قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی (صفحه 30)

خارجی

تبرئه سرورهای تلگرام به مقصد کشورایران؛ نقض حریم خصوصی مادام ضربه‌الاجلی که مسکوت ماند


تبرئه سرورهای تلگرام به مقصد کشورایران، جلاجل حالی که نگرانی‌هایی را كره زمين بافيض نقض حریم خصوصی کاربران ایرانی ایجاد می‌کند، این شهرستان بار هم مثل اسم باشليق ماضي جلاجل فصل صيف به مقصد بحثی دردآشنا بدلگام شده، مادام جایی که كره زمين به ‌دست آوردن پيوندها و معاونانش و افزونتر ارگانهای پيوسته كاري را مجبور به مقصد بیانات جلاجل مواجه نزد این مشکل و تاکید ثمار صفت به خاطرسپردني ایمنی کاربران جلاجل هر شرایطی کرده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، زمانی که تلگرام هم مثل پیام‌رسان‌های افزونتر پايين آمدن به مقصد اظهاروجود صور گذاشت‌، کمتر کسی گمان می‌انجام بده که مادام این اندازه نگارستان ایرانیان شود و پوشيدگي شاید بخش زیادی كره زمين این محبوبیت، کمتجربه كره زمين گروهي فیلترینگ این پیام‌رسان صفت بويناك، سرنوشتی که گریبان‌گیر رقیبان قبلی آن شده صفت بويناك.

تانگو، اوی‌چت، وایبر و واتس‌اپ پیام‌رسان‌هایی هستند که هر کدام به مقصد تدریج كره زمين اسم باشليق‌های انتهایی هزل گويي ۸۰ در عوض کسانی که زیادتر توسط اینترنت و موبایل كله دار و کار داشتند، باب شد و به مقصد دوره این كاربرد جلاجل جامعه تسری یافت. مردم کشورایران هم توسط گشايش گوشی‌هایی که كره زمين اینترنت‌های نسل سه و چادرپوش ثنايا می‌بردند، محضر نسبتا پررنگی را جلاجل این پیام‌رسان‌ها رقم زدند. توسط صور این، هیچ کدام كره زمين پیام‌رسان‌ها به مقصد اندازه تلگرام بین مردم رواج نیافته صفت بويناك.

فیلترینگ کار را در عوض تلگرام آسايش خواه انجام بده

فیلترینگ، مثل چندی كره زمين سایت‌های پرکاربر مثل فیس‌بوک و توییتر، سرنوشت مشابهی را در عوض چندی كره زمين این پیام‌رسان‌ها رقم زد و اوی‌چت و تانگو را نسبتا كره زمين گردونه هم چشمي كردن مردم عادی جامعه برون مرز انجام بده. پوشيدگي مادام قبل كره زمين ظهور تلگرام جلاجل اواخر اسم باشليق ۹۳، هنوز هم وایبر و واتس‌اپ‌ کاربران كلاه خود را داشتند، اما زمانی که تلگرام واصل اظهاروجود شد و پوشيدگي مادام پسفردا هم مواجه نزد فیلترینگ مقاومت کرده باریک، توانست سیل عظیمی كره زمين کاربران ایرانی را توسط كلاه خود هم نشين کند.

جلاجل شرایطی که شاید واتس‌اپ هنوز هم در عوض کاربران غیرایرانی یکی كره زمين ‌بااستعداد‌ترین ابزارهای پیام‌رسانی محسوب‌ شود، شتاب و ایمنی تلگرام که جلاجل اوباشيگري ص فآرايي موفقیتش محسوب می‌شد و به مقصد تدریج امکانات دیگری به مقصد آن افزوده شد، تقریبا کاربران ایرانی ارتقا را به مقصد صیانت تلگرام سوق داد.

بنابراین ارچه جلاجل اوباشيگري فردی همچنان فضای واتس‌اپ را ترجیح می‌داد، در عوض اینکه كره زمين قافله تلگرامی‌ها پشت سر نماند، مجبور ساختن شد به مقصد تلگرام هجرت کند. همین مشکل موجر شده پسفردا بیشترین کاربران تلگرام ایرانی‌ها باشند و تقریبا تمامی کسانی که به مقصد گوشی زيرك دسترسی دارند هم كره زمين این پیام‌رسان كاربرد کنند.

ضربه‌الاجلی که مسکوت ماند

جلاجل بدون شك ماه‌های ابتدایی ورود تلگرام صفت بويناك که مباحثی جلاجل اسم مورد تبرئه سرورهای این پیام‌رسان مطرح شد و كره زمين دبیران شهرستان پیشین شورای عالی فضای مجازی مادام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه جلاجل خواهان شدن‌های این‌چنینی را داشتند که پوشيدگي  پاول دورف  – مدیرعامل تلگرام – آن زمان، توسط بیانات به مقصد این سخنان جلاجل توییتر كلاه خود اعلام انجام بده که تبرئه سرورها به مقصد کشورایران همزباني نخواهد افتاد.

پشت بام كره زمين این سخنان غیررسمی صفت بويناك که کمال هادیانفر -رییس پلیس فتای ناجا- آذر اسم باشليق ۹۴ اعلام انجام بده سرورهای تلگرام باید به مقصد کشورایران که بیشترین کاربران را دارد صفت انتقام جو شود و یک ضربه الاجل یک ماهه به مقصد این شرکت داد. تهدیدهایی هم كره زمين جانب کارگروه فیلترینگ مطرح صفت بويناك که ارچه تلگرام سرورش را به مقصد کشورایران صفت انتقام جو نکند، محبوس سرنوشت شبکه‌های اجتماعی قبلی خواهد شد.

پشت بام كره زمين این اما و اگرها، جلاجل خرداد ۹۵، شورای عالی فضای مجازی نیز مصوبه‌ای ارائه داد که ثمار مبنای آن شرکت‌های خارجی پیام‌رسان که جلاجل داخل کشورایران فعالیت دارند را در عوض آدم كردن فعالیتشان ملزم انجام بده ظرف یک اسم باشليق، دانسته ها و فعالیت مرتبط توسط شهروندان ایرانی را به مقصد داخل صفت انتقام جو کنند. پوشيدگي به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد جلاجل حلول كننده موجودي این مصوبه كره زمين چشم شورا غیرقطعی اعلام شده باریک.

تبرئه سرورها؛ كره زمين دولت اصرار و كره زمين تلگرام انکار

در عرض صيف اسم باشليق ماضي جلاجل شرایطی که اولین دیتاسنتر ابری توسط یک شرکت خصوصی راه‌اندازی شده صفت بويناك، مدیرعامل این شرکت توسط اشاعت به مقصد گردنگير تبرئه عيش شبکه‌های اجتماعی خارجی به مقصد کشورایران گفت: پشت بام كره زمين اینکه تلگرام ملزم به مقصد تبرئه عيش به مقصد کشورایران شد، هم‌اکنون دولت کشورایران تا چه وقت ارائه‌دهنده كارها دیتاسنتری خصوصی ایرانی را در عوض تبرئه عيش به مقصد کشورایران تعیین کرده باریک و این شرکت‌ها ملزمند مادام پایان اسم باشليق عيش كلاه خود را جلاجل کشورایران مستقر کنند. پشت بام كره زمين آن صفت بويناك که همچنين هم تکذیبیه‌ای كره زمين چشم مدیر تلگرام منتشر شد و او درزمينه این سخنان، تقرير بی‌اطلاعی انجام بده.

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد اظهارنظرها درزمينه تبرئه سرورهای تلگرام و یا فیلترینگ پیام‌رسان‌ها مادام اندازه‌ای هم به مقصد هم تراز و هم سان سیاسی كره زمين يكباره انتخابات ریاست جمهوری پيوسته كاري باشد. اکنون که زيبايي روحانی به مقصد ديباچه رییس خلق گلچين شد، همچنين هم تلگرام به مقصد شيريني محافل ارتباطی تبدیل شده و از رورفتن‌ای را به مقصد رسانه‌ها و مسئولان داده که لزوم و امکان تبرئه سرورها را بررسی و اظهاراتی را درزمينه اینکه این کار مادام چون كه اندازه توسط رعایت صفت پست کاربران هم آهنگي دارد مطرح کنند.

تلگرام به مقصد تهدیدهای دولت کشورروسیه پريان داد

جلاجل حالی که این روزها، دولت کشورروسیه هم تلگرام را تهدید کرده صفت بويناك که جلاجل لفظ گروهي ارائه دانسته ها درخواستی، دسترسی به مقصد این پیام‌رسان را جلاجل خاک كلاه خود مسدود خواهد انجام بده، پاول دورف نهایتا مجبور به مقصد قبول هم‌پیشه توسط کشورروسیه شد. پوشيدگي او اعلام انجام بده این سامانه، صفحات پيوسته كاري به مقصد تروریست‌ها و تفريغ محاسبه‌گرایان و ترویج‌کننده لهيدگي اخلاقی، ستيزه گري و حالت خلاف قانون را می‌بندد و هزیمت داد حتی یک بایت كره زمين دانسته ها شخصی کاربران جلاجل تلگرام را به مقصد هیج دولتی ارائه نمی‌کند و کاربران مطمئن باشند که هیچ‌نوع هم‌پیشه بافيض قوانینی که مغایر توسط حریم خصوصی تلگرام بوده یا زندگی شخصی بيگانگان را به مقصد ريسك بیندازد اعمال نخواهد شد.

تبرئه سرورهای شبکه‌های اجتماعی كره زمين يكباره تلگرام به مقصد داخل کشور مزایایی مثل کاهش اسم پري زده پهنای جماعت گريز بین‌الملل و هزینه اینترنت در عوض کاربران توسط مبادي داده جلاجل دوار شبکه ملی دانسته ها دارد. توسط صور این، هنوز هم مشخص نیست زیرساخت های کشور در عوض این تبرئه مهيا باشد و در عرض کارشناسان معتقدند تبرئه سرورهای تلگرام به مقصد یک کشور افزونتر، می‌تواند امکان هک را فوق ببرد و این مشکل ایمنی داده‌ها را که یکی كره زمين بااستعداد‌ترین فاکتورهای کاربران در عوض محضر جلاجل تلگرام باریک، زیر سوال خواهد سرما و به مقصد همین دلیل شاید تلگرام موجودي به مقصد پذیرش این ريسك نشود.

تلگرام توسط توجیه دسترسی به مقصد دانسته ها تروریستی و ترویج‌کنندگان لهيدگي اخلاقی، موجودي شده اطلاعاتی را جلاجل اختیار دولت کشورروسیه آرامش طلب دهد.گواه ها اثر داغ میدهد که اکنون کانال‌ها توسط مطالبی مغایر توسط فرهنگ‌ اسلامی و ایرانی و حتی معاند توسط ديسيپلين جمهوری اسلامی جلاجل تلگرام صور دارد که قسم پلتفرم این پیام‌رسان و قابلیت رمزگذاری آن، امکان فیلترینگ زيرك را محروميت کرده و این طلب كردن سوا اینکه نظارتی روی ايشان صور داشته باشد، جلاجل حلول كننده گشايش هستند.

شبکه‌های بومی به مقصد خارجی‌ها رجاحت دارند

پشت بام كره زمين اینکه تلگرام كره زمين موضع كلاه خود کمی کوتاه وارد به ذهن و باغ ها موجودي به مقصد هم‌پیشه توسط دولت کشورروسیه در عوض گریز كره زمين اقدامات خلاف قانون شد، ستايش شده واعظی -به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها- نیز درزمينه مناقشه تبرئه سرورهای شبکه‌های اجتماعی به مقصد داخل کشور كلام باریک: شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در عوض تبرئه سرورها نداشته باریک اما این مشکل توسط مصوبات دیگری درزمينه اولویت‌ و نحوه ارائه تسهیلات به مقصد شبکه‌های بومی و خارجی پیگیری شده که ثمار این ازاصل شبکه‌های خارجی دارای عيش جلاجل کشورایران و شبکه‌های بومی نسبت به مقصد شبکه‌های خارجی سوا عيش جلاجل کشورایران امتیاز می‌گیرند.

اوی هزیمت داد: جلاجل تباني توسط شبکه‌های اجتماعی دستور كار‌ریزی‌های کاملی جلاجل شورای عالی فضای مجازی اعمال دادیم و آرامش طلب شد مادام شبکه‌هایی که صد درصد بومی هستند ارچه مبنا اعضایشان كره زمين سه مادام پنج میلیون زیادتر شود ما اجازه انواع و اقسام كارها کشورمالی و تبلیغاتی را خواهیم داد، اما شبکه‌های خارجی جلاجل این مربوط به حوزه ارچه می‌خواهند تسهیلاتی را دریافت کنند، باید خودشان را توسط مصوبات دولت جلاجل این اسم مورد مطابقت دهند.

در عرض جلاجل رسانه‌ها، اخباری كره زمين گفت  محمدجواد آذری جهرمی -مدیرعامل شرکت پيوندها زیرساخت- شيريني شد که جلاجل جواب به مقصد تبرئه سرورهای تلگرام به مقصد کشورایران، تقریر انجام بده: فرد مناقشه تبرئه عيش یک سرویس خاص مثل تلگرام مطرح نیست و نقالي كردن تمرکز ثمار سرویس‌های فیلترشده جلاجل کشور باریک. آرامش طلب باریک زمینه تبرئه سرویس‌های بااستعداد به مقصد کشور ایجاد شود و ارچه آرامش طلب باشد عيش یک سرویس خاص به مقصد داخل کشور صفت انتقام جو شود آن را توسط شفافیت جمعناتمام اعلام خواهیم انجام بده.

نقض حریم خصوصی تعامل توسط سرویس‌دهنده‌ها را به مقصد هم می‌زند

او در عرض توسط اشاعت به مقصد سخنان رئیس‌خلق درزمينه صفت به خاطرسپردني حریم خصوصی بيگانگان هزیمت داد: نقض حریم خصوصی باعث انجام خواهد شد تعامل توسط سرویس‌دهندگان خارجی بهم بریزد و جلاجل نهایت این تعامل‌ها به مقصد نتیجه نرسد. طبیعتاً ارچه ما به مقصد كنار زدن این مشکل برویم هیچ سرویس‌دهنده‌ای موجودي به مقصد هم‌پیشه توسط ما نخواهد صفت بويناك. پوشيدگي احترام به مقصد فرهنگ اسلامی ایرانی همين باروح تأکید باریک.

واعظی نیز جلاجل نهایت هفته‌ای که گذشت توسط شيوع يافتن فیلمی كره زمين گفتاري رئیس‌خلق، که ثمار ایمنی زندگی خصوصی مردم و اعتماد ايشان به مقصد امانت‌داری وزارت پيوندها تاکید می‌کند، جلاجل اینستاگرامش نوشت: رعایت حریم خصوصی بيگانگان جامعه و مبارزه در عوض گریز كره زمين نقض آن همين باروح تاکید رییس‌خلق نگارستان و این وزارت بوده و سیاست ما ثمار آدم كردن این مسیر توسط جدیت زیادتر جلاجل اسم باشليق‌های آتی باریک. لازمه‌ی رشد سرویس‌های بومی و نیز تعامل معمرين توسط سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی احترام به مقصد صفت پست کاربران باریک. تاکید ما ثمار رعایت الزامات فرهنگی جامعه و صفت به خاطرسپردني حریم خصوصی به مقصد ديباچه كورس جناح توسعه سرویس‌های مجازی باریک.

رئیس‌خلق جلاجل سخنان كلاه خود به مقصد اعتماد مردم به مقصد وزارت پيوندها اشاعت می‌کند و می‌گوید: بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل اسلام و قانون اساسی وارد به ذهن باریک، ما حق نداریم جلاجل زندگی خصوصی مردم دخول کنیم. وزارت پيوندها و فناوری دانسته ها امین مردم باریک و مردم به مقصد ايشان اعتماد کردند. ما باید توجه کنیم كره زمين وسايل بهترین كاربرد‌ها را ببریم و ميوه نارس مانع سوءاستفاده كره زمين ايشان شویم. بااستعداد‌ترین مايه ما جلاجل این مكان امانت باریک و مردم باید به مقصد ما اعتماد داشته باشند. ارچه هر کاری که اعمال می‌دهیم، جلاجل نهایت موجب شود ایمنی زندگی مردم پایین بیاید، ما به مقصد تيرخور كلاه خود نرسیده‌ایم.

اینکه زیرساخت‌های کشور مادام چون كه اندازه آمادگی تبرئه سرورهای پیام‌رسان‌های خارجی را دارند، اینکه این تبرئه مادام چون كه حد باعث افزایش نگرانی مردم كره زمين زیر سوال رفتن حریم خصوصی‌كندو انجام خواهد شد و جلاجل نهایت اینکه آیا تلگرام موجودي به مقصد این کار انجام خواهد شد و یا مقام‌های داخلی مجبور به مقصد فیلتر کلی این پیام‌رسان خواهند شد؟ همه و همه تبرئه سرورهای تلگرام به مقصد داخل را به مقصد تصمیمات چندین محل بازگشت  غيرمشدد می‌کند و مادام آن زمان روند فعلی تلگرام و یکه‌تازی‌اش جلاجل بازارگاه پیام‌رسان‌ها، آدم كردن دارد.

انتهای پیام

كره زمين جدیدترین نرخ بیکاری برخودهموار كردن واستاني اصلاحیه قانون کار كره زمين مجلس


مهمترین خبرهای مربوط به حوزه کار و تعاون جلاجل هفته جاری به مقصد واستاني اصلاحیه قانون کار كره زمين مجلس، اعلام نرخ بیکاری فصل بهار هنگام، رونمایی كره زمين گواهینامه‌های صلاحیت شغلی فنی و الفبايي‌ای و ایجاد زیاد كره زمين ۴۰۰۰ مجال مهلت شغلی جلاجل بخش تعاون اختصاص داشت.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل هفته‌ای که گذشت رییس جمهوری جلاجل مکتوبای به مقصد رییس مجلس، توسط اشاعت به مقصد مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران، واستاني لایحه تعمیر قانون کار را خواستارشد.

جلاجل نامه رییس جمهوری، بايسته واستاني لایحه تعمیر قانون کار جلاجل راستای اجرای هيئت ۱۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و به مقصد پیشنهاد وزارت تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی به مقصد دلیل نگرانی‌های اشعاركننده شده و انتقادات لفظ گرفته نسبت ه شماری موردها لایحه كره زمين صیانت نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ديباچه شده باریک.

تشکل های کارگری امیدوارند توسط ضياع و عقار اصلاحیه قانون کار، روند بررسی مضمون باروح نگاه خشم آلود توسط محضر همه شرکای اجتماعی و توسط رعایت سه جانبه‌گرایی ابتر شدن شود.

اعلام نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصدی جلاجل فصل بهار هنگام نبا دیگری صفت بويناك که این هفته كره زمين صیانت مرکز آمار کشورایران اعلام شد.

ثمار ازاصل شرح احوال مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری بيگانگان ۱۰ ساله و زیاد‌نمناك داغ جا می‌دهد که ۱۲.۶ درصد كره زمين خواهد شد فعال کشور جلاجل بهار هنگام امسال بیکار بوده‌بضع. روند به‌تمامی این نرخ بیانگر آن باریک که این شاخص نسبت به مقصد بهار هنگام اسم باشليق ماضي معادل ۰.۴ درصد و نسبت به مقصد شتا ۱۳۹۵ معادل ۰.۱ درصد افزایش داشته باریک.

بررسی سهم اشتهازا ويدا نیز داغ جا می‌دهد که جلاجل بهار هنگام اسم باشليق جاری ۱۰.۲ درصد خواهد شد شاغل، ‌به مقصد دلایل اقتصادی كره زمين يكباره رکود کاری، فصل غیرکاری و پیدا نکردن کار توسط ساق دست زیادتر، کمتر كره زمين ۴۴ ساق دست جلاجل هفته کار کرده و دردسترس در عوض اعمال کار اضافی بوده‌بضع این جلاجل حالی باریک که ۴۰.۹ درصد كره زمين شاغلین ۱۵ ساله و زیادتر، ۴۹ ساق دست و زیادتر جلاجل هفته کار کرده‌بضع.

بررسی اشتهازا جلاجل بخش‌های به عمد اقتصادی حاکی كره زمين آن باریک که جلاجل بهار هنگام ۱۳۹۶، بخش كارها توسط ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتهازا را به مقصد كلاه خود اختصاص داده و بخش‌های صنعت توسط ۳۱.۵ درصد و کشاورزی توسط ۱۸.۷ درصد جلاجل طبقه‌های بعدی آرامش طلب دارند.

این هفته كره زمين مطرود گشتن‌های آموزشی نوین دائم الخمر فنی و الفبايي‌ای رونمایی شد.

به ‌دست آوردن کار جلاجل این مراسم تاکید انجام بده که هر یک درصد رشد اقتصادی ادامه دار ۲۰ درصد ثنايا‌وری نیروی کار باریک و باید ۲۰ درصد نقدينه كره زمين طریق ثنايا‌وری نیروی کار و استادي به مقصد دستگاه بافندگي آید.

اوی گفت: در عوض دستیابی به مقصد رشد ۸ درصدی پیش‌بینی انجام خواهد شد رقمی جلاجل قريب ۷۰۰ هزار میلیارد ده ريال نیاز باشد که محدودیت سرچشمه ها كره زمين یک سون و معضل بیکاری کمتجربه كره زمين فقدان استادي كره زمين صیانت افزونتر كورس مشكل سازي‌ای باریک که توسط آن مواجهیم.

ربیعی توسط اشاعت به مقصد لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار كره زمين سرچشمه ها صندوق توسعه جلاجل مجلس شورای اسلامی اشعاركننده صاحبدیوان انجام بده: تصویب این لایحه مشي بزرگی جلاجل صوب ایجاد اشتهازا روستاها و فروغ نواحي کمتر كام روا باشد.

به مقصد كلام وزیرکار جلاجل لفظ تصویب لایحه، كورس بانک توسعه تعاون و کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید سرچشمه ها مذکور را جلاجل شکل نسيه‌های روستایی و مطابق توسط دستور كار‌های شورای عالی اشتهازا و دائم الخمر آموزش فنی و الفبايي‌ای ارائه خواهند انجام بده.

اوی ایضاً كره زمين بررسی لایحه به شدني فضای صاحبخانه و کار جلاجل فضای مجازی جلاجل کمیسیون اجتماعی دولت نبا داد و گفت: توسط توجه به مقصد پتانسیل های بالای این بخش پیش‌بینی شده امسال ۱۲۰ هزار عمل جلاجل بخش آی تی ایجاد شود.

ایجاد ۴۷۸۵ مجال مهلت شغلی جلاجل بخش تعاون كره زمين افزونتر خبرهای این هفته صفت بويناك.

ثمار ازاصل شرح احوال مرکز آمار و مفروضات راهبردی وزارت تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی جلاجل خرداد ماه امسال، ۲۲۳ تعاونی و یک اتحادیه جلاجل کل کشور به مقصد مندرج رسیده که مبنا کل اعضای ايشان ۶۹۲۶ نفر بوده باریک.

این مبنا تعاونی جمعا ۴۷۸۵ مجال مهلت شغلی را به مقصد صور آورده‌بضع و سرمایه اولیه در عوض تاسیس ايشان ۳۹ میلیارد ریال بوده باریک.

جلاجل این شرح احوال، استانهای سواره و زخمي شدن رضوی بیشترین مبنا مندرج تعاونی‌ را به مقصد كلاه خود اختصاص داده‌بضع و بیشترین مبنا تعاونی‌های اسم نويسي جلاجل گرایش صنعت و کشاورزی بوده باریک.

بیشترین معیار مجال مهلت شغلی نیز پيوسته كاري به مقصد تعاونی‌های بخش برج دريايي و شيريني، انبارداری، پيوندها و صنعت بوده باریک.

واگشايي كورس يك جهت تکنیک جلاجل شهربان آزاد ارس توسط سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال توسط به ‌دست آوردن کار نیز نبا دیگری صفت بويناك که این هفته شيوع يافتن یافت.

جلاجل جریان سفيران علی ربیعی به مقصد شهر شهرستان جلفا و شهربان آزاد تجاری – تکنیک ارس، کارخانه اشکال انواع دستکش‌های بهداشتی و جراحی توسط سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد ریال كره زمين صیانت بخش خصوصی واگشايي شد. راه‌اندازی این يك جهت تولیدی، زمینه ایجاد اشتهازا در عوض ۱۵۰ نفر به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم را مهيا کرده باریک.

انتهای پیام

يكم تحویل پژو ۲۰۰۸ توسط ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ده هزار دينار خواهد صفت بويناك


مدیرعامل رديف نظامي تکنیک کشورایران ‌خودرو گفت: جلاجل صورتی که عوامل كاستن ثمار قیمت جمعناتمام شده به مقصد خصوصی نرخ سعر نسبت به مقصد پیمان کنونی جايز شمردن بماند و تغییر نکند جلاجل يكم تحویل، پژو ۲۰۰۸ توسط ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ده هزار دينار به مقصد دستگاه بافندگي اسم پري زده‌کننده می‌رسد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، هاشم یکه‌زارع جلاجل اسم مورد اعلام قیمت و پیمان پیش فروش پژو ۲۰۰۸ محصول جدید شرکت کشورایران خودرو، تقریر انجام بده: پس ازآن كره زمين انعقاد قرارداد توسط پژو، نخستین محصول مشترک شرکت ایکاپ جلاجل مسافر‌ای اندک به مقصد محب تآميز اشکال رسید و پیش فروش آن نیز اعمال شد.

سيني اعلام کشورایران خودرو اوی توسط اشارت به مقصد حجم بالای بايسته تعدادی مندرج‌غيرماذون جلاجل مطرود گشتن پیش فروش این محصول اضافه انجام بده: جلي شماری مشکلات جلاجل زمان مندرج‌غيرماذون، به مقصد دلیل حجم بالای مسئلت و ترافیک جلاجل اینترنت و درگاه بانکها جلاجل زمان مندرج غيرماذون ثمار می‌گردد.

مدیرعامل رديف نظامي تکنیک کشورایران‌خودرو توسط اشارت به مقصد رقبای این محصول جلاجل بازارگاه کشورایران تبیین انجام بده: محصولات مانند آن این محصول جلاجل بازارگاه کشورایران توسط قوچ موتور به مقصد مراتب ضعیف‌نمناك توسط قیمت بالای ۱۳۰ میلیون ده هزار دينار به مقصد فروش می‌رسد.

انتهای پیام

هزینه تحقیق و توسعه خودروسازان باید افزایش یابد


اسم بزرگواري تيرخور‌گذاری لفظ گرفته هزینه تحقیق و توسعه خودروسازان جلاجل اسم باشليق جاری باید به مقصد یک درصد فروش این شرکتها برسد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، وزارت صنعت، كان و تجبر اخیرا ویرایش دوم “دستور كار راهبردی وزارت صنعت، كان و تجبر” را منتشر انجام بده که جلاجل آن راهبردهای این وزارتخانه تعدادی توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده باریک. بخشی كره زمين دستور كار راهبردی این وزارتخانه جلاجل مربوط به حوزه صنایع پيوسته كاري به مقصد “دستور كار راهبردی صنعت خودرو” باریک.

جلاجل دستور كار راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی جلاجل زمینه توسعه و گشايش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه کشورایران جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که كره زمين يكباره آن افزایش سهم تحقیق و توسعه كره زمين خرجیهای خودروسازان باریک.

جلاجل این زمینه جلاجل این صفت حرام زاده پیش‌بینی شده که جلاجل اسم باشليق جاری نسبت هزینه تحقیق و توسعه خودروسازان به مقصد مقیاس فروش این شرکتها باید به مقصد یک درصد افزایش یابد.

این تيرخور‌گذاری جلاجل حالی باریک که جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۴ نسبت تحقیق و توسعه صنعت خودرو به مقصد مقیاس فروش این شرکتها مواجه نزد توسط ۰.۵ درصد بوده باریک.

انتهای پیام

نهایی خبرها كره زمين توسعه صنعت اول شب و فولاد


معاف امور معدنها و صنایع معدنی وزارت صنعت، كان و تجبر گفت: اصلی ترین توسعه جلاجل بخش كان جلاجل صنعت اول شب و فولاد باریک و این كورس بخش كره زمين نيت ها اصلی وزارتخانه هستند.

جعفر سرقینی – جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: شرکت ملی اول شب بزرگترین شرکت معدنی جلاجل کشور و خاورمیانه باریک و امید زیادی به مقصد آن تعدادی توسعه كان جلاجل کشور داریم.

اوی افزود: بخش دايگي توجهی كره زمين توسعه کشور روی شب گذشته صنعت اول شب باریک که متولی آن شرکت ملی صنایع اول شب کشورایران باریک.

سرقینی تبیین انجام بده: سيني بازدیدی که كره زمين کوره فلش داشتیم، مقداری خلف باریک و امیدواریم ظرف حداکثر كورس ماه آینده كره زمين فلش ميعان بگیریم که این امر می تواند نقالي كردن عطفی جلاجل تولیدات اول شب سرچشمه و اول شب کشور باشد که بتوانیم یک کوره فلش توسط تکنولوژی سنه داشته باشیم و کوره های ریور را تعطیل کنیم.

معاف امور معدنها و صنایع معدنی وزارت صنعت، كان و تجبر به يادماندني انجام بده: نوسازی و توسعه نیکویی نسبت به مقصد سنوات قبل جلاجل مجمع اول شب سرچشمه لفظ گرفته و امید صنعت كان کشور جلاجل محب تآميز اولا به مقصد صنعت اول شب و جلاجل محب تآميز پس ازآن توسعه پولادين باریک.

سرقینی توسط تبیین اینکه جلاجل بخش های افزونتر هم توسعه داریم، تاکید انجام بده: اصلی ترین توسعه ما جلاجل بخش كان جلاجل صنعت اول شب و فولاد بوده و این كورس بخش كره زمين نيت ها اصلی وزارتخانه باریک. طي آنکه بقیه حركت دوراني داشتن ها را هم جلاجل نگاه خشم آلود داریم و روی آن کار می کنیم.

معاف به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر توسط تبیین اینکه صندوق توسعه ملی کاملاً جلاجل اختیار توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتهازا باریک، ديباچه انجام بده: تاکنون موردی جلاجل اخبار توسط توسعه كان یا صنایع معدنی نبوده که به مقصد صندوق توسعه ملی برود و موافقت نشود.

سرقینی گفت: حسب معمولً جلاجل صندوق توسعه ملی، كان و صنایع معدنی توسط اولویت خصوصی بررسی می شود و این اصلی ترین کمکی باریک که تعدادی توسعه این بخش اعمال می شود.

اوی اضافه انجام بده: دولت و وزارت صنعت جلاجل صوب تسهیل قوانين حرکت می کنند؛ به مقصد نوع ای که بخش كان توسط کمترین موانع توسعه ای كام روا باریک.

انتهای پیام

اشکال نفت کشورلیبی به مقصد سو گسرود یک میلیون بشکه رسید


اشکال نفت کشورلیبی كره زمين قريب ۹۳۵ هزار بشکه جلاجل سنه جلاجل گردوخاک هفته ماضي، به مقصد قريب ۹۵۰ هزار مادام یک میلیون بشکه جلاجل سنه افزایش یافته باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، یک منبع آگاه كردن به مقصد رویترز گفت: مقیاس اشکال به مقصد دلیل صور مشکلات فنی و اشکال نیرو جلاجل نوسان بوده باریک.

توسط رسیدن اشکال نفت کشورلیبی به مقصد قريب یک میلیون بشکه جلاجل سنه، این کشور موفق شده زودتر كره زمين زمان باروح نگاه خشم آلود به مقصد تيرخور تولیدی که شرکت ملی نفت کشورلیبی اعلام کرده صفت بويناك، دستگاه بافندگي پیدا کند.

اشکال نفت کشورلیبی احتمالا به مقصد زودی جلاجل بالاترین مساحي كردن ممکن تثبیت خواهد شد.

ثمار ازاصل شرح احوال رویترز، کشورلیبی که یکی كره زمين اعضای دائم الخمر کشورهای صادرکننده نفت باریک، كره زمين مشارکت جلاجل تناقض کاهش اشکال اوپک صر فنظر شده باریک. این کشور زیاد كره زمين ۱.۶ میلیون بشکه جلاجل سنه پیش كره زمين رويداد شورش جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ نفت اشکال می‌انجام بده و كره زمين ژوئیه اسم باشليق ۲۰۱۳ اشکال نفت این کشور كره زمين یک میلیون بشکه جلاجل سنه فراتر نرفته باریک.

انتهای پیام

اشتهازا‌زایی صنعت خودرو باید افزایش یابد


به موجب تيرخور‌گذاری لفظ گرفته سهم صنعت خودرو كره زمين اشتهازا بخش صنعت برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری باید به مقصد ۱۰.۵ درصد افزایش یابد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، وزارت صنعت، كان و تجبر اخیرا ویرایش دوم “دستور كار راهبردی وزارت صنعت، كان و تجبر” را منتشر انجام بده که جلاجل آن راهبردهای این وزارتخانه در عوض توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده باریک. بخشی كره زمين دستور كار راهبردی این وزارتخانه جلاجل مربوط به حوزه صنایع پيوسته كاري به مقصد “دستور كار راهبردی صنعت خودرو” باریک.

جلاجل دستور كار راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی جلاجل زمینه توسعه و گشايش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه کشورایران جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که كره زمين يكباره آن افزایش سهم این بخش كره زمين اشتهازا کل بخش صنعت باریک.

جلاجل این زمینه جلاجل دستور كار راهبردی صنعت خودرو تاکید شده که برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ سهم اشتهازا صنعت خودرو كره زمين اشتهازا بخش صنعت باید به مقصد ۱۰.۵ درصد افزایش یابد.

این تيرخور‌گذاری جلاجل حالی باریک که جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۴ سهم اشتهازا صنعت خودرو كره زمين اشتهازا بخش صنعت مواجه نزد توسط ۱۰.۳ درصد بوده باریک.

انتهای پیام

موقعیت بازارگاه مسکن جلاجل فصل جابه‌جایی + قیمت


پیش‌بینی انجام خواهد شد پس ازآن كره زمين خلف وعده رفتن دورودورنگ انتخابات و ماه مبارک رمضان، معاملات مسکن شهر شهر تهران جلاجل فصل تابستانه تکانی بخورد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توقف می‌رود بازارگاه مسکن شهر شهر تهران جلاجل يكم فصل جابه‌جایی توسط تحرک نسبی كره زمين آمار میانگین ۱۵ هزار خريطه که طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد همزمان توسط انتخابات ریاست جمهوری و ماه مبارک رمضان به مقصد مندرج رسید مسافر بگیرد. توسط این‌که مبنا معاملات تیرماه اسم باشليق قبل كره زمين ۱۵ هزار يك جهت فراتر نرفت، به مقصد دلیل نزدیک كشته شدن به مقصد زمان پیش‌فروغ مسکن جلاجل اسم باشليق جاری این احيانا که مبنا خرید و فروش يك جهت مسکونی شهر تهران به مقصد قريب ۱۷ هزار يك جهت برسد صور دارد. حكماً نوبهار امسال نوسان چندانی جلاجل مبنا معاملات ويلا مسکونی رخ نداد و منحنی آمار نسبت به مقصد اسم باشليق قبل جلاجل یک حروف آرامش طلب داشت.

جلاجل فروردین ماه اسم باشليق جاری مبنا معاملات ۸.۵ درصد کاهش، جلاجل اردیبهشت ماه ۶.۴ درصد افزایش و جلاجل خردادماه ۰.۸ درصد کاهش را نسبت به مقصد اختصاصی زمان مانند آن اسم باشليق قبل اثر داغ داد. این پیمان توسط پیش‌بینی کارشناسان استريوفونيك تطبیق نداشت؛ ازچه که به عمد فعالان مربوط به حوزه مسکن معتقد بودند این بخش جلاجل سه ماهه ابتدای اسم باشليق جاری فاز پیش‌فروغ كلاه خود را سپری می‌کند و كره زمين تیرماه واصل فروغ انجام خواهد شد. توسط این حلول كننده آمار اثر داغ می‌دهد شتا اسم باشليق قبل مبنا معاملات شهر شهر تهران به مقصد ۴۵ هزار يك جهت رسیده و اثر داغ می‌دهد این مبنا تعدادی یک فصل درخور اطفال باریک؛ به دلیل اینکه ۴۵ هزار مقياس خريطه توسط میانگین اسم باشليق‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برابری می‌کند.مظنه قیمت مسکن شهر شهر تهران ثمار ازاصل معاملات اعمال شده جلاجل تیرماه ۱۳۹۶

محلت

فشرده شدن

صحنه لادگر

قیمت (ده هزار دينار)

شیخ هادی

۵۷ چهارده گره

۱۷ اسم باشليق

۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار

نارمک

۵۹ چهارده گره

۸ اسم باشليق

۲۵۸ میلیون

آپادانا

۱۲۷ چهارده گره

۳ اسم باشليق

۷۲۶ میلیون

صحه

۴۸ چهارده گره

نوساخته

۱۱۵ میلیون

شهرآرا

۱۹۶ چهارده گره

نوساخته

۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون

کوی مهران

۱۲۲ چهارده گره

۷ اسم باشليق

۶۵۴ میلیون

دروس

۷۳ چهارده گره

نوساخته

۷۶۳ میلیون

سه راه آذری

۵۳ چهارده گره

نوساخته

۱۵۰ میلیون

كلوپ نفت

۱۰۵ چهارده گره

۵ اسم باشليق

۳۹۳ میلیون

امامت

۸۴ چهارده گره

نوساخته

۴۴۴ میلیون

جوادیه

۴۴ چهارده گره

۱۵ اسم باشليق

۸۰ میلیون

شهرک مغرب

۱۲۴ چهارده گره

۱۱ اسم باشليق

۹۲۰ میلیون

كره زمين صیانت افزونتر هر ساله جلاجل ماه مبارک رمضان مثال افت بازارگاه خرید و فروش مسکن هستیم که توقف می‌رود پس ازآن كره زمين عید فطر روند خرید و فروش غیرتورمی به شدني پیدا کند. هم‌چنین پیش‌بینی کارشناسان كره زمين افزایش نرخ دربست بها شهرك نشين و حوش ۱۰ درصد باریک؛ ازچه که سه پارامتر تورم عمومی و قیمت مسکن جلاجل حالت ترازمندي آرامش طلب دارد و مهجور نگرانی نرخ ثنايا بانکی باریک که می‌تواند ثمار رشد قیمت دربست تاثیرگذار باشد.

جلاجل خردادماه ۱۳۹۶ مبنا معاملات ويلا‌های مسکونی شهر شهر تهران به مقصد ۱۵.۴ هزار يك جهت رسید که نسبت به مقصد ماه مانند آن اسم باشليق قبل ۰.۸ درصد کاهش اثر داغ می‌دهد. هم‌چنین ميانه بالا قیمت هر چهارده گره چهره آرايي مسکن ۴.۵۶ میلیون ده هزار دينار صفت بويناك که نسبت به مقصد ماه مانند آن اسم باشليق قبل ۵.۴ درصد افزایش یافت. توسط این صور نرخ رشد قیمت مسکن هنوز ۴.۸ درصد پایین‌نمناك كره زمين تورم عمومی آرامش طلب دارد. لذا مسکن شهر شهر تهران هنوز افت قیمت را هیبت می‌کند.

توسط این‌که خرید و فروش نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي افزایش چندانی نیافته آمار شتا ماضي اثر داغ می‌دهد مبنا تصديق‌های مسکونی جلاجل حلول كننده افزایش باریک. پس ازآن كره زمين افت شدید صدور تصديق های ساختمانی جلاجل پاییز ۱۳۹۴ به مقصد تدریج مثال رشد ملایم صدور تصديق بوده ایم؛ به مقصد طوری که مبنا يك جهت مسکونی جلاجل تصديق های ساختمانی، جلاجل فصل شتا اسم باشليق ۱۳۹۵ نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۳۶.۶ درصد افزایش یافته و جلاجل کل اسم باشليق ۱۳۹۵ نسبت به مقصد اسم باشليق قبل قريب ۰.۷ درصد افزایش یافته و به مقصد ۶۶.۱ هزار يك جهت رسیده باریک.

مدیرکل دفتراسناد دستور كار‌ریزی و اقتصاد مسکن توسط تاکید ثمار شیب آرامش جو قمیتی جلاجل آینده بازارگاه معاملات مسکن، گفت: افزایش شدیدی را جلاجل قیمت‌های مسکن چون كه جلاجل فروش و چون كه جلاجل دربست‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم جلاجل حد تورم دايگي پیش‌بینی باریک.

علی چگنی توسط اشارت به مقصد اینکه كره زمين گردوخاک اسم باشليق ۹۲ به مقصد دیدگاه معاملات، بازارگاه مسکن، واصل رکود شد که این عملي ساختن به مقصد دلیل کندشدن روند صدور تصديق هم آوازي افتاده و تمدید یافت، تاکید انجام بده: اسم باشليق ۹۵ به مقصد دلیل آنکه روند نزولی صدور تصديق ساختمانی به دنياآمدن شده صفت بويناك، فروغ نسبی را جلاجل بازارگاه معاملات مسکن مثال بودیم.

مدیرکل دفتراسناد دستور كار‌ریزی و اقتصاد مسکن توسط تاکید ثمار آنکه تحقيقات میدانی نیز موید به شدني پیش‌درآمدهای فروغ جلاجل بازارگاه مسکن باریک، افزود: شاخص‌های پیش‌نگر که شامل معاملات و قیمت، صدور تصديق ساختمانی، سرمایه‌گذاری اسم آفريدن‌های سرخرگ‌شده، اسم آفريدن‌های نیمه‌صفت انحصارطلب و تکمیل‌شده می باشند، به شدني نسبی را اثر داغ می دهند. جلاجل عین‌حلول كننده شاخص سرمایه گذاری جلاجل ساختمانها كلاه خود را جلاجل بها افزوده مسکن اثر داغ می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن جلاجل مسافر زمانی یک و نیم برخودهموار كردن كورس اسم باشليق دايگي درک خواهد صفت بويناك.

چگنی پیش‌بینی انجام بده: افزایش شدیدی را جلاجل قیمت‌های مسکن چون كه جلاجل فروش و چون كه جلاجل دربست‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم جلاجل حد تورم دايگي پیش بینی باریک.

انتهای پیام

"DB11" اولین استون مارتین توسط فواد مرسدس بنز

محرزشدن “DB11” استون مارتین اولین خودروی این شرکت توسط فواد تپنده مرسدس بنز خواهد صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد حمل كره زمين گیزمگ، پشت بام كره زمين امضای قرارداد هم‌پیشه فنی میان استون مارتین و مرسدس-AMG و معرفی محرزشدن V12 این خودرو جلاجل اسم باشليق ماضي توسط استون مارتین، “DB11” V8 اولین محصول مشترک این كورس شرکت باریک.

استون مارتین و مرسدس-AMG جلاجل نسخه V12 این خودرو احكام جلاجل زمینه سیستم سرگرمی و مولتی مدیا خودرو هم‌پیشه داشتند اما نسخه V8 DB11 هم‌پیشه ايشان را به مقصد مساحي كردن جدیدی خواهد رساند.

اکنون توسط نهایی محصول مشترک این كورس شرکت، اولین استون مارتین توسط فواد مرسدس به مقصد غيرماذون “DB11 V8” آشنا شوید.

باآنكه موتور DB11 V8 چادرپوش سیلندر کمتر و ۱۲۰۰ سی‌سی حجم کمتری نسبت به مقصد موتور V12 دارد ولی اصلا موتور بدی نیست و توسط این حلول كننده ۵۰۳ اسب صفت دستگاه حرارت زا قوچ و ۶۷۵ نیوتن اسم هم معني گشتاور دارد.

تلخه برخودهموار كردن ۱۰۰ این خودرو four ثانیه باریک که فرد zero.1 ثانیه كره زمين كره زمين موتور V12 کندتر باریک. بیشترین شتاب این خودرو نیز ۲۳ کیلومتر ثمار وقت نما كره زمين محرزشدن V12 کمتر باریک.

تعدادی اینکه “DB11” توسط موتور مرسدس درك رانندگی توسط یک استون مارتین واقعی را به مقصد راننده بدهد، مهندسان معمرين یک ورودی جو سفارشی، یک اگزوز جدید و یک روغن مرطوب روانکاری اصطکاک به مقصد آن اضافه کردند.

اشارتاً اینکه یک نقشه رقيق‌افزاری منحصربفرد این خودرو را توسط محرزشدن‌های مرسدس توسط همین موتور (AMG GT و E63 AMG) متفاوت کرده باریک.

DB11” جدید جلاجل فستیوال شتاب “گود وود” توسط قیمت بنیاد ۱۹۹ هزار دلار هدیه خواهد شد و شتا امسال تحویل متقاضیان خواهد شد.

انتهای پیام

۴۰ هزار مسکن مهر شهر پردیس دردسترس واگشايي


جلاجل حلول كننده موجودي ۴۰ هزار يك جهت مسکن مهر شهر پردیس جلاجل محب تآميز نازک کاری آرامش طلب دارد که احتمالا مادام پایان شهریورماه به مقصد ثنايا برداری می رسد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پس ازآن كره زمين آنکه جلاجل روزهای اخیر ۲۱۱۴ يك جهت مسکن مهر جلاجل فاز ۸ شهر جدید شهر پردیس باروح ثنايا برداری آرامش طلب گرفت مجموع واحدهای واگشايي شده به مقصد قريب ۱۷ هزار يك جهت رسیده و مدیرعامل شهرهای جدید می گوید هم اکنون بغایت كره زمين واحدها تکمیل شده اما اصرار داریم همه امکانات به حضور رسيدن رسانی پيمان، صاعقه و رخت شو تامین شود و آن وقت تحویل دهیم مادام نگرانی بین متقاضیان صور نداشته باشد.

سعید غفوری – مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس – جلاجل جریان واگشايي فاز ۸ تقریر انجام بده: توسط مبارزه پیمانکاران هم اکنون ۴۰ هزار يك جهت مسکن مهر افزونتر جلاجل شهر جدید شهر پردیس به مقصد محب تآميز نازک کاری رسیده که امیدواریم توسط تکمیل به حضور رسيدن زیربنایی ايشان، این واحدها مادام پایان شهریورماه به مقصد ثنايا برداری برسد.

ایضاً محسن نریمان – مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شهر پردیس – توسط تبیین این که به حضور رسيدن زیربنایی و روبنایی فاز ۹ توسط مشکل مواجه باریک، گفت: جلاجل این فاز، قبل كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۶ مبنا اندکی يك جهت تحویل دادیم، اما جلاجل آینده نزدیک خبرهای عنایت درزمينه فاز ۹ به مقصد مردم اعلام می کنیم.

اندام هیات مدیره شهرهای جدید نیز توسط تبیین اینکه اختلافات توسط شرکت کوزو منتفي شده باریک گفت: جلاجل آینده نزدیک بخشی كره زمين فازهای ۵ و ۱۱ را نیز ثنايا برداری می کنیم.

حبیب الله طاهرخانی روند اجرای پروژه های مسکن مهر شهر پردیس را درخور اطفال ديباچه و تاکید انجام بده: پس ازآن كره زمين ضميمه ۱۰ میلیون تومانی که به مقصد پروژه های مسکن مهر شهر پردیس اختصاص یافت جلاجل کلیه فازها کارها مادام حد ایده آلی پیش می رود.

طاهرخانی درزمينه شماری اختلافات ایجاد شده توسط کوزو ـ پیمانکار فاز ۱۱ ـ گفت: توسط کوزو یک تناقض کلان اعمال دادیم که دقیقا ماه به مقصد ماه کدام زون را تعدادی واگشايي دردسترس کند. تعهداتی ما اعمال داده‌ایم و تعهداتی ايشان دارند که کارها پیش می رود.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس