قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / سه سناریوی احتمالی تعدادی نتیجه نشست اوپک
57692790.jpg

سه سناریوی احتمالی تعدادی نتیجه نشست اوپک

[ad_1]

نشست رسمی اوپک پایان هفته جاری برگزار انجام خواهد شد و توسط توجه به مقصد سیگنال‌هایی که كره زمين صیانت تولیدکنندگان مهتر این رديف نظامي فرستادن شده باریک، بازارگاه توقف دارد جلاجل دیدار مذکور توسط افزایش اشکال نفت موافقت شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، توسط این حلول كننده معیار دقیق افزایش اشکال همچنان بي شرح وتفصيل باریک و پیامدهای گروهي تناقض جمعی ممکن باریک تبعاتی را به مقصد چندین شکل مختلف داشته باشد.

سالهاست که چنین معیار ابهاماتی جلاجل عسرالنفس دیدار اوپک مشاهده نشده صفت بويناك. اختلافات باطني گروهی ممکن باریک نتایج غیرمنتظره‌ای را به مقصد هم محفل داشته باشد. اویل پرایس جلاجل عسرالنفس دیدار اوپک سناریوهایی متعددی را باروح بررسی آرامش طلب داده که به مقصد این گزارش ها هستند:

سناریوی شماره ۱

اوپک و هم پیمانانش جلاجل تناقض نفتی توسط افزایش اشکال مختصر بین ۵۰۰ برخودهموار كردن ۸۰۰ هزار بشکه جلاجل دوال موافقت خواهند انجام بده. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بازارگاه هم روی افزایش بین این حيطه نفوذ شمار کرده باریک. اما گویا کشورروسیه خواهان افزایش اشکال بالاتری باریک. سيني شرح احوال‌هایی که تا چه وقت هفته پیش منتشر شد، کشورروسیه خواهان افزایش اشکال این رديف نظامي به مقصد معیار یک میلیون بشکه جلاجل دوال باریک. بلومبرگ اخیرا شرح احوال انجام بده که کشورروسیه ممکن باریک پیشنهاد کند اشکال به مقصد معیار ۱.۸ میلیون بشکه جلاجل دوال افزایش پیدا کند و عملا به مقصد پیمان نفتی که اواخر اسم باشليق ۲۰۱۶ بین کشورهای اوپک و غیراوپک انعكاس يافتن شد، پایان دهد. توسط این حلول كننده شماری كره زمين کشورها مثل کشورآنگولا، کشورمکزیک و کشورونزوئلا قادر نخواهند صفت بويناك به مقصد مساحت گرفتن اشکال سابقشان بازگردند.

کشورعربستان سعودی زن خواهي افزایش اشکال به مقصد معیار ملایم‌تری باریک. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد رقم افزایشی که ماه ماضي مطرح شد عربستان ترجیح می‌دهد، قريب ۳۰۰ هزار بشکه جلاجل دوال باریک. كره زمين آن زمان دورنمای اشکال کشورونزوئلا به مقصد حدی تیره شده باریک که ممکن باریک ریاض تمایل به مقصد اشکال بالاتر پیدا کرده باشد.

ارچه کشورعربستان سعودی و کشورروسیه به مقصد درك متقابل برسند و تولیدشان را بین ۵۰۰ برخودهموار كردن ۸۰۰ هزار بشکه جلاجل دوال افزایش دهند، ايشان صفت بي فايده به عمد افت اشکال کشورونزوئلا طی یک اسم باشليق ماضي را جاي دنج خواهند انجام بده. این افزایش به مقصد هیچ وجه بازارگاه را كره زمين هدیه لبریز نخواهد انجام بده به مقصد اسم مورد که مازاد ذخایر نفت تقلیل پیدا کرده باریک. بازارگاه نفت روی این معیار افزایش شمار کرده و این معیار افزایش احتمالات منطبق توسط انتظارات خواهد صفت بويناك. جلاجل نتیجه قیمت‌های نفت تغییر چندانی پیدا نخواهد انجام بده.

سناریوی شماره ۲

کشورعربستان سعودی و کشورروسیه توسط افزایش اشکال به مقصد معیار یک میلیون بشکه یا زیادتر موافقت می‌کنند. ماه ماضي زمانی که تعدادی نخستین شهرستان بار اعلام شد رديف نظامي اوپک پژمرده جلاجل حلول كننده بررسی افزایش اشکال باریک، قیمت‌های نفت صفه انجام بده اما بغایت كره زمين تحلیلگران نفت توسط این مشکل ملايم هستند که اشکال نفت توسط توجه به مقصد صفه اشکال کشورونزوئلا و احيانا تحت تاثير كشته شدن نتیجه کشورایران كره زمين تحریم‌های آمریکا و ایضاً رشد قوی مسئلت، بایستی افزایش پیدا کند. این منطق به مقصد اصرار کشورروسیه تعدادی افزایش زیادتر اشکال وزن بیشتری بخشیده باریک و ارچه ریاض و مسکو برخلاف سناریوی شماره ۱ تصمیم بگیرند، احيانا افزایش اشکال به مقصد معیار یک میلیون بشکه جلاجل دوال یا بالاتر صور دارد. اما جزییات همچنان باید بررسی شود. ظاهرا عربستان سرگرم بررسی افزایش كورس محب تآميز‌ای اشکال باریک برخودهموار كردن تاثیر این اقدام را ثمار بازارها ملایم کند. فروسو چنین سناریویی، اشکال صفت بي فايده ۵۰۰ هزار بشکه جلاجل دوال افزایش خواهد یافت و ۵۰۰ هزار بشکه جلاجل دوال افزونتر جلاجل سه ماهه چهارم به مقصد معیار اشکال اضافه انجام خواهد شد. سيني شرح احوال بلومبرگ، چنین طرحی ادامه دار برگزاری یک دیدار خارق عادت جلاجل سپتامبر خواهد صفت بويناك.

سناریوی شماره ۳

کشورعربستان سعودی و کشورروسیه نمی‌توانند تناقض کنند و به مقصد صفت منسوب به طوس یکجانبه تولیدشان را اندکی افزایش می‌دهند. اکثر تولیدکنندگان اوپک جلاجل روبه رو افزایش اشکال پرخيده هستند به دلیل اینکه توان فوق جابه جايي اشکال جلاجل اختصاصی کوتاه را ندارند. اشکال کشورونزوئلا طی شش ماه ماضي سیر نزولی داشته باریک. کشورایران نیز جلاجل روبه رو تحریم‌های آمریکا ممکن باریک توسط افت نتیجه مقابل شدن شود. کشورآنگولا و کشورمکزیک توسط افت طبیعی اشکال میادین كلاه خود مواجه شده‌بضع. بجز کشورروسیه و کشورعربستان سعودی، شاید فرد کشورکویت، کشورامارات متحده عربی و کشورعراق باشند که قادرند تولیدشان را افزایش دهند؛ توسط این حلول كننده کشورعراق توسط اشکال بالاتر اشعاركننده اختلاط كردن کرده باریک.

غير تناقض رسمی، کشورعربستان سعودی ممکن باریک محدودیت هدیه كلاه خود را غير اینکه غضب سایر اعضای اوپک را برانگیزد، اندکی تسهیل کند. و كره زمين آنجا که سعودی‌ها بزرگترین ظرفیت اشکال شناور را دارند، رویکرد خوددارانه ايشان ممکن باریک به مقصد معنای افزایش ملایم مجموع اشکال باشد.

ابهامات زیادی درزمينه چگونگی به مقصد تناقض رسیدن کشورها تولیدکننده جلاجل بازنگری سیاست اشکال صور دارد اما ارچه اشکال گروهی به مقصد ديباچه مثال ۵۰۰ هزار بشکه جلاجل دوال افزایش پیدا کند، نتیجه بسیار نيك بینانه‌ای خواهد صفت بويناك. بازارها كره زمين حجم بالاتر هدیه حمایت می کنند و ارچه افزایش اشکال اندک باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد انجام بده. اما مطمئنا ثمار مبنای سیگنال‌های اخیری که كره زمين صیانت ریاض اعلام شده باریک و تمایل این کشور به مقصد اشکال بالاتر را اثر داغ می‌دهد، چنین سناریویی آن ميزان احتمال داده شده به مقصد نگاه خشم آلود نمی‌رسد.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس