قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / نبا نيك در عوض تهرانی‌ها؛ تنش‌های آبی اندک شد
3

نبا نيك در عوض تهرانی‌ها؛ تنش‌های آبی اندک شد

[ad_1]

مدیرعامل شرکت پيمان شهربان‌ای شهر تهران گفت: توسط توجه به مقصد بارندگی‌های اخیر می‌توان گفت که تابستانه امسال توسط کمترین تنش آبی سپری خواهد شد. اما باید به مقصد این مشكل سازي توجه انجام بده که همچنان ذخایر فنجا جلاجل شهر تهران تلخه باریک که این مشكل سازي می‌تواند مشکل‌عود شود.

محمدرضا بختیاری جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، توسط اشارت به مقصد انتهایی موقعیت بارندگی‌ها جلاجل پایتخت تقریر انجام بده: برخودهموار كردن پسفردا صبح ۲۳۷ میلی چهارده گره بارندگی را جلاجل شهر تهران گواهي نامه بودیم که این رقيب نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي که معادل ۳۲۳ میلی چهارده گره صفت بويناك ۲۷ درصد کاهش داشته باریک.

اوی آدم كردن داد: علاوه ثمار این معیار بارندگی ها نسبت به مقصد درازمدت نیز معادل ۲۶۰ میلی چهارده گره بوده ۹ درصد کاهش داشته باریک، اما هم آوازي عنایت که جلاجل این اظهاروجود افتاد این صفت بويناك که خوشبختانه بهار هنگام عنایت را گواهي نامه بوده ایم.

مدیرعامل شرکت پيمان شهربان ای شهر تهران توسط تعبیر این که جلاجل اردیبشهت ماه و خرداد ماه بارندگی عنایت جلاجل شهر تهران صور داشت، تقریر انجام بده: علیرغم این که موقعیت بارش ها جلاجل شتا عالی نيستي، اما توانستیم معیار کاهش را جلاجل فصل بهار هنگام برخودهموار كردن حدودی جاي دنج کنیم.

اوی توسط اشارت به مقصد موقعیت مخازن سدهای پنچ گانه کشور گفت: جلاجل حلول كننده موجودي حجم مخازن سدهای شهر تهران ۸۱۷ میلیون مترمکعب باریک که نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي که معادل یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون مترمکعب بوده، ۲۹۴ میلیون مترمکعب منفی باریک.

بختیاری توسط تاکید ثمار این  مشكل سازي که ذخیره فنجا جلاجل پایتخت تلخه باریک، آدم كردن داد: این جلاجل حالی باریک که اسم باشليق ماضي به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا ذخیره فنجا پایتخت كورس چهارده گره بوده باریک و توسط توجه به مقصد این که امسال ذخیره فنجا تلخه باریک برخودهموار كردن حدودی تنش آبی جلاجل شهر تهران رخ نمایی می‌کند.

به مقصد كلام اوی، نمی توان اعلام انجام بده که تگرگ آمدن های فعلی بی تاثیر بوده باریک، چراکه خير مهجور سيركننده پيمان ها افزایش یافته بلکه توسط کاهش دما معیار اسم پري زده مردم کاهش یافته باریک.

مدیرعامل شرکت پيمان شهربان ای شهر تهران توسط اشارت به مقصد حجم مخازن سدهای پنج گانه شهر تهران به مقصد صفت منسوب به طوس جداگانه گفت: جلاجل حلول كننده موجودي مانع امیرکبیر ۱۷۷ میلیون مترمکعب، مانع لتیان ۱۶۷ میلیون مترمکعب، مانع شهر لار ۹۱ میلیون مترمکعب، مانع طالقان ۳۱۷ میلیون مترمکعب و مانع ماملو ۱۶۵ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد.          

بختیاری توسط تعبیر این که جلاجل سه مانع شهر لار، ماملو و طالقان به مقصد نسبت پايار کاهش دايگي حيف وميل شدن ای را جلاجل حجم مخازن مشاهده می کنیم، افزود: اسم باشليق قبل حجم مخزن مانع شهر لار ۲۰۳ میلیون مترمکعب، مانع ماملو ۲۳۹ میلیون مترمکعب و مانع طالقان ۴۲۳ میلیون مترمکعب بوده باریک.

به مقصد كلام اوی، جلاجل مانع لتیان و امیرکبیر موقعیت مخازن مانع همسايگي ماضي باریک و برخلاف این که جلاجل هفته های ماضي جلاجل مانع لتیان توسط مشکل مواجه بودیم اکنون پیمان به مقصد موقعیت نرمال خمارآلود باریک و صراحتا می توان اعلام انجام بده که بارندگی های اخیر برخودهموار كردن حد دايگي حيف وميل شدن‌ای تنش آبی را جلاجل شهر تهران کاهش داده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس