قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک
3

تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک

[ad_1]

مدیرعامل فرابورس کشورایران توسط اشاعت به مقصد بازارگه بدهی می گوید، ۸۲ درصد بازارگه بدهی جلاجل فرابورس باریک، که جلاجل این زمینه تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، مدیرعامل فرابورس کشورایران جلاجل همایش بین المللی بازارگه سرمایه عملکرد گفت: بازارهای مختلفی جلاجل فرابورس کشورایران فعال هستند که كره زمين بااستعداد‌ترین آن‌ها می توان به مقصد بازارگه زیرساخت اشاعت انجام بده. زیاد كره زمين ۴۱ درصد قيمت بازارگه فرابورس جلاجل اختیار بازارگه دوم باریک. جلاجل این بازارگه نمادهای عدیده كره زمين صنایع بااستعداد آرامش طلب دارند.

مدیرعامل فرابورس ایضاً درزمينه عملکرد بازارگه بدهی نیز هزیمت داد: یکی كره زمين بازارهایی که میان سرمایه گذاران خارجی جذابیت عدیده دارد بازارگه بدهی باریک. جلاجل این بین جلاجل مربوط به حوزه شيوع يافتن اوراق صکوک تاکنون ۸میلیارد دلار نقدینگی كره زمين صیانت خارجی ها واصل بازارگه شده باریک. كره زمين ۸میلیارد دلاری که جلاجل این بخش سرمایه گذاری شده باریک، ۹درصد پيوسته كاري به مقصد صکوک، ۲۶درصد دربست صکوک، ۸ درصد مرابحه و ۵۶درصد اوراق قرضه اسلامی باریک.

هامونی آدم كردن داد: جلاجل حلول كننده موجودي ۸۲ درصد بازارگه بدهی جلاجل فرابورس باریک، که جلاجل این زمینه خوشبختانه تاکنون هیچ یک كره زمين اوراق دولتی و صکوک نکول نشده باریک. جلاجل پیمان کنونی بازارگه بدهی توسط نرخ ۱۸ درصد روند کاهنده داشته باریک. توسط این صور این بازارگه نسبت به مقصد بازارهای بدهی افزونتر کشورها در عوض سرمایه گذاری خارجی جذابیت عدیده دارد.

مدیر عملي ساختن فرابورس آدم كردن داد: بازارگه SME یکی افزونتر كره زمين بازارهایی باریک که جلاجل اشتهازا کشور زیاد كره زمين ۷۰ درصد وعاء داشته باریک. ایضاً این بازارگه وعاء بسزایی جلاجل GDP کشور دارد.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه مادام کنون كورس صندوق جسورانه به مقصد مندرج رسیده باریک، آدم كردن داد: بزرگوار ثمار ۸ صندوق افزونتر جلاجل فضيلت مندرج بوده و ۱۷ بايسته مندرج صندوق جلاجل فرابورس صور دارد. یکی كره زمين بااستعداد ترین فعالیت های ما جلاجل زمینه جذب سرمایه‌جادادن خارجی كره زمين طریق اوراق بهادار ریالی و ارزی باریک. جلاجل زمینه اوراق ارزی، فعالیت‌های عنایت لفظ گرفته که امیدواریم شرکت هایی که جلاجل فرابورس هستند بتوانند كره زمين این اوراق ارزی كاربرد کنند.

‎مدیرعامل فرابورس کشورایران  جلاجل آدم كردن تعبیر انجام بده: یکی افزونتر كره زمين مناقشه های بااستعداد جلاجل حلول كننده پیگیری، جلاجل زمینه ارتقای سامانه های نظارت ثمار بازارگه به مقصد منظور برخورد توسط تخلفات و جرایم بورسی باریک. ایضاً توسعه بازارگه SME و های-تک مارکت یکی افزونتر كره زمين دستور كار های اصلی فرابورس باریک. جلاجل حلول كننده موجودي بزرگوار ثمار ۵۰۰ میلیارد ده ريال تقاضای تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه صور دارد، پیش نمناك ۱۲۰ میلیارد ده ريال نقدینگی كره زمين این مقام جمعيت آوری شده که در عوض سرمایه گذاری جلاجل مربوط به حوزه دانايي بنیان كاربرد خواهد شد.

‎هامونی جلاجل آدم كردن تعبیر انجام بده: شرکت فرابورس ایضاً دستور كار تاسیس صندوق های خصوصی را نحو کار دارد، که امیدواریم توسط هم‌پیشگی دائم الخمر صفت ديوان سالار و اوراق بهادار مقدمات واجب شده مهيا شود. جلاجل این زمینه تاسیس شرکت های مشاورت سرمایه جادادن خصوصی جلاجل مربوط به حوزه دانايي بنیان را نیز كنار زدن خواهیم انجام بده مادام به مقصد نتایج ارزنده ای برسیم. متنوع وزیر ها ابزارهای کشورمالی كره زمين طریق اوراق منفعت، اوراق بیمه ای، اوراق زيارت كعبه و صندوق های املاک و ملك و بازارگه تعاون كره زمين دستور كار‌های آتی صوب فروغ بازارگه سرمایه باریک.

‎اوی آدم كردن داد: یکی افزونتر كره زمين دستور كار‌های فرابورس، شيوع يافتن تسه ها جلاجل بانک هایی علاوه ثمار بانک مسکن باریک. جلاجل این زمینه مجوزهای واجب شده كره زمين شورای عالی زروسيم و تعادل دریافت شده که به مقصد زودی اجرایی می شود. ایضاً مشکل افزونتر پيوسته كاري به مقصد طوق های برتري ها به مقصد خصوصی در عوض شرکت های دولتی (شرکت هایی که قابلیت پذیرش نداشته و سهامی خاص هستند) باریک. جلاجل این زمینه این امکان جلاجل بازارگه سوم فرابورس صور دارد که مزایده به مقصد طوق برتري ها های جدید اعمال بگیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس