قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / قرارداد توتال کار خاصی تعدادی ما نکرده باریک
57510602.jpg

قرارداد توتال کار خاصی تعدادی ما نکرده باریک

[ad_1]

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس تبیین انجام بده: قرارداد دايگي ذکری جلاجل دوران برجام به تنگ آمده نشده باریک و قرارداد توتال نیز هنگام ولادت ما را ادا كردن انجام بده و دانسته ها ما را گرفت و جلاجل شرکت‌های قطری که توسط ايشان مشارکت داشت كره زمين آن كاربرد انجام بده.

هدایت‌الله خادمی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا جلاجل اخبار توسط موقعیت قراردادهای نفتی پشت بام كره زمين بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، تبیین انجام بده: زمانی که آمریکا كره زمين برجام نیز بيرون نشده صفت بويناك ما قرارداد نفتی چندانی توسط آمریکا انعكاس يافتن نکرده بودیم یعنی گفت‌هایی که تعدادی كلون كردن قرارداد داده بودند و به ‌دست آوردن شریف كلام بودند که مادام پایان اسم باشليق ۹۶، ۱۰ قرارداد انعكاس يافتن خواهیم انجام بده این هم آوازي نیفتاد.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: ما توسط شرکت توتال اروپایی‌ جلاجل اخبار توسط فاز ۱۱ پارس جنوبی قرارداد بستیم که نتیجه آن نیز استريوفونيك مشخص نيستي. كورس هفته پیش نیز بنده مکتوبای به مقصد به ‌دست آوردن فرستادم و كره زمين ایشان خواستم گزارشی جلاجل اخبار توسط فاز یازدهم پارس جنوبی به مقصد ما دهد و امکان بازدید را مهيا کند مادام ما كره زمين نزدیک ببینیم چون كه اتفاقی افتاده باریک.

نماینده مردم شهرستان ایذه و باغملک جلاجل مجلس آدم كردن داد: اشتباهی که ما کردیم این صفت بويناك که فکر کردیم پس ازآن كره زمين برجام همه درها نيرنگ ساز خواهد شد و ايشان همه کارها را اعمال خواهند داد. ما حتی توسط شرکت‌های نفتی شرقی آسیا نیز بدرفتاری کردیم و تا چه وقت شرکت آسیایی، کشورایران را شهر ترک کردند. ما فکر کردیم که افزونتر دستگاه بافندگي‌مان نيرنگ ساز شده باریک و به مقصد مفتخرشدن شرکت‌های مهتر غربی می‌رویم ولی این هم آوازي نیفتاد. فردا باید دوباره تباني كلاه خود را توسط شرکت‌های شرقی آسیا تعمیر کنیم مادام بتوانیم راه را آدم كردن دهیم.

خادمی به يادماندني انجام بده: ما کشوری هستیم که ۱۱۰ اسم باشليق پيشينه برگيري نفت داریم. این هم آوازي بدی باریک که هنوز دستگاه بافندگي نیاز به مقصد سمت کشورهایی که پس ازآن كره زمين ما نفت را کشف کرده‌بضع، طويل می‌کنیم. قرارداد توتال کاری تعدادی ما نکرده باریک و دانسته ها ما را گرفته و جلاجل شرکت‌های قطری که توسط ايشان مشارکت داشته كاربرد کرده باریک.

اوی افزود: ما خودمان می‌توانیم کار را روبروي هم قرار گرفتن ببریم، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که فاز ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۷ پارس جنوبی را پیش بردیم فاز ۱۱ را نیز مثل بقیه فازها می‌توانستیم اعمال دهیم ولی مع الاسف کوتاهی کردیم. ما چندین اسم باشليق باریک که قادر به مقصد سازمان بخش نفتی كلاه خود هستیم كره زمين این پشت بام نیز اینگونه باریک اما كره زمين نگاه خشم آلود کشورمالی همیشه نیاز به مقصد سرمایه‌گذاری باریک چون كه كره زمين دیدگاه سرمایه‌گذاری داخلی و چون كه كره زمين دیدگاه سرمایه‌گذاری خارجی. ما باید کار را روبروي هم قرار گرفتن ببریم و روی پای خودمان بایستیم و ارچه پیمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز ایجاد شد كره زمين آن پيشواز کنیم. ما نباید صرفا گوش به زنگ سرمایه‌گذاری خارجی باشیم.

خادمی توسط اشارت به مقصد تصمیم آمریکا تعدادی تحریم بیمه کشتی‌ها پشت بام كره زمين بيرون رفت كره زمين برجام، تبیین انجام بده: ما جلاجل زمان تحریم‌ها به مقصد افرادی نیاز داریم که باور ندارند که باید به مقصد بخشنامه‌های کشورهای استعماری مقید باشند. آمریکا بهره ها خوش خدمتي كردن را می‌بیند و کشوری باریک که به مقصد ما زيبااندام ضربت ديده و به مقصد قولش عمل نمی‌کند. ما نیز باید بهره ها كلاه خود را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم و منفعلانه عمل نکنیم. ما باید تاکنون دستور كار‌هایی را تدوین می‌کردیم که ارچه آمریکا تصمیم به مقصد تحریم گرفت توسط آن مقابله کنیم. گروهي دستور كار‌ریزی و سهل‌انگاری مع الاسف ما را به مقصد این سمت برده باریک. فردا نیز افرادی داریم که جلاجل چنین شرایطی می‌توانند به مقصد کشور خدمتگزار‌رسانی کنند بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل ۴۰ اسم باشليق ماضي جلاجل پیمان كريه‌نمناك كره زمين این کار کرده‌ایم.

این اندام کمیسیون انرژی مجلس آدم كردن داد: شماری كره زمين مدیران صرفا سنه كلاه خود را ليمو می‌کنند و شماری افزونتر حاضرند هر کاری تعدادی کشورشان اعمال دهند. این خیر باریک که ما همیشه مدیرانی داشته باشیم که حافظدار بهره ها ملی ما باشند.

اوی جلاجل بیانات به مقصد تصمیم بازنگری كورس شرکت مائرسک لاین و مام‌اس‌سی جلاجل روابط تجاری و خدماتی كلاه خود توسط کشورایران پشت بام كره زمين برجام، تبیین انجام بده: جلاجل ماضي نیز ما توسط چنین مشكل سازي‌ای مقابل شدن بودیم اما توانستیم کشور را سازمان کنیم. درست باریک زمانی که آمریکا ما را تحریم کند پیمان كريه‌نمناك انجام خواهد شد اما هیچ هنگام ولادت پیمان ما به مقصد قبل كره زمين برجام ثمار نمی‌گردد به چه دليل که فردا فضا مرغوبيت شده باریک اما ما باید تدبیر داشته باشیم و موكدانه پیش رویم.

اوی جلاجل پایان گفت: جلاجل این دنیای استعماری هر چون كه به مقصد قولت عمل کنی نيرنگ ساز هم توسط زیاده‌خواهی مواجه خواهی شد، اما باید خودمان مشکلات‌مان را منتفي کنیم و نباید گوش به زنگ باشیم که جلاجل آمریکا چون كه کسی رییس‌خلق خواهد شد و چون كه اقداماتی اعمال خواهد داد. ما باید تاآنجا موكدانه کار کنیم و اشکال داشته باشیم که ايشان نتوانند ما را مجبور به مقصد کاری کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس