قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / كنده برتري ها به مقصد قند و شکر ایرانی!
57303082.jpg

كنده برتري ها به مقصد قند و شکر ایرانی!

[ad_1]

سيني آمارهای رسمی منتشر شده، جلاجل هشت ماهه امسال نتیجه قند و شکر که توسط پيمان‌بهای تبيره جلاجل کشور اشکال می شود، بیشترین درصد افزایش وزنی را جلاجل رديف نظامي صنایع تبدیلی داشته و این جلاجل حالی باریک که ارزآوری این محصول ۱۲ درصد ناچیز شده باریک!

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این اختصاصی بزرگوار ثمار ۵۱ هزار پريان محصول جلاجل بخش انواع کمپوت و کنسرو صادر شده باریک که باآنكه این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل تغییری نداشته اما بها نتیجه این بخش توسط رشد ۱۸ درصدی معاشر بوده باریک و جلاجل مجموع ۲۳.۳ درصد كره زمين نتیجه محصولات صنایع تبدیلی به مقصد انواع کمپوت و کنسرو اختصاص پیدا کرده باریک.

كنده برتري ها به مقصد قند و شکر

اما جلاجل میان محصولات این بخش قند و شکر را می‌توان كره زمين يكباره محصولاتی حالی که بیشترین درصد افزایش وزنی را جلاجل زمینه نتیجه گواهي نامه بوده باریک اما توسط این صور ارزآوری آن ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده باریک. به مقصد عبارت افزونتر به مقصد پشت دادن آمارهای ارائه شده، قیمت قند و شکر و فرآورده‌های آن جلاجل بازارهای جهانی کاهش جدی داشته باریک.

جلاجل هشت ماهه اولا اسم باشليق جاری بزرگوار ثمار ۶۷ هزار پريان محصول جلاجل این بخش به مقصد کشورهای مختلف صادر شده باریک که این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل توسط ۱۳۹ درصد افزایش معاشر بوده باریک اما توسط این صور بها نتیجه این محصول مهجور ۱۴ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۱۲ درصد کاهش را داغ جا می‌دهد. جلاجل نهایت كره زمين مجموع محصولات مربوط به حوزه صنایع تبدیلی، مهجور ۲.۱ درصد آن به مقصد قند و شکر و فرآورده‌های آن پيوسته كاري بوده باریک.

بهای کنسانتره و آبمیوه ۱.۵ مواجه نزد شد

جلاجل هشت ماهه اولا اسم باشليق جاری زیاد كره زمين ۶۶ هزار پريان انواع کنسانتره و آبمیوه به مقصد کشورهای مختلف صادر شده و ارزآوری لفظ گرفته جلاجل این بخش بزرگوار ثمار ۹۰ میلیون دلار بوده باریک اما نتیجه این بخش که كره زمين نگاه خشم آلود وزنی ۵۷ درصد نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي رشد داشته، كره زمين نگاه خشم آلود بها رشدی ۷۶ درصدی را هیبت کرده باریک. به مقصد عبارت افزونتر می‌توان گفت قیمت این محصولات جلاجل بازارهای جهانی ۱.۵ مواجه نزد شده و كره زمين مجموع نتیجه بخش صنابع تبدیلی ۱۴ درصد آن به مقصد انواع آبمیوه و کنسانتره اختصاص پیدا کرده باریک.

ایضاً جلاجل مربوط به حوزه نوشیدنی‌ها جلاجل هشت ماهه اولا اسم باشليق جاری بزرگوار ثمار ۱۳ هزار و ۶۰۰ پريان محصول به مقصد ارزشی بزرگوار ثمار ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صادر شده باریک که نتیجه این بخش كره زمين نگاه خشم آلود وزنی و بها به مقصد ترتیب ۶۰ و ۱۰۵ درصد افزایش داشته‌ باریک. به مقصد عبارت افزونتر قیمت انواع نوشیدنی ایرانی جلاجل بازارهای جهانی زیاد كره زمين ۱.۵ مواجه نزد افزایش داشته باریک و جلاجل کل كره زمين نتیجه صنایع تکمیلی ۲.۱ درصد آن به مقصد نوشیدنی‌ها پيوسته كاري انجام خواهد شد.

ارزانی پيمان‌معدنی و آشامیدنی ایرانی

نتیجه ۱۵ هزار پريان انواع پيمان معدنی و آشامیدنی جلاجل این اختصاصی ارزآوری ۱۴ میلیون دلاری را به مقصد معاشر داشته باریک. این يكدلي جلاجل شرایطی رخ می‌دهد که حجم نتیجه این بخش نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل شش درصد و بها آن ۳۰ درصد کاهش یافته باریک. به مقصد عبارت افزونتر جلاجل این اختصاصی قیمت انواع پيمان و پيمان معدنی ایرانی جلاجل بازارهای جهانی توسط کاهش مواجه بوده باریک و جلاجل نهایت ۲.۱ درصد كره زمين نتیجه بخش صنایع تبدیلی به مقصد پيمان معدنی و آشامیدنی پيوسته كاري انجام خواهد شد.

نتیجه روغن‌ نباتی ناچیز شد

روغن نباتی افزونتر محصول صنایع تبدیلی باریک که جلاجل هشت ماهه اولا امسال زیاد كره زمين ۲۹ هزار پريان محصول جلاجل این بخش توسط ارزشی بزرگوار ثمار ۴۲ میلیون دلار صادر شده و ۶.۵ درصد كره زمين نتیجه بخش صنایع تبدیلی به مقصد انواع روغن‌های نباتی اختصاص یافته باریک. توسط این صور نتیجه وزنی و ارزشی این محصول نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل به مقصد ترتیب ۹ و ۱۲ درصد کاهش را هیبت کرده باریک.

کاهش نتیجه رب گوجه‌فرنگی

جلاجل این اختصاصی ایضاً بخش دايگي توجهی كره زمين نتیجه صنایع تبدیلی به مقصد رب گوجه فرنگی اختصاص داشته و نتیجه این بخش ۱۸.۴ درصد بوده باریک. توسط این صور حجم و بها نتیجه جلاجل این بخش نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل به مقصد ترتیب ۱۰ و ۹ درصد کاهش داغ جا می‌دهد. جلاجل هشت ماهه اولا امسال بزرگوار ثمار ۸۳ هزار پريان رب گوجه فرنگی توسط ارزشی زیاد كره زمين ۱۱۹ میلیون دلار به مقصد کشورهای  مختلف صادر شده باریک.

اسانس‌ها و عرقیات گران شدند

ایضاً ۱.۵ درصد كره زمين كلكسيون ارزآوری بخش صنایع تبدیلی پيوسته كاري به مقصد اسانس‌ها و عرقیات ایرانی انجام خواهد شد که جلاجل این زمینه بزرگوار ثمار ۲۳۰۰ پريان محصول به مقصد بها زیاد كره زمين ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار صادر شده باریک. اما باآنكه وزن محصولات صادر شده جلاجل این بخش جلاجل قیاس توسط اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۱۸ درصد کاهش را داغ جا می‌دهد اما بها نتیجه این بخش هفت درصد زیادتر شده باریک.

جلاجل مربوط به حوزه صنایع تبدیلی ۲۴.۶ درصد كره زمين نتیجه نیز به مقصد خوراکی‌های گوناگون پيوسته كاري انجام خواهد شد که جلاجل این مربوط به حوزه زیاد كره زمين ۴۴ هزار پريان محصول توسط بها بزرگوار ثمار ۱۵۹ میلیون دلار صادر شده باریک. این ارقام باآنكه كره زمين نگاه خشم آلود حجمی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۱۰ درصد کاهش داشته‌بضع اما ارزآوری این مربوط به حوزه رشد ۱۳ درصدی را داغ جا می‌دهد.

جلاجل مجموع جلاجل بخش صنایع تبدیلی بزرگوار ثمار ۴۰۹ هزار پريان محصول به مقصد بها زیاد كره زمين ۶۴۷ میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف صادر شده باریک که نتیجه این بخش كره زمين نگاه خشم آلود وزنی ۱۴ درصد و كره زمين نگاه خشم آلود بها ۱۱  درصد رشد را نسبت به مقصد هشت ماهه اسم باشليق قبل داغ جا می‌دهد.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس