قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / دردآشنا‌ترین مناقشه‌های بااستعداد‌ترین گردهمایی انرژی كره ارض چون كه صفت بويناك؟
57652750.jpg

دردآشنا‌ترین مناقشه‌های بااستعداد‌ترین گردهمایی انرژی كره ارض چون كه صفت بويناك؟

[ad_1]

کنفرانس سلب كننده CERA Week سوا شک بااستعداد‌ترین کنفرانس نفت و رخت شو كره ارض باریک و نشست امسال مثال پرتعدادترین محضر جلاجل تاریخ ۳۵ ساله این رویداد صفت بويناك که حاکی كره زمين مال و مكنت به مقصد زندگی صنعت نفت و رخت شو پشت بام كره زمين رکود تا چه وقت ساله باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، كره زمين وزیران نفت اوپک گرفته مادام مدیران بلندپایه شیل، مدیران کشورمالی برجسته و صف طویل كره زمين تحلیلگران مطرح جلاجل این کنفرانس محضر پیدا کردند. این رویداد که جلاجل آن مقامات اوپک به مقصد مانورهای آینده اشاعت کردند، مدیران نفتی كره زمين دستور كار‌های هزینه رونمایی کردند و پیش‌بینی‌کنندگان به مقصد پیش‌بینی روند حرکت قیمت پرداختند، نشانه‌هایی را كره زمين روند حرکت صنعت جلاجل کوتاه‌اختصاصی و بلندمدت درز كردن انجام بده.

پیشگاه خبری اویل پرایس جلاجل گزارشی به مقصد پنج مشکل کلیدی کنفرانس اسم باشليق ۲۰۱۸ تاديه شده که عبارتند كره زمين:

۱_ پیک مسئلت تعدادی نفت

پیک مسئلت تعدادی نفت به مقصد یکی كره زمين جذاب‌ترین مباحث صنعت نفت طی تا چه وقت اسم باشليق ماضي تبدیل شده و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد هر شهرستان بار توسط شيوع يافتن یک شرح احوال جدید،  پیش‌بینی‌ها درزمينه پیک مسئلت به مقصد زمان فعلی نزدیک‌نمناك انجام خواهد شد، اما تاریخ دقیق متفاوت باریک. به مقصد ديباچه همال رویال داچ شل پیش‌بینی کرده پیک مسئلت ممکن باریک جلاجل پنج مادام ۱۵ اسم باشليق آینده برسد، جلاجل حالی که شرکت BP پیش‌بینی کرده مسئلت جلاجل هزل گويي ۲۰۳۰ به مقصد عزايم كلاه خود خواهد رسید، اما کاهش مستمر قیمت باطری باعث شده پیش‌بینی‌های واحد وزن معادل درزمينه رشد خودروهای برقی مطرح شود که عواقب منفی تعدادی تولیدکنندگان نفت به مقصد كنار زدن خواهد داشت.

اما جلاجل کنفرانس امسال CERA Week نشانی كره زمين بدبینی به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی‌خورد. امین ناصرT مدیرعامل آرامکو گفت: درزمينه رسیدن مسئلت به مقصد پیک كلاه خود نگرانی ندارم. سایرین نیز توسط این موضوع بحث سليم النفس بودند. باب دادلی مدیرعامل شرکت BP گفت: روند کاهش رشد مسئلت احتمالا بسیار آهسته خواهد صفت بويناك حتی پي فان جابه جايي، مدیر اجرایی شرکت رویال داچ شل نیز به مقصد نگاه خشم آلود رسید که انتظارات كلاه خود تعدادی پیک مسئلت را اندکی به مقصد تاخیر انداخته باریک. اوی که جلاجل کنفرانس اسم باشليق ماضي پیش بینی کرده صفت بويناك این هم آوازي مادام هزل گويي ۲۰۲۰ روی خواهد داد، اکنون توقف ندارد مادام پیش كره زمين هزل گويي ۲۰۳۰ یا ۲۰۴۰ چنین اتفاقی روی دهد. به مقصد عبارت افزونتر، مدیران نفتی درزمينه رسیدن پیک مسئلت نگرانی ندارند.

۲_ کمبود هدیه نفت، نگرانی واقعی باریک

به مقصد جای پیک مسئلت نگرانی واقعی جلاجل کنفرانس امسال، احيانا کمبود هدیه جلاجل هزل گويي ۲۰۲۰ صفت بويناك و سریع آژانس بین‌المللی انرژی جلاجل نخستین دوال کنفرانس این مشكل سازي را پررنگ انجام بده. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام انجام بده کاهش شدید هزینه جلاجل بخش بالادستی مشکلاتی را جلاجل آینده ایجاد خواهد انجام بده. فقدان پروژه‌های مرسوم مهتر جدید جلاجل گردوخاک هزل گويي ۲۰۲۰ لمس كردني خواهد شد و جلاجل حالی رخ خواهد داد که توقف می‌رود رشد شیل آمریکا كره زمين سعی بیافتد و رشد مسئلت، بازارگه را توسط کمبود هدیه مواجه خواهد ساخت. مدیرعامل آرامکو جلاجل این کنفرانس تقریر انجام بده: صنعت نفت و رخت شو جلاجل ۲۵ اسم باشليق آینده به مقصد ۲۰ تریلیون دلار سرمایه‌ گذاری نیاز خواهد داشت مادام پاسخگوی مسئلت باشد.به مقصد عبارت افزونتر صنعت نفت به مقصد حد کافی هزینه نمی‌کند و بازارگه ممکن باریک جلاجل هزل گويي ۲۰۲۰ توسط کمبود هدیه مواجه شود. اما اکنون بیحد جلاجل این صنعت نسبت به مقصد این تهدید، هوشیار می‌شوند.

۳- به‌تمامی اقلیمی تعدادی صنعت نفت نگران کننده انجام خواهد شد

به‌تمامی اقلیمی مشکل ظریفی تعدادی صنعت نفت باریک به دلیل اینکه پایبندی به مقصد منوي ها جوی تایید شده برخلاف رویکرد تجاری معمولی جلاجل صنعت نفت باریک به مقصد همین دلیل معمولی، جلاجل چنین کنفرانس‌هایی کسی تمایل ندارد درزمينه به‌تمامی اقلیمی درستكاري کند.

توسط این‌همه این مشکل بسیار زیادتر كره زمين آنچه توقف می‌رفت جلاجل کنفرانس امسال مطرح شد. اما به مقصد جای كارسازي كردن به مقصد تهدیدی که صور دارد، مدیران نفتی تمایل داشتند درزمينه این درستكاري کنند که جلاجل دنیایی که سیاست اقلیمی كريه گیرانه انجام خواهد شد، به چه طريق حرکت کنند. باب دادلی، مدیرعامل BP گفت: صنعت نفت توسط کاهش آلایندگی می‌تواند و بایستی بخشی كره زمين این راه‌کار باشد. دادلی به مقصد سرمایه‌گذاری‌های جدید BP جلاجل انرژی بادی، خورشیدی و گازوئيل‌های زیستی اشاعت انجام بده.

مدیرعامل هيولا نفتی فرانسوی توتال نیز به مقصد رویکرد این شرکت به مقصد صیانت رخت شو طبیعی به مقصد ديباچه راهی تعدادی بی‌تاثير وزیر ها ریسک آینده اشاعت انجام بده. پاتریک پویانه گفت: شاید ما به مقصد جای یک شرکت نفت و رخت شو به مقصد یک شرکت رخت شو و نفت تبدیل شویم. مدیر اجرایی شل نیز سخنان  مشابهی داشت و ديباچه انجام بده قصد دارد اشکال رخت شو كلاه خود را مادام اسم باشليق ۲۰۵۰ سه مواجه نزد کند مادام به مقصد منوي ها تعیین شده تعدادی نصف وزیر ها شيوع يافتن کربن نائل شود.

مدیر فناوری آرامکوی عربستان نیز به مقصد سرمایه‌گذاری‌های سوا حيف و ميل اشاعت انجام بده یعنی سرمایه‌گذاری جلاجل دارایی‌هایی که توسط صور ثابت شدن كشته شدن محدودیت‌های کربن همچنان بازدهی خواهند شد. به مقصد ديباچه همال آرامکو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی جلاجل پتروشیمی اعمال می‌دهد به دلیل اینکه توسط صور کاهش اسم پري زده نفت جلاجل برج دريايي و شيريني، مسئلت تعدادی موردها پلاستیکی ممکن باریک افزایش پیدا کند. جلاجل کل توسط صور اینکه مجموعه معدودی تمایل دارند تاثیر کامل سیاست به‌تمامی اقلیمی را ثمار اشکال نفت و رخت شو تقويم کنند، بیحد جلاجل این صنعت تعدادی کاهش آسیب پذیری جلاجل مواجه نزد سیاست به‌تمامی اقلیمی، جلاجل انرژی‌های تجدیدپذیر، رخت شو طبیعی و موردها پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

۴- فناوری و دیجیتالی سازی

نشست‌های فناوری کنفرانس امسال توسط پيشواز گسترده‌ای مقابل شدن شدند که داغ جا دهنده اهمیت فزاینده اتوماسیون، هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی، آمار مهتر، روباتیک و مناسبت ها افزونتر بودند. هر صفت منسوب به طوس که شمار شود، صنعت نفت و رخت شو جلاجل زمینه دیجیتالی سازی كره زمين بیحد كره زمين صنایع افزونتر خلف مابقي باریک.

آژانس بین‌المللی انرژی اسم باشليق ماضي تقریر انجام بده که این صنعت توسط اتخاد كلكسيون‌ای كره زمين فناوری‌های آنالیز دیتا و دیجیتالی‌سازی می‌تواند قريب ۱۰ مادام ۲۰ درصد جلاجل خرجیهای اشکال نفت صرفه‌جویی کند. در عرض ثنايا برداری كره زمين فناوری مدرن می‌تواند حجم ذخایر نفت و رخت شو جهانی دايگي برگيري را ۵ درصد افزایش دهد. علاقه فزاینده به مقصد فناوری انرژی و رقيق افزار اطلاعاتی نشانه واضح مسیری باریک که صنعت جلاجل صوب آن مشي برمی‌دارد.

۵- انتظارات مختلف تعدادی شیل

اکثر مبانيت نظرات، درزمينه روند رشد شیل باریک. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده که شیل آمریکا مادام تا چه وقت اسم باشليق آینده به عمد رشد تقاضای كره ارض تعدادی نفت را تامین خواهد انجام بده و توسط افزایش اشکال کشورهایی مثل کشوربرزیل و کشورکانادا، اوپک فضای چندانی تعدادی افزایش اشکال مادام اسم باشليق ۲۰۲۰ نخواهد داشت. اوپک كره زمين این مشکل خوشنود نیست. امانوئل کاچیکوو، به ‌دست آوردن نفت کشورنیجریه گفت ما بایستی شرکت‌هایی را که جلاجل این پذیرایی بسیار فعال هستند بررسی کنیم و ايشان را جلاجل بخشی كره زمين مسئولیت ثبت كننده قیمت‌های نفت سهیم کنیم. اما همه نسبت به مقصد شیل آمریکا نيك‌بین نیستند. روح هس كره زمين شرکت هس سریع داد که شیل زیاد كره زمين حد مهتر نمایی شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس