قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / خیر و بد وای‌فای رایگان!
57576370.jpg

خیر و بد وای‌فای رایگان!

[ad_1]

جدای كره زمين اینترنت دیتای گوشی‌ها، اینترنت وای‌فای عمومی که مثل جو جریان داشته و خصوصا ارچه رایگان باشد، بسیار وسوسه‌برانگیز و باروح كاربرد کاربران باریک. این جلاجل حالی باریک که هکرها هم دقیقا جلاجل بدون شك مکان‌های رایگان و جلاجل معرض کمین کرده‌بضع و به مقصد‌كنار زدن راهی در عوض نفوذ به مقصد مفروضات شما هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، باآنكه امروزه به تنگ آمده‌های اینترنتی اپراتورها در عوض اکثر گوشی‌های زيرك فعال باریک، اما همچنان نیاز به مقصد وای‌فای جلاجل چندی اماکن و جلاجل شرایطی که به مقصد هر دلیل اینترنت گوشی فعال نیست، ارائه كردن عملكرد انجام خواهد شد. بنابراین وای‌فای‌ شهری توسط قابلیت ارایه شتاب و کیفیت فوق و چنین رایگان در عوض کاربرانی که جلاجل آن گونه به مقصد اینترنت موبایل كلاه خود دسترسی ندارند و ایضاً توسط توجه به مقصد نیاز ابزارهای فاقد سیم‌کارت مثل لپ‌بهترين و تبلت‌ به مقصد وای‌فای، باروح توجه خیلی كره زمين کاربران باریک.

به مقصد همین دلیل هم محمدجواد آذری جهرمی -به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری مفروضات – به مقصد اپراتورها پیشنهاد داد برخودهموار كردن به مقصد کاربران حجم معینی به حضور رسيدن اینترنتی ارائه دهند و جلاجل این زمینه تقریر انجام بده: به حضور رسيدن وای‌فای توسط حجم مشخص باید در عوض توانگري مردم آرامش طلب گیرد. بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل کیهان مرسوم باریک این يكدلي بیفتد. به مقصد اپراتورهای اینترنتی پیشنهاد کردم جلاجل اماکن عمومی مثل پایانه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار، ورزشگاه‌ها، سوپرماركت‌های مهتر و اماکن مذهبی، به حضور رسيدن اینترنتی را برخودهموار كردن حجم معینی كره زمين طریق توسعه شبکه‌های وای‌فای به مقصد لفظ مجانی جلاجل اختیار مردم آرامش طلب دهند.

رسم ارائه وای‌فای رایگان جلاجل كره ارض

جلاجل خیلی كره زمين کشورهای پیشرفته كره ارض كاربرد كره زمين وای‌فای جلاجل فضاهای شهری و عمومی مثل میدان‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها به مقصد امری عادی تبدیل شده باریک و بعضا شهرداری‌ها سعی می‌کنند توسط ارایه وای‌فای، رضایت خاطره ها شهروندان را حاصل کردن کنند.

شرکت گوگل دستور كار ارائه به حضور رسيدن رایگان اینترنت وای‌فای كلاه خود را ابتر شدن کرده باریک. این به حضور رسيدن جلاجل کشور کشورهند ارائه شده و گوگل این کار را در عوض اینکه بيگانگان بیشتری آنلاین شوند و بتوانند به مقصد به حضور رسيدن این شرکت دسترسی یابند، اعمال داد. این کار جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ به مقصد افزایش ۱۵ دقیقه‌ای اسم پري زده يوميه داده كره زمين طریق گوشی‌های زيرك انجامید. ایضاً اخیرا هم قصد دارد به حضور رسيدن وای‌فای رایگان كلاه خود را جلاجل کشوراندونزی ارائه دهد که جلاجل ایستگاه‌های راه پولادين، دانشگاه‌ها و افزونتر نقاط عمومی جلاجل معرض و در عوض همه مردم دايگي كاربرد خواهد صفت بويناك.

اتحادیه اروپا نیز طرحی سه‌ساله توسط نقدينه ۱۲۰ میلیون یورو (۱۴۱ میلیون دلار) در عوض مهيا وزیر ها اینترنت وای‌فای رایگان عمومی جلاجل ۶۰۰۰ شهر این شهربان تصویب کرده باریک. ثمار ازاصل این مطرود گشتن، اینترنت بی‌سیم جلاجل مراکز عمومی شهرها كره زمين يكباره کتابخانه‌ها، ادارات عمومی و بیمارستان‌ها برپا انجام خواهد شد.

شهر ونکوور کشورکانادا نیز اخیرا قصد دارد به مقصد بزرگترین شهر آمریکای شمالی که امکان كاربرد كره زمين اینترنت وای‌فای عمومی رایگان را در عوض شهروندانش مهيا می‌کند، تبدیل شود؛ جلاجل این راستا، شهردار آن می‌گوید: گشايش و توسعه تجهیزات و امکانات اینترنت وای‌فای رایگان جلاجل مساحي كردن شهر می‌تواند به مقصد رضایت و خشنودی شهروندان بینجامد. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ میلادی، ما ۴۲ مکان عمومی جلاجل مساحي كردن شهر را به مقصد اینترنت وای‌فای رایگان پيش رو کردیم که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، ۱۵ ایستگاه اینترنت رایگان افزونتر به مقصد این رقم اضافه شد و فعلاً جلاجل اسم باشليق جاری میلادی قصد داریم این رقم را به مقصد ۵۰۰ ایستگاه وای‌فای رایگان جلاجل مساحي كردن شهر بخصوص جلاجل جاهای شلوغ و اصلی شهر ونکوور برسانیم.

توسط صور این، جلاجل کشور ما وای‌فای شهری هنوز به مقصد لفظ گسترده به مقصد ايفا درنیامده باریک.

روی افزونتر وای‌فای رایگان؛ خرابکاران و هکرها

وای‌فای عمومی هرچند بسیار لمس كردن بوده و فواید زیادی كره زمين يكباره ارتباط داشتن به مقصد اینترنت جلاجل هر آن گونه و مکان جلاجل آن نامحدود باریک، اما چون سیستمی عمومی و همگانی باریک و تمامی کاربران كره زمين یک غيرماذون کاربری و ص فآرايي رد شدن كاربرد می‌کنند، نطلبيده کاربران را به مقصد سمت ناامنی جلاجل آن مکان پیش می‌سرما و افزایش کلابرداری‌های مختلف را جلاجل پی خواهد داشت و زمینه ارتکاب قصور و سوءاستفاده چندی كره زمين سودجویان فضای سایبری را مهيا آورده باریک.

سيني تحقیقاتی که توسط موسسه اسکم‌واچ  (ScamWatch) لفظ گرفته، جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ میلادی بزرگوار ثمار ۱۶۰هزار کاربر استرالیایی فروسو تاثیر كاربرد كره زمين اینترنت وای‌فای عمومی، جلاجل اعراضگر سوءاستفاده هکرها و عياري اطلاعاتشان آرامش طلب گرفته‌بضع و قريب ۱۰۰ میلیون دلار كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده و مفروضات شخصی‌كندو نیز به مقصد عياري رفته باریک.

این آمار حتی جلاجل اسم باشليق جاری ۲۰۱۸ میلادی توسط منقل کمتر كره زمين كورس ماه، به مقصد ۱۱ میلیون دلار اضرار فروسو تاثیر هجوم بردن سایبری و هک کارت‌های اعتباری و بانکی رسیده و تحلیلگران ثمار این باورند که این رقم جلاجل اسم باشليق جاری به مقصد نكراء رو به مقصد افزایش باریک.

یکی كره زمين کارشناسان و متخصصان ایمنی سایبری جلاجل این به دفعات ديباچه کرده باریک: به مقصد صفت منسوب به طوس کلی، كاربرد كره زمين اینترنت وای‌فای که جلاجل اماکن عمومی نظیر ميخانه، خیابان‌ها، کافه‌ها و سوپرماركت‌های مختلف ارائه داده انجام خواهد شد، كره زمين ضریب ایمنی بسیار پایینی كام روا باریک و شهروندان و کاربران گوشی‌های زيرك و رایانه باید كره زمين تمامی تهدیدات، خطرها و ریسک‌هایی که این سرویس‌های وای‌فای عمومی برایشان ایجاد می‌کند، آلات لهو و آگاه كردن باشند.

اوی به مقصد منظور نهی كره زمين نفوذ هکرها و عياري مفروضات شخصی و کشورمالی کاربران به مقصد تمامی شهروندان توصیه کرده باریک که به مقصد هیچ ديباچه كره زمين سرویس‌های وای‌فای عمومی كاربرد نکنند که جلاجل غیر این لفظ، باید انتظاركش اتفاقات ناخوشایندی همچون عياري مفروضات کارت بانکی، زروسيم، مفروضات مدارک شناسایی و تصاویر شخصی‌كندو نیز باشند.

وصل شوید، اما نکات ایمنی را رعایت کنید!

حتی‌الامکان سعی کنید كره زمين شبکه‌هایی که دارای کلمه رد شدن اختصاصی هستند، كاربرد کنید و ایضاً سعی کنید غيرماذون شبکه‌ای که كره زمين آن كاربرد می‌کنید را بشناسید. مرغوبيت باریک قبل كره زمين ارتباط داشتن به مقصد اینترنت كره زمين یک وظيفه مند جلاجل مکانی که هستید جلاجل باروح ویژگی‌های وای‌فای باروح نگاه خشم آلود سوال کنید. كره زمين طرفی هنگامی که به مقصد شبکه‌های عمومی وای‌فای متصل هستید، به مقصد شمار‌های بانکی، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی واصل نشوید و مفروضات آلرژي زا و بااستعداد‌تان را كره زمين طریق وای‌فای عمومی فرستادن نکنید.

ایضاً غيرماذون‌های کاربری و ص فآرايي رد شدن و پسورد دوم كلاه خود را صفت بي فايده پس ازآن كره زمين تكميل کار تغییر دهید. صفت انحصارطلب پسوردهای كلاه خود را مانند آن پسوردهای قبلی‌ تجريد نکنید. کمک این کار به مقصد نوعی آمدورفت لكه پارچه جلاجل سقف مسطح بيگانگان سودجوست. ارچه هم چنین پسورد كلاه خود را بديل کنید، ایمنی بیشتری دارد. ارچه كره زمين اینترنت كاربرد نمی‌کنید حتما وای‌فای كلاه خود را غیرفعال کنید برخودهموار كردن سایرین نتوانند جدا شدن‌كاربرد کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس