قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / معرفی ۸۰۰ رقم جدید گل داوودی كره زمين صیانت محققان کشور
57651962.jpg

معرفی ۸۰۰ رقم جدید گل داوودی كره زمين صیانت محققان کشور

[ad_1]

محققان پژوهشکده گل و گیاهان برزن ها دائم الخمر تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط كاربرد كره زمين طوق “كورس ناموس پرستي‌گیری” موفق به مقصد افزایش گوناگوني نوع خاصی كره زمين گل داوودی به مقصد ۸۰۰ رقم جدید شدند که گامی جلاجل صوب حاصل کردن جایگاه جلاجل بازارگه گل كره ارض محسوب انجام خواهد شد.

محمدرضا شفیعی، مجری مدل جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، جلاجل این به دفعات گفت: جنس گل داوودی Chryssanthemum توسط ۱۶۰ نوع كره زمين خانواده Astraceae به مقصد دیدگاه گوناگوني بالای شکل، رنگ به مقصد ديباچه یکی كره زمين مهمترین گل‌های فراگرفتن بریده و گلدانی جلاجل مساحت گرفتن کیهان باریک، به مقصد نوع‌ای که این گل جلاجل هزل گويي هفتاد میلادی جلاجل رئيس اشکال گل كره ارض و جلاجل هزل گويي ۹۰ پشت بام كره زمين گل برنج فروش جلاجل مقام دوم اشکال جهانی آرامش طلب داشت.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه کشورایران كره زمين نگاه خشم آلود سرچشمه ها ژنتیکی جزو ۵ مادام ۶ کشور اولا کیهان باریک، آدم كردن داد: كره زمين نگاه خشم آلود سرچشمه ها ژنتیکی گل و گیاه نیز کشورایران جزو کشورهای برتري جو باریک ولی مع الاسف کار به مقصد‌نژادی و معرفی ارقام جدید جلاجل زمینه گل‌های زینتی اعمال نشده باریک.

شفیعی توسط تبیین اینکه کشور جلاجل اشکال انواع گل‌ جایگاه نیکی دارد، خاطره ها اثر داغ انجام بده: ولی جلاجل بازارگه صادراتی جهانی جایگاه نیکی نداریم. بنابراین تعدادی آنکه بتوانیم جلاجل بازارهای جهانی به مقصد جایگاه واقعی دستگاه بافندگي یابیم، باید ارقام جدیدی را معرفی کنیم.

این ثابت شدن توسط تاکید ثمار اینکه بازارگه گل و گیاه یک بازارگه لوکس باریک، آدم كردن داد: ثمار این ازاصل هرآينگي توسعه بازارگه و دستیابی به مقصد ارقام و رنگ‌های جدید می‌تواند جلاجل این زمینه ما را بسیار کند.

اوی اضافه انجام بده: ثمار این ازاصل ارچه كورس مانع اشکال جلاجل سراسر اسم باشليق و ارائه ارقام جدید منتفي شود، کشورایران پیمان بسیار مساعدی تعدادی اشکال و نتیجه گل داوودی خواهد داشت.

اندام هیات علمی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی كره زمين اجرای مطالعاتی جلاجل این زمینه كره زمين ۱۳ اسم باشليق ماضي نبا داد و یادآور شد: جلاجل این مطالعه ها که توسط ديباچه “معرفی ارقام جدید و برتري جو گل داوودی شنگله‌ای، كاله‌ای و فراگرفتن بریده” اجرایی شد، مبارزه کردیم مادام ارقام جدید گل‌های زینتی توسط گوناگوني شکل، رقم و رنگ را معرفی کنیم و اولین موفقیت ما جلاجل زمینه گل داوودی بوده باریک.

مجری مدل توسط تبیین اینکه نوع خاصی كره زمين داوودی به مقصد غيرماذون “تاناسه دالان” بومی کشورایران توسط ۱۰رنگ اولیه باریک، گفت: جلاجل این مدل توسط كاربرد كره زمين طوق “كورس ناموس پرستي‌گیری” موفق به مقصد افزایش گوناگوني این گل به مقصد قريب ۸۰۰ رقم شدیم.

اوی تيرخور كره زمين اجرای این تحقیقات را معرفی ارقام جدید داوودی تعدادی توسعه نتیجه گل کشور، غيرماذون سرما و اضافه انجام بده: جلاجل این مدل تحقیقاتی توسط “كورس ناموس پرستي گیری” بین ۱۰ کلون داوودی اقدام به مقصد ایجاد گوناگوني جلاجل تلريگ‌های گل داوودی کردیم.

شفیعی توسط اشاعت به مقصد جزئیات اجرای این مطالعه ها عقبنشینی داد: تعدادی این منظور هر ساله پشت بام كره زمين تجريد والدین، به مقصد اجرای عملیات بي خايه وزیر ها، ایزوله وزیر ها و كورس ناموس پرستي‌گیری و کشت بذور هیبرید محصول برداري، جلاجل گلخانه اقدام شد.

اوی تبرئه نشاهای محصول برداري كره زمين تخميركننده واكسن به مقصد زمین، ارزیابی ثمار ازاصل ۲۲ صفت تاکید شده جلاجل بخشنامه بین‌المللی UPOV تعدادی آزمون‌های تمایز یکنواختی و پایداری گل داوودی را كره زمين افزونتر مرحمت ها اعمال این تحقیقات غيرماذون سرما.

این ثابت شدن تقریر انجام بده: توسط تکرار این فرآیند جلاجل نهایت به مقصد اشکال قريب ۸۰۰ قسم گل داوودی دستگاه بافندگي یافتیم که خوشبختانه پشت بام كره زمين تاسیس موسسه تحقیقات مندرج و گواهی تخميركننده واكسن و گياه کار ۶۰۰ قسم برتري جو این گل يكم شد.

اوی اضافه انجام بده: جلاجل این پژوهشکده علاوه ثمار گل داوودی مطالعاتی تعدادی معرفی ارقام جدید گل‌هایی چون “برنج فروش”، “زنبق”، “فریزیا” (FREESIA)، گلایول و شیپوری جلاجل نحو کار آرامش طلب دارد مادام بتوانیم جلاجل آینده به مقصد بازارهای داخلی و جهانی معرفی کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس