجل حالی که بازارهای سهام آسیا توسط کاهش تنش‌های اخیر میان آمریکا و کشورکره شمالی خردسالي کردند.

جلاجل بازارگه سایر فلزات باارزش، هر اونس لجين قريب ۰.۳ درصد افزایش یافت و ۱۶.۶۴ دلار خريطه شد و هر اونس پلاتین تعدادی تحویل فوری توسط ۰.۳ درصد افزایش، جلاجل ۹۵۹.۶۵ دلار ایستاد. هر اونس پالادیوم تعدادی تحویل فوری، ۰.۳ درصد افزایش یافت و به مقصد ۸۸۸.۵۰ دلار رسید.

انتهای پیام

[ad_2]

قیمت انواع بستنی سنتی و تکنیک/ بستنی میوه‌ای جلاجل رئيس قیمت‌ها

[ad_1]

توسط گرمای صيف اسم پري زده انواع بستنی سنتی و تکنیک تقاضای بیشتری پیدا کرده و قیمت‌ آن‌ به تنگ آمده به مقصد قسم و وزن كره زمين گونه گوني تلون زیادی كام روا باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، این روزها بستنی‌های انواع و اشکال مختلف و گونه گوني تلون زیادی پیدا کرده‌ و قیمت آن‌ به تنگ آمده قسم، شکل و وزن متفاوت باریک.

یکی كره زمين بستنی‌های لبخند طرفدار جلاجل بازارگه اسم پري زده، بستنی‌های اسکوپی باریک که صفت غذاخور‌های متنوعی دارد. قیمت هر اسکوپ بستنی متفاوت بوده و به تنگ آمده به مقصد کیفیت و صفت غذاخور آن بین ۱۰۰۰ برخودهموار كردن ۴۰۰۰ ده قران باریک.

جلاجل میان انواع بستنی، بستنی سنتی توسط چربي شير و مغز پسته یک کیلوگرمی ۱۳ هزار ده قران و به تنگ آمده سنتی جنون مردم آزاري غير چربي شير و پسته یک کیلوگرمی ۱۱ هزار ده قران قیمت دارد.  

در عرض بستنی میوه‌ای یک کیلوگرمی ۱۵ هزار ده قران و فالوده جنون مردم آزاري یک لیتری ۱۰ هزار و ۵۰۰ ده قران فروخته انجام خواهد شد. جلاجل میان سایر بستنی‌ها، بستنی زعفرانی ۶۰۰ گرمی ۱۰ هزار ده قران، ‌ بستنی کارامل یک لیتری ۹۰۰۰ ده قران، ‌بستنی وانیلی یک لیتری ۵۰۰۰ ده قران، ‌بستنی کاکائویی یک لیتری ۵۰۰۰ ده قران و بستنی کاراملی یک لیتری ۴۵۰۰ ده قران نمایش انجام خواهد شد.  

بستنی‌های تکی نیز گونه گوني تلون زیادی دارند؛ بستنی عروسکی ۱۰۰۰ ده قران، بستنی قیفی ۱۰۰۰ ده قران، بستنی یخی ۷۰۰ ده قران، ‌بستنی پیچی ۱۲۰۰ ده قران، ‌بستنی شاتوتی ۲۰۰۰ ده قران، ‌بستنی كورس قلوی مغزدار ۱۰۰۰ ده قران، بستنی سالار ۱۰۰۰ ده قران، بستنی مگنوم ۲۵۰۰ ده قران و بستنی نانی سنتی ۱۰۰۰ ده قران قیمت دارد.  

به مقصد كلام فروشندگان، بستنی‌های قیفی، ‌سالار و مگنوم جلاجل میان بستنی‌های تکنیک بیشترین طرفدار و مسئلت را دارد و بستنی کاکائویی جلاجل میان بستنی‌های لیتری بیشترین اسم پري زده را دارد.انواع بستنی سنتی و بستنی لیتری وزن قیمت
بستنی سنتی توسط چربي شير و مغز پسته یک کیلوگرمی ۱۳ هزار ده قران
بستنی سنتی جنون مردم آزاري غير چربي شير و پسته یک کیلوگرمی ۱۱ هزار ده قران
بستنی میوه‌ای یک کیلوگرمی ۱۵ هزار ده قران
فالوده جنون مردم آزاري یک لیتری ۱۰ هزار و ۵۰۰ ده قران
بستنی زعفرانی ۷۰۰ گرمی ۱۰ هزار ده قران
بستنی کارامل یک لیتری ۹۰۰۰ ده قران
بستنی وانیلی یک لیتری ۵۰۰۰ ده قران
بستنی کاکائویی یک لیتری ۵۰۰۰ ده قران
بستنی کارامل یک لیتری  ۴۵۰۰ ده قرانانواع بستنی تکنیک قیمت
بستنی عروسکی ۱۰۰۰ ده قران
بستنی سالار ۲۰۰۰ ده قران
بستنی قیفی ۱۰۰۰ ده قران
بستنی یخی ۶۰۰ ده قران
بستنی پیچی ۱۲۰۰ ده قران
بستنی شاتوتی ۲۰۰۰ ده قران
بستنی كورس قلوی مغزدار ۱۰۰۰ ده قران
بستنی مگنوم ۲۵۰۰ ده قران
بستنی نانی سنتی ۱۰۰۰ ده قران

انتهای پیام

[ad_2]

نتایج مدل مطالعاتی میدان چنگوله توسط three شرکت بین‌المللی اعلام شد

[ad_1]

پشت بام كره زمين گذشت كورس سنه كره زمين ارائه نتایج مدل مطالعاتی میدان چنگوله توسط شرکت DNO کشوراتریش، گازپروم و PTTEP کشورتایلند نیز نتایج مدل مطالعاتی چنگوله را ارائه کردند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بررسی فنی شرح احوال های این سه شرکت جلاجل مساحت گرفتن شرکت ملی نفت کشورایران، توسط همراهی تیم فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت به مقصد زودی اعمال  و پس ازآن كره زمين بررسی مذاکرات، جلاجل باروح مناقصه این میدان مشترک جلاجل شکل محرزشدن جدید قراردادهای نفتی تصمیم گیری خواهد شد.

شرکت ملی نفت کشورایران و شرکت گازپروم‎نفت کشورروسیه جلاجل ۲۳آذرماه اسم باشليق ۱۳۹۵ و شرکت ملی نفت کشورایران و شرکت نروژی دی‎ان‎او (DNO)، جلاجل ۲۶ عقرب‌ماه اسم باشليق ۱۳۹۵، درك متقابل‎‌نامه همپیشگی توضيحات کردند که ثمار ازاصل آن مطالعه میدان نفتی چنگوله به مقصد این شرکت روسی و نروژی  وديعه شد.

ثمار ازاصل این شرح احوال، میدان مشترک نفتی چنگوله توسط تيرخور حفاری ۱۹ رينگ چرخ صفت چندال، پشت بام كره زمين برگزاری مناقصات کار كلاه خود را ابتر شدن خواهد انجام بده که جلاجل ۲ فاز پیش بینی شده باریک، جلاجل فاز اولا ۶ رينگ چرخ صفت چندال  جلاجل شکل مدل اشکال زودهنگام توسط تيرخور اشکال ۱۵ هزار بشکه نفت جلاجل سنه به مقصد اختصاصی ۳۶ ماه كره زمين ابتر شدن فعالیت و جلاجل فاز دوم توسعه توسط ۱۳ رينگ چرخ صفت چندال و يوميه ۳۵ هزار بشکه نفت جلاجل سنه که تماممن حيث المجموع۵۰ هزار بشکه نفت جلاجل سنه كره زمين این میدان مشترک نفتی برگيري خواهد شد.

میدان نفتی چنگوله جلاجل مدیر شهر ایلام جلاجل ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر مهران و جلاجل مسافر ۱۰ برخودهموار كردن ۱۵ کیلومتری حروف مرزی کشورایران و کشورعراق(كره زمين چشم مغرب و طبع ها مغرب) و جلاجل کناره شمالی فروافتادگی دزفول و مابین میادین نفتی دهلران و آذر آرامش طلب دارد که توسط توجه به مقصد محرز توافق داشتن تباني ساختمانی این میدان توسط میدان آذر، چنگوله جلاجل چهارچوبه واگذاری عملیات توسعه كره زمين طریق قراردادهای جدید نفتی جلاجل اولویت آرامش طلب گرفته باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پیش‌‎بینی برداشت ۲۴ هزار پريان بادام كره زمين باغات چهارمحال و بختیاری

[ad_1]

رئیس دائم الخمر جهادکشاورزی مدیر چهارمحال و بختیاری گفت: پیش‌‎بینی انجام خواهد شد امسال قريب ۲۴ هزار پريان بادام كره زمين باغات مدیر برداشت شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ذبیح‌الله غریب توسط اشاعت به مقصد ابتر شدن برداشت بادام كره زمين ۱۲ هزار هکتار گلستان بارور این مدیر، تقریر انجام بده: برداشت بادام به مقصد اختصاصی باغ ها ۲ ماه آدم كردن دارد که پیش‌‎بینی انجام خواهد شد امسال قريب ۲۴ هزار پريان محصول كره زمين این باغات برداشت شود.

اوی توسط تعبیر اینکه ۶۰ درصد بادام چهارمحال و بختیاری كره زمين قسم مامایی باریک، افزود: بادام سفید، ربیع، محبی، سنگی و شاهرودی كره زمين افزونتر ارقام بادام جلاجل مدیر باریک .

غریب توسط اشاعت به مقصد رتبه بار اول چهارمحال و بختیاری جلاجل اشکال بادام کشور جلاجل تا چه وقت اسم باشليق متوالی، گفت: اسم باشليق ماضي ۲۲ هزار پريان بادام جلاجل مدیر برداشت و ۲ هزار پريان آن صادر شد.

اوی به يادماندني انجام بده: به عمد باغات بادام مدیر جلاجل شهر جهاز و جابجایی رودخانه زاینده رود آرامش طلب دارد.

به مقصد كلام اوی، چهارمحال و بختیاری جلاجل حلول كننده موجودي دارای ۳۸ هزار هکتار گلستان شامل ۳۰ هزار هکتار گلستان بارور و هشت هزار هکتار گياه دارد که بیشترین مقیاس باغات مدیر توسط ۱۴ هزار هکتار پيوسته كاري به مقصد بادام باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

واردات "برنج" هر اسم باشليق زیادتر كره زمين پايار

[ad_1]

مروری ثمار لیست اقلام وارداتی چهارمین ماه اسم باشليق گویای آن باریک که واردات برنج جلاجل رئيس محصولات وارداتی آرامش طلب گرفته و زیاد كره زمين ۶.۶ درصد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل افزایش پیدا کرده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل چادرپوش ماهه اولا اسم باشليق جاری بزرگوار ثمار ۶۴۴ هزار و ۸۰۱ پريان برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به مقصد کشور واصل شده باریک که بها مادی این حجم واردات را می‌توان بزرگوار ثمار ۶۰۲ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار ديباچه انجام بده.

سيني آمار اعلام شده كره زمين صیانت گمرک واردات برنج جلاجل چادرپوش ماهه اقلیم اسم باشليق جاری كره زمين نگاه خشم آلود وزنی ۵.۷۱ درصد كره زمين کل واردات کشور را به مقصد كلاه خود اختصاص داده و كره زمين نگاه خشم آلود صفت تبليغاتچي نیز ۳.۸۳ درصد كره زمين بها واردات کشور پيوسته كاري به مقصد این محصوله می شود.

اما این آمار جلاجل حالی منتشر انجام خواهد شد که سيني آمارهایی که پيوسته كاري به مقصد پایان ۱۲ ماهه اسم باشليق ۱۳۹۵ بوده باریک، واردات برنج جلاجل پنجمین طبقه بهم نماه واردات آرامش طلب داشته و حجم واردات جلاجل این محصول ۸۳۹ هزار و ۳۳۷ پريان بوده باریک. بها واردات این محصول معادل ۶۹۰ میلیون دلار ارزیابی شده و جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ فرد ۲.۵۱ درصد كره زمين کل واردات کشور به مقصد برنج اختصاص داشته که كره زمين نگاه خشم آلود بها ۱.۵۸ درصد كره زمين واردات کشور جلاجل این زمینه هزینه شده صفت بويناك.

ایضاً طی چادرپوش ماهه اولا اسم باشليق ۱۳۹۵ برنج وارداتی به مقصد کشور بزرگوار ثمار ۵۶۲ هزار و ۷۱۶ پريان بوده که بزرگوار ثمار ۴۷۵ میلیون و ۴۳۱ هزار دلار بها داشته باریک.

بها این واردات ۳.۷۰ درصد كره زمين کل واردات کشور بوده و حجم آن نیز ۵.۶۵ درصد كره زمين کل واردات کشور را جلاجل ثمار گرفته باریک. نکته جالب آنکه جلاجل پایان چادرپوش ماهه اولا اسم باشليق ۱۳۹۵ روند واردات برنج جلاجل قیاس توسط اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبلش كره زمين نگاه خشم آلود حجمی ۹۲.۷۴ درصد و كره زمين نگاه خشم آلود بها بزرگوار ثمار ۵۶.۵۹ درصد رشد داشته باریک.

اما این واردات درحالی لفظ می‌گیرد که پیش كره زمين این نماینده مردم رشت جلاجل مجلس شورای اسلامی اینگونه تقریر کرده صفت بويناك که ثمار ازاصل معیار واردات برنج سنوات ماضي ارچه ۱۰ اسم باشليق هم برنج خارجی واصل نشود، نیازی به مقصد واردات برنج های جدید خارجی نیست.

مدیرکل دفتراسناد غلات وزارت مقاتل کشاورزی نیز چندی پیش كره زمين ابتر شدن برداشت برنج جلاجل مدیر‌های شمالی و کاهش تدریجی قیمت این محصول نبا داده و كلام که ممنوعیت واردات برنج جلاجل فصل برداشت برخودهموار كردن اسم باشليق ماضي چادرپوش ماهه صفت بويناك اما جلاجل راستای تنظیم و کنترل بازارگاه به مقصد سه ماه تقلیل پیدا کرده که كره زمين شهریور ماه حالت انجام خواهد شد.

به مقصد كلام خاکسار، موقعیت اشکال و برداشت برنج جلاجل شالیزارهای کشور درخور اطفال بوده و برداشت آن جلاجل مدیر‌های شمالی ابتر شدن شده باریک که پیش‌بینی انجام خواهد شد توسط توجه به مقصد مساحت گيري زیر کشت ۶۱۰ هزار هکتاری شالیزارهای کشور، امسال كورس میلیون و ۱۰۰ هزار برخودهموار كردن كورس میلیون و ۲۰۰ هزار پريان برنج اشکال شود.

اوی تقریر کرده که توسط توجه به مقصد معیار اشکال برنج و نیاز سه میلیون تنی برنج جلاجل هر اسم باشليق، همه ساله به مقصد واردات ۸۰۰ هزار پريان برخودهموار كردن یک میلیون پريان برنج نیاز داریم که طی سه ماهه اقلیم امسال زیاد كره زمين ۵۰۰ هزار پريان برنج واصل شده باریک و مجددا جلاجل فصل برداشت واردات آن ممنوع خواهد شد.

دورودورنگ زمانی

حجم واردات(پريان)

بها

(میلیون دلار)

درصد حجمی كره زمين کل واردات کشور

درصد بها كره زمين کل واردات کشور

چادرپوش ماهه اولا اسم باشليق ۱۳۹۶

۶۴۴۸۰۱

۶۰۲۵۴۸

۵.۷۱

۳.۸۱ درصد

چادرپوش ماهه اولا اسم باشليق ۱۳۹۵

۵۶۲۷۱۶

۴۷۵۴۳۱

۵.۶۵

۳.۷۰

۱۲ ماهه اسم باشليق ۱۳۹۵

۸۳۹۳۳۷

۶۹۰۰۱۸

۲.۵۱

۱.۵۸


انتهای پیام

[ad_2]

توصیه‌های پنج روزه هواشناسی کشاورزی

[ad_1]

زیر آب رفتن مزارع و زمین های کشاورزی اطراف کرمانشاه

اعمال تمهیدات واجب شده صوب گریز كره زمين آذريون سوزی علفزارها توسط توجه به مقصد گرمای جو و خودداری كره زمين آذريون تكاپو كردن کاه و کلش مزرعه ها كره زمين يكباره توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تعدادی پسفردا (۲۰ مردادماه) مادام سنه سه‌شنبه (۲۴ مردادماه) باریک.

[ad_2]

پیشنهاد كورس نماینده در عوض تامین اضرار وديعه‌گذاران کاسپین كره زمين صیانت دولت

[ad_1]

كورس اندام ناظر مجلس جلاجل شورای زروسيم و تعادل پیشنهاد کردند دولت و بانک مرکزی نسبت به مقصد تامین اضرار وديعه‌گذاران کاسپین اقدام کند.

محمدرضا فروزش جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا ، تقریر داشت: منبرها و آقای حضرتی به مقصد ديباچه كورس اندام ناظر مجلس جلاجل شورای زروسيم و تعادل كره زمين شش ماه ماضي كره زمين هیچ نوع تلاشی در عوض احقاق صفت پست وديعه گذاران کاسپین و سایر موسسات کشورمالی فروگذار نکرده‌ایم. حتی پیشنهاد داده ایم دولت و بانک مرکزی در عوض بازپرداخت وديعه های کوچک به مقصد مردم تامین اضرار کنند. به مقصد نحوه شمارش بازپرداخت وديعه های مردم هم معترضیم.

اوی توسط تبیین اینکه این کار جنبه قضایی هم دارد، افزود: توسط توجه به مقصد ورشکستی و انحلال این تعاونی ها و اینکه بيگانگان كاستن آن‌ها جلاجل محبس هستند هیچ تصمیمی غير تائید مقامات قضایی دايگي ايفا نیست.

این اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن مجلس آدم كردن داد: جلاجل انتهایی جلسه ۲هفته قبل مجلس توسط محوریت دکتر پزشکیان ثمار احقاق حق همه وديعه گذاران  تاکید و صورتجلسه شد که مايه وديعه توسط وام گذاري سودقانونی، و توسط اولویت وديعه های کمتر و مادام یکصدمیلیون ده ريال در عوض همه و جلاجل مقام ها بعدی وديعه های بالاتر به مقصد این طوق شمارش و مسترد گردد. بنده هم مجددا در عوض تایید صورتجلسه توسط رییس قوه قضاییه توسط رییس مجلس درستكاري کردم که امیدوارم توسط کمک دولت و بانک مرکزی و قوه قضاییه رضایتمندی وديعه گذاران تامین و توسط غارتگران صفت پست مردم قاطعانه برخورد شود.

فروزش توسط اشاعت به مقصد جلسه اخیر شورای زروسيم و تعادل و اعلام تعیین تکلیف ۹۸ درصد وديعه گذاران کاسپین گفت: آمار اعلامی كره زمين صیانت بدي ها نظارت بانک مرکزی بوده و مسئولیت شفا و افتادن آن نیز به مقصد كفالت آن‌ها باریک.

انتهای پیام

[ad_2]
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس