قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / خارجی / توسط پيل مرغ آگهی كره زمين عياري لپ‌بهترين‌‎‌تان گریز کنید
3

توسط پيل مرغ آگهی كره زمين عياري لپ‌بهترين‌‎‌تان گریز کنید

[ad_1]

لپ‌بهترين‌ها به مقصد دیدگاه ابعاد کوچک‌نمناك و دايگي حملی که دارند زیادتر جلاجل اعراضگر عياري هستند؛ مخصوصا که یافتن ايشان هم مثل گوشی‌های موبایل به مقصد خاطره ها نيستي امکانات مخابراتی جلاجل آن‌ها آسوده بودن نیست؛ این ویژگی‌ها اهمیت وقايه كره زمين این وسایل را زیادتر می‌کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، غفلت وزیر ها می‌تواند به مقصد كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن لپ‌بهترين‌تان كشيده شده شود و ارچه گم شود، ممکن باریک جمعناتمام دانسته ها توسط قيمت ذخیره شده جلاجل آن به مقصد دستگاه بافندگي قطاع الطريق هویت بیافتد. مخصوصا که لپ‌بهترين به مقصد دیدگاه صفت برهنه پا‌ای ظرفیت بیشتری دارد و ممکن باریک دانسته ها کلان را جلاجل آن ذخیره کرده باشید و كره زمين طرفی به مقصد راحتی هم بخش پذير باریک اما نکات زیر را می‌توانید در عوض صفت به خاطرسپردني ایمنی لپ‌بهترين كلاه خود به مقصد خاطره ها داشته باشید.

 كوپله لپ بهترين توسط کابل امنیتی

جلاجل مقام کار، مهمانخانه یا افزونتر مکان‌های عمومی كره زمين کابل امنیتی لپ‌بهترين كاربرد کنید. آن را به مقصد چیزی جايز شمردن و یا تکه اثاثیه بزرگی (مثل میز) متصل کنید.

مراقبت كره زمين لپ‌بهترين جلاجل فرودگاه‌ها و مهمانخانه‌ها

هنگامی که كره زمين گیت بازرسی فرودگاه رد می‌شوید، چشمان كلاه خود را كره زمين لپ‌تاپتان برندارید.  برخودهموار كردن زمانی که فرد جلویی شما كره زمين گیت بازرسی به مقصد صفت منسوب به طوس کامل خیزاب نکرده باریک، مراقب لپ بهترين كلاه خود باشید. سردرگمی و بهم ریختن بازرسی‌های امنیتی می‌تواند مجال مهلت گیتی در عوض دزدان باشد.

ارچه جلاجل مهمانخانه توقف می‌کنید، کابل امنیتی کافی نخواهد صفت بويناك. لپ بهترين كلاه خود را جلاجل مقام امنی كره زمين حجره نگهداری کنید. ارچه لپ‌بهترين را به مقصد کابل امنیتی متصل کرده و آنرا جلاجل حجره مهمانخانه گذاشته‌اید، حتماً آویز “لطفاً مزاحم نشوید” را جلوی جلاجل ورودی حجره آرامش طلب دهید.

فعال وزیر ها مکانیزم هشداردهی

به موجب نیازمندی‌های امنیتی، كاربرد كره زمين مکانیزم‌های هشداردهی جلاجل لپ‌بهترين می‌تواند ابزاری مفید باشد. چندی مکانیزم‌های هشداردهی جلاجل لپ‌بهترين صور دارند که زمانی حرکت غیرمنتظره‌ای صور داشته باشد یا رایانه به مقصد حيطه نفوذ‌ای بيرون كره زمين مکان تعریف شده برده انجام خواهد شد، شرفه خواهند داد. دستور كار‌ای که هنگام ارتباط داشتن لپ‌بهترين به مقصد اینترنت مکان لپ‌بهترين دزیده شده را شرح احوال می‌دهد نیز می‌تواند مفید باشد.

  آرامش طلب وام گذاردن لپ‌بهترين جلاجل کیفی که کمتر آشکار باشد

ثمار ازاصل دانسته ها سایت مرکز مدیریت قضا و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای، هنگامی که لپ‌بهترين‌تان را جلاجل خیابان برج دريايي می‌کنید، برج دريايي آن جلاجل کیف کامپیوتر به مقصد نوعی بیانگر صور لپ‌بهترين جلاجل آن باریک. به مقصد جای کیف کامپیوتر كره زمين کیفی افزونتر مثل کوله پشتی كاربرد کنید.

آرامش طلب ندادن روی زمین

بااستعداد نیست جلاجل چون كه مکان عمومی (حجره کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز مندرج غيرماذون) آرامش طلب دارید بلکه بااستعداد آن باریک که به مقصد هیچ وجه لپ‌تاپتان را روی زمین نگذارید. ارچه می‌خواهید این کار را اعمال دهید، آن را میان كورس پايين آمدن یا روبروی پای كلاه خود آرامش طلب دهید برخودهموار كردن یادتان بماند که لپ بهترين جلاجل آنجا آرامش طلب دارد.

واگرايي نکردن جلاجل ماشین

ماشین‌های پارک شده، تيرخور مناسبی در عوض دزدان لپ‌بهترين باریک. ارچه ويد‌ای ندارید و باید آن را جلاجل ماشین بگذارید، آنرا كوپله کرده و بيرون كره زمين دید آرامش طلب دهید.

کلمات خیزاب را جلاجل کنار لپ‌بهترين آرامش طلب ندهید

به مقصد خاطره ها توصيه كردن کلمات خیزاب قوی یا شماره‌های دسترسی ممکن باریک کاری كريه باشد. كره زمين چشم افزونتر، نگهداری آن جلاجل کیف لپ بهترين یا ذخیره آن جلاجل لپ بهترين مثل جاگذاشتن کلید جلاجل ماشین باریک. دسترسی دله دزد به مقصد دانسته ها شخصی یا شرکتی كلاه خود را آسايش خواه نکنید.

انتهای پیام

[ad_2]

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس