قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / اشاره با گوشه چشم‌انداز همپیشگی نفتی کشورایران و اروپا
1527490724_3

اشاره با گوشه چشم‌انداز همپیشگی نفتی کشورایران و اروپا

[ad_1]

صنعت نفت کشورایران توسط دیرینه‌ای نزدیک به مقصد ۱۱۰ اسم باشليق و گذر كره زمين فرازوفرودهای بسیار، شهرستان بار افزونتر توسط بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، دورودورنگ‌ای جدید كره زمين پیمان اقتصادی و توسعه‌ای را هیبت خواهد انجام بده. صنعت نفت کشورایران جلاجل سه اسم باشليق ماضي و جلاجل دورودورنگ اجرای برجام، باآنكه توانست ارتقا كره زمين جنگ جو‌ها و خطرها دوران تحریم را جاي دنج کرده و جلاجل بالاترین مساحت گيري كره زمين مجال مهلت‌ها و ظرفیت‌های برجام در عوض احیای دوباره كاربرد کند، اما واقعیت این باریک که این صنعت در عوض رسیدن به مقصد یک پیمان باثبات و قرارگرفتن جلاجل سطحی درخور اطفال كره زمين توان رقابتی جلاجل اظهاروجود بین‌المللی، نیاز به مقصد یک بازآرایی اقتصادی، فنی و مدیریتی داشت و دارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد انرژی جلاجل آدم كردن یادداشت كلاه خود جلاجل «شروق» نوشت: برجام به مقصد‌نیکویی این مجال مهلت را مهيا انجام بده و دستگاه بافندگي‌اندرکاران صنعت نفت توسط درک اهمیت برجام و مجال مهلت‌های آن، سیاست‌گذاری‌ها و دستور كار‌ریزی‌های واجب شده در عوض این بازآرایی را توسط صور همه محدودیت‌ها و جنگ جو‌های سیاسی داخلی و خارجی يكم کردند، اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این يكم در عوض رسیدن به مقصد پیمان دلپذير ساختن و توسط توجه به مقصد جنگ جو‌های سیاسی پیش‌رو، راهی طولانی، كريه و پرهزینه جلاجل پیش دارد. به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی تحریم‌های احتمالی آمریکا، صنعت نفت کشورایران را توسط جنگ جو‌هایی مواجه می‌کند، اما توسط توجه به مقصد اجامر اتحادیه اروپا و کشورهای کشورروسیه و کشورچین به مقصد صفت به خاطرسپردني برجام و مقابله توسط سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه کشورایران، به مقصد نگاه خشم آلود نمی‌رسد پیمان تحریمی ماضي به مقصد دیدگاه نكراء و گستردگی در عوض صنعت نفت تکرار شود. قوچ رزمايش تحریم‌های آمریکا به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص، شرکت‌های مهتر اروپایی و هر شرکتی را که توسط شرکت‌ها، بانک‌ها، بازارهای سهام و مدل‌های اقتصادی و خدماتی آمریکایی تباني دارد، فروسو تأثیر آرامش طلب می‌دهد. طبیعتا این شرکت‌ها در عوض فرار كره زمين كيفر يافتن‌های احتمالی آمریکا، مجبور به مقصد شهرستان ترک مناسبات اقتصادی كلاه خود توسط کشورایران هستند مگر اینکه ریسک همپیشگی اقتصادی توسط کشورایران را بپذیرند  یا اینکه اقدامات تأمینی و حمایتی احتمالی اتحادیه اروپایی، ریسک فعالیت اقتصادی ايشان جلاجل کشورایران را جلاجل مقابل فشارها و كيفر يافتن‌های آمریکا جامه زنان هندي دهد.

به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی و توسط دیدگاه محدودیت‌های حقوقی و اقتصادی اتحادیه اروپایی و دولت‌های اروپایی جلاجل ایجاد پهنه وسیع كره زمين اقدامات تأمینی و حمایتی، احكام شرکت‌های ميانه و کوچک اروپایی می‌توانند جلاجل لفظ تمایل همپیشگی كلاه خود را توسط کشورایران آدم كردن داده و كره زمين فشارها و كيفر يافتن‌های آمریکا مصون بمانند. پوشيدگي اتحادیه اروپایی جلاجل تکمیل مدل‌های حمایتی كلاه خود كره زمين کشورایران، باید سازوکارهای تشویقی و ترغیبی مناسبی هم جلاجل پیش گیرد مادام انگیزه واجب شده در عوض شرکت‌های اروپایی در عوض يكم یا آدم كردن همپیشگی توسط کشورایران را افزایش دهد. مقدم ثمار این سازوکارها، متولیان اتحادیه اروپایی کار كريه معاشر‌‌وزیر ها دولت‌های ۲۸گانه اروپا در عوض وعاء‌آفرینی هماهنگ و مؤثر جلاجل این پروژه مهتر را هم جلاجل پیش دارند. موفقیت اتحادیه اروپا جلاجل مدیریت پسندیده این پروژه، علاوه ثمار اینکه موجب پلیدی همپیشگی دولت‌ها و شرکت‌های ميانه و کوچک اروپایی توسط کشورایران انجام خواهد شد، جلاجل‌عین‌حلول كننده تضمين نیکویی در عوض دولت‌ها و شرکت‌های آسیایی به مقصد‌خصوصی  چینی، هندی، مالزیایی و کره‌ای در عوض آدم كردن همپیشگی توسط کشورایران انجام خواهد شد.

به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی صنعت نفت می‌تواند بیشترین ثنايا‌برداری را كره زمين این پیمان داشته باشد. این ثنايا‌برداری می‌تواند جلاجل مربوط به حوزه‌هایی مثل خرید نفت كره زمين صیانت شرکت‌های ميانه و کوچک، شيريني و تبرئه درآمدهای نفتی كره زمين صیانت بانک‌های ميانه و کوچک، بیمه محصولات نفتی و نفت‌کش‌ها كره زمين صیانت شرکت‌های ميانه اروپایی توسط نرخ بیمه‌ای منطقی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ميانه و کوچک جلاجل مدل‌های توسعه‌ای صنعت نفت لفظ گیرد. جلاجل چنین شرایطی می‌توان به مقصد صفت به خاطرسپردني مقیاس کنونی نتیجه نفت کشورایران به مقصد اروپا (۷۰۰  هزار بشکه جلاجل دوال) جلاجل کوتاه‌اختصاصی یا حداکثر کاهش آن به مقصد ۵۰۰ بشکه جلاجل میان‌اختصاصی امیدوار صفت بويناك. طبیعی باریک این پیمان نمی‌تواند پایدار باشد مگر اینکه اتحادیه اروپایی جلاجل این روند به مقصد سطحی كره زمين توانمندی سیاسی و اقتصادی در عوض پلیدی رویارویی توسط آمریکا برسد یا اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا زمینه تغییر هیئت حاکمه کنونی را مهيا کند یا کشورایران توسط مغرب به مقصد توافقات جدیدی دستگاه بافندگي پیدا کند. جلاجل پیمان جدید یکی كره زمين انتظاراتی که کشورایران می‌تواند كره زمين اتحادیه اروپایی جلاجل مذاکرات آتی پيوسته كاري به مقصد صفت به خاطرسپردني برجام داشته باشد، جلاجل‌نگاه خشم آلود‌دمساز شدن جامه زنان هندي‌های ریسک فعالیت شرکت‌ها جلاجل صنایع نفت و رخت شو کشورایران باریک که باید به مقصد لفظ جدی و مشخص كنار زدن شود.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس