قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی

خارجی

ساخت کوچکترین عصای سفید زيرك جلاجل کشور/هدیه موبایل توسط ورقه کلید بریل


پژوهشگران مرکز رشد واحدهای دانشگاه آزاد سنندج علاوه ثمار طراحی و ساخت موبایل زيرك خصوصی نابینایان، موفق به مقصد ساخت کوچکترین عصای سفید شدند که توسط كاربرد كره زمين اشعه اسم پول پرست قرمز فرد نابینا را جلاجل مسیرهای پررفت وآمد هدایت کند.

اسری شهرستان‌نهاد، مجری مدل جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، دستبند پوشیدنی – بریل را یک دستبند هوسمند تعدادی نابینایان حالی و گفت: ثمار ازاصل آمارهای دائم الخمر صحه جهانی ۲۸۵ میلیون نفر جلاجل سراسر کیهان مشکل بینایی دارند که كره زمين این مبنا ۳۹ میلیون نفر به مقصد لفظ کامل نابینا هستند.

اوی آدم كردن داد: ثمار این ازاصل جلاجل این پژوهش ها مبارزه کردیم مادام دستبندهایی را طراحی کنیم که توسط ارتباط داشتن به مقصد تلفن هم مقام هم پياله بتواند خدماتی را به مقصد نابینایان ارائه دهد.

شهرستان‌نهاد توسط اشاعت به مقصد عملکرد این دستبند الکترونیکی یادآور شد: این دستبند الکترونیکی توسط مسدود شدن به مقصد دستگاه بافندگي فرد نابینا،‌ كره زمين طریق بلوتوث به مقصد موبایل زيرك متصل انجام خواهد شد و كره زمين این طریق فرد می‌تواند فرامین کنترلی را كره زمين طریق ورقه کلید بریل به مقصد دستبند فرستادن کند.

مجری مدل توسط تبیین اینکه این دستبند، وعاء تلفن هم مقام هم پياله را تعدادی نابینایان دارد، تقریر انجام بده: موبایل نابینایان دارای کلیدهایی تعدادی رد مراوده و پاسخگویی باریک و بيگانگان نابینا می‌توانند توسط ورقه کلید بریلی که روی این دستبند تعبیه شده باریک، كره زمين طریق ویبره‌های تعریف شده، پیام‌های كلاه خود را فرستادن کنند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه توسط كاربرد كره زمين کلیدهای بریل موجود ثمار دستبند، می‌توان به مقصد سایر منوها و امکانات گوشی دسترسی پیدا انجام بده، خاطره ها اثر داغ انجام بده: ورقه کلید تعبیه شده ثمار روی این دستبند ثمار ازاصل قوانین جهانی طراحی شده باریک.

شهرستان‌نهاد، اعلام آگهی و لرزش تعدادی تباني توسط گجت‌های زيرك، امکان ارتباط داشتن به مقصد هندزفری، قابلیت دسترسی به مقصد دفترچه مراوده، امکان اشکال سفارشی، امکان تعریف ویبره‌های خاص و شخصی‌سازی را ازجمله مزایای این موبایل غيرماذون سرما.

اوی توسط تبیین اینکه علاوه ثمار طراحی و ساخت موبایل نابینایان، عصای زيرك را نیز طراحی کردیم، اضافه انجام بده: عصای زيرك نابینایان کوتاه‌ترین عصا جلاجل کیهان محسوب انجام خواهد شد. این عصای زيرك قوچ کنترل شناسایی موانع جلاجل ازدحام مادام ۵ سانتی‌اسم هم معني و جلاجل فضای همچنين مادام ۲ اسم هم معني را دارد.

این ثابت شدن ازاصل عملکرد عصای هوشمندی را اشعه اسم پول پرست قرمز ذکر انجام بده و آدم كردن داد: این عصای زيرك می‌تواند مادام ۱۸۰ درجه محیط جهات کاربر را بررسی و نتایج آن را به مقصد حالت ویبره به مقصد کاربر نقل مكان ‌کند.

انتهای پیام

اعمال شخم بار اول جلاجل ۲۰۰هزار هکتار كره زمين شالیزارهای گیلان


رئیس دائم الخمر مقاتل کشاورزی گیلان گفت: تاکنون شخم بار اول جلاجل زیاد كره زمين ۲۰۰ هزار هکتار كره زمين شالیزارهای گیلان اعمال شده باریک.

مهندس «علیرضا شعبان‌نسمت» جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: كاربرد كره زمين پيمان تگرگ آمدن جلاجل اسم باشليق اندک بارش موجب شد برخودهموار كردن شالی‌کاران جلاجل اسم پري زده پيمان صرفه‌جویی کنند.

اوی افزود: گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و تاکنون جلاجل ۲۰۰ هزار هکتار كره زمين شالیزارهای این مدیر شخم بار اول ضربت ديده شده باریک.

شعبان‌نسمت توسط تعبیر این‌که توسط رعایت تقویم زراعی توسط کشاورزان زمان نشاء اولا توسط نشاء آخركار اندک شده باریک، آدم كردن داد: زمان کشت كره زمين نخستین نشاء برخودهموار كردن بازپسین نشاء كره زمين ۴۷ به مقصد  ۲۵ سنه رسیده باریک.

اوی تاکید انجام بده: شالیکاران گیلانی جلاجل فصل زراعی جدید توسط كاربرد كره زمين پيمان تگرگ آمدن ۵۰۰ میلیون چهارده گره مکعب جلاجل اسم پري زده پيمان کشاورزی صرفه‌جویی کردند.


انتهای پیام

معاف رئیس بانک مرکزی درمجلس: اموال مازاد بانک‌ها مادام آخركار امسال واگذار انجام خواهد شد

بانک مرکزی

معاف رئیس بانک مرکزی تقرير صاحبدیوان انجام بده که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به مقصد صفت منسوب به طوس کامل مادام آخركار اسم باشليق جاری اجرایی شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، اکبر کمیجانی جلاجل جلسه علنی پسفردا (سه شنبه) به مقصد ارائه گزارشی درزمينه اجرای موردها ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع اشکال و واگذاری بنگاه‌های فروسو تملک بانک‌ها بازدادن.

این نبا تکمیل می شود.

واریز ابل ۳۵ میلیارد دلار به مقصد یک شمار!


دویچه بانک- مهتر ترین بانک کشورآلمان- اعلام انجام بده خطای عملیاتی باعث واریز ۲۸ میلیارد یورو ( ۳۵ میلیارد دلار) به مقصد شمار یک مرکز مبادلاتی شده باریک که این بانک حتی توسط آن مراوده‌ای ندارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين آر تی، هنوز مشخص نیست که جلاجل این بسته که جلاجل ماه مارس همزباني افتاده باریک، دویچه بانک می مدعا چون كه مقدار وجه وام گذاري کند، اما مجموع صفت تبليغاتچي تراکنش، ۵ میلیارد دلار زیادتر كره زمين قيمت بازارگه این بانک بوده باریک. بانک اعلام کرده باریک می‌مدعا این صفت تبليغاتچي را به مقصد ديباچه وثیقه به مقصد حسابش جلاجل بازارگه ” یورکس” نقل مكان کند که بازاری بین المللی توسط تمرکز ثمار اوراق مشتقه اروپایی باریک. سرمایه گذاران شماری مواقع مجبورند وثیقه های بیشتری را به مقصد ديباچه وثیقه بازپرداخت بگذارند.

سخنگوی دویچه بانک جلاجل بیانات به مقصد این بسته جلاجل بیانیه‌ای اعلام انجام بده: این اشتباه جلاجل ناموس تاچند دقیقه شناسایی شد و اندکی پس ازآن منتفي شد. ما به مقصد كنار زدن دلایل رويداد چنین خطایی خواهیم صفت بويناك و مشي های واجب شده در عوض اطمینان كره زمين این که این همزباني تکرار نخواهد شد را ثمار خواهیم داشت.

دیتر هاین- تحلیلگر موسسه ” فی ریسرچ” به مقصد بلومبرگ گفت: ابل بانک جلاجل تبرئه این صفت تبليغاتچي دايگي توجه اثر داغ می دهد این بانک کنترل واجب شده را ثمار سه تار و کارهای كلاه خود ندارد و این خجلت آور باریک. حدثان این چنینی اثر داغ می‌دهند که مشکلات این بانک به مقصد قدری زیاد هستند که نمی‌توان توقف گدازش سریع آن ها را داشت و کریان – مدیرعامل سابق دویچه بانک – شکست خورده باریک.

این بانک به مقصد تازگی روح کریان را برکنار کرده باریک برخودهموار كردن بتواند روند رو به مقصد رشد كلاه خود را كره زمين كله دار گیرد. كره زمين زمان روی کار بانشاطشدن کریان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ این بانک همين زیان ده صفت بويناك وارزش سهام آن تقریبا نصف شد.  

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ نیز دویچه بانک ۶ میلیارد دلار به مقصد یک مشتری آمریکایی كلاه خود که یک صندوق جامه زنان هندي ریسک صفت بويناك وام گذاري، هر تاچند که این صفت تبليغاتچي دوال پس ازآن مال و مكنت. جلاجل آن زمان دویچه بانک جلاجل هزیمت این همزباني اعلام انجام بده یک کارمند عربي زبان کار تیم ارزهای خارجی، جلاجل زمانی که رئیسش جلاجل تعطیلات بوده مرتکب این ابل شده باریک.

انتهای پیام

ویدئو / نسل جدید تاکسی‌های پرنده

تاکسی‌هایی با قابلیت انتقال مسافر از راه‌های زمینی و هوایی

کمپانی آمریکایی Terrafugia مدلی جدید كره زمين تاکسی‌های پرنده به مقصد غيرماذون TF-2 را طراحی کرده باریک. این تاکسی پرنده قابلیت تبرئه مسافران، هم به مقصد‌لفظ زمینی و هم هوایی را دارد؛ بدین‌نوع که یک اتاقک برج دريايي مسافر توسط كورس محرزشدن كره زمين ولی نقلیه زمینی و هوایی توسط بالاترین کارایی ادغام شده باریک.

زياد كردن ویژگی ايمن سازي باسرعت افزار به مقصد آفیس


سه ماه پشت بام كره زمين پخش اولین شايعه، مایکروسافت به مقصد تازگی رسما اعلام انجام بده که ویژگی‌های جدید ايمن سازي بدافزار را تعدادی Workplace 365، كلكسيون ابزارهای مبتنی ثمار اشتراک تجاری این شرکت ارائه کرده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، این ویژگی جدید File Restore نامیده انجام خواهد شد و یکی كره زمين ویژگی‌های OneDrive باریک که به مقصد کاربران اجازه می‌دهد مادام به مقصد بازگرداندن فایل‌ها به مقصد ۳۰ سنه ماضي سیستم، دسترسی داشته باشند.

OneDrive File Restore می‌تواند تعدادی حذف شدني پرپشت فایل‌های تصادفی، فایل‌های نامسلح یا افزونتر رویدادهای مصیبت شهر بار كاربرد شود، مایکروسافت ویژگی محافظت سیستم ايمن سازي باسرعت افزار را تعدادی ذخیره فایل‌های بااستعداد داخل دربر كردن One Drive معرفی می‌کند.

کاربران بدشانسی که فایل‌های ايشان كره زمين بین رفته یا كره زمين طریق باسرعت افزارها آلوده شده‌بضع می‌توانند كره زمين گزینه جدید File Restore جلاجل داشبورد One Drive كاربرد کنند.

ثمار ازاصل مفروضات سایت پلیس شاب، علاوه ثمار این، مایکروسافت مکانیسم‌های داخلی مورد بحث شده OneDrive را تعدادی شناسایی زمان‌هایی که یکی كره زمين فایل‌های شمار‌های کاربری ممکن باریک توسط باسرعت افزار رمزگشایی شود را تغییر داده باریک. جلاجل این ميراث ها، جلاجل صورتی که کاربر یک دستور كار OneDrive مونس کرده باشد، اعلان‌ها توسط شرکت Redmond به مقصد گوشی زيرك کاربر فرستادن خواهد شد.

این داده ها‌رسانی، کاربران را كره زمين صور کثافت‌های باسرعت افزار فورسرين آلات لهو می‌سازد و کاربران و شرکت‌ها را قادر می‌سازد مادام فایل های آسیب دیده را به مقصد حالت قبلی كلاه خود بازگردانند.

اما File Restore مهجور ویژگی اضافه شده به مقصد آفیس ۳۶۵ ثمار سيني اعلام مایکروسافت نیست. معمرين سیستم عملي ساختن نیز ویژگی‌های زیر را افزوده باریک:

 

-توانایی رمزهای خیزاب وقايه شده تعدادی  لینک‌های اشتراکی OneDrive

-پشتیبانی كره زمين رمزگذاری end-to-end جلاجل ایمیل

-نهی كره زمين فرستادن ایمیل‌های شما توسط دریافت کنندگان ایمیل

مایکروسافت هم اکنون لینک‌های تعبیه شده جلاجل ورد، اکسل و پاورپوینت را چک می‌کند که آیا به مقصد محتوای مقعد اشاعت دارند یا خیر؛ صفت انحصارطلب پیوندهای Outlook.com و لینک‌ها جلاجل ایمیل تعدادی ویروس‌یابی و تهدیدات فیشینگ اسکن می‌شوند.

جلاجل هر حلول كننده، باسرعت‌افزار یک قسم لين‌افزار مقعد (بدافزار) باریک که صفت انحصارطلب داده‌ها را برروی رایانه یا نظام ارباب رعيتي تلفن هم نشين رمزگذاری کرده و دسترسی مالک ايشان را به مقصد این داده‌ها مسدود می‌کند. هنگامی که این آلوگی يكدلي می‌افتد، قربانی پیامی دریافت می‌کند که جلاجل آن بخشنامه‌های چگونگی وام گذاري باسرعت (حسب معمول جلاجل بیت‌کوین‌ها) ارائه شده باریک. فرآیند اخاذی وافراً شامل محدودیت‌ زمانی تعدادی وام گذاري انجام خواهد شد. وام گذاري جریمه هم باید کلید رمزگشایی را به مقصد قربانی بدهد اما هیچ تضمینی صور ندارد که این يكدلي بیفتد.

كورس قسم باسرعت‌افزار رایج صور دارد؛ باسرعت‌افزار رمزگذاری که شامل الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته باریک. این دستور كار تعدادی مسدود وزیر ها فایل‌های سیستم و تقاضای باسرعت باریک و تعدادی دسترسی قربانی به مقصد ايشان، کلیدی صور دارد که می‌تواند محتوای مسدود شده را رمزگشایی کند.

قسم افزونتر باسرعت‌افزار مسدودکننده باریک که قربانی را به مقصد ولی سیستم عملي ساختن مسدود می‌کند و امکان دسترسی به مقصد دسک‌بهترين و هر دستور كار یا فایلی را غیرممکن می‌سازد. سابقه‌ها جلاجل این باروح رمزگذاری نمی‌شوند، اما مهاجمان همچنين هم تعدادی کامپیوتر آلوده باسرعت‌گیری می‌کنند.

باسرعت‌افزار دارای شماری ویژگی‌های کلیدی باریک که آن را كره زمين  افزونتر لين‌افزارهای مقعد هيئت و نجوم می‌کند؛ كره زمين ویژگی‌های آن رمزگذاری غیرقابل شکست باریک. بدان معنی که شما نمی‌توانید فایل‌ها را خودتان رمزگشایی کنید. باسرعت‌افزار می‌تواند انواع فایل‌ها، كره زمين مدافع مادام تصاویر، فایل‌های صوتی و سایر مواردی که ممکن باریک روی رایانه باشد، رمزگذاری کند.

در عرض باسرعت‌افزار می‌تواند غيرماذون فایل‌ها را رمزگذاری کند، بنابراین نمی‌توان فهمید کدام مفروضات فروسو تاثیر آرامش طلب گرفته‌بضع. این یکی كره زمين ترفندهای مهندسی اجتماعی باریک که تعدادی جلب توجه و قربانی وزیر ها قربانیان تعدادی وام گذاري باسرعت كاربرد انجام خواهد شد.

انتهای پیام

آگهی نماینده یزد نسبت به مقصد تنش زايي پيمان و احيانا خاموشی‌های سراسری جلاجل تابستانه امسال


نماینده مردم یزد جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد جلي شماری تنش‌ها بین سه مدیر یزد، شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جلاجل اسم مورد مشکل پيمان، گفت که آرامش طلب باریک شورای تامین سه مدیر تمهیداتی در عوض خودداری كره زمين آدم كردن تنش و تخریب‌ها بیندیشند.

ابوالفضل موسوی بویوکی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل تشریح دلایل جلي شماری نارضایتی‌ها جلاجل زمینه ناچیز آبی و خشکسالی، تقریر انجام بده: پيمان آشامیدنی مدیر یزد كره زمين مسیر زاینده‌رود می‌آید و كورس منشاء تامین پيمان، یکی كلاه خود زاینده‌رود باریک که توسط خشکسالی‌های اخیر خیلی آبی ندارد و دیگری كره زمين اسم تون تاب‌های یک، كورس و سه کوهرنگ و افراس لنگان باریک یعنی سرشاخه‌های دیگری که به مقصد سمت کارون سرازیر انجام خواهد شد و همه منشا آن كره زمين چهارمحال و بختیاری باریک پشت بام سه مدیر یزد، شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری درگیر این فهمید شدند. چهارمحال منشاء نزولات جوی، شهرستان اصفهان مقام رد شدن و یزد مقام اسم پري زده باریک.

این نماینده مجلس آدم كردن داد: توسط توجه به مقصد فهمید ناچیز آبی و اینکه به مقصد پيمان آشامیدنی اولویت داده انجام خواهد شد، بنابراین گفتند که به مقصد کشاورزی نمی‌توانیم سهمیه پيمان بدهیم لذا کشت پاییزه کشاورزان شروق شهرستان اصفهان سوا پيمان ماند و کشاورزان بیکار شدند. کشاورزان گفتند باغ ها معیشت ما را ثابت کنید و این به مقصد مطالبه ايشان تبدیل شد. ایضاً احيانا دارد توسط توجه به مقصد خشکسالی همین يكدلي در عوض کشاورزان مغرب شهرستان اصفهان هم بیفتد. راه‌گدازش این مشکل اما یکی نزولات جوی و دیگری اینکه تبرئه پيمان بین مربوط به حوزه‌ای كره زمين کوهرنگ اعمال شود. جلاجل همین راستا آرامش طلب باریک اسم تون تاب کوهرنگ سه اضافه شود و شغل هامشاغل و حدیثی باریک که آبی که آرامش طلب باریک به مقصد یزد بیاید، باید كره زمين این اسم تون تاب صفت انتقام جو شود که این مناقشه جلاجل شورای عالی پيمان مطرح باریک.

این اندام کمیسیون عمران مجلس توسط تعبیر اینکه دولت مهلت باریک پيمان آشامیدنی مردم را جلاجل حد متعارف تامین کند، به يادماندني انجام بده: الان پیشنهاد انجام خواهد شد در عوض تامین پيمان توسط توجه به مقصد خشکسالی، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که در عوض کشاورزان شروق شهرستان اصفهان پيمان فك شده، در عوض کشاورزان سمت بالا مانع زاینده‌رود یا سرشاخه‌های چهارمحال نیز برداشت پيمان مسدود شود. جلاجل همین راستا مثال راه پيمايي اعتراض آميز مردم چهارمحال بودیم، ايشان می‌گویند کشاورزیمان را تعطیل کنیم.

موسوی توسط تعبیر اینکه کمبود پيمان جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد یک تنش زايي باریک، گفت: جلاجل یک ماه اخیر كورس سه شهر بار کشاورزان شروق شهرستان اصفهان لوله‌های پيمان را شکسته‌بضع یا به مقصد تیرهای ايجادشدن آسیب مضروب‌بضع که این امر باعث انجام خواهد شد پمپاژ و تبرئه پيمان به دنياآمدن شود. این فهمید به مقصد شورای ایمنی کشور کشیده شد و استاندار هر سه مدیر هم محضر داشتند،‌ نهایتا تصمیم ثمار این شد که شورای تامین سه مدیر جلاجل جلسه‌ای به مقصد این مناسبت ها رسیدگی کنند مادام كره زمين آدم كردن تنش و تخریب‌ها خودداری شود. نکته افزونتر این باریک که لوله‌های تبرئه پيمان جزء اموال دولت باریک و اضرار تكاپو كردن به مقصد آن قصور محسوب انجام خواهد شد اما نمی‌توان به مقصد مردم مضطرب و عصبانی گفت که مجرم هستید به چه دليل که این امر تنش‌ها را زیادتر می‌کند بنابراین تاکید ثمار این باریک که مردم به مقصد طوق‌های اقناعی راضی شوند که جلاجل این وضع بهترین پیمان همین باریک، پوشيدگي مردم هم مدعا‌هایی دارند که باید به مقصد آن توجه شود. ارچه گذران هم نشين شدن مردم به دنياآمدن شود باید به مقصد ايشان عمل جایگزین بدهیم و نباید بگذاریم فهمید به مقصد بگومگو کشیده شود.

نماینده مردم یزد جلاجل مجلس توسط تعبیر اینکه مشکل یزد، مشکل پيمان و حیات باریک، آدم كردن داد: ما جلاجل این اسم باشليق‌ها ۸۰ درصد سرچشمه ها پيمان‌های زیرزمینی را جلاجل صنعت یا جلاجل کشاورزی كاربرد کردیم و جلاجل این فهمید به مقصد تنش زايي ثمار خورده‌ایم فعلاً باید پیمان کشاورزی را بازنگری کنیم. کسانی هم هستند که اعتراض می‌کنند وقتی یزد پيمان ندارد به چه دليل کشت می‌کند؟ پوشيدگي ما كره زمين پيمان چه كاربرد می‌کنیم که دايگي شرب نیست و احكام باید توسط پيمان‌شیرین‌آبادی كره زمين آن كاربرد انجام بده اما در عوض کشاورزی كره زمين این پيمان كاربرد انجام خواهد شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد مذاکرات كلاه خود توسط به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی، گفت: شورای ایمنی کشور اختیاراتی را به مقصد استانداران در عوض تعیین نوعی کشت ارائه کرده باریک پوشيدگي مقاتل کشاورزی می‌گوید شماری کشت‌ها، کشت امنیتی باریک و باید جلاجل دایره تامین غذایی کشور باشد اما نهایتا این اختیار به مقصد استانداران داده شده باریک.

موسوی توسط تعبیر اینکه سیاست دولت و شورای ایمنی جلاجل برابر تنش زايي خشکسالی و ناچیز آبی اقناع و توجیه مردم باریک، گفت: به ‌دست آوردن نیرو هم اعلام کرده ارچه همه مردم جلاجل تمامی كاربردها ۳۰ درصد صرفه‌جویی کنند امکان جاي دنج کمبود پيمان صور دارد پوشيدگي ما به مقصد بغير ناچیز آبی توسط مشکل ايجادشدن هم مواجه شده‌ایم و چادرپوش هزار مگاوات کمبود اشکال ايجادشدن كره زمين نیروگاه‌های ايجادشدن آبی کشور داریم. توسط توجه به مقصد اینکه هر اسم باشليق درصدی افزایش اسم پري زده داریم اینها توسط هم جمعيت انجام خواهد شد و پیش‌بینی انجام خواهد شد بین هشت مادام ۹ هزار مگاوات کمبود ايجادشدن داشته باشیم که جلاجل این لفظ كره زمين اواسط تابستانه به مقصد پس ازآن احتمالا دستخوش خاموشی‌های سراسری کشوری خواهیم شد مگر اینکه ۳۰ درصد صرفه‌جویی جلاجل پيمان کنیم مادام تنش زايي اسم باشليق ۹۷ مدیریت شود.

این نماینده تنقیح‌بستگاه جلاجل آدم كردن خشکسالی، نوسانات پول بيگانه، مشکلات اقتصادی و دشمنی آمریکا را كره زمين مشکلات اصلی کشور ديباچه و به يادماندني انجام بده: پوشيدگي منبرها معتقدم محدودیت‌های اقلیمی به مقصد همین راحتی پیش نیامده و اسم باشليق‌ها دستور كار‌ای در عوض اینکه این مشکلات به مقصد صور بیاید طراحی شده باریک. به طورمثال جلاجل اسم باشليق‌های ۶۰ مادام ۶۱ اسرائیلی‌ها جلاجل کشورعراق زمین و پيمان خریدند و کشورترکیه تاچند اسم باشليق پیش روی دجله و فرات مانع تاسیس انجام بده. یک دفعه هورهای ما خشک انجام خواهد شد و ریزگردها رسا انجام خواهد شد بنابراین این احيانا صور دارد این دستور كار بلندمدت باشد.

موسوی جلاجل پایان توسط تعبیر اینکه كلنجار آینده، كلنجار اتمی نیست بلکه كلنجار اقلیم و هواشناسی باریک، گفت: ما الان نصيب کوچکی كره زمين مشکل را می‌بینیم و بخش كريه‌تری را جلاجل اسم باشليق ۹۸ خواهیم دید و ارچه تمهیداتی نیندیشیم جلاجل اسم باشليق ۹۹ مشکلات ما بسیار زیادتر خواهد شد لذا باید به مقصد كنار زدن سرچشمه ها پایدار آبی باشیم.

انتهای پیام

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای اردیبهشت‌ماه


پایش علائم آلودگی به بیماری‌ها در باغات و اطمینان از خاموش کردن کامل آتش در مناطق تفرجگاهی به منظور جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی جنگل‌ها از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه است.

به گزارش ایسنا، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۳۰ فروردین) تا روز سه‌شنبه (۴ اردیبهشت) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی 

•   استفاده از قیم در نهال‌های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با کنه گالی در باغات آلو به جز در در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با بیماریهای لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری‌های سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی

•   زراعت:

•   ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   مصرف کود سرک در زراعت‌های پاییزه قبل از وقوع بارش‌ها از روز شنبه

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم وجو به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   پایش آفت سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی

•   مبارزه با علف‌های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش‌های قبل از کشت به جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان اردبیل:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی 

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   زراعت:

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات به جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه کشت شده

•   سر برداری نهال‌های تازه کشت شده جهت ایجاد فرم اولیه 

•  توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور

•   ادامه مبارزه با علفهای هرز دراسرع وقت به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ‌ها به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با آتشک درختان میوه دانه‌دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل‌ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه

•   مبارزه با شته مومی کلزا به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث

•   سیب زمینی کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده کردن غده‌ها جهت کشت‌های بهاره اقدام کنند.

•   زراعت:

•   توقف هرگونه عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   پایش علائم آلودگی به بیماری‌ها (زنگ زرد، کله نواری باکتریایی و …) با توجه به بارندگی‌های اخیر

•   مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع کلزا و گندم و جو همراه آبیاری

•   هوادهی به خزانه‌های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز

•   مبارزه با سوسک‌های گرده خوار در مزارع کلزا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بویژه در کلیه مناطق به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه به موقع با سرخرطومی یونجه به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش

•   دامپروری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

•   استان‌های مازندران و گیلان:

•   باغبانی:

•   خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به نوسانات دمایی 

•   دادن کود پایه ریشه‌ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی)                 

•   با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   محلول‌پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز جمعه)            

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها به هنگام شب و بروز باد، سرما  

•   سم‌پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (تا روز جمعه)

•   زراعت:

•   آماده سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی‌های اخیر و تسریع در خزانه‌گیری

•   کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

•   انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات                          

•   برداشت سبزیجات برگی

•   آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره

•   مصرف کودسرک و محلول‌پاشی با کودهای تقویتی در مزارع کلزا و گندم در مناطق دشت و میان‌بند با نظر کارشناس در اوایل روز (تا روز جمعه)   

•   مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس دو (تا روز جمعه)            

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به خصوص با حشره کش‌ها

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته‌دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام کنند البته به جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زراعت:

•   با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و  بارندگی رطوبت مناسب استفاده از کود سرک  اوره در مزارع دیر کاشت (بخصوص مناطق جنوبی) استان گلستان

•   با توجه به مناسب بودن زمان کاشت آفتابگردان تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق کوهستانی در صورت آماده سازی زمین زراعی جهت کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

•   آبیاری تکمیلی مزارع جو همچنین مزارع گندم در صورت نیاز با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا سه‌شنبه

•   مصرف ریز مغذی‌ها مخصوصا روی به منظور غنی‌سازی دانه همچنین کود اوره به‌صورت سرک و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضد عفونی کردن بذر با سموم قارچ‌کش و حشره‌کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می‌کند.

•   کلزا کارانی که مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت کافی در ناحیه ریشه‌ها (۲۰-۱۵)سانتی متری خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند. (در صورت نیاز و  تکافو نکردن بارش‌ها)

•   کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند با توجه بارش‌های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

•   کشاورزانی که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.

•   با توجه به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری‌های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم‌پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سم‌پاشی مزارع کنند. (به جز از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش باران)

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها  با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   منابع طبیعی:

•   با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش کردن کامل آتش اقدام شود.

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   پایش و کنترل آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   زراعت:

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش(روز شنبه)

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) بعد از اتمام بارش

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   به منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب خواردرختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم کردن طوقه‌های خشک آلوده به لارو آفت، قبل از خروج حشره کامل اقدام نکنند.

•   با توجه به کمبود بارش، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی وپتاس اقدام کنند.

•   باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علف‌های هرز با حداقل عملیات خاک ورزی اقدام کنند.

•   باغداران جهت مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند.

•   زراعت:

•   پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش به جز در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.

•   دامداری:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   شیلات:

•   نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در استخرها اقدام شود.

•   نگهداری ماهی در استخرخصوصا در روزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

•   آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

•   جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

•   در باغاتی که شکوفه‌ها باز شده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها از سم‌پاشی جلوگیری شود.

•   اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به نوسانات دمایی 

•   زراعت:

•   کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   سم‌پاشی جهت مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   آماده کردن زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رویت علائم آلودگی به بیماریها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

•   منابع طبیعی:

•   حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی 

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   محافظت از گلخانه‌ها با توجه به وزش باد

•   کاشت  شبدر علوفه ای در سیستان به جز در در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   زمینهایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود.

•   کاشت خربزه و هندوانه در سیستان

•   جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای  کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.   

•   با توجه به بارندگی‌های اخیر باغداران می‌توانند به منظور حفظ رطوبت خاک به خصوص در باغات دیم پس از گاوروشدن خاک نسبت به حذف علف‌های هرز و کولش بستر باغ اقدام کنند.

•   زراعت:

•   کلزاکاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام کنند و از قطع زودهنگام آبیاری با توجه به تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد نهایی محصول خودداری کنند.

•   کشاورزان گندم کار و جوکار با توجه به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گلدهی و گرده افشانی اقدام کنند.

•   کشاورزان محترم گندم‌کار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام کنند.

•   زارعان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماریها به ویژه سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماریهای گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام کنند. (به جز در در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران)

•   با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و کلزا کشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول کنند.

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو به جز در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   دامداری و مرغداری:

•   انجام پشم چینی گوسفندان

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   شیلات:

•   خودداری از انجام عملیات صیادی در پنجشنبه شب و صبح جمعه در دریای عمان

•   استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   انجام روش‌های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   جمع‌آوری بادام‌های باقی مانده در باغات خود به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زراعت:

•   عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گلرنگ به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش‌ها

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد

•   با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

•   زراعت:

•   با توجه به پیش‌بینی و رطوبت نسبی هوا، کلزاکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته‌ها دبر اثر تابش خورشید کاهش یابد.

•   عدم آبیاری مزارع گندم، جو  و سایر غلات  با توجه به احتمال خوابیدگی محصول به دلیل وزش باد

•   بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوهای) و آفات سن گندم 

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   پرورش آبزیان: 

•   حوضچه‌های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه  آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.

انتهای پیام

قواعد جدید مجلس جلاجل باروح سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری


نمایندگان مجلس جلاجل مصوبه‌ای قواعد جدیدی را جلاجل باروح سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مقصد تصویب رساندند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نمایندگان مجلس جلاجل جلسه علنی صبح پسفردا (چهارشنبه) هيئت ۲ مدل تعمیر قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ را به مقصد تصویب رساندند که به موجب آن، موسسات اعتباری اعم كره زمين بانکها، غیربانکی غیردولتی، که قبل یا پس ازآن كره زمين تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک‌های دولتی که سهام ايشان واگذار می شود، صرفا جلاجل شکل شرکتهای سهامی تعمدي و تعاونی سهامی تعمدي مجاز به مقصد فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات مادام ميله ۱۰ درصد توسط مالک يك جهت غير ادراك پذير كردن زردتشتي مجاز باریک.

به مقصد موجب این مصوبه تملک سهام هریک كره زمين موسسات اعتباری ياد شده توسط مالک يك جهت جلاجل كورس مساحي كردن زیاد كره زمين ۱۰ درصد مادام ۲۰ درصد و زیاد كره زمين ۲۰ درصد مادام ۳۳ درصد توسط زردتشتي بانک مرکزی و به مقصد موجب دستورالعملی که به مقصد پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای زروسيم و تعادل به تصويب رسيده می شود، مجاز باریک.

در عرض تملک سهام سایر موسسات اعتباری به مقصد هر مقیاس توسط مالک واحدی که جلاجل یکی كره زمين موسسات اعتباری زیاد كره زمين ۱۰ درصد سهام دارد، غير زردتشتي بانک مرکزی ممنوع باریک.

نمایندگان جلاجل پيروي یک این هيئت به تصويب رسيده کردند: مالک يك جهت به مقصد كس حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به مقصد تشخیص بانک مرکزی و جلاجل شکل نحو العمل شورای زروسيم و تعادل دارای روابط کشورمالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی توسط یکدیگر هستند.

سيني پيروي كورس این هيئت که به مقصد تصویب مجلس رسید، مالک سهام موسسات اعتباری زیاد كره زمين قريب مجاز ذکر شده، نسبت به مقصد سهام مازاد فاقد صفت پست مالکیت اعم كره زمين حق رای، دریافت حق پيش دستي و دریافت سود باریک و درآمد محصول برداري كره زمين سود سهام توزیع شده و حق پيش دستي فروش رفته نسبت به مقصد سهام مازاد مشمول مالیات توسط نرخ ۱۰۰ درصد انجام خواهد شد و حق رای کمتجربه كره زمين سهام مازاد جلاجل مجامع عمومی به مقصد وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.

به مقصد موجب این مصوبه مالک واحدی که مادام پیش كره زمين تصویب این قانون دارنده سهام هر یک كره زمين موسسات اعتباری زیاد كره زمين قريب مجاز شده باریک مجال مهلت دارد ظرف اختصاصی یک اسم باشليق كره زمين تاریخ واجب شده الاجرا كشته شدن این قانون یا رويداد بسته قهری نسبت به مقصد ادراك پذير كردن زردتشتي واجب شده تعدادی هر مساحي كردن اقدام و یا مازاد سهام كلاه خود را واگذار کند، جلاجل غیر این لفظ مشمول ضوابط رئيس این پيروي می شود.

سيني پيروي سه این هيئت، بانک مرکزی می تواند توسط تصمیم هیئت انتظامی بانکها زردتشتي تملک مالک يك جهت جلاجل سطرها زیاد كره زمين ۱۰ درصد را ابطال کند.

نمایندگان توسط تصویب پيروي چادرپوش این هيئت مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی كره زمين تاریخ يادآوري كردن این قانون جلاجل احاطه كردن حکم این هيئت یکسان هستند.

نمایندگان مجلس توسط تصویب هيئت سه مدل تعمیر قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴  مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام جلاجل هر بنگاه اقتصادی مادام ميله ۴۰ درصد تعدادی اشخاص حقوقی مشکل آكروبات یک هيئت که قانونا زردتشتي فعالیت اقتصادی دارند، مجاز باریک.

در عرض مقرر شد اشخاص حقوقی مشکل آكروبات یک هيئت و شرکتهای تابعه و غيرمشدد ايشان مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام جلاجل هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را كره زمين تاریخ تصویب این اصلاحیه به مقصد لفظ محب تآميز‌ای حداکثر مادام سه اسم باشليق پشت بام كره زمين يادآوري كردن این قانون واگذار کنند.

اشخاص حقوقی مذکور مکلفند شرح احوال اجرای این پيروي را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف اختصاصی یک ماه پشت بام كره زمين واگذاری مازاد سهام به مقصد شورای هم چشمي كردن و دائم الخمر صفت ديوان سالار و اوراق بهادار ارائه کنند.

انتهای پیام

سابقه مسکن مهر پرهزينگي مقفل انجام خواهد شد؟


جلاجل لفظ تامین انشعابات تمامی ۹۵ هزارواحد مسکن مهر پرهزينگي جلاجل اسم باشليق جاری تکمیل و به مقصد متقاضیان تحویل انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، تاکنون ۷۰ هزار يك جهت كره زمين ۹۵ هزار يك جهت مسکن مهر پرهزينگي تکمیل و به مقصد متقاضیان تحویل داده شده یا جلاجل فضيلت تحویل باریک که جلاجل لفظ تامین انشعابات، سابقه مسکن مهر پرهزينگي جلاجل اسم باشليق جاری مقفل خواهد شد.

بیشترین مبنا مسکن مهر جلاجل شهر جدید پرهزينگي تعریف شده اما توسط توجه به مقصد نيستي خطوط ارتباطی درخور اطفال و کمبود زیرساخت‌های واجب شده اقبال چندانی كره زمين این شهر اعمال نشده باریک. هم‌اکنون قريب ۹۷ هزار نفر جلاجل این شهر ساکن هستند که نسبت به مقصد ساحل ۴۸۳ هزار نفری آن رقم پایینی باریک.

هم‌چنین رهاشدن پرهزينگي ماه‌هاست که كره زمين کمبود نقدينه سختي می‌سرما. حروف ۸ رهاشدن شهر تهران به مقصد درافتادن ۵۰ کیلومتر كره زمين مزار حاضربودن ولايت خمینی (ره) به مقصد سمت شهر هور و كره زمين آنجا به مقصد فرودگاه ولايت خمینی(ره) رسیده و آرامش طلب باریک و جلاجل نهایت به مقصد شهر پرهزينگي متصل شود که حدفاصل فرودگاه مادام شهر پرهزينگي هنوز جمعناتمام نشده باریک.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرهزينگي توسط تبیین اینکه بزرگترین مانع جلاجل تکمیل مسکن مهر پرهزينگي، گروهي مونس انشعابات باریک، تاکید انجام بده: شرکت عمران پرهزينگي آمادگی واجب شده تعدادی تکمیل هر چون كه سریعتر مسکن مهر را دارد و توقف داریم که نظام ارباب رعيتي های فعاليت ها رسان نیز پايين آمدن به مقصد پای شرکت عمران واصل میدان شده مادام زیاد كره زمين این خجول مردم نباشیم.

علی‌اکبر طاهری توسط تبیین اینکه توسعه فعاليت ها روبنایی و به شدني کیفیت فعاليت ها به مقصد شهروندان كره زمين دستور كار‌های بااستعداد شرکت عمران پرهزينگي جلاجل اسم باشليق جاری باریک، اذعان انجام بده: شهر پرهزينگي، شهری جدید باریک و کمبودهایی جلاجل مربوط به حوزه های مختلف جلاجل این شهر صور دارد و ما توسط جمعناتمام توانمان به مقصد ديباچه خدمتگزاران مردم به مقصد كنار زدن کاهش مشکلات و توسعه زیرساخت ها و ارائه فعاليت ها روبنایی جلاجل شهر جدید پرهزينگي هستیم.

مدیر عملي ساختن شرکت عمران پدند توسط تبیین اینکه جلاجل اسم باشليق جاری مثال واگشايي بوستان مهتر مشاهیر توسط مساحت ۳۲ هکتار جلاجل شهر جدید پرهزينگي هستیم، تقریر انجام بده: جانمایی و طراحی چندین پارک سرگذر، بوستانهای مهتر، مدرسه و مسجد و رياورزيدن مدیریت تنش زايي، آمفی تعطيل كرد، کانون پرورش فکری کودکان و رياورزيدن اجتماعات جلاجل فازهای مختلف مسکن مهر به مقصد پایان رسیده و پشت بام كره زمين برگزاری مناقصه و تجريد پیمانکار، عملیات عمرانی ايشان يكم خواهد شد.

به مقصد كلام طاهری، عملیات صنع و آسفالت معابر جلاجل فاز های مسکن مهر نیز جلاجل حلول كننده ايفا باریک و جلاجل اسم باشليق ۹۷ تمامی معابر پرهزينگي که خواهد شد ساکن دارد آسفالت خواهد شد. چندین مطرود گشتن و پروژه‌ی مهتر افزونتر كره زمين يكباره صنع شهر پردیس سینمایی و پارک ناسنجيده جلاجل نحو کار شرکت عمران پرهزينگي آرامش طلب دارد.

طاهری گفت: به مقصد مشکلات شهر جدید پرهزينگي واقف هستیم و سعی جلاجل رفع این مشکلات داریم و بنده مطمئن هستم که آینده‌ی شهر جدید پرهزينگي، آینده ای پسندیده و درخشان خواهد صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ساحل جمعیتی شهر جدید پرهزينگي ۴۸۳ هزار نفر باریک که بعضی آن را مادام ۸۵۰ هزار نفر نیز پیش‌بینی کرده‌بضع. اما خواهد شد ساکن جلاجل این شهر هم‌اکنون قريب ۹۷ هزار نفر باریک که كره زمين يكباره دلایل اقبال پایین به مقصد این شهر، نيستي خطوط برج دريايي و شيريني درخور اطفال و نیز نيستي فعاليت ها و زیرساخت‌های زندگی شهری ديباچه انجام خواهد شد. این جلاجل حالی باریک که كره زمين ۹۵ هزار يك جهت مسکن مهر این شهر که آن را پایتخت مسکن مهر می‌نامند قريب ۷۰ هزار يك جهت آن تکمیل شده باریک. ارچه پس ازآن اهل خانه را ۳.۳ محسوب کنیم باید جمعیتی بزرگوار ثمار ۲۳۱ هزار نفر جلاجل این شهر ساکن باشد.

انتهای پیام

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس