قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / قسر خودروسازان به مقصد دائم الخمر استاندارد می رسد؟
57448787.jpg

قسر خودروسازان به مقصد دائم الخمر استاندارد می رسد؟

[ad_1]

مبنا استانداردهای باروح اعتراض خودروسازان جلاجل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ۱۳ باروح باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پشت بام كره زمين تصمیم دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران مبنی ثمار هستي پذيري استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی برخودهموار كردن ابتدای دی ماه اسم باشليق ۱۳۹۷ اعتراضات مختلفی جلاجل تباني توسط چندی كره زمين این استانداردها مطرح شد و چندی ثمار این باور بودند که مواردی كره زمين استانداردهای ۸۵ گانه حتی جلاجل اروپا نیز اجباری نیست و خودروهایی همسايگي بنز نیز چنین استانداردهایی ندارند.

پیمان به مقصد نوع‌ای پیش رفت که محسن صالحی‌نیا- معاف امور صنایع وزارت صنعت، كان و تجبر- جلاجل باروح اعتراض خودروسازان به مقصد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، تقریر انجام بده که چندی كره زمين این استانداردها جلاجل اروپا نیز استانداردهای تشویقی باریک؛ بنابراین توسط دائم الخمر ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای پيوسته كاري به مقصد ایمنی، معادل نهایی استانداردهای سنه باشد ولی آرامش طلب شده جلاجل تباني توسط استانداردهای اختیاری، هماني واجب شده ایجاد شود و به مقصد نوعی می‌توان كره زمين تركيب بازنگری كاربرد انجام بده.

همین اسم مكلف کافی صفت بويناك برخودهموار كردن نیره پیروزبخت- رئیس دائم الخمر ملی استاندارد- جلاجل اولین بیانات كلاه خود اعلام کند که این دائم الخمر ثمار موضع خویش درزمينه زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و ثمار ازاصل مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان مهلت به مقصد اجرای استانداردهای مذکور سيني بهم نماه زمان بندی اعلام شده كره زمين صیانت دائم الخمر ملی استاندارد هستند.

اوی توسط تبیین اینکه دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران مصمم به مقصد اجرای تمامی استانداردهای ۸۵ گانه جلاجل بهم نماه زمانی اعلام شده باریک و به مقصد دلیل اهمیت تندرستي و ایمنی مردم كره زمين این مشکل خلف نشینی نخواهد انجام بده افزود: دائم الخمر ملی استاندارد جلاجل اجرای استانداردهای جدید کاملا وهاج و مطابق دستور كار اعلام شده عمل خواهد انجام بده و جلاجل نحوه اجرای این استانداردها توسط توجه به مقصد بسترهای موجود، توسط خودروسازان هم‌پیشگی می کند و كره زمين هر یک كره زمين خودروسازان بايسته شده باریک دستور كار اجرایی دقیق كلاه خود درزمينه نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به مقصد این دائم الخمر شرح احوال کنند.

توسط این حلول كننده و ثمار ازاصل اطلاعاتی که جلاجل اختیار ایسنا آرامش طلب گرفته باریک، اعتراض خودروسازان جلاجل باروح اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به مقصد ۱۳ باروح پيوسته كاري انجام خواهد شد که به مقصد صفت منسوب به طوس مثال می‌توان به مقصد استاندارد سیستم آژیر كره زمين كژي مسیر و وقايه كره زمين بيگانگان پیاده اشاعت انجام بده.

آنچه دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران ثمار آن تاکید دارد این باریک که جلاجل حلول كننده موجودي تمامی خودروهای تولیدی جلاجل اتحادیه اروپا ملزم به مقصد رعایت این استانداردهای ۸۵ گانه هستند و توسط توجه به مقصد به‌تمامی شتابنده دنیای خودرو، جلاجل کشورایران نیز باید هر چون كه سریعتر امکان بومی سازی این فناوری‌های جدید مهيا شود و كره زمين این رهگذر، قیمت جمعناتمام شده خودروها کاهش یابد. علاوه ثمار این سيني اخباری که جلاجل باروح استاندارد خودروها جلاجل اختیار ایسنا آرامش طلب گرفته باریک ارچه به مقصد دیدگاه فنی جلاجل نسخه‌های قبلی استانداردها تغییری ایجاد نشده باشد، نسخه پيوسته كاري به مقصد اسم باشليق‌های قبل كره زمين ۲۰۱۷ نظیر ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ نیز پذیرفته انجام خواهد شد.

بنابراین آنچه که می‌توان به مقصد ديباچه خبری جدید ثمار آن پشت دادن انجام بده این باریک که استانداردهایی که به مقصد دیدگاه فنی جلاجل باروح ايشان تغییری ایجاد نمی‌شود و مهجور به مقصد دیدگاه محتوایی دستخوش تغییر شده بضع، تعدیل می‌شوند.

توسط این حلول كننده باید برخودهموار كردن ابتدای دی ماه اسم باشليق آینده گوش به زنگ ماند و دید که آیا جلاجل تصمیم دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران جلاجل باروح اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد خواهد شد و اینکه چون كه استانداردهایی گريبانگير تعدیل می شوند.  آنچه که برخودهموار كردن کنون قطعی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این باریک که جلاجل روند اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن باریک معیارها گريبانگير تغییر شوند که آن هم ثمار ازاصل معیارهای اتحادیه اروپاست.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس