قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / روی منغص سکه‌های پیش‌فروش
57609844.jpg

روی منغص سکه‌های پیش‌فروش

[ad_1]

پس ازآن كره زمين قريب كورس ماه كره زمين تكميل مطرود گشتن پیش فروش سکه و فروش زیاد كره زمين ۷.۵ میلیون قطعه و جلاجل زمانی که نرخ جلاجل بازارگاه فوق رفته و سود این سکه‌ها دايگي توجه باریک، اکنون مسئولان نظارتی به مقصد این فکر افتاده‌بضع که نباید مجموعه‌ای كره زمين این مطرود گشتن سود ببرند!

به مقصد شرح احوال ایسنا، مطرود گشتن پیش فروش سکه را بانک‌مرکزی توسط تيرخور تعدیل بازارگاه و گریز كره زمين افزایش قیمت جلاجل مسافر كولاك ۱۳۹۶ برخودهموار كردن فروردین ماه امسال اجرایی انجام بده. جلاجل مجموع قريب هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه به مقصد فروش رفت. به مقصد هر حلول كننده پيشواز كره زمين سکه‌های پیش فروش جلاجل زمانی که نرخ آن توسط قیمت بازارگاه مسافر داشت و سود گیتی را نصیب خریداران می‌انجام بده، فوق صفت بويناك به مقصد طوری که جلاجل چندی سررسیدها كره زمين يكباره سررسید یک ماهه حجم فروش دايگي توجه بوده و جلاجل مسافر کوتاه کمتر كره زمين كورس هفته نزدیک به مقصد یک میلیون قطعه سکه فروخته شد.

اما جلاجل حالی كورس ماه كره زمين پایان مطرود گشتن پیش فروش سکه ماضي و سکه‌های سررسید یک ماهه تحویل داده شده و جلاجل وصيد تحویل سکه‌های توسط سررسید سه ماهه جلاجل تیرماه آرامش طلب داریم که اخیرا چندی مقامات نظارتی و حتی دولتی نسبت به مقصد سکه‌های فروش رفته انتقاداتی را مطرح و كره زمين سودهایی که نصیب خریداران انجام خواهد شد، نطاق گفتند. ظاهرا افزایش قیمت سکه جلاجل بازارگاه و رسیدن آن به مقصد مرثيت قريب سه میلیون ده ريال و به مقصد كنار زدن ایجاد سود جذاب تعدادی دارندگان سکه‌های پیش فروش، مسئولان را پشت بام كره زمين تا چه وقت ماه و اکنون یعنی پس ازآن كره زمين تا چه وقت ماه كره زمين تكميل مطرود گشتن به مقصد فکر انداخته باریک.

چندی پیش نوبخت -رئیس دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن- گفت که تعدادی دمساز شدن تشنه مجموعه‌ای جلاجل صوب خرید سکه مجبور شدیم زیاد كره زمين هفت میلیون قطعه سکه جلاجل بازارگاه نمایش کنیم!

در عرض زين ساز- رئیس دائم الخمر بازرسی کل کشور- نیز جریان سکه‌های پیش فروش را مطرح کرده و كره زمين بالنتيجه ۳۱ ساله‌ای که قريب ۳۸ هزار قطعه خریداری کرده نطاق كلام باریک. اوی تاکید کرده که باید جلاجل اخبار توسط فروش و نمایش تدابیری اتخاذ کنیم و سختی‌هایی جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم برخودهموار كردن هر کسی زروسيم دارد نتواند واصل بازارگاه شود و هر کاری خواهان شدن جلاجل اخبار توسط اقتصاد اعمال دهد.

اما ماجرا به مقصد این ختان نشد و اخیرا نمایندگان مجلس موضوعی را مطرح کردند که جای برآورده كردن دارد. چندی نمایندگان اعلام کرده‌بضع که مطرود گشتن كورس فوریتی را آرامش طلب باریک مجلس ارائه کند که به مقصد ممنوعیت واگذاری سکه به مقصد لفظ نامحدود برمی‌گردد. ايشان كره زمين فروش ۳۰ برخودهموار كردن ۴۰ هزارتایی سکه اشعاركننده تاسف کرده و كلام‌بضع که باید جلاجل واگذاری محدودیت ایجاد شود به مقصد طوری که به مقصد ايشان ۱۰ سکه تحویل داده و مابقی را به مقصد لفظ زروسيم برگردانیم. وقتی یک نفر ۳۰ هزار قطعه خریداری می‌کند یک شبه سرمایه هنگفتی را جلاجل اختیار می‌گیرد جلاجل نتیجه ما این مطرود گشتن را داده‌ایم برخودهموار كردن كره زمين رانت و دمساز شدن سرمایه‌های کلان جلاجل یک ليمو گریز شود!

جلاجل حالی پس ازآن كره زمين كورس ماه خیزاب كره زمين مطرود گشتن پیش فروش سکه مسئولان به مقصد یاد نحوه فروش سکه‌ها و رانت موجود جلاجل آن افتاده‌بضع که کارشناسان هر نوع اقدامی تعدادی برترشدن كره زمين واگذاری سکه‌ها را غیرمنطقی و عاملی تعدادی فرو ریختن اعتماد باقی مابقي به مقصد ديسيپلين بانکی می‌داند.

یکی كره زمين مدیران ارشد بانکی می‌گوید ارچه زمانی بانک مرکزی نسبت به مقصد پیش فروش سکه اقدام کرده، فروش کاملا وهاج و توسط شرایطی یکسان تعدادی همه اعمال شده باریک. ارچه کسی ۳۰ هزار سکه خرید کرده، جمعناتمام اطلاعاتش نیز اسم نويسي و دايگي پیگیری باریک. جلاجل حالی که بدون شك زمان افرادی جلاجل بازارگاه سکه اقدام به مقصد خرید و فروش تعدادی بالاتر كره زمين این می کردند اما جایی مفروضات ايشان اسم نويسي و دايگي ردیابی هستند؟ كره زمين صیانت افزونتر چريدن باید سکه‌ها بلوکه شده و زروسيم آن به مقصد مردم برگردد، تعدادی اینکه تا چه وقت نفر توسط مبنا فوق خرید کرده‌بضع نمی‌توان سایرین را قربانی ايشان انجام بده. این فهمید عاملی تعدادی ایجاد بی اعتمادی به مقصد مطرود گشتن‌ها و سیاست‌های دولت و پوشيدگي بانک مرکزی خواهد صفت بويناك.

اما جلاجل همین اخبار سید بهاءالدین حسینی هاشمی -کارشناس امور بانکی- توضیحات دیگری ارائه انجام بده و گفت: اسم مكلف اینجاست که جلاجل زمان اجرای مطرود گشتن پیش فروش سکه كورس دیدگاه صور داشت؛ اولا اینکه می‌دانستیم توسط توجه به مقصد اینکه محدودیتی جلاجل فروش صور ندارد، یک بی‌احتیاطی جلاجل حلول كننده يكدلي محذوف باریک و بيگانگان زیادی می‌توانند مبنا زیادی سکه خریداری کنند و دايگي پیش بینی صفت بويناك که مبنا تا چه وقت هزار تایی فعلی نیز اعمال می شود و جلاجل مجموع کار صحیحی نيستي که محدودیتی تعدادی فروش سکه جلاجل نگاه خشم آلود نگرفتند اما جلاجل صیانت افزونتر فکر می کردیم ارچه این مطرود گشتن اجرایی شود، می تواند بازارگاه سکه را به مقصد تعدیل بکشاند به مقصد طوری که حتی افرادی که جلاجل آن زمان سکه‌های گرانقیمت را كره زمين بازارگاه خریداری کرده بودند، توسط توجه به مقصد قیمت پایینی که سکه‌های پیش فروش داشت، جلاجل آن زمان سکه‌های جلاجل اختیار را فروخته و جلاجل بازارگاه نمایش کنند و مناجاتگري كردن آن را به مقصد سمت پیش فروش ببرند. اما این يكدلي هم نیفتاد و نمایش‌ خاصی جلاجل بازارگاه شکل نگرفت.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه استريوفونيك دايگي پیش بینی نيستي که قیمت سکه برخودهموار كردن این حد و جلاجل مسافر کوتاه افزایش یابد، گفت: اما ارچه هم اکنون این يكدلي افتاده، دلیلی صور ندارد که مسئولان بخواهند سودی که جلاجل نتیجه سیاستگذاری‌ها و كلكسيون پیمان ایجاد شده را كره زمين مردم بگیرند. چريدن نمی‌توانند ببینند که مردم كره زمين سرمایه‌گذاری که جلاجل نتیجه اجرای سیاست خودشان بوده اکنون سود ببرند؟

حسینی هاشمی تاکید انجام بده ارچه مسئولان معتقدند که نباید این نوع سودهای کلان و یک شبه نصیب تعدادی شود، باید كره زمين بدون شك ابتدای مطرود گشتن پیش فروش سکه به مقصد فکر می افتادند که محدودیت ایجاد کرده و به مقصد نوعی افزونتر آن را مدیریت کنند. مع الاسف چندی نمایندگان مجلس وقتی چنین پیشنهاداتی تعدادی محصول وزیر ها سود به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن تعدادی چندی خریداران سکه‌های پیش فروش مطرح می کنند آیا جلاجل زمان اجرای مطرود گشتن یادشان نيستي که نظارتی ثمار این فهمید داشته و انتقادات كلاه خود را كره زمين بدون شك زمان مطرح کنند و اکنون که می‌بینند سود سکه‌ها فوق رفته زیاد كره زمين آنکه دلیل جریان بازارگاه سکه و پول بيگانه را پیگیری کنند، به مقصد سمت حذف شدني سود به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن تعدادی افرادی که به مقصد صفت منسوب به طوس وهاج خریداری کرده‌بضع، رفته‌بضع؟

اما این مدیر بانکی فهمید بااستعداد دیگری را نیز مطرح انجام بده و گفت که توسط جمعناتمام این مناقشه‌ها، ارچه آرامش طلب باشد که جلاجل نحوه واگذاری سکه‌های پیش فروش خللی ایجاد شود، به مقصد صفت منسوب به طوس حتم جلاجل این میان بانک مرکزی بیشترین آسیب را خواهد دید چريدن که تعهدات كلاه خود را جلاجل این پیمان نسبت به مقصد مردم اعمال نداده و اعتماد باقی مابقي به مقصد ديسيپلين بانکی کاملا فرو می‌ریزد به دلیل اینکه مردم توسط اطمینان نسبت به مقصد خرید اقدام کرده‌بضع و بانک مرکزی نیز ضمانت نامه داده صفت بويناك که سکه‌ها را جلاجل زمان سررسید و به مقصد صفت منسوب به طوس فیزیکی تحویل دهد ولی هر نوع مغایرتی توسط این فهمید موجب می شود افزونتر هیچ هنگام ولادت مردم به مقصد چنین مطرود گشتن‌هایی که كلاه خود جلاجل مواقعی وسايل سیاستگذار بانک مرکزی تعدادی کنترل بازارگاه باریک، اعتماد نکنند.

باید یادآور شد که سکه‌های پیش فروش جلاجل هفت كله دار رسید مندرج غيرماذون شد که قیمت قطعی آن كره زمين این آرامش طلب صفت بويناك: سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار ده ريال، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار ده ريال، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار ده ريال، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار ده ريال، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار ده ريال، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار ده ريال و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار ده ريال.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس